News June 1-7
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
427
On Slideshare
427
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. JUN 01 Digital 07 News Update
 • 2. Mr. 1 advice ไวรั ลผ่ านมนุษย์ Post it 01 DigitalJUN LocalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/mr-one-advice/• เห็นชัดเลยนะว่าสือสมัยนี ้ถึงเนื ้อถึงตัวกันไม่พอ ยังหยอดความสงสัยให้ คนกลับไปคิดต่อ อย่างมนุษย์กระดาษที่ทางเราพบใครครังนี ้ แอบคิดไปเรื่ อย ว่านี่อาจเป็ น Viral เปิ ดตัว ่ ้ สินต้ าใหม่ ที่เข้ าไปโปรโมทกับรายการเจาะข่าวตี ้นและ VRZO• ตอนท้ ายเค้ าจบเทปนี ้ได้ ฉลาดและหล่อสุดๆ กับการปล่อยกระดาษโน้ ตแผ่นหนึงที่เสมือนหล่นร่วงมาจากตัว Mr. one advice ให้ ลอยละล่องแน่นิ่งกับพื ้น พร้ อมกล้ องซูมฟรื บบ ่ ้ บ..เข้ าไปเห็นเวิร์ดดิ ้ง ‘เรื่ องดีต้องบอกต่อเรื่ องท้ อต้ องปรึกษา’ ปิ ดรายการไปอย่างเท่ๆ คมๆ พร้ อมขยี ้ความอยากรู้ผ้ ชมเป็ นการส่งท้ าย ู• VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=5ZKgD5xGcVU&feature=player_embedded 1
 • 3. Facebook เปิ ดชาระเงินผ่ านผู้ให้ บริการเครือข่ ายมือถือแล้ ว 07 DigitalJUN GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/facebook-mobile-payment/• ล่าสุดทางเฟสบุ๊คเปิ ดให้ แอพพลิเคชันที่ใช้ ระบบชาระเงินของ Facebook Credits นันสามารถเลือกรูปแบบการชาระเงินผ่านระบบผู้ให้ บริ การมือถือได้ (Operator ่ ้ Billing) ซึงแต่เดิมนันจะรองรับรูปแบบการชาระเงินบนระบบ PayPal และ Credit Cards เท่านัน และการชาระเงินผ่านช่องทางนี ้ Facebook จะทาการส่งต่อ ่ ้ ้ กระบวนการทังหมดเข้ าไปยัง Mobile site (m.facebook.com) เพื่อหลีกเลียงที่จะใช้ ช่องทางการชาระเงินที่ฝังมากับระบบอย่าง iOS หรื อ Android ที่มีระบบชาระ ้ ่ เงินสาหรับแอพไว้ เช่นเดียวกัน 2
 • 4. LEGO BrainBricks: Game Your LEGO 06 DigitalJUN GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/lego-brainbricks-game-your-lego/• LEGO bricks include tiny sensors, which enable the bricks to sense their configuration with one another and communicate it wirelessly to mobile devices loaded with the LEGO gaming app, in turn allowing physical LEGO models to be instantly brought into a digital gaming experience.• VDO Link: http://vimeo.com/38493546 3
 • 5. Smirnoff: The Facebook Guardians Concept 05 DigitalJUN GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/smirnoff-the-facebook-guardians-concept/• This idea centers around a Facebook campaign, which adds a ‘safe ride’ button next to the like and comment options under Facebook posts. This lets users become a virtual designated driver by purchasing a friends’ cab ride home when they see that they’ve checked into bars and clubs. The lucky friend is alerted to this good deed with a text message sent to their phone and they are gifted a code to redeem the ride. The ‘Guardian’ receives points for their good deeds, which they can use to enjoy free access to clubs.• VDO link: http://vimeo.com/40834770 4
 • 6. 05 DigitalJUN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/augmented-reality/sony-wonderbook/• โซนี่เปิ ดตัว Wonderbook อ่านหนังสือบนทีวี!• การเปิ ดตัว ‚Wonderbook” มิติใหม่ของการอ่านหนังสือ ที่ผสานระหว่างหนังสือกระดาษเข้ ากับ เทคโนโลยีระบบเสมือนเสริ ม (Augmented Reality) และจอทีวีเข้ าไว้ ด้ วยกัน เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่นาตื่นเต้ นสุดๆ กับการอ่านนิยาย-นิทาน ่• VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=xGuKaCQYd0w&feature=player_embedded 5
 • 7. Google Adwords Product Ads เอาของมาวางขาย บนหน้ า ค้ นหากันเลยดีกว่ า 05 DigitalJUN GlobalBlog.butthunhttp://blog.butthun.com/featured/google-adwords-product-ads/#.T9CY57CRE2o• Google Adword โฆษณาผ่านการค้ นหาของ Google นันเพิ่มความสามารถสาหรับกลุม ธุรกิจค้ าปลีก ้ ่• การขยายการแสดงผลโฆษณา เมื่อค้ นหาใน คาที่เกี่ยวข้ องด้ วยภาพของสินค้ านันๆ เลย พร้ อมบอกราคาพร้ อมให้ ซื ้อได้ ทนที ซึงช่วยให้ คนที่สนใจหาข้ อมูลสินค้ าเลือกซื ้อสินค้ านันได้ ้ ั ่ ้ ทันที ลดขันตอนในการซื ้อเลือกสินค้ าได้ ไปอีก 1-2 ขันตอน ้ ้• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ql-T12usumM 6
 • 8. Toyota: The iQ Street View Project 03 DigitalJUN GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/toyota-the-iq-street-view-project/• Toyota caught onto this in Belgium, and sent out their very own Toyota iQ, complete with a DIY Street View camera kit, to capture all the missing roads. Users simply tag the street at iQStreetViewand Toyota will send out their new iQ Street View car to map that road for you• VDO link: http://vimeo.com/41074436 7
 • 9. 03 DigitalJUN Global Google+ Local สถานที่ท่ ชอบ… ีMarketingoops จากคนที่ใช่http://www.marketingoops.com/digital/social-media/google-plus-local/• ผู้ใช้ งาน Google+ Local สามารถรี วิวสถานที่หรื อเขียนความเห็นเกี่ยวกับสถานที่นนได้ ขณะเดียวกันก็สามารถถ่ายภาพแล้ วอัปโหลดไปแสดงให้ เพื่อนใน Google+ ได้ ชม ั้ ประกอบการตัดสินใจ แถมยังสามารถให้ คะแนนสถานที่นนเพื่อเป็ นประโยชน์แก่เพื่อนรายอื่ น จุดนี ้กูเกิลดึงข้ อมูลรี วิวร้ านอาหารจากเว็บไซต์ Zaget.com ั้• VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=ylZg43Meick&feature=player_embedded 8
 • 10. 03 DigitalJUN GlobalBlog.butthunhttp://blog.butthun.com/featured/facebook-admin-rols/#.T8tvkrCRE2o• อธิบาย 5 ระดับ จัดการ Admin Roles Feature ใหม่ ของ Facebook FanPage• Facebook ออก ฟี เจอใหม่ โดยแบ่งระดับการเข้ าถึงและดูแลเพจ Facebook เป็ น 5 ระดับซึงจะมีหน้ าที่ความสาคัญและส่วนของการเข้ าถึงที่แตกต่างกันไปไม่เท่ากัน ่ 1. Manager 2. Content Creator 3. Moderator 4. Advertiser 5. Insights Analyst 9
 • 11. Speed of Light: Mini Projection Mapping Movie 02 DigitalJUN GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/speed-of-light-mini-projection-mapping-movie/• New short film, “Speed of Light,” projected by the world’s smallest hand held laser projectors, all from an iPod touch and captured on a Canon 5d MkII.• VDO Link: http://vimeo.com/43239312 10
 • 12. ลาก่ อน รีโมต ถึงเวลาของ physical activity controlสุดยอดเทคโนโลยีควบคุมด้ วย การเคลื่อนไหว 02 DigitalJUN GlobalBlog.butthun• physical activity control บางครังอาจจะได้ ยินอีกชื่อครับในชื่อ gesture control ซึงคือชื่อเทคโนโลยีที่กาลังกลายเป็ นส่วนสาคัญที่จะมาอยูในอนาคตของ ้ ่ ่ เทคโนโลยีโทรทัศน์และจอภาพ ช่วยให้ การควบคุมจอภาพมีความสะดวกขึ ้นโดยหลักหนีรีโมท คอนโทรลแบบเดิม ซึงนันก็จะหมายถึง เมาส์คอมพิเตอร์ ก็อาจจะหายไปก็ได้ ่ ่• VDO Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_d6KuiuteIA http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dt3SWp9IjkA 11
 • 13. Coca-Cola affirms mobile strategy with interactive QR code push 01 DigitalJUN GlobalMobilemarketerhttp://www.mobilemarketer.com/cms/news/software-technology/12955.html• The QR codes are featured on Coca-Cola products in Spain• When consumers scan the mobile bar codes, they can view content such as UEFA’s Euro 2012 videos and Coca-Cola SmileWorld – the brand’s online community.• Because the codes are dynamic, they can deliver unique experiences as well as new content to consumers as they are scanning• VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=0TAlI8tq41k&feature=player_embedded 12
 • 14. Global sponsor Panasoniclaunches Olympic GamesFacebook app 01 DigitalJUN GlobalCampaignasiahttp://www.campaignasia.com/Video/302659,global-sponsor-panasonic-launches-olympic-games-facebook-app.aspx• Facebook app called Share the passion to encourage fans around the world to share their passion for sport online through pictures. Using the app, users can upload photos of themselves enjoying sports, select a passion tag and share.• VDO Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h4APzyDzSyg 13
 • 15. จ่ ายค่ าช้ อปปิ ้ งในห้ างผ่ านมือถือด้ วยแอปฯ PayPal Instore 01 DigitalJUN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/mobile/paypal-instore/• วิธีการใช้ งานจ่ายค่าช้ อปปิ งในห้ างผ่านมือถือด้ วยแอปฯ PayPal Instore ้เปิ ดแอปฯ PayPal Instore จากนันกรอกรหัสผ่าน ก็จะพบกับบาร์ โค้ ดซึงเป็ นเสมือนสมุดบัญชีของPayPal Instore จากนันก็ให้ พนักงานขายที่สวมเครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดขนาดจิ๋วไว้ ้ ่ ้ที่คอ (หรื อที่แคชเชียร์ ) ทาการสแกนบาร์ โค้ ดนัน เพื่อรับออเดอร์ และเช็กอินจ่ายเงินสินค้ า ณ จุดซื ้อได้ โดยทันที ้• VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=thWMow-IeLw&feature=player_embedded 14