News Aug 3- 9

370 views
312 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Aug 3- 9

 1. 1. DigitalAUG 03 News Update 09
 2. 2. Dtac happy ปล่ อยซิมเปลี่ยน Facebook เข้ าสู่ยุค 2499 05 DigitalAUG LocalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/dtac-happy-facebook-2499/• Dtac happy แฟนเพจทาเกร๋ปล่อยไวรัลแอ๊ ปจับ Facebook เข้ าสูยคของปี 2499 ได้ ตรงกับคอนเซ็ปท์ของซิมใหม่ “ซิม 2499 แฮปปี ทวเมือง” คุยในแก๊ งค์ 24 สตางค์ คุยนอก ่ ุ ้ ั่แก๊ งค์ 99 สตางค์ ไอเดียดีทงแพคเกจซิมและไวรัลแคมเปญบนเฟซบุ๊ก ั้ 1
 3. 3. Google: Introducing Agile Creativity 09 DigitalAUG GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/google-introducing-agile-creativity/•Google is famous for its Agile process and now they are attempting to bring that world of experience to creativeagencies to help them find an edge and create a more fluid creative/innovation process to keep up with the digital age. Ina new site curated by Think With Google, you’ll find a range of Agile Creativity tips and tricks from the world’s bestagencies to digest•http://www.youtube.com/watch?v=iSiDrIolgmU&feature=player_embedded 2
 4. 4. Expedia Tag Me If You Can 07 DigitalAUG GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/08/07/expedia-tag-me-if-you-can/•In Australia and New Zealand Expedia has launched a Youtube-based contest that takes geo-tagging to a whole newlevel of fun. In Tag Me If You Can the host, Nathan Jolliffe (a local surf celebrity) travels around the world to 15 secretdestinations. Every day he gives clues to participants who have to guess where he is and tag his location within 10 metresfor the chance to win a cash prize.•http://www.youtube.com/watch?v=IXZv3tZnuE0&feature=player_embedded 3
 5. 5. แอปเปิ ลนา Range Rover ช่ วยเปิ ดตลาด iAd 07 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/iad-range-rover/•ล่าสุดแอปเปิ ลได้ เตรี ยมโปรโมทบริ การ iAd ของตัวเองอีกครัง โดยนาคลิปวิดีโอของลูกค้ ารายใหญ่ที่ใช้ iAd แล้ วได้ ผลอย่างค่ายรถยนต์ Range Rover ที่ตงใจหากิมมิกใหม่ในการ ้ ั้เข้ าถึงลูกค้ ากลุมใหม่ๆ ที่เป็ นคนรุ่นใหม่ สาหรับรถคันใหม่อย่าง “Range Rover Evoque” ่•http://www.youtube.com/watch?v=prKxwndTKJE&feature=player_embedded 4
 6. 6. ยิลเลตต์ กับม่ านนาสุดอลังการเชียร์ ทมชาติอเมริกา ้ ี 07 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/gillette-water-curtain/•นี่คือผลงานที่ชื่อว่า Light It Up ภายใต้ Big idea ของแคมเปญใหญ่ ‘Get Started’ เพื่อโปรโมทว่ายิลเลตต์พร้ อมเป็ นกองเชียร์ ให้ กบทัพนักกีฬาของอมเริ กา ผ่านการแสดง ัม่านน ้าเป็ นภาพโฮโลแกรมความสูง 60 ฟุต และโชว์ภาพการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ของนักกีฬาทีมอเมริ กาผ่านกาแพงและผนังตึก ทาให้ เห็นถึงความอลังการ และความฮึกเหิมของเหล่านักกีฬาได้ เป็ นอย่างดี ส่วนเพลงประกอบจัดทาโดย M83 “Steve McQueen”•http://www.youtube.com/watch?v=wE69jDKLvbs&feature=player_embedded 5
 7. 7. Student’s Corner: Red Cross Blood Trade 04 DigitalAUG GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/08/04/students-corner-red-cross-blood-trade/• A smart concept idea created by three students at the ESPM School in São Paulo (Brazil) who encourage the Red Crossto partner with the biggest war/battle related videogame titles to place contextual messages every time a player is“killed” in the game and would need some extra blood to get back playing.•http://www.youtube.com/watch?v=y6Kt2FbKZJ0&feature=player_embedded 6
 8. 8. หลากวิธีค้นหากับ Google Search แนะนา Google Handwrite 04 DigitalAUG GlobalBlog.butthunhttp://blog.butthun.com/digital-media/google-search-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3-google-handwrite/#.UCPFP_bN8ls•ล่าสุด Google ปล่อยการค้ นหาแบบใหม่มาเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ใช้ อีก ด้ วยการเพิ่มฟี เจอร์ การค้ นหาด้ วยการเขียนบนอุปกรณ์ที่สามารถสัมผัสหน้ าจอได้ นันก็คือการค้ นหาเมื่อ ู ่เครื่ องมือนี ้ออกมาแล้ วเราก็ไม่จาเป็ นต้ องเพิ่ง Keyboard ใช้ นิ ้วหรื อปากกาเขียนปอนคาค้ นหาไปได้ ทนที Google เรี ยกบริ การการค้ นหาแบบนี ้ว่า Google Handwrite ้ ัสามารถใช้ ได้ กบการค้ นหาผ่านหน้ าเว็บ Google บนมือถือ iPhone และ Android 2.3 ขึ ้นไป โดยไม่ต้องติดตังอะไรเพิ่มเติมเลยแม้ แต่น้อย ทีนี ้ก็สะดวกขึ ้น มีนิ ้วเดียวก็ค้นหาได้ ั ้แล้ ว•http://www.youtube.com/watch?v=uyeJXKfAcpc&feature=player_embedded 7
 9. 9. โนเกียอัปเกรดแผนที่ใหม่ แทรกดีลจาก Groupon Now ลงไปด้ วย 03 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/nokia-maps-groupon-now/• Groupon Now ได้ ก้าวไปอีกขันด้ วยการจับมือกับโนเกีย ที่ทาการอัปเกรดระบบแผนที่ใหม่ในมือถือวินโดวส์โฟนพร้ อมฟี เจอร์ สาคัญคือ การแสดงดีลของ Groupon Now ้ ตามพิกดต่างบนแผนที่ เพื่อให้ ผ้ ใช้ สามารถเลือกซื ้อดีล ณ จุดที่กาลังจะเดินทางไปได้ ทนที ั ู ั•http://www.youtube.com/watch?v=Vgk1YfInZoM&feature=player_embedded 8
 10. 10. โฟล์ กออกเกมใหม่ ปักหมุดรถโฟลก์ บน Google Street view WHERE THEY LIVE—THE OFFICE 03 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/volkswagen-street-quest/•Volkswagen Street Quest คือ แคมเปญออนไลน์ลาสุดจากโฟล์กอัฟริ กาใต้ ที่ชวนแฟนพันธุ์แท้ รถโฟล์กมาเล่นเกมคล้ าย Photo Hunt เพื่อตามหารถโฟล์กที่จอดอยูตาม ่ ่จุดต่างๆ ทัวอัฟริ กาใต้ โดยทีมงานจะดึงภาพที่จอดรถต่างๆ มาจากกูเกิล สตรี ท วิว (Google Street view) จากนันก็ให้ ผ้ เู ล่นกดปุ่ มปั กหมุด ซึงในเกมจะมีหลายระดับ หากใครปั ก ่ ้ ่ได้ ถกต้ องและได้ คะแนนสูงสุดก็จะได้ รับรางวัล สมกับสโลแกนว่า Pin it to Win it! ู• http://www.youtube.com/watch?v=AiL_Mw0H-7w&feature=player_embedded 9
 11. 11. Starbucks เลือก Square ดูแลระบบ Mobile Payments 31 DigitalJUL GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/starbucks-signed-up-for-square/• Starbucks ประกาศความร่วมมือกับ Square Inc. ในความร่วมมือกันใช้ ระบบชาระเงินผ่านมือถือด้ วยแอพ Square รวมไปถึงตัว Hardware ด้ วย และยิ่งไปกว่านันคือ ้ทาง Starbucks เข้ าร่วมลงทุนในหุนของบริ ษัท Square Inc. ่ 10

×