Capability Maturity Model Mehmet Nuri ÇANKAYA
Ġçerik  Tarihçe  Amaç  AĢamalar  Sayısal değerler  Alt modeller  Kaynakça  BitiriĢ
Tarihçe (1/2)  Kasım 1986  Mitre Corporation desteğiyle  Carnegie Mellon Üniversitesi  Yazılım Mühendisliği Enstit...
Tarihçe (2/2)  YOM (CMM) yazılım süreç  iyileĢtirmede kullanılacak araç ve  olgunluk sorguları aracılığıyla  oluĢt...
Amaç  Yazılım sektöründe yıllarca kalite ve  verimlilik konularında yapılan  çalıĢmalar gösterdi ki, ana sorun:  Y...
Fikir  OLGUNLUK
Neden?  Amatör           Olgun    Ani Tepki         Zaman çizelgesi    Anlık Kriz      ...
Sonuç: YOM (CMM)  GeliĢtiricinin üretimini kontrol  edecek ve yükseltecek bir modelin  tanımlanması  Bu modele gör...
AĢamalar (1/7)  Olgunluk düzeyi?  ġirket verimliliğini ve kalitesini arttırmada  öncelikler  Düzeyler    Düzey...
AĢamalar (2/7)  Düzey 1: GiriĢ    Düzenli yapı mevcut değildir    BaĢarılı sonuçlar alınabilir    Garantili ...
AĢamalar (3/7)  Düzey 2: Tekrarlanabilir    Proje yürütme sistemi mevcuttur    “Benzer proje” kavramı    Pla...
AĢamalar (4/7)  Düzey 3: Tanımlı    “Standart süreç tanımı” yapılmıĢtır    Yazılım Mühendisliği ve yönetim   ...
AĢamalar (5/7)  Düzey 4: Yönetilebilir    Ölçülebilir kalite kıstasları    Düzenli olarak kalite ve üretkenlik ...
AĢamalar (6/7)  Düzey 5: GeliĢtirilebilir    Varolan sürecin iyileĢtirilmesi    Sürecin zayıf ve güçlü yanları s...
AĢamalar (7/7) Düzey 5: Geliştirilebilir  Düzey 4: Yönetilebilir   Düzey 3: Tanımlı Düzey 2: Tekrarlanabilir    Dü...
Sayısal Değerler (1/3)                Orjinal Çalışma                Yeniden Çalışma    ...
Sayısal Değerler (2/3)    Kriter      Düzey 1 → 2  Düzey 2 → 3  Düzey 3 → 4   Hata Azalması  Döngü Azalması...
Sayısal Değerler (3/3)  Düzeylere göre yazılım Ģirketleri  (2001)    Düzey 4     22 ABD     16 Hindistan...
Alt Modeller  Yapabilirlik Olgunluğu Modelleri    Yazılım YOM (SW-CMM)    Ġnsan Kaynakları YOM (P-CMM)    Ya...
BitiriĢ  Yazılım satılabilir bir “MAL”dır  Yazılım satıcıları > Yazılım müĢterisi  Yazılım Kalitesi ...  Yazılımcı...
Kalitenin Önemi  Proje planının  gerisinde kalınca  kalite unutulur!!  DüĢük kalite  yeniden yapılacak  demekt...
Kalite Yönetimi AĢamaları  Planlama Ör: ISO9000  Teminat/Uygulama  Kontrol
Yazılım Firmalarında Süreç    İyileştirmeDaha Kaliteli  ISO 9001:2000                 Müşterinin İst...
Yazılım Firmalarında Süreç     İyileştirmeDaha Kaliteli Ürünler ve Süreç YaklaşımıBir ürünün kalitesi o ürünü gelişti...
Yazılım Firmalarında Süreç     İyileştirme ISO 9001:2000 SertifikasyonuKalite Yönetimi Sistemini tanımlamak isteyeny...
Yazılım Firmalarında Süreç      İyileştirme    Müşteri İsteği ModellerBüyük ve/veya kritik yazılım projelerinde, ...
Süreç ve İyileştirme  Süreç Nedir?• Süreç, girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle ilişkili etkinlikler kümesidir (IE...
Süreç ve İyileştirme  Süreç Tanımlama• Yazılım firmalarında süreç tanımlama çok önemli bir noktadır.• Yazılım süreçleri ...
Süreç ve İyileştirme  Etkinlik           SonuçSeviye 1: Yalnız etkinliği yap
Süreç ve İyileştirme           Planlama            Etkinlik         SonuçSeviye 2: Etkinliğ...
Süreç ve İyileştirme              Planlama        Giriş   Standartlar      Etkinlik     ...
Süreç ve İyileştirme            Planlama     Öngörü  Standartlar     Etkinlik           S...
Süreç ve İyileştirme            Planlama     Öngörü Standartlar      Etkinlik          Sonu...
ISO 9001:2000 ile      Süreç İyileştirme•  Hedef: Yazılım Firmasının ISO  9001:2000 alması  • Aşama 1. ...  •...
ISO 9001:2000 ile       Süreç İyileştirme•  Süreçleri Tanımlama:  ISO 9001:2000’de her firmaya her organizasyona ...
ISO 9001:2000 ile      Süreç İyileştirmeTanımlanan Süreçleri İyileştirme: ISO’da süreç iyileştirme ile ilgili isterl...
ISO 9001:2000 ile       Süreç İyileştirmeTanımlanan Süreçleri İyileştirme:Bir organizasyon ürünlerinin kalitesini iy...
ISO 9001:2000 ile      Süreç İyileştirmeTanımlanan Süreçleri İyileştirme: Yazılım firmalarının süreç iyileştirme içi...
ISO 9001:2000 ile    Süreç İyileştirme               Süreç                tarafından  ...
Süreç Değerlendirme Ortamı                  Değerlendirme girdileri                  •Sp...
Süreç İyileştirme Rehberleri        Tarihsel Gelişmeler• 1984 ABD DoD girişimi ve SEI kuruluşu(Carnegie Mellon Univ...
Süreç İyileştirme RehberleriCMM Nedir?Yapabilirlik Olgunluk ModeliCapability Maturity Model® Integration  Yazılım süreç...
Süreç İyileştirme Rehberleri        Ortak Kullanılan CMMlerYazılım CMM         staged    yazılım gelişti...
Süreç İyileştirme Rehberleri  İkinci olgunluk seviyesine ulaşmak için  yönetim kendi süreçleri üzerine  odaklaşır ve...
Süreç İyileştirme RehberleriModeller         CMMI’a Geçiş?• Capability Maturity Model for Software V2, draft C ...
Süreç ĠyileĢtirme Rehberleri SPICE;  Sürekli iyileştirme (içe dönük)  Yetenek belirleme (içe ve dışa dönük)için gelişti...
Süreç İyileştirme RehberleriSPICE’ın Özellikleri:•Ortak, modellerüstü, uluslararası kapsamlı birçerçeve olma• Diğer modell...
Önemli Bir Link  http://sei.cmu.edu/cmmi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Capability Maturity Model

4,953

Published on

Bu sunumda Yetkinlik Olgunluk Modeli - Capability Maturity Model (CMM) konusu anlatılmaktadır.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,953
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Capability Maturity Model"

 1. 1. Capability Maturity Model Mehmet Nuri ÇANKAYA
 2. 2. Ġçerik Tarihçe Amaç AĢamalar Sayısal değerler Alt modeller Kaynakça BitiriĢ
 3. 3. Tarihçe (1/2) Kasım 1986 Mitre Corporation desteğiyle Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü’nde (CMU-SEI) baĢladı. 1991 yılında Mark C. PAULK ve Charles V. WEBER tarafından yayınlandı.
 4. 4. Tarihçe (2/2) YOM (CMM) yazılım süreç iyileĢtirmede kullanılacak araç ve olgunluk sorguları aracılığıyla oluĢturulmuĢ bir model oldu.
 5. 5. Amaç Yazılım sektöründe yıllarca kalite ve verimlilik konularında yapılan çalıĢmalar gösterdi ki, ana sorun: YAZILIM GELĠġTĠRĠLEN SÜREÇ Maliyeti:  ZAMAN  PARA  DURAĞANLIK
 6. 6. Fikir OLGUNLUK
 7. 7. Neden? Amatör  Olgun  Ani Tepki  Zaman çizelgesi  Anlık Kriz  Maliyet tablosu Çözümü  Kalite hedefleri  Ölçülemeyen  ÇalıĢan sistem kalite  Denetlenen  ÇalıĢan personel üretim  Kaos  MüĢteri  Subjektif memnuniyeti denetleme  Önlenebilen  Yeniden çözüm problem
 8. 8. Sonuç: YOM (CMM) GeliĢtiricinin üretimini kontrol edecek ve yükseltecek bir modelin tanımlanması Bu modele göre akreditasyon yapılması Hem müĢteri güveninin sağlanması, hem de ürün kalitesi oluĢturulması
 9. 9. AĢamalar (1/7) Olgunluk düzeyi? ġirket verimliliğini ve kalitesini arttırmada öncelikler Düzeyler  Düzey 1:GiriĢ  Düzey 2:Tekrarlanabilir  Düzey 3:Tanımlı  Düzey 4:Yönetilebilir  Düzey 5:GeliĢtirilebilir
 10. 10. AĢamalar (2/7) Düzey 1: GiriĢ  Düzenli yapı mevcut değildir  BaĢarılı sonuçlar alınabilir  Garantili değildir  Mühendislik uygulamaları mevcut değildir  ġirket kahramanları vardır
 11. 11. AĢamalar (3/7) Düzey 2: Tekrarlanabilir  Proje yürütme sistemi mevcuttur  “Benzer proje” kavramı  Planlama ve takip yapılmaktadır  “Proje yöneticisi” kavramı
 12. 12. AĢamalar (4/7) Düzey 3: Tanımlı  “Standart süreç tanımı” yapılmıĢtır  Yazılım Mühendisliği ve yönetim alanında tanımlamalar yapılmıĢtır  Etkin yönetim tanımlamaları oluĢturulur  Süreç düzenlemelerinden sorumlu ekip (SEPG)  Ölçülebilir süreç
 13. 13. AĢamalar (5/7) Düzey 4: Yönetilebilir  Ölçülebilir kalite kıstasları  Düzenli olarak kalite ve üretkenlik ölçümü  Ölçümlemeye bağlı kontrollü üretim  Tanımlı riskler ve süreç içinde yorumlanması  Öngörüler yapılabilir
 14. 14. AĢamalar (6/7) Düzey 5: GeliĢtirilebilir  Varolan sürecin iyileĢtirilmesi  Sürecin zayıf ve güçlü yanları sürekli denenir  Hata analizi  Sürekli yeni teknoloji ve metod analizi
 15. 15. AĢamalar (7/7) Düzey 5: Geliştirilebilir Düzey 4: Yönetilebilir Düzey 3: Tanımlı Düzey 2: Tekrarlanabilir Düzey1: Giriş
 16. 16. Sayısal Değerler (1/3) Orjinal Çalışma Yeniden Çalışma Test ve Kalite ÇalışmasıProje içindeki eforyüzdesi Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Düzey 4 Kaynak: Raytheon Şirketi
 17. 17. Sayısal Değerler (2/3) Kriter Düzey 1 → 2 Düzey 2 → 3 Düzey 3 → 4 Hata Azalması Döngü Azalması Masraf Azalması Öngörü UyumsuzluğuKaynak: Boeing Şirketi
 18. 18. Sayısal Değerler (3/3) Düzeylere göre yazılım Ģirketleri (2001)  Düzey 4  22 ABD  16 Hindistan  1 Ġsrail  1 Avustralya  Düzey 5  24 Hindistan  18 ABD
 19. 19. Alt Modeller Yapabilirlik Olgunluğu Modelleri  Yazılım YOM (SW-CMM)  Ġnsan Kaynakları YOM (P-CMM)  Yazılım kazancı YOM (SA-CMM)  Sistem Mühendisliği YOM (SE-CMM)  BileĢik ürün geliĢtirme YOM (IPD- CMM)
 20. 20. BitiriĢ Yazılım satılabilir bir “MAL”dır Yazılım satıcıları > Yazılım müĢterisi Yazılım Kalitesi ... Yazılımcı Kalitesi DoD ... Dünya çapında kabul edilebilirlik ... Yazılım ihracatı
 21. 21. Kalitenin Önemi Proje planının gerisinde kalınca kalite unutulur!! DüĢük kalite yeniden yapılacak demektir! Kaliteden ödün vermemelisiniz...
 22. 22. Kalite Yönetimi AĢamaları Planlama Ör: ISO9000 Teminat/Uygulama Kontrol
 23. 23. Yazılım Firmalarında Süreç İyileştirmeDaha Kaliteli ISO 9001:2000 Müşterinin İsteğiÜrünler için Sertifikasyonu Yazılım Modelleri Süreç Tanımlama İyileştirme
 24. 24. Yazılım Firmalarında Süreç İyileştirmeDaha Kaliteli Ürünler ve Süreç YaklaşımıBir ürünün kalitesi o ürünü geliştiren veiyileştiren süreç/süreçlerin kalitesine çokyakından bağlıdır.
 25. 25. Yazılım Firmalarında Süreç İyileştirme ISO 9001:2000 SertifikasyonuKalite Yönetimi Sistemini tanımlamak isteyenyazılım firmalarının yapması gereken enönemli işlerden biri de süreçlerini tanımlamakve iyileştirmektir.
 26. 26. Yazılım Firmalarında Süreç İyileştirme Müşteri İsteği ModellerBüyük ve/veya kritik yazılım projelerinde, projeninsahibi Müşteri (Savunma Sanayi)projeyi yapabilmeşartlarını tanımlar.Bu şartlar ve ayrıca Projelerin sürekliliği ve bakımıolduğu düşünüldüğünde projeyi geliştiren firmalarınuluslararası platformda tanımlı olan modelleri(CMMI, SPICE, TickIT, Trillium) kullanması beklenir.
 27. 27. Süreç ve İyileştirme Süreç Nedir?• Süreç, girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle ilişkili etkinlikler kümesidir (IEEE/EIA 12207)• Altsüreç, adım ve işlemlerden oluşur• Tekrarlanabilir
 28. 28. Süreç ve İyileştirme Süreç Tanımlama• Yazılım firmalarında süreç tanımlama çok önemli bir noktadır.• Yazılım süreçleri konusunda Standart ve Modeller bu konuda yol göstericidir.• Süreçler tanımlandıktan sonra kurum içinde zamanla olgunlaşırlar.
 29. 29. Süreç ve İyileştirme Etkinlik SonuçSeviye 1: Yalnız etkinliği yap
 30. 30. Süreç ve İyileştirme Planlama Etkinlik SonuçSeviye 2: Etkinliğiyapmadan önce Girişdüşünyaptıktan sonra Değerlendirme İyileştirmedoğru yapıpyapmadığını düşün
 31. 31. Süreç ve İyileştirme Planlama Giriş Standartlar Etkinlik Sonuç Giriş Giriş Değerlendirme İyileştirmeSeviye 3: Öğrendiklerinizi kullanın
 32. 32. Süreç ve İyileştirme Planlama Öngörü Standartlar Etkinlik Sonuç Giriş Değerlendirme İyileştirmeSeviye 4: İstediğiniz Sonuçları tahmin edin
 33. 33. Süreç ve İyileştirme Planlama Öngörü Standartlar Etkinlik Sonuç Giriş İyileştirme Değerlendirme İyileştirmeSeviye 5: Öğrenilen Dersleri Standartlarda kullan
 34. 34. ISO 9001:2000 ile Süreç İyileştirme• Hedef: Yazılım Firmasının ISO 9001:2000 alması • Aşama 1. ... • Aşama 2. Süreçleri Tanımlama • Aşama 3. Tanımlanan Süreçleri İyileştirme • Aşama 4. ...........
 35. 35. ISO 9001:2000 ile Süreç İyileştirme• Süreçleri Tanımlama: ISO 9001:2000’de her firmaya her organizasyona uyabilecek genel süreçlerle ilgili istekleri bulabilmekteyiz. Ancak yazılım firmalarına yazılım süreçlerini tanımlamak konusunda özel bir rehberliği ISO 9001:2000’de bulamamaktayız. Bir yazılım firması yazılım geliştirmenin kendine özgü doğası ve de yazılım geliştirmenin bir mühendislik olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında süreçleri tanımlama aşamasında yazılım mühendisliği standartlarını ve modellerini de rehber olarak almak uygundur.
 36. 36. ISO 9001:2000 ile Süreç İyileştirmeTanımlanan Süreçleri İyileştirme: ISO’da süreç iyileştirme ile ilgili isterler tanımlıdır. Ancak yazılım süreçlerin iyileştirmesi ile ilgili tecrübelerle oluşturulmuş modeller firmaların daha başarılı ve tutarlı ilerlemelerini sağlayacaktır.
 37. 37. ISO 9001:2000 ile Süreç İyileştirmeTanımlanan Süreçleri İyileştirme:Bir organizasyon ürünlerinin kalitesini iyileştirmek için;• Süreçlerinin mevcut durumunu değerlendirecekispatlanmış, tutarlı ve güvenilir bir metoda,• Değerlendirme sonuçlarını tutarlı bir iyileştirmeprogramının bir parçası olarak kullanabilme yolunaihtiyacı vardır.
 38. 38. ISO 9001:2000 ile Süreç İyileştirmeTanımlanan Süreçleri İyileştirme: Yazılım firmalarının süreç iyileştirme için kullanabileceği modeller:• CMMI• ISO 15504 (SPICE)• Trillıum ...
 39. 39. ISO 9001:2000 ile Süreç İyileştirme Süreç tarafından yeteneğini ve değişiklikleri incelenir risklerini belirler belirler Süreç Değerlendirme öncülük öncülük eder eder Süreç Yetenekİyileştirme motive eder Belirleme Süreç Değerlendirme Ortamı
 40. 40. Süreç Değerlendirme Ortamı Değerlendirme girdileri •Sponsor •Amacı Süreç İyileştirme veya •Kapsamı Değerlendirme faaliyetlerisüreç yetenek belirleme •Kısıtlar •Planlama •Model •Veri toplama •Sorumluluklar •Veri sağlama •Ek bilgiler •Not verme •Raporlama Süreç Değerlendirme Uyumlu Değerlendirme Modeli Değerlendirme Çıktısı Süreç iyileştirme veya •Değerlendirme kaydı süreç yetenek belirleme
 41. 41. Süreç İyileştirme Rehberleri Tarihsel Gelişmeler• 1984 ABD DoD girişimi ve SEI kuruluşu(Carnegie Mellon Univ. Software Engineering Institute)• Watts Humphrey ve Yetenek Olgunluk Modeli(Capability Maturity Model, CMM )• ISO 9001, ISO 9000-3, TickIT modelleri• Diğer modeller : Bootstrap (UK), Trillium (Kanada) vb.• SPICE modeli (ISO 15504 taslak standardı) ve ESI
 42. 42. Süreç İyileştirme RehberleriCMM Nedir?Yapabilirlik Olgunluk ModeliCapability Maturity Model® Integration Yazılım süreç iyileştirmesi, organizasyonun stratejik planları ve iş hedefleri, yapısı, kullandığı teknoloji ve sosyal kültürü ile bağlantılıdır.
 43. 43. Süreç İyileştirme Rehberleri Ortak Kullanılan CMMlerYazılım CMM staged yazılım geliştirmeSistem Müh. CMM continuous sistem mühendisliğiYazılım Edinme CMM staged yazılım edinmeSistem Güvenlik Müh. CMM continuous güvenlik mühendisliğiPersonal Software Process staged bireysel yazılım geliştirmeIPD-CMM hybrid tümleşik ürün geliştirmePeople CMM staged iş gücü
 44. 44. Süreç İyileştirme Rehberleri İkinci olgunluk seviyesine ulaşmak için yönetim kendi süreçleri üzerine odaklaşır ve bunlara uyarak liderlik yapar. Üçüncü seviye, proje yönetimi süreci üzerine, bütün yazılım süreci tanımları entegre edilerek ve dokümante edilerek, inşa edilir. Dördüncü seviyenin en önemli sorumluluğu ve ortak noktası süreç kontrolüdür.
 45. 45. Süreç İyileştirme RehberleriModeller CMMI’a Geçiş?• Capability Maturity Model for Software V2, draft C (SW-CMM V2C)• EIA Interim Standard 731, System Engineering Capability Model (SECM)• Integrated Product Development Capability Maturity Model, draft V0.98 (IPD-CMM)
 46. 46. Süreç ĠyileĢtirme Rehberleri SPICE; Sürekli iyileştirme (içe dönük) Yetenek belirleme (içe ve dışa dönük)için geliştirilmiş bir yazılım süreç değerlendirmemodelidir.
 47. 47. Süreç İyileştirme RehberleriSPICE’ın Özellikleri:•Ortak, modellerüstü, uluslararası kapsamlı birçerçeve olma• Diğer modelleri destekleme, uyum sağlayabilme• Her organizasyona, endüstriye, duruma uyabilme• Büyük, küçük projelere, gruplara, firmalarauygulanabilme• İyileşmeyi, gelişmeyi ölçebilme
 48. 48. Önemli Bir Link http://sei.cmu.edu/cmmi

×