News Feb 1-7

262 views
187 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Feb 1-7

 1. 1. 01F E B 07 Digital News Update
 2. 2. KTB netbank กับมาตรฐานใหม่ ของการให้ บริการธุรกรรมออนไลน์ ท่ ี ฉับไว ทันสมัยและง่ ายกว่ าที่เคยมี 07 DigitalFEB LocalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2013/02/ktb-netbank-service/KTB netbank เป็ นการปฏิวติมาตรฐานของการให้ บริ การทางธนาคารให้ สงขึ ้นไปอีกขั ้นด้ วย ซึงไม่ว่าผู้ใช้ จะต้ องการโอนเงิน ชาระเงินต่างๆ ก็สามารถทาได้ ละะที่สาคัคคือะูกค้ าของ ั ู ่KTB ที่ถือบัตรเอทีเอ็มเน็ตลบงค์สามารถที่จะเปิ ดใช้ บริ การผ่านหน้ าเว็บได้ ด้วยตัวเองทันที ซึงหากมาดูกนตั ้งลต่หน้ าลรกของเว็บ เราจะเห็ นว่าหน้ าเว็บถูกออกลบบมาให้ เรียบง่าย ใช้ งาน ่ ัสะดวก โดยมีะงค์ที่สามารถเข้ าสูบริการต่างๆ ได้ ทนที ิ ่ ั 1
 3. 3. Cadbury ออกช็อคโกแลต DIY ฉลอได้ ทุกเทศกาล 07 DigitalFEB GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/cadbury-joyville-made/Cadbury เดินหน้ าสูอีคอมเมิร์ซด้ วยการขายช็อคโกละตออนไะน์ ลต่ไม่ใช่ลท่งช็อคโกละตสีน ้าตาะธรรมดา เพราะมันคือ ช็อคโกละต DIY ภายใต้ คอนเซปต์ Joyville Made ่สามารถที่จะใส่ข้อความน่ารักะงบนหน้ าซอง พร้ อมลนบรูปสวยๆ ของผู้สงะงไปในการ์ ดเสมือจริง จากนั ้นเมื่อจ่ายเงินละ้ ว ระบบก็จะขอให้ คุณจ่ายเงิน เมื่อจ่ายละ้ วก็จะทาการส่งช็อคโก ่ละต DIY ถึงมือผู้รับในโอกาสพิเศษได้ ทนที เช่น วันเกิด วันครบรอบลต่งงาน สอบผ่าน ฯะฯ ั 2
 4. 4. 07 DigitalFEB Global Yahoo ลงโฆษณาจาก GoogleMarketingoops Adsense แล้ วhttp://www.marketingoops.com/news/yahoo-google-adsense/Yahoo รับเอาโฆษณาจากระบบ Google Adsense ไปติดร่วมกับระบบโฆษณาของตัวเองละ้ ว ในเว็บทั ้งหะายภายใต้ เครือข่าย Yahooเบื ้องต้ นทั ้งคู่ก็จะได้ ผะประโยชน์ ร่วมกัน โดยกูเกิ ้ะจะได้ ขยายฐานกะุมผู้เห็นละะคะิกโฆษณา เพราะว่าเว็บบางด้ านยาฮูก็ยงลข็งลกร่ งเหนือกูเกิ ะ เช่น Yahoo Finance ่ ั ้ส่วนฝ่ าย Yahoo ก็จะได้ มีโฆษณาที่หะากหะายขึ ้นมารองรับกะุมผู้ชมผู้ใช้ ได้ กว้ างขึ ้น รองรับ keyword ได้ หะากหะายตามระบบ contextual ad. เพราะฐานผู้ะงโฆษณาของ ่กูเกิ ้ะนั ้นใหค่ละะหะากหะายมาก ครอบคะุมลทบทุกลระเภทธุรกิจ 3
 5. 5. พบผู้ใข้ สมาร์ ทโฟน 6 ใน 10 เมินเว็ปไซด์ ท่ ีไม่ ถกออกแบบเพื่อชมบน ู อุปกรณ์ พกพาโดยเฉพาะ 07 DigitalFEB GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2013/02/mobile-friendly-sites-turn-visitors/Mobile Social Synergy ได้ ทาการสารวจข้ อมูะจากผู้ใช้ งานสมาร์ ทโฟนกว่า 1,088 คนในสหรัฐฯ พบว่าโดยผู้ใช้ งานส่วนใหค่กว่า 75% คาดหวังว่าจะได้ พบกับเว็บไซต์ที่Mobile-Friendly หรือเป็ นมิตร-ใช้ งานง่ายละะเหมาะสมกับการใช้ งานบนอุปกรณ์มือถือ ลต่ในความเป็ นจริง กะุมตัวอย่างมากกว่า 96% ะ้ วนเคยพบเจอปั คหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ไม่ ่เป็ นมิตร ที่ทาให้ ใช้ งานบนอุปกรณ์มือถือไม่สะดวก 4
 6. 6. ยอดขาย E-commerce ทั่วโลกทะลุ 1 ล้ านล้ านเหรียญสหรัฐฯแล้ ว 07 DigitalFEB GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2013/02/ecommerce-sales-trillion-worldwide/eMarketer ชี ้ให้ เห็นว่าตะาดเอเซีย – ลปซิฟิคมีลนวโน้ มที่จะขึ ้นมาเป็ นภูมิภาคที่มีอิทธิพะต่อยอดขายมากกว่าอเมริกาเหนือในอีกไม่นาน โดยทางเว็บไซต์ประเมินว่าอัตราการเติ บโตของอเมริกาเหนือจะเริ่มชะอตัวในปี 2013 นี ้ เหะือเพียง 12.2% กะับกันกับทางเอเซีย – ลปซิฟิคที่จะโตขึ ้นราว 30% ซึงนับเป็ นรายได้ ราว 433,000 ะ้ านเหรียคสหรัฐฯ เะยทีเดียว ่ 5
 7. 7. Wirewax เครื่องมือการตลาดใหม่ …ทาให้ คลิปวิดีโอคลิกได้ 06 DigitalFEB GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/wirewax/อัปเกรดเนื ้อหาของวิดีโอให้ มีความอินเตอร์ ลอคทีฟ ด้ วยการใช้ ระบบของ wireWAX ทาให้ สามารถใส่ข้อมูะเสริมเข้ าไปในคะิปวิดีโอได้ ทุกครั ้งที่คะิกที่หน้ าจอตามช่วงเวะาต่างๆซึงเนื ้อหาที่ลนบไปกับลต่ะะช็อตของวิดีโอก็เป็ นไปได้ หะายลบบ เช่น ะิงก์ไปยังสินค้ าเพื่อซื ้อของที่เห็นในคะิปได้ ทนที หรือะิงก์ไปยังเพะงประกอบคะิป ะิงก์ไปยังทวิตเตอร์ -เฟซบุ๊ก เพื่อให้ ่ ัข้ อมูะที่หะากหะายขณะดูคะิปนันเอง่ 6
 8. 8. LEGO Happy Holiplay 06 DigitalFEB GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2013/02/06/lego-happy-holiplay/The idea behind this campaign from LEGO is clever and really simple. Simply build something with LEGO, combine it withwhatever you have in your surroundings and snap a photo. That concept captures the very essence of LEGO – use yourimagination and play. The agency behind this, Konstellation, likes to refer to it as Brickmented Reality.http://vimeo.com/konstellation/happyholiplay 7
 9. 9. SizeYou Bookmarklet App: Find Your Perfect Fit 04 DigitalFEB GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/sizeyou-bookmarklet-find-your-perfect-clothing-fit-online/‘Size You’. A Bookmarklet that once dragged into your browser bar, will automatically check your perfect clothing size onany online store, so you never have to return something you bought online again! The concept is simple, measureyourself once, enter the details on the Bookmarklet site, drag it into your browser bar and then where ever you shop, onthe item page, just hit the ‘SizeYou’ Bookmarklet and it will match that items measurements against yours, to tell you theperfect size to buy. This would save me all sorts of online shopping pain!http://vimeo.com/58685004 8
 10. 10. Facebook ทดสอบแบนเนอร์ รูปแบบใหม่ ใน Marketplace ads 02 DigitalFEB GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/facebook-tests-new-sidebar-ad-format-with-horizontal-image/Facebook กาะังทดสอบลบนเนอร์ โฆษณา marketplace ads รูปลบบใหม่ตรงตาลหน่ง sidebar คอะัมน์ด้านขวามือของผู้ใช้ ซึงรูปลบบใหม่ที่ว่านี ้คือการทาให้ รูปภาพ ่โฆษณาตามลนวนอน (horizontal) มีขนาดกว้ างขึ ้นละะจัดวางข้ อความโฆษณาใหม่ให้ อยู่ใต้ ภาพลทนลบบเดิมที่อยู่ด้านข้ างภาพ ณ ตอนนี ้ ดีไซน์ดงกะ่าวจะเห็นบนหน้ าโพสต์ที่ เป็ น ัpermanent link ลต่จะไม่เห็นบน News Feed, Timeline ละะหน้ าอื่นๆ 9
 11. 11. SCB ปล่ อยกิจกรรมบอกรักวันวาเลนไทน์ 02 DigitalFEB GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/news/pr/scb-valentine/เฟสบุ๊ค SCB Thailand จัดกิจกรรมชวนเหะ่าลฟน ร่วมฉะองเดือนลห่งความรัก ด้ วยกิจกรรมง่ายๆ หวานๆ “วาเะนไทน์นี ้…อยากบอกคนที่คณรักว่า…” ข้ อความที่ถกใจ SCB ้ ุ ูThailand จะได้ ะ้ นรางวัะ iPad Mini ละะรางวัะอื่นๆ https://apps.facebook.com/luckyscbfans ุ 10

×