Elmarkedet 20 år             - hva nå?                Norges energidager           ...
VELKOMMEN TIL NORGES ENERGIDAGER      Norges  Som ny vassdrags- og energidirektør er det en stor ære for     ...
PROGRAM             HVOR FINNER JEG FOREDRAGENE?     Torsdag 13. oktober               Alle...
HOVEDSESJON        TORSDAG                            10:00-12:00      13. OKTOBER ...
SESJON 1            SESJON 2              SESJON 3             SESJON 4    13:00...
SESJON 5               SESJON 6               SESJON 7        FREDAG  09:00-12:15  ...
SESJON 8    09:00-12:15    Forsyningssikkerhet    Sesjonsleder:    NILS MARTIN ESPEGREN    09:00    N-1 ...
Norges vassdrags- og energidirektorat        Postboks 5091 Majorstua      Telefon: 09575        Middelt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Program for Norges energidager 2011

791 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program for Norges energidager 2011

 1. 1. Elmarkedet 20 år - hva nå? Norges energidager 13. – 14. oktober 2011 Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo1292-program.indd 1 04.10.11 09.29
 2. 2. VELKOMMEN TIL NORGES ENERGIDAGER Norges Som ny vassdrags- og energidirektør er det en stor ære for meg å ønske velkommen til det niende arrangementet av energidager Norges energidager. For oss i NVE er det på årets konferanse naturlig å markere at det norske kraftmarkedet er 20 år. Som et av de første 2011 landene i verden som åpnet kraftmarkedet, har vi vært i forkant av den europeiske markeds-utviklingen - på godt og vondt. Markedet har gjennom disse tyve årene vært et viktig virkemiddel for å håndtere de utfordringene som vi sto overfor på 1980-tallet. Nå står vi overfor nye utfordringer som bl.a. innføring av el-sertifikatmarked, implementering av nye krav fra EU når det gjelder fornybar energi og energi- effektivitet og økte krav til forsyningssikkerhet og beredskap. Utfordringene stiller krav til alle aktørene i bransjen, myndigheter og brukere. Den kanskje største utfordringen ligger imidlertid hos politikerne som må velge hvilken samfunnsutvikling vi ønsker. Alle parallellsesjonene tar på sitt vis opp temaer knyttet til disse utfordringene som f. eks. sesjon 5 ”Ny produksjon i lys av elsertifikater” og sesjon 8 ”Forsyningssikkerhet”. Jeg håper dere som deltakere vil bidra til gode diskusjoner underveis i konferansen. Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle foredrags- holdere som stiller opp på konferansen. Uten den faglige kompetanse dere deler med oss, ville ikke arrangementet latt seg gjennomføre. Vel møtt til Norges energidager 2011! Per Sanderud vassdrags- og energidirektør1292-program.indd 2 04.10.11 09.29
 3. 3. PROGRAM HVOR FINNER JEG FOREDRAGENE? Torsdag 13. oktober Alle foredragene legges ut på NVEs internettsider i etterkant av konferansen. 09:00 – 10:00 Registrering Se våre websider 10:00 – 12:00 Åpningssesjon og paneldebatt, www.energidagene.no Saga Hall NVE tar forbehold om endringer i programmet. 12:00 – 13:00 Lunsj, Valhall 13:00 – 16:30 Parallellsesjoner 18:15 – 19:00 Aperitiff, Valhall 19:00 Festmiddag, Saga Hall Fredag 14. oktober 09:00 – 12:15 Parallellsesjoner 12:15 – 13: 00 Lunsj, Valhall1292-program.indd 3 04.10.11 09.29
 4. 4. HOVEDSESJON TORSDAG 10:00-12:00 13. OKTOBER Hovedinnledninger Ordstyrer Einar Lunde Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud • Elmarkedet 20 år – hva nå? • Utfordringer i forhold til klima, marked og forsyningssikkerhet. Olje- og energiminister Ola Borten Moe • Hva vil regjeringen gjøre med den økende konflikten mellom fornybarmålene og tradisjonelt vern av norsk natur i forbindelse med nødvendig utbygging av nett og produksjon. Håkon Taule, Thema Consulting Group • Hvordan vil innfasingen av store mengder ny kraftproduksjon påvirke energibalanse og priser i Norge og Norden. Oluf Ulseth, Energi Norge • Norden og Europa – elmarkeder i takt? Drivere og hindre for integrasjon. Potensial for Norge. Bente Hagem, Statnett • Markedskoblinger i Europa - status og utfordringer. Paneldebatt – noen vinklinger • Hvordan løse den økende konflikten i forhold til utbygging av fornybar kraft og nett i Norge og i Sverige? • Utbyggingen – av nett og produksjon i Norge - til fordel for hvem? Hvem må betale regningen og hvem får gevinsten? • Hva skal overskuddsstrømmen brukes til? • Kan enøk, omlegging, smartere bruk av strøm dempe behovet for utbygging? Deltakere paneldebatten Per Sanderud, NVE Tomas Kåberger, Energimyndigheten Oluf Ulseth, Energi Norge Stein Lier Hansen, Norsk Industri Audhild Kvam, Enova Rasmus Hansson, WWF Saga Hall1292-program.indd 4 04.10.11 09.29
 5. 5. SESJON 1 SESJON 2 SESJON 3 SESJON 4 13:00 - 16:30 13:00 - 16:30 13:00 - 16:30 13:00 - 16:30 Fornybarmål og Inntektsrammer og Den aktuelle Forholdet mellom tradisjonelt miljøvern investeringer kraftsituasjonen marked og ENØK etter energiloven Sesjonsleder: Sesjonsleder: Sesjonsleder: Sesjonsleder: TORMOD EGGAN TORE LANGSET MATS ØIVIND WILLUMSEN BIRGER BERGESEN 13:00 13:00 13:00 13:00 Status og utfordringer sett fra Innledning Hvordan ser hydrologien ut Enøk og energiomlegging NVEs ståsted Tore Langset, NVE før vinteren? etter energiloven 1991 Rune Flatby, NVE Erik Holmquist, NVE Birger Bergesen, NVE 13:10 13:10 Vil reguleringen gi tilstrekkelig 13:30 13:30 Utbyggingsmuligheter avkastning? Kraftsituasjonen og utsikter Mer eller mindre marked? – hvor stor blir vannkraftut- Silje C. Syvertsen, NVE framover Torstein Bye, SSB byggingen? Lars Olav Fosse, Point Carbon Audhild Kvam, Enova Tron Engebrethsen, Statkraft 13:35 Thomas Reuters Forslag til en mer stabil Pause 13:35 kostnadsnorm 14:00 Utbyggingsmuligheter Roar Amundsveen, NVE Kraftsituasjonen og strategier 15:00 – vindkraft fremover for vind- og termisk AMS - Løsninger og grense- Andreas Thon Aasheim og Edvard 14:00 kraft snitt slik NVE ser det Konrad Bergaust Eikeland, Kan den norske selskaps- Peter Markussen, Dong Energy Helena Mellison, NVE Norwea strukturen ha betydning for fremtidig investeringsvilje og/ Pause 15:30 14:00 eller evne? AMS - Fremtidens mulighet for Hva kreves av nettutbygging Lars Ove Skorpen, Pareto 15:00 styring av belastninger og nye Gunnar Løvås, Statnett Hvilke konsekvenser får tjenester Pause innføringen av fire svenske Hanne Sæle, SINTEF Energi AS Pause prisområder? 15:00 Håkan Östberg, Energimarknad- 16:00 15:00 Hvordan skal investeringene i sinspektionen AMS - Fremtidens mulighet for Miljøforvaltningens rolle AMS og smarte nett styring av belastninger og nye Janne Sollie, Direktoratet for finansieres? 15:45 tjenester naturforvaltning Kjersti Vøllestad, NVE Nodeprising. Fremtidens Vigdis Sværen, Norsk Teknologi energimarked? 15:30 15:30 Finn Erik Ljåstad Pettersen, NVE Hvordan kan kraftbransjen Er det behov for å alders- bidra til lokal aksept? korrigere kostnadsnormen? Magne Heimvik, Sunnhordland Hilde Marit Kvile, NVE Kraftlag 16:00 16:00 Kan inntektsrammene Lokal aksept sett fra fastsettes mer skjønnsmessig? kommunenes ståsted? Kjetil Ingeberg, Xrgia Arne Vinje, Ordfører i Vinje kommune Saga AB Saga C Auditorium A Auditorium B1292-program.indd 5 04.10.11 09.29
 6. 6. SESJON 5 SESJON 6 SESJON 7 FREDAG 09:00-12:15 Ny produksjon i lys av 09:00-12:15 Utenlandshandel 09:00-12:15 Hva er det med nordmenn 14. OKTOBER elsertifikater og strøm? Tillit og om- dømme i kraftbransjen Sesjonsleder: Sesjonsleder: Sesjonsleder: TORODD JENSEN THOR ERIK GRAMMELTVEDT BJØRN SVENUNGSEN 09:00 09:00 09:00 Godkjenning av anlegg for Energy Infrastructure Package Hvorfor har energibransjen elsertifikater i Norge - European Perspective - The dårlig omdømme når den Gudmund Bartnes, NVE role of Norway in this? leverer et av landets mest Matti Supponen, European etterspurte produkt? 09:20 Commission Ole Christian Apeland, Apeland Tildeling av sertifikater i Norge Informasjon Bjørn Åge Seem Holmen, Statnett 09:30 Hva gjør den store andelen 09:40 09:40 fornybart med markedet? Omdømme og tillit. Opp- og Roller og ansvar i elsertifikat- Verdien av kapasitet og nedturer. Noen erfaringer markedet fleksibilitet Knut Fjerdingstad, Statkraft Kristin Kolseth, NVE Gavin Bell, ECON Pöyry 10:05 10:00 10:00 Fra analyse til action – hvor- Elsertifikatmarkedet i Sverige Utenlandshandelen i et sam- dan gripe an omdømme- Roger Östberg, funnsøkonomisk perspektiv. utfordringene? Energimyndigheten Drivere og barrierer Karen Onsager, Hafslund Arnt von Schemde, THEMA Pause Consulting Pause 10:45 Pause 10:45 Hvordan få bygd de gode Er bransjen gode nok på å prosjektene innen 2020 10:45 skape tillit? Gaute Skjelsvik, Eidsiva Vannkraft Et felles marked med handel Kristian Pladsen, EnergiNorge på tvers - knyttet opp mot 11:15 fornybart og infrastruktur 11:05 Hvilke teknologier er best for Inger Kristin Holm, Norsk Industri Energibarometeret som miljøet? Therese Gjerde, Bergen Energi temperaturmåler på kraftbran- Reidar Dahl, Direktoratet for Professor Einar Hope, NHH sjens omdømme naturforvaltning Eva Fosby Livgård, TNS Gallup 12:00 11:45 Diskusjon og avrunding 11:25 Mulig krafttilgang innen 2020 Har kunden alltid rett? Torodd Jensen, NVE Thomas Bartholdsen, Forbrukerrådet 11:45 Kraftbransjen sett fra medias ståsted Tormod Haugstad, Teknisk Ukeblad Saga AB Auditorium A Auditorium B1292-program.indd 6 04.10.11 09.29
 7. 7. SESJON 8 09:00-12:15 Forsyningssikkerhet Sesjonsleder: NILS MARTIN ESPEGREN 09:00 N-1 kriteriet Gunnar Løvås, Statnett 09:30 Samfunnsøkonomiske analyser Maria Sandsmark, Møreforskning 10:00 Forsyningssikkerhet og konsesjonsbehandling Tormod Eggan, NVE Pause 10:45 Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Kjell Sand, Sintef 11:05 Beredskap og klimatilpasning Ingvild Maggen Malvik, NVE 11:25 Hvordan kan driften av kraftsystemet forbedres? Tom Tellefsen, Statnett 11:45 Forsyningssikkerhet i andre land Åsmund Jensen, THEMA Consulting Group Saga C1292-program.indd 7 04.10.11 09.29
 8. 8. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua Telefon: 09575 Middelthunsgate 29 Internett: www.nve.no 0301 Oslo NVEs hovedmål • Ivareta miljø- og brukerinteresser i vassdrag • Sikre samfunnet mot vassdragsulykker og ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen • Fremme verdiskaping gjennom effektiv og miljømessig akseptabel energiproduksjon • Fremme effektiv og sikker overføring og omsetning av energi og effektiv energibruk www.energidagene.no1292-program.indd 8 04.10.11 09.29

×