On board דירקטוריות

271
-1

Published on

הסקר נערך במסגרת מפגש מקצועי
On board דירקטוריות
בשנת 2012

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
271
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

On board דירקטוריות

  1. 1. ‫סקר דירקטוריות ‪On-Board‬‬ ‫* הנתונים מתוך 05 המשובים שמולאו‬
  2. 2. ‫1. האם מגמת ההחמרה באכיפה וברגולציה נגד דירקטורים משפיעה‬ ‫על רצונך לכהן כדירקטורית ?‬ ‫משפיעה מאוד‬ ‫לא משפיעה‬ ‫%03‬ ‫%53‬ ‫משפיעה במקצת‬ ‫%53‬ ‫2102 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל- ‪, (“KPMG International”) KPMG International Cooperative‬ישות שוויצרית. כל הזכויות שמורות.‬
  3. 3. ‫2. האם מצבה הפיננסי של החברה משפיע על רצונך לכהן כדירקטורית‬ ‫באותה חברה ?‬ ‫לא משפיעה‬ ‫%31‬ ‫משפיעה במקצת‬ ‫%91‬ ‫משפיעה מאוד‬ ‫%86‬ ‫3‬ ‫2102 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל- ‪, (“KPMG International”) KPMG International Cooperative‬ישות שוויצרית. כל הזכויות שמורות.‬
  4. 4. ‫3. מהי להערכתך הסיבה בגינה נבחרת לכהן כדירקטורית?‬ ‫מפאת היותי אישה‬ ‫%23‬ ‫אך ורק בשל‬ ‫הניסיון והמיומנות‬ ‫המקצועית שלי‬ ‫%94‬ ‫בשל יחסי החברות‬ ‫שלי עם בעלי המניות /‬ ‫בעל השליטה בחברה‬ ‫%91‬ ‫4‬‫2102 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל- ‪, (“KPMG International”) KPMG International Cooperative‬ישות שוויצרית. כל הזכויות שמורות.‬
  5. 5. ‫4 . יו"ר הדירקטוריון בחברות בהן אני מכהנת כדירקטורית הינו?‬ ‫בחלק מהחברות יו"ר‬ ‫הדירקטוריון הוא גבר‬ ‫ובחלקם אישה‬ ‫%9‬ ‫אישה‬ ‫%31‬ ‫גבר‬ ‫%87‬ ‫5‬ ‫2102 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל- ‪, (“KPMG International”) KPMG International Cooperative‬ישות שוויצרית. כל הזכויות שמורות.‬
  6. 6. ‫5. האם להערכתך השיקולים המובאים בחשבון לצורך קבלת החלטות‬ ‫בעסקאות עם צדדים קשורים הינם שיקולים אובייקטיביים בלבד?‬ ‫בהחלט‬ ‫לא במידה מספקת‬ ‫%32‬ ‫%03‬ ‫קיימת השפעה של‬ ‫שיקולים שאינם‬ ‫אובייקטיביים, אך אין‬ ‫בהם להטות באופן‬ ‫משמעותי את‬ ‫ההחלטה‬ ‫%74‬ ‫6‬ ‫2102 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל- ‪, (“KPMG International”) KPMG International Cooperative‬ישות שוויצרית. כל הזכויות שמורות.‬

×