• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Relatie mond(on)gezondheid en algemene (on)gezondheid bij kwetsbare ouderen
 

Relatie mond(on)gezondheid en algemene (on)gezondheid bij kwetsbare ouderen

on

 • 2,801 views

Relatie mond(on)gezondheid ...

Relatie mond(on)gezondheid
en algemene (on)gezondheid bij
kwetsbare ouderen.
Claar Wierink, tandarts-geriatrie
Werkzaam in verpleeghuis Vreugdehof
te Amsterdam, Geriatrische Verwijspraktijk
te Amstelveen

Statistics

Views

Total Views
2,801
Views on SlideShare
2,377
Embed Views
424

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

5 Embeds 424

http://www.gerodontologie.nl 185
http://gerodontologie.nl 182
http://www.tromik.nl 52
http://www.slideshare.net 3
http://tromik.nl 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Relatie mond(on)gezondheid en algemene (on)gezondheid bij kwetsbare ouderen Relatie mond(on)gezondheid en algemene (on)gezondheid bij kwetsbare ouderen Presentation Transcript

  • Relatie mond(on)gezondheid en algemene (on)gezondheid bij kwetsbare ouderen NVGd 3 april 2009
  • Claar Wierink, tandarts-geriatrie Werkzaam in verpleeghuis Vreugdehof te Amsterdam, Geriatrische Verwijspraktijk te Amstelveen
  • Vreugdehof • Mondzorgcoördinatoren • Multidisciplinair werken • Samenwerking ergotherapeut
  • Vragenlijst • Denk je zelf je eigen tanden en kiezen of een gebitsprothese te hebben op 80-jarige leeftijd? • Ben je tevreden over de mondzorg die wordt geleverd door jouw team? Waarom en wat is jouw rol daarin? • Laat je eigen tanden eens poetsen door bijvoorbeeld je partner of een collega. Hoe voelde dat?
  • Conclusies op basis van vragenlijst • Eigen mondgezondheid lijkt van invloed op het uitvoeren van de mondzorg. • Er lijkt verdeeldheid te bestaan over of de mondzorg wel of niet goed wordt uitgevoerd. • Bij problemen bij het tandenpoetsen, wordt voornamelijk de tandarts ingeschakeld, er wordt niet gedacht aan de ergotherapeut.
  • Dag van de mondzorg
  • Poetsen bij de pop en dan bij de bewoner.
  • Rol ergotherapeut • Mondverzorgingsmiddelen aanpassen, zodat een oudere weer zelfstandig de mondzorg kan uitoefenen. • Ouderen helpen mondzorg (weer) een vast onderdeel van het dagprogramma te laten zijn door het kiezen van een geschikt vast tijdstip en het ondersteunen en herhalen van de handeling. • Bij psychogeriatrische ouderen met gedragsproblematiek kan een ergotherapeut zoeken naar een geschikte methode om poetsen toch mogelijk te maken, bijvoorbeeld met een snoezeltechniek.
  • Samenwerking ergotherapeut en tandarts, helemaal zo gek nog niet…
  • Literatuur Diabetes-patiënten 3-4 x verhoogde kans op parodontitis parodontitis beïnvloedt glucose-regulatie behandeling parodontitis kan behandeling diabetes ten goed komen
  • Medisch Tandheelkundige-interactie Bij slecht gereguleerde diabeten: Verhoogde kans op infecties Vertraagde wondgenezing Orale implicaties: Verhoogd risico op parodontitis, cariës en Candida-infecties Hyposalivatie
  • De oudere, demografische gegevens Aantal ouderen: 2006: 2,2 miljoen 65-plussers 2030: 4 miljoen 65-plussers 2006: 93,7% woont zelfstandig Toekomst: percentage blijft gehandhaafd.
  • Multipathologie Bron: Ouderen Nu en in de Toekomst SCP, RIVM, VWS
  • Gebitsprothesen bij bevolking, 16 jaar en ouder
  • Relatie mond(on)gezondheid en algemene (on)gezondheid Verspreiding orale micro-organismen via • de bloedcirculatie • het lymfestelsel • de tractus digestivus • de tractus respiratorius
  • Verspreiding orale micro-organismen is predisponerend voor ontstaan: • endocarditis • cardiovasculaire ziekte • aspiratiepneumonie
  • Verspreiding orale micro-organismen is predisponerend voor ontstaan: • endocarditis • cardiovasculaire ziekte • aspiratiepneumonie
  • Endocarditis • orale bacteriëmie • risico bij elke bloedige orale behandeling • vooral anaërobe micro-organismen • groter risico bij bloedige behandeling in geïnfecteerd gebied
  • Prevention of infective endocarditis: Guidelines from the American Heart Association A guideline from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group JADA, januari 2008
  • Reden voor herzien richtlijn • Risico op endocarditis groter bij dagelijkse activiteiten, zoals kauwen en tandenpoetsen. • Een optimale mondhygiëne beperkt het risico op endocarditis veroorzaakt door dagelijkse activiteiten. Belangrijker dan tandheelkundige behandeling! • Antibioticum profylaxe voorkomt slecht een zeer beperkt aantal gevallen van endocarditis bij patiënten die een tandheelkundige behandeling ondergaan. • De risico’s van het (veelvuldig) gebruik van antibiotica wegen niet op tegen de baten.
  • Richtlijn preventie bacteriële endocarditis Nederlandse Hartstichting, augustus 2008 Endocarditis-profylaxe alleen geïndiceerd bij patiënten met: 1. Eerder doorgemaakte endocarditis 2. Hartklepprothese (inclusief bioprothese, allograft en conduit) 3. Bepaalde aangeboren hartafwijkingen: - Onbehandelde cyanotische hartafwijkingen - Met shunts of conduits gepallieerde cyanotische hartafwijkingen - Volledig gecorrigeerde hartafwijkingen met gebruikmaking van prothese materiaal -> alleen gedurende de eerste zes maanden na behandeling. - Behandeling aangeboren hartafwijking met restafwijking ter plekke van een patch of device waardoor endothelialisatie wordt belemmerd.
  • Preventie bij risicopatiënten endocarditis • amoxicilline, 3 gram per os 30-60 min. vóór behandeling • bij overgevoeligheid voor of behandeling met penicilline in de 7 dagen vóór de behandeling: clindamycine 600 mg per os 30-60 min. vóór behandeling of intraveneus 30-60 min. vóór behandeling
  • Verspreiding orale micro-organismen is predisponerend voor ontstaan: • endocarditis • cardiovasculaire ziekte • aspiratiepneumonie
  • Relatie mondgezondheid en cardiovasculaire ziekte • statistisch significant • causaal?
  • Parodontitis Cardiovasculaire ziekte Confounders
  • Prof. dr. H. ten Cate, internist-vasculair geneeskundige • Bacteriën verspreiden zich met regelmaat in bloedbaan (bv. door tandenpoetsen), • Grotendeels gefagocyteerd door macrofagen, • Infiltreren in de vaatwand en veroorzaken een ontstekingsreactie. • Deze herhaalde inflammatoire stimulatie heeft mogelijk een ongunstig effect op de vaatwand, versnelling proces van atherosclerose, verhoogd risico op plaque ruptuur en trombusvorming.
  • Conclusies • Relatie parodontitis en cardiovasculaire aandoeningen bewezen • Causaal verband aannemelijk • Behandeling vermindert systemische ontstekingsmediatoren • Mondzorg van groot belang!
  • Verspreiding orale micro-organismen is predisponerend voor ontstaan: • endocarditis • cardiovasculaire ziekte • aspiratiepneumonie
  • Aspiratiepneumonie Infectie van de pleura of het longparenchym door inhalatie van met micro-organismen geïnfecteerde stoffen uit de orofarynx
  • Tandplaque reservoir voor luchtwegpathogenen Sumi et al, 2007 • Onderzocht tandplaque van 138 zorgafhankelijke ouderen • Luchtwegpathogenen in de tandplaque van 64,5% van de ouderen • S. aureus (24,5%), K. pneumoniae (18,1%), P. aerugionosa (18,1%), E. cloacae (11,6%)
  • Aspiratiepneumonie bij kwetsbare ouderen • incidentie 12:1000 • toename incidentie bij ouderen (>75 jaar) tot 34:1000 • belangrijke oorzaak van overlijden • 20-45% van alle infecties
  • Predisponerende factoren • afname functie afweermechanismen en immuunsysteem • slechte mondgezondheid • slikproblematiek • niet zelfstandig eten • onzelfredzaamheid bij mondzorg • aanwezigheid luchtwegpathogenen
  • Belang mondzorg Yoneyama et al, 2002 • 417 ouderen • Interventiegroep: na iedere maaltijd gedurende 5 minuten gepoetst door verzorging. Tandarts of Mondhygiëniste 1x per week Controlegroep: poetst zelf • Afname koorts, aantal pneumonieën, overlijden door pneumonie (studieduur 2 jaar) • Mondzorg van belang voor dentaten en edentaten!
  • Adachi et al, 2007 • 40 verpleeghuisbewoners > 65 jaar en 40 controlepersonen • interventiegroep: 1x per week mondzorg uitgevoerd door mondhygiëniste controlegroep: poetste zelf of werd gepoetst door verzorging • afname luchtwegpathogenen en koorts, significant minder ouderen overleden aan een aspiratiepneumonie (studieduur 2 jaar)
  • Diabetes Mellitus Aspiratie- Mond- Endocarditis pneumonie gezondheid Cardiovasculaire ziekte
  • Mondgezondheid en mondzorg bij ouderen, van levensbelang! Dank u wel voor uw aandacht.