2106-2501 (การสำา รวจ    1)    หน่ว ยการเรีย นที่ 5    การวัด ระยะจำา ลอง   ใบความรู้ท ี่ 6 เรื่อ ง การวางแน...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่นายมานัส ยอดทอง  อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่  กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง           ่   1. จากรูปต้องการวางแนวฉาก EF ออกจาก  ...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่  กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง           ่   5. กำาหนดจุด J ขึ้นในแนวเดียวกับ EF โดย...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่  8. กำาหนดจุด H และจุด M โดยการเล็งแนวทีจุด...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่  กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง           ่  จากรูปต้องการเล็งแนวเส้นตรง ABGH แต่มสิ่...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่  กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง           ่   4. ใช้จุด D เป็นจุดเล็ง ทำาการเล็งแนว D...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่  ที่จุด H ก็ทำาเช่นเดียวกันคือ วัดระยะ IH ...
2106-2501 (การสำา รวจ     1)     หน่ว ยการเรีย นที่ 5     การวัด ระยะจำา ลอง   ใบงานที่ 6 เรื่อ ง การวางแนว...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่นายมานัส ยอดทอง  อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่  1. จากรูปต้องการวางแนวฉาก EF ออกจาก  จุด...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่  3. กำาหนดจุด G ขึ้นในแนวเดียวกับ EF โดย  ...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่  4. กำาหนดจุด I ขึ้นในแนวเดียวกับเส้นตรง  ...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่  5. กำาหนดจุด J ขึ้นในแนวเดียวกับ EF โดย  ...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่  6. กำาหนดจุด K โดยใช้หลักการของสามเหลี่ยม ...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่  7. กำาหนดจุด L โดยใช้หลักการของสามเหลี่ยม ...
การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง          ่  8. กำาหนดจุด H และจุด M โดยการเล็งแนวทีจุด...
การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ              ่ พบสิ่ง กีด ขวาง จากรูปต้องการเล็งแนวเส้นตรง ABGH แต่มีสิ่ง กีด...
การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ              ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  1. AB เป็นแนวรังวัดที่มีอยู่แล้ว ถ้าไม่มให้ ...
การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ              ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  2. กำาหนดเส้นตั้งฉาก DE, BC โดยใช้หลัก  การ...
การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ              ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  3. ใช้โซ่ลานเส้น วัดระยะสกัดสามเหลี่ยมจากจุด ...
การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ              ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  4. ใช้จุด D เป็นจุดเล็ง ทำาการเล็งแนว DCFI  ...
การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ               ่  พบสิ่ง กีด ขวาง   5. กำาหนดเส้นตั้งฉาก FG, IH โดยใช้หลัก  ...
การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ              ่ พบสิ่ง กีด ขวางนายมานัส ยอดทอง  อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ              ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  7. ถ้าต้องการทราบระยะ AH หาได้จาก เอา  ระยะ...
งานที่มอบหมาย  1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม   กุ่มละเท่าๆ กัน   2. ปฏิบติงานตามใบงานที่มอบหมาย      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

06 การวางแนวผ่านสิ่งกีดขวาง

770 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

06 การวางแนวผ่านสิ่งกีดขวาง

 1. 1. 2106-2501 (การสำา รวจ 1) หน่ว ยการเรีย นที่ 5 การวัด ระยะจำา ลอง ใบความรู้ท ี่ 6 เรื่อ ง การวางแนวฉากออก จากจุด ทีก ำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวางและ ่ ่ การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ พบสิ่ง่ กีด ขวางนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 2. 2. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 3. 3. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  1. จากรูปต้องการวางแนวฉาก EF ออกจาก จุด G ที่กำาหนดให้ในแนว EF แต่มีสิ่ง กีดขวางบังอยู่ไม่สามารถวัดระยะและเล็งได้  2. กำาหนดแนวเส้นตรง EF ขึ้นในสนาม  3. กำาหนดจุด G ขึ้นในแนวเดียวกับ EF โดย ให้ห่างจากจุด F เท่ากับ 0.2000 เส้นโซ่ โดยการเล็งแนวที่จุด F ให้จุด F, G, E เป็น แนวเส้นตรง  4. กำาหนดจุด I ขึ้นในแนวเดียวกับเส้นตรงนายมานัส โดยให้ห่างจากจุด Gผนกวิชาช่างสำารวจ EF ยอดทอง อาจารย์แ เท่ากับ 0.2000
 4. 4. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  5. กำาหนดจุด J ขึ้นในแนวเดียวกับ EF โดยให้หาง ่ จากจุด I เท่ากับ 3 ส่วน ในทีนี้ให้เท่ากับ 0.1200 ่ เส้นโซ่ โดยให้จุด F, G, J, I, E เป็นแนวเส้นตรง  6. กำาหนดจุด K โดยใช้หลักการของสามเหลี่ยม มุมฉาก 3 : 4 : 5 ใช้โซ่ลานเส้น 2 เส้นวัดระยะ จากจุด IK เท่ากับ 4 ส่วน ในทีนเท่ากับ 0.1600 ่ ี้ เส้นโซ่ และวัดระยะจากจุด JK เท่ากับ 5 ส่วนในทีนี้่ เท่ากับ 0.2000 เส้นโซ่ จะเกิดจุดตัดกันระหว่าง ระยะทังสอง จุดตัดนันก็คือจุด K นันเอง ้ ้ ่  7. กำาหนดจุด L โดยใช้หลักการของสามเหลี่ยม มุมฉาก 3 : 4 : 5 ใช้โซ่ลานเส้น 2 เส้นวัดระยะ จากจุด JL เท่ากับ 4 ส่วน ในทีนเท่ากับ 0.1600 ่ ี้นายมานันโซ่ และวัดระยะจากจุดแIL เท่าชบ 5 งสำารวจ นี้ เส้ ส ยอดทอง อาจารย์ ผนกวิกั าช่า ส่วนในที่
 5. 5. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  8. กำาหนดจุด H และจุด M โดยการเล็งแนวทีจุด K ่ ให้จุด K, L, H, M เป็นแนวเส้นตรงวัดระยะจากจุด KH เท่ากับ GI ในทีนี้คือ 0.2000 เส้นโซ่ และวัด ่ ระยะจากจุด HM เท่ากับ0.2000 เส้นโซ่จะได้แนว ฉาก CD ออกจากจุด C ตามต้องการนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 6. 6. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  จากรูปต้องการเล็งแนวเส้นตรง ABGH แต่มสิ่ง ี กีดขวาง เช่น อาคาร บ่อนำ้า หรืออะไรก็ตามขวาง แนวทางในการรังวัด จึงจำาเป็นต้องใช้การวัดระยะต่อ แนวออกไปเมือพบสิ่งกีดขวาง มีวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ ่  1. AB เป็นแนวรังวัดที่มอยูแล้ว ถ้าไม่มให้กำาหนดแนว ี ่ ี เส้นตรง AB ขึ้นในสนาม  2. กำาหนดเส้นตั้งฉาก DE, BC โดยใช้หลักการของ สามเหลี่ยมมุมฉาก โดยกำาหนดจุด Eขึ้นในแนวเดียว กับ AB ให้หางจากจุด B เท่ากับ 3 ส่วน ่  3. ใช้โซ่ลานเส้น วัดระยะสกัดสามเหลี่ยมจากจุด ED เท่ากับ 4 ส่วน แล้วใช้โซ่ลานเส้นอีกเส้นหนึ่ง วัดระยะนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 7. 7. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  4. ใช้จุด D เป็นจุดเล็ง ทำาการเล็งแนว DCFI ให้เป็นแนวเส้นตรง เพื่อกำาหนดจุด F และ Iจุด F นั้นจะต้องพ้นแนวสิงกีดขวาง ระยะ FI ่ จะต้องเท่ากับ 3 ส่วน ก็จะได้จุด F, Iในสนาม  5. กำาหนดเส้นตั้งฉาก FG, IH โดยใช้หลัก การของสามเหลี่ยมมุมฉาก  6. ใช้โซ่ลานเส้น วัดระยะสกัดสามเหลี่ยม จากจุด FG เท่ากับ 4 ส่วน แล้วใช้โซ่ลาน เส้นอีกเส้นหนึ่ง วัดระยะสกัดสามเหลี่ยมจากนายมานัส IG เท่ากับ 5อาจารย์แผนกวิชาช่าดขึ้นจุด จุด ยอดทอง ส่วน ก็จะเกิดจุดตั งสำารวจ
 8. 8. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  ที่จุด H ก็ทำาเช่นเดียวกันคือ วัดระยะ IH เท่ากับ 4 ส่วน วัดระยะ FH เท่ากับ 5 ส่วน ก็ จะเกิดจุดตัดขึ้นจุดตัดนันก็คอ จุด H นั่นเอง ้ ื ก็จะได้แนวเส้นตรง ABGH ตามต้องการ C  7. ถ้าต้องการทราบระยะ AH หาได้จาก เอา ระยะ AB + CF + GH ก็จะทราบระยะ AH ตามต้องการนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 9. 9. 2106-2501 (การสำา รวจ 1) หน่ว ยการเรีย นที่ 5 การวัด ระยะจำา ลอง ใบงานที่ 6 เรื่อ ง การวางแนวฉากออก จากจุด ทีก ำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวางและ ่ ่ การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ พบสิ่ง่ กีด ขวางนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 10. 10. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 11. 11. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  1. จากรูปต้องการวางแนวฉาก EF ออกจาก จุด G ที่กำาหนดให้ในแนว EF แต่มีสิ่ง กีดขวางบังอยู่ไม่สามารถวัดระยะและเล็งได้  2. กำาหนดแนวเส้นตรง EF ขึ้นในสนามนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 12. 12. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  3. กำาหนดจุด G ขึ้นในแนวเดียวกับ EF โดย ให้ห่างจากจุด F เท่ากับ 0.2000 เส้นโซ่ โดยการเล็งแนวที่จุด F ให้จุด F, G, E เป็น แนวเส้นตรงนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 13. 13. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  4. กำาหนดจุด I ขึ้นในแนวเดียวกับเส้นตรง EF โดยให้ห่างจากจุด G เท่ากับ 0.2000 เส้นโซ่โดยการเล็งแนวที่จุด F ให้จุด F, G, I, E เป็นแนวเส้นตรงนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 14. 14. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  5. กำาหนดจุด J ขึ้นในแนวเดียวกับ EF โดย ให้ห่างจากจุด I เท่ากับ 3 ส่วน ในที่นี้ให้ เท่ากับ 0.1200 เส้นโซ่ โดยให้จุด F, G, J, I, E เป็นแนวเส้นตรงนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 15. 15. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  6. กำาหนดจุด K โดยใช้หลักการของสามเหลี่ยม มุมฉาก 3 : 4 : 5 ใช้โซ่ลานเส้น 2 เส้นวัดระยะ จากจุด IK เท่ากับ 4 ส่วน ในทีนเท่ากับ 0.1600 ่ ี้ เส้นโซ่ และวัดระยะจากจุด JK เท่ากับ 5 ส่วนในทีนี้ ่ เท่ากับ 0.2000 เส้นโซ่ จะเกิดจุดตัดกันระหว่าง ระยะทังสอง จุดตัดนันก็คือจุด K นันเอง ้ ้ ่นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 16. 16. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  7. กำาหนดจุด L โดยใช้หลักการของสามเหลี่ยม มุมฉาก 3 : 4 : 5 ใช้โซ่ลานเส้น 2 เส้นวัดระยะ จากจุด JL เท่ากับ 4 ส่วน ในทีนเท่ากับ 0.1600 ่ ี้ เส้นโซ่ และวัดระยะจากจุด IL เท่ากับ 5 ส่วนในทีนี้ ่ เท่ากับ 0.2000 เส้นโซ่ จะเกิดจุดตัดกันระหว่าง ระยะทังสอง จุดตัดนันก็คือจุด I นันเอง ้ ้ ่นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 17. 17. การวางแนวฉากออกจากจุด ที่ กำา หนดให้ผ ่า นสิง กีด ขวาง ่  8. กำาหนดจุด H และจุด M โดยการเล็งแนวทีจุด K ่ ให้จุด K, L, H, M เป็นแนวเส้นตรงวัดระยะจากจุด KH เท่ากับ GI ในทีนี้คือ 0.2000 เส้นโซ่ และวัด ่ ระยะจากจุด HM เท่ากับ0.2000 เส้นโซ่จะได้แนว ฉาก CD ออกจากจุด C ตามต้องการนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 18. 18. การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ ่ พบสิ่ง กีด ขวาง จากรูปต้องการเล็งแนวเส้นตรง ABGH แต่มีสิ่ง กีดขวาง เช่น อาคาร บ่อนำ้า หรืออะไรก็ตาม ขวางแนวทางในการรังวัด จึงจำาเป็นต้องใช้การ วัดระยะต่อแนวออกไปเมื่อพบสิงกีดขวาง มีวิธี ่ การปฏิบัติงานดังนี้นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 19. 19. การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  1. AB เป็นแนวรังวัดที่มีอยู่แล้ว ถ้าไม่มให้ ี กำาหนดแนวเส้นตรง AB ขึ้นในสนามนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 20. 20. การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  2. กำาหนดเส้นตั้งฉาก DE, BC โดยใช้หลัก การของสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยกำาหนดจุด Eขึ้นในแนวเดียวกับ AB ให้ห่างจากจุด B เท่ากับ 3 ส่วนนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 21. 21. การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  3. ใช้โซ่ลานเส้น วัดระยะสกัดสามเหลี่ยมจากจุด ED เท่ากับ 4 ส่วน แล้วใช้โซ่ลานเส้นอีกเส้นหนึ่ง วัดระยะสกัดสามเหลี่ยมจากจุด BD เท่ากับ 5 ส่วน ก็จะเกิดจุดตัดขึ้นจุดตัดนั้นก็คือจุด D นั่นเองทีจุด C ่ ก็ทำาเช่นเดียวกันคือ วัดระยะ BC เท่ากับ 4 ส่วน วัด ระยะ EC เท่ากับ 5 ส่วน ก็จะเกิดจุดตัดขึ้นจุดตัดนั้น ก็คือจุด C นันเอง ่นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 22. 22. การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  4. ใช้จุด D เป็นจุดเล็ง ทำาการเล็งแนว DCFI ให้เป็นแนวเส้นตรง เพื่อกำาหนดจุด F และ Iจุด F นั้นจะต้องพ้นแนวสิงกีดขวาง ระยะ FI ่ จะต้องเท่ากับ 3 ส่วน ก็จะได้จุด F, Iในสนามนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 23. 23. การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  5. กำาหนดเส้นตั้งฉาก FG, IH โดยใช้หลัก การของสามเหลี่ยมมุมฉาก  6. ใช้โซ่ลานเส้น วัดระยะสกัดสามเหลี่ยมจาก จุด FG เท่ากับ 4 ส่วน แล้วใช้โซ่ลานเส้นอีก เส้นหนึ่ง วัดระยะสกัดสามเหลี่ยมจากจุด IG เท่ากับ 5 ส่วน ก็จะเกิดจุดตัดขึ้นจุดตัดนั้นก็คอื จุด G นั่นเองที่จุด H ก็ทำาเช่นเดียวกันคือ วัด ระยะ IH เท่ากับ 4 ส่วน วัดระยะ FH เท่ากับ 5 ส่วน ก็จะเกิดจุดตัดขึ้นจุดตัดนั้นก็คอ จุด H ื นันเอง ก็จะได้แนวเส้นตรง ABGH งสำารวจนายมานั ่ ส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่า ตาม
 24. 24. การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ ่ พบสิ่ง กีด ขวางนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 25. 25. การวัด ระยะต่อ แนวออกไปเมือ ่ พบสิ่ง กีด ขวาง  7. ถ้าต้องการทราบระยะ AH หาได้จาก เอา ระยะ AB + CF + GH ก็จะทราบระยะ AH ตามต้องการนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 26. 26. งานที่มอบหมาย  1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม กุ่มละเท่าๆ กัน  2. ปฏิบติงานตามใบงานที่มอบหมาย ั เป็นกลุ่ม จำานวน 2 วิธี  3. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วในแต่ละวิธให้ ี แจ้งให้ครูผู้สอนตรวจให้คะแนนต่อไป  4. คะแนนคิดเป็นกลุ่มคือกลุ่มไหนได้ คะแนนเท่าไหร่สมาชิกในกลุ่มจะได้นายมานัส ยอดทองกันอาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ คะแนนเท่า ยกเว้นคนที่ไม่ช่วย

×