Chapter 1 pengenalan pengurusan

2,277 views
2,172 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,277
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter 1 pengenalan pengurusan

 1. 1. BAB 1PENGENALAN PENGURUSAN
 2. 2. OBJEKTIF UTAMA 1.Menghuraikan definisi organisasi dan pengurusan. 2.Menghuraikan ciri-ciri organisasi dan konsep-konsep pengurusan. 3.Menerangkan fungsi, peranan dan kemahiran pengurusan. 4.Menerangkan sistem pengurusan.
 3. 3. DEFINISI ORGANISASI
 4. 4. DEFINISI ORGANISASI 1 • Organisasi adalah dianggotai oleh sekumpulan individu yang bekerja bersama‐sama ke arah mencapai matlamat yang sama. 2 • Organisasi sebagai satu unit sosial yang mengandungi manusia yang bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain bagi mencapai matlamat setiap manusia itu dan organisasinya. 3 • Organisasi merupakan himpunan individu (dua atau lebih) yang menjalankan tugas tersendiri mengikut unit kerja, yang diselaraskan untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan.
 5. 5. CIRI-CIRI ORGANISASI 1 • Mempunyai identiti tersendiri 2 • Mempunyai hierarki atau tingkat autoriti 3 • Mempunyai struktur organisasi atau pembahagian kerja 4 • Mempunyai peraturan, dasar, prosedur dan sistem hubungan bagi menjalankan aktiviti organisasi
 6. 6. DEFINISI PENGURUSAN Satu proses aktiviti tadbir‐urus untuk merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber‐sumber secara cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan
 7. 7. KONSEP-KONSEP PENGURUSAN Organisasi : Manusia bekerja bersama dan menyelaraskan tindakan mereka bagi mencapai matlamat. Matlamat : Sasaran yang ditetapkan untuk dicapai oleh organisasi pada masa hadapan. Pengurusan : Proses menggunakan semua sumber organisasi bagi mencapai matlamat organisasi dengan melakukan fungsi‐fungsi pengurusan.
 8. 8. CIRI-CIRI PENGURUSAN Keberkesanan: apabila pengurusan organisasi mencapai matlamatnya dengan membuat /melakukan sesuatu yang betul (doing the right things) Kecekapan: apabila pengurusan organisasi menggunakan semua input (minima) bagi menghasilkan output yang diingini (maksima) dengan betul (doing the things right)
 9. 9. FUNGSI-FUNGSI PENGURUSAN
 10. 10. FUNGSI 1: PERANCANGAN DEFINISI •Proses yang digunakan oleh pengurus bagi mengenalpasti dan memilih matlamat & tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi •Proses merangka aktiviti (strategi) yang perlu dilakukan bagi mencapai matlamat
 11. 11. i. Tujuan & Objektif:  kenal pasti perkara yang hendak dicapai berdasarkan matlamat penubuhan organisasi. ii. Strategi:  mencari jalan untuk mencapai tujuan dan matlamat iii. Mengatur program /projek:  mengikut strategi berasaskan tujuan organisasi FAEDAH PERANCANGAN
 12. 12. FUNGSI 2: PENGORGANISASIAN DEFINISI •Satu proses menentukan tugas yang perlu dilaksanakan , siapa yang akan laksanakan, bagaimana tugas‐tugas akan diatur dan dikoordinasikan
 13. 13. Proses pengorganisasian i. Melibatkan kerja menstruktur organisasi & staf ii. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti & tingkat autoriti iii. Pengurusan staf melibatkan perancangan sumber manusia, orientasi latihan, program keselamatan & program kebajikan FAEDAH PENGORGANISASIAN
 14. 14. FUNGSI 3: MEMIMPIN DEFINISI •Memimpin adalah kebolehan untuk mempengaruhi pekerja untuk mencapai matlamat organisasi
 15. 15. i. Fungsi penting bagi menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur, lancar dalam suasana harmoni ii. Menentukan arahtuju yang jelas untuk pekerja dan memahamkan tentang peranan mereka dalam mencapai matlamat iii. Melibatkan kuasa, motivasi, kepimpinan dan sistem komunikasi FAEDAH MEMIMPIN
 16. 16. FUNGSI 4: PENGAWALAN DEFINISI •Proses mengukur kemajuan terhadap prestasi matlamat yang dirancang dan membuat pembetulan jika aktiviti/kemajuan tidak selaras/selari dengan objektif yang ditetapkan
 17. 17. Proses: i. Memastikan prestasi organisasi dicapai mengikut perancangan ii. Memantau prestasi/membandingkan prestasi dengan matlamat dan membetulkan kesilapan/penyimpangan yang berlaku iii. Sifat & tingkahlaku kakitangan berkaitan prestasi perlu di awasi FAEDAH PENGAWALAN
 18. 18. DEFINISI PENGURUS Pengurus adalah individu yang terlibat dalam mengurus perancangan, mengorganisasi, memimpin & mengawal semua aktiviti organisasi supaya segala matlamat yang ditetapkan dicapai.
 19. 19. TANGGUNGJAWAB PENGURUS 1. Menyelaras & mengawasi proses kerja dan mengembeling tenaga kerja dibawah seliaannya. 2.Menggunakan segala sumber yang ada dengan cekap & berkesan. 3.Menetapkan keutamaan projek/aktiviti. 4.Mewujudkan dasar/perundangan/peraturan. 5.Mengimplimentasikan strategi.
 20. 20. TAHAP‐TAHAP PENGURUSAN PERANAN-PERANAN PENGURUSAN
 21. 21. TUGASAN 1 •SENARAIKAN FAEDAH-FAEDAH FUNGSI PENGURUSAN. •SENARAIKAN PERANAN-PERANAN SETIAP TAHAPTAHAP PENGURUSAN. BERKUMPULAN (2 ORANG DALAM SATU KUMPULAN). LAPORAN HENDAKLAH DITAIP MENGGUNAKAN TULISAN JENIS ARIAL, SAIZ 11, 1.5 SPACING, JUSTIFY. TARIKH HANTAR: 14 OGOS 2013.

×