Presentation final project

285 views
232 views

Published on

Mohon sama2 kongsikan pandangan.tq

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
285
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation final project

 1. 1. MASTER PENDIDIKANFakulti Pengajian PendidikanUniversiti Putra Malaysia43400, Serdang SelangorFINAL PROJECT
 2. 2. PendidikanTajuk:Penggunaan Media Berteknologi Dalam ProsesPengajaran dan Pembelajaran Komponen SasteraBahasa Melayu: Kajian di Institusi Pendidikan SwastaDisediakan oleh:Nurul Hidayah Othman No.Matrik: JM 40238
 3. 3. Definisi Teknologi Pendidikan“Teknologi pendidikan ialah cara yang sistematikbagi mereka bentuk, melaksana dan menilaikeseluruhan proses pembelajaran dan pengajaran darisegi objektif khusus, berdasarkan penyelidikan tentangpembelajaran manusia dan komunikasi denganmenggunakan cantuman sumber manusia dan bukanmanusia untuk membawa kepada pengajaran yanglebih berkesan.” – Suruhanjaya Teknologi Pendidikan, USA“Teknologi pendidikan ialah pembentukan,penerapan dan penilaian sistem, teknik dan bantuanmemperbaiki proses pembelajaran manusia.”– MajlisTeknologi Pendidikan, United Kingdom
 4. 4. “Teknologi pendidikan ialah penerapan ilmusaintifik tentang pembelajaran dan syarat pembelajaranbagi memperbaiki keberkesanan dan kecekapanpengajaran dan latihan. Oleh sebab tidak memilikiprinsip-prinsip saintifik yang kukuh, teknologi pendidikanmelaksanakan teknik pengujian empirikal bagimemperbaiki situasi pembelajaran ”– Pusat Kebangsaan,Pembelajaran Terancang, United KingdomSambungan: Definisi Teknologi Pendidikan“Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia,peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untukmemberi kesan baik kepada pendidikan.”– 1997, Crowell:Encyclopedia of Education
 5. 5. “Teknologi pendidikan ialah penggunaankemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihanyang meliputi kemudahan belajar denganmenggunakan persekitaran selagi mana iamenimbulkan pembelajaran .”– 1976, Uhwin Derek: ApplyingEducational TechnologySambungan: Definisi Teknologi PendidikanTeknologi pendidikan kadangkala dikaitkandengan komputer dan lain-lain alat media yangdigunakan dalam pengajaran:“Namun dengan proses perancangan di mana suatusistem pengajaran direka bentuk, dilaksana, dikawaldan dinilai untuk mencapai suatu objektif pembelajaranberkesan.”– 1979, Gagne, Robert dan Briggs Leslie J.,: Principal ofInstructional Design.
 6. 6. TeknologiTeknologi“Non Electronic”TradisionalTeknologi“Electronic”Moden
 7. 7. TeknologiTradisional
 8. 8. MediaElektronik
 9. 9. ElektronikPemancar
 10. 10. TeknologiBaharu
 11. 11. Bidang Kajian
 12. 12. KOMSAS-KBSM
 13. 13. CD- Interaktif
 14. 14. Masalah Pelaksanaan ?Mungkinkah dapatdiperluaskan?1- Penerimaan guru2- Kecekapan guruAdakah pelajar kita bersedia menerima perubahan?
 15. 15. Penggunaan Media Berteknologi DalamProses Pengajaran dan PembelajaranKomponen Sastera Bahasa Melayu: Kajian diInstitusi Pendidikan Swasta
 16. 16. Artikel 9 (2000)EJISDC (2000) 3, 8, 1-13www.ejisdc.org:8011/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/20/20Pengkaji : Ashinida Aladdin, Afendi Hamat dan Mohd ShabriYusof dari Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti SainsSosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.METODOLOGITinjauan-SoalselidikDAPATANGuru mempunyaipersepsi yang sangatbaik terhadap PBBKdan menunjukkankesediaan yangtinggi untukmenghadiri latihanberkaitan PBBK.KESIMPULANWalaupun skop penggunaan komputerdalam pengajaran dan pembelajaranbahasa Arab adalah di tahap minimum,namun guru-guru bahasa Arab mempunyaipersepsi yang sangat baik dalampengajaran dan pembelajaran bahasaArab berbantukan komputer.SAMPEL40 guru bahasaArab darisekolah agamaberasramapenuh diMalaysiaPenggunaan PMB(Pembelajaran BahasaBerbantukan Komputer) dalampengajaran dan pembelajaranBahasa Arab sebagai bahasaasing : Satu tinjauan awal
 17. 17. PerbandinganKeberkesanan TeknologiMultimedia Dan BahanBercetak Untuk PengajaranMatematik Oleh PelajarSekolah MenengahSAMPEL240 pelajar T1Kolej DatukPatinggi HjAbdullah,KuchingSarawakMETODOLOGIKuasi eksperimen-Ujian pra-Ujian pasca-TemubualDAPATANMin ujian pasca kumpulanbercetak lebih tinggi daripadamin ujian pasca kumpulanmultimediaKESIMPULANPembelajaran Matematik denganmenggunakan bahan bercetakbelum dapat digugatkeberkesanannya walaupun dengankewujudan multimedia yang jauhlebih menarikArtikel 4 (2004)In the Proceedings of the International Education ConferenceEduCATE2004 (pp 503-528). Kota Samarahan, Sarawak: UnimasPengkaji : Lee Jun Choi, Noor Shah Mohd Salleh dan Peter Songandari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, UniversitiMalaysia Sarawak.
 18. 18. Penggunaan PBBK(Pembelajaran BahasaBerbantukan Komputer)dalam pengajaran danpembelajaran Bahasa Arabsebagai bahasa asing : Satutinjauan awalMETODOLOGITinjauan-Soal selidikDAPATANGuru mempunyai persepsiyang sangat baik terhadapPBBK dan menunjukkankesediaan yang tinggi untukmenghadiri latihan berkaitanPBBK.KESIMPULANWalaupun skop penggunaan komputerdalam pengajaran dan pembelajaranbahasa Arab adalah di tahap minimum,namun guru-guru bahasa Arabmempunyai persepsi yang sangat baikdalam pengajaran dan pembelajaranbahasa Arab berbantukan komputer.SAMPEL40 guru bahasaArab dari sekolahagama berasramapenuh di MalaysiaArtikel 7 (2004)www.fpbahasa.ukm.my/PPBL/GemaVol4.1.2004No1.pdfPengkaji : Ashinida Aladdin, Afendi Hamat dan Mohd Shabri Yusofdari Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial danKemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 19. 19. Teknologi Komputer diMalaysia : Ciri latarBelakang Guru, Sikapdan KeprihatinanSAMPEL15 orang guru dari 5sekolah luar bandardi Selangor.METODOLOGITinjauan-Soal selidik-Temubual-Pemerhatian makmalDAPATANGuru yang mempunyai lebih pengetahuanmenunjukkan sikap yang lebih positif terhadappenggunaan komputer dalam pengajaran danguru yang kurang berpengetahuan menyedarimereka memerlukan lebih kemahiran danpengetahuan untuk menggunakan komputerdalam kelas.KESIMPULANMempunyaipengetahuan danpengalaman dengankomputer merupakanfaktor penting untukkeberkesananpenggunaan komputerdalam pengajaran.Artikel 9 (2000)EJISDC (2000) 3, 8, 1-13www.ejisdc.org:8011/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/20/20Pengkaji : Norhayati Abd Mukti dari Fakulti Teknologi dan SainsMaklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia
 20. 20. 1- Sri Kuala Lumpur International School, Subang Jaya2- Sri Bestari School, Sri Damansara3- Asia Pacific International School, SubangPengumpulan data:
 21. 21. 4.0 Dapatan KajianBahagian A meliputi analisis berkaitan latar belakang respondenJADUAL A1Item Kekerapan %Lelaki 8 26.7Perempuan 22 73.3Total 30 100.0Pembangunan teknologi pemangkinpembangunan negara, Penggunaanteknologi pencetus generasipemikiran kelas pertama

×