Success 0.24 cb
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Success 0.24 cb

on

 • 1,205 views

Çeşitli meyve sinekleri mücadelesinde yeni teknoloji mücadele ilacı.

Çeşitli meyve sinekleri mücadelesinde yeni teknoloji mücadele ilacı.

Statistics

Views

Total Views
1,205
Views on SlideShare
1,205
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Success 0.24 cb Presentation Transcript

 • 1. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 2. İnsektisitlerimiz Fungisitlerimiz Dursban 4  Porter Super Laser  Karathane Special Spintor  Indar Prodigy  Electis Vantex Reldan Comite Herbisitlerimiz Mamba  Mustang Lancelot  Perun Cherrokey  Tordon Clincher  Goal DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 3. KĠRAZ SĠNEĞĠ• Tanımı ve YaĢayıĢı• Kiraz sineği ergini 4-5 mm boyunda olup, thoraxın• uç kısmında sarı renkli üçgen biçiminde yapıya sahiptir.• KıĢı toprakta pupa halinde geçirir. Sıcaklık,• nem, yağıĢ ve yere bağlı olarak mayıs ayının ilk• haftasından itibaren erginler çıkıĢ yapar. Erginler• çıkıĢtan yaklaĢık 1 hafta sonra meyvelere yumurta• bırakmaya baĢlar. Larva meyve etinde beslenerek• geliĢir, olgunlaĢan larva pupa olmak üzere toprağa• geçer.• Zarar ġekli• • Larvaların meyve içinde beslenmesi sonucu meyve• eti rengi kahverengileĢerek çürür ve meyve dökümleri• meydana gelir. Ayrıca hasatta, meyveler• kurtlu olduğu için pazar değeri düĢük olur. Kiraz• sineğinin zararı en fazla orta ve geççi çeĢitlerde• görülür. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 4. Kimyasal mücadele• Farklı çeĢitlerin bulunduğu bahçelerde “sarı yapıĢkan tuzak+amonyak kapsülü” kullanılarak ilk erginlerin yakalanması, mücadele zamanının tespit edilmesi yönünden gerekli ve önemlidir.• Bunun yanında fenolojik gözlemler de önemlidir. Ġlk ergin uçuĢu baĢladığı zaman erkenci kiraz çeĢitleri genel olarak sarımsı pembe (ben düĢme), orta mevsim çeĢitleri pembemsi sarı ve sarı renkte; geççi çeĢitlerde ise çok az bir kısmı sarımsı yeĢil, diğerleri yeĢil renkte olmaktadır.• Bölgelere göre değiĢmekle birlikte nisan-mayıs aylarında “görsel sarı yapıĢkan tuzak +amonyak kapsülü” 2 adet/dekar olacak Ģekilde kiraz bahçelerine ağaçların güneydoğu yönüne asılır. Ġlaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta içinde yapılır. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir.• Birinci ilaçlamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 5. Kimyasal Mücadeleye BaĢlamadan Önce;• Erginlerin ilk uçuĢunu tespit etmek için Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlükleri ve Ġlçe Müdürlüklerince mücadele mevsiminden önce bahçelere özel tuzaklar asılarak haftada bir kontrol edilir. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 6. Sarı yapıĢkan tuzaklarDOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 7. Kimyasal Mücadele Bölgelere göre değiĢmekle birlikte nisan-mayıs aylarında “görselsarı yapıĢkan tuzak +amonyak kapsülü” 2 adet/dekar olacak Ģekilde kiraz bahçelerine ağaçların güneydoğu yönüne asılır. Ġlaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta içinde yapılır. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 8. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD) DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 9. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD) Dünyanın en zor zararlılarını kontrol eder. Meyve sinekleriAkdeniz meyve sineği Kiraz sineği Zeytin sineği Ceratitis capitata Rhagoletis cerasi Bactrocera oleae ( Dacus) DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 10. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD)Success’in litresinde 0.24g/l Spinosad+ 99,76g/l böcek çekici maddeleri içeren kullanıma hazır bir böcek ilacıdır. Çekici Madde •Raf ömrü uzun ve stabilize edilmiĢtir •Böcekleri çeken bitki proteinleri, •Böceklere besin olarak Ģeker, •Etki süresini uzatıcı yardımcı maddelerden oluĢmaktadır. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 11. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD) SPİNOSAD, Saccharopolyspora spinosaadında, maya mantarları gibi davranan Actinomycetes grubuna ait bir bakteriden fermantasyon (mayalanma) yolu ile elde edilmiştir. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 12. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD)SPINOSAD ILACININ KEġFEDĠLDĠĞĠ TOPRAK ÖRNEKLERĠNĠN ALINDIĞI FABRĠKA DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 13. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD)AMERĠKADA ĠLACIN ÜRETĠLDĠĞĠ FERMANTASYON FABRĠKALARI DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 14. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD)http://www.epa.gov/greenchemistry/past.htm permission DOW CONFIDENTIAL - Do not share without
 • 15. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD)Kullanıma hazır (yem+ilaç) aynı ĢiĢededir ve uygulaması kolaydır. Böcekler üzerindeki uzun süre çekicilik etkisi sayesinde yüksek performans sağlar. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 16. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD) Success yeni ve ileri bir teknoloji ürünüdür.Doz/10Lt su: 1,2 Lt Success (0.29g aktif madde!!)Zehirliliği düşük doğal ilaç Üstün çekiciliği sayesinde güçlü etki Doğal hayata güvenli (kuşlar,hayvanlar) Balıklara güvenli Faydalılara güvenli Uygulayıcıya güvenliTüketiciye güvenliZehirli madde yönünden doğayı kirletmez. (toprak,su,hava) Amerika ve AB ülkelerinde resmi olarak havadan uygulamalar içinkabul edilmiştir. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 17. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD) Organik TarımAmerika’da bulunan OMRI (Organic Material Review Institute) & NOSB (National Organic Standards Board) Success’i organik tarımda kullanım için tavsiye etmektedir. Ecocert tarafından verilmiĢ organik tarımda kullanılabilir sertifikasına sahiptir. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 18. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD) NASIL UYGULANIR? Kısmi Dal Ġlaçlaması• Bir sıra ilaçlanır bir sıra boĢ olarak atlanır. Ġkinci ilaçlamada, atlanan sıra ilaçlanır. Ġlaçlama sıraları dönüĢümlü olarak ilaçlı-ilaçsız olarak tekrarlanır.• 10 lt suya 1.2 lt ilaç gelecek sekilde mağlul hazırlanır.• ( 8 LT suya 1 LT. Ġlaç)• Hazırlanan ilaç karıĢımı, Kiraz ağaçlarının güney bölümündeki 1-2 m2 alan, yaprak ve dallar ıslnacak Ģekilde ve ağaç baĢına 120-130 ml ilaçlı su gelecek Ģekilde uygulanmalıdır.• Ġlaçlama iri zerrecikler halinde olmalıdır, ideal büyüklük 5mm çapında olmalıdır, dolayısıyla meme uçları ve basınç bu hedef doğrultusunda ayarlanmalıdır..Do not share without permission DOW CONFIDENTIAL -
 • 19. Kısmı zehirli yem uygulamalası ile kaplama ilaçlama arasındaki fark; Kaplama ilaçlama Kısmi zehirli yem uygulamasıKısmı zehirli yem uygulamaları insektisit kullanımınıazaltır!! DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 20. “Damlacık çapları,Sırt tulumbası ile uygulama” DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 21. DAMLACIK ÇAPLARIDOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 22. “Sırt tulumbası ile uygulama” DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 23. DAMLACIK ÇAPLARIDOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 24. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD) KARIġABĠLĠRLĠK DURUMU:Herhangi bir ilaç, gübre ve kimyasal ile karıĢtırılarak uygulanmaz. DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 25. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD) KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILARBĠTKĠ ZARARLILAR KULLANMA DOZU SON ĠLAÇLAMA ĠLE HASAT ARASINDAKĠ SÜREZeytin Zeytin Sineği 800 ml ilaç + 800 ml su /ha 7 gün (Bactrocera oleae) (Ergin) havadan uygulama 1Lt ilaç/10 lt su yerden uygulamaĠncir EkĢilik böcekleri 16 Besi tuzağı / ha 0 gün (Carpophilus hemipterus (1 Besi tuzağı=50 ml ilaç+500 ml su) Carpophilus obsoletus Carpophilus mutilatus)Kiraz Kiraz sineği 1.2 lt ilaç/10 lt su (Rhagoletis cerasi ) (Ergin) 3 günTurunçgil Akdeniz 1 lt ilaç/10 lt su 3 gün meyve sineği (Ergin) (Ceratitis capitata) DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 26. SUCCESS 0.24 CB (Gf-120) VE GF-1111* Dünya’da sahip olduğu RuhsatlarÜlke Yerden/Hava Ürün Zararlı YorumYunanistan Y Zeytin Bactrocera oleaeİspanya H Narenciye Ceratitis capitataKıbrıs R Y Narenciye Ceratitis capitataKıbrıs R. H Zeytin Bactrocera oleaeTunus Y/H Narenciye Ceratitis capitataFas Y/H Narenciye Ceratitis capitataLübnan Y Narenciye Ceratitis capitataGuatemala Y/H Narenciye** Ceratitis capitata **ve diğer ürünlerdeNikaragua Y/H Narenciye** Anastreda spp **ve diğer ürünlerdeMeksika Y/H Mango Ceratitis capitataİsrail Y/H Narenciye Ceratitis capitata armut,elma,şeftali, kayısıG.Afrika Cum. Y/H Narenciye Ceratitis capitata Mango, şeftali, kayısıG.Afrika Cum. Y/H Narenciye Ceratitis cosira elmaG.Afrika Cum. Y/H Narenciye Ceratitis rasa armut, sofralık üzümG.Afrika Cum. Y/H Zeytin Bactrocera oleaeG.Afrika Cum. Y/H Kabakgiller Dacus sppAmerika Y/H Zeytin Bactrocera oleaeAmerika Y/H Diğer ürünler çeşitli meyve sinekleri DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 27. SUCCESS 0.24 CB (SPINOSAD)NEDEN SUCCESS 0.24 CB SEÇĠLMELĠ? – ÇEVREYE (kuĢlar-hayvanlar-balıklar) – DOĞAYA (hava-su-toprak) – FAYDALI BÖCEKLERE (diğer zararlıların populasyonunu arttırmaz. – ĠNSANLARA ZARARSIZ DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission
 • 28. Spinosad kullan, Geleceğini Düşün… Denge Doğa Spinosad DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission