Bip xaneiro 2014

407 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bip xaneiro 2014

 1. 1. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua BIP BOLETIN DE INFORMACION PROFESIONAL AREA DE ORIENTACION LABORAL- CAMPUS SANTIAGO CAMPUS SANTIAGO XANEIRO 2014 INDICE Páxina EMPREGO OFERTAS DA AREA DE ORIENTACION LABORAL ............................ 2 OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO..................................................... 2 OFERTAS DE EMPREGO E BOLSAS I+D ........................................... 3 OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO ................................................... 4 PRACTICAS/BOLSAS........................................................................... 6 ACTIVIDADES/FORMACION.............................................................. 18 NOVAS .............................................................................................. 21
 2. 2. EMPREGO OFERTAS AREA ORIENTACIÓN LABORAL http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO OFERTA DE EMPREGO DA FAO PARA MOZOS/AS PROFESIONAIS CUALIFICADOS A Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) publicou unha ofert de emprego dentro do Programa de Profesionais subasternos, que está dirixida a mozos/as cualificados, menores de 32 anos no momento de presentar a candidatura. Existene diferente vacantes, en distintos países, como Hungría, Italia, Barbados, Chile, Panamá, Zimbabue, Tailandia, Ghana, Egipto, Samoa, Etiopía y Tajikistan. Hai postos de oficial profesional subalterno en ordenación de recursos naturais, industrias pesqueras, pérdidas de alimentos, economistas, acuicultura, cultivos, mecanización de sistemas agrícolas, cambio climático, agronegocios, equidase entre xéneros e población indixenas, agricultura familiar, economista agrario e nutrición, entre outros asuntos. Os candidatos/as deben contar cun título universitario superior (máster, doutorado ou equivalente) nun campo que garde relación coa actividade da FAO e coñecer un dos idiomas oficiais da institución (árabe, chino, español, francés, inglés ou ruso) e ter un coñecemento limitado da al menos outro máis. Máis información: http://www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-younggraduates/programa-de-profesionales-subalternos/es/ BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 2
 3. 3. OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO  Axencia local de colocación http://axencialocaldecolocacion.org/ Santiago de Compostela  Boletín Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil http://xuventude.xunta.es/rede-galega-de-informacion-xuvenil.html  Boletín semana de emprego. Concello de http://www.proxectoiles.es/Index.asp?IdT=1&IdCat=119  Servizo Publico de Emprego Estatal (SEPE). Emprego e formación http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/vinculo_laboral/personas_ trabajadoras/index.html  Oportunidades profesionais en Organizacións Internacionais http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.as px  Eures-Información e empregos para licenciados Pontevedra http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeI d=0&myOrgTypeId=85  Emprego en Europa. Rede Eures http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofert as/index.html  Programa para o emprego de universitarios en Europa http://www.eurojoves.com/  Great Place to work: Listas das mellores empresas para traballar en España. http://www.greatplacetowork.es/mejores-empresas/las-mejores-empresaspara-trabajar-en-espana OFERTA DE EMPREGO E BOLSAS I+D CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA COLABORAR EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA A USC convoca 5 prazas de personal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra o servicio determinado:  1 praza de Licenciado/a ou Grao ou Diplomatura en Matemáticas ou Estatística BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 3
 4. 4.  1 praza de Licenciado/a ou Grao en Bioloxía.  1 praza de Licenciado/a ou Grao en Química  1 praza de Licenciado/a en Filoloxía galega ou Grao en Lingua e Literaturas Galegas.  1 praza de licenciado/a ou Grao en Enxeñería: Industrial, Informática, telecomunicacións, Química, Física ou Matemáticas Prazo de presentación de solicitudes: 21 de xaneiro 2014 Máis información: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/1408_gl.pdf OUTRA INFORMACIÓN I+D  CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA http://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129  PORTAL EMPREGO I+D+I http://www.madrimasd.org/empleo/  GUÍA DE CONVOCATORIAS DE BOLSAS DE INVESTIGACIÓN DA USC http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp?i=gl&s=-2-26-30 OFERTAS DE EMPREGO PUBLICO TÉCNICO/A ESPECALISTA DE INVESTIGACIÓN. QUIMICA. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA A Universidade de Santiago de Compostela convoca un proceso selectivo polo sistema de concurso-oposicións para cubrir catro prazas de personal laboral fixo da categoría profesional de Técnico/a especialista de Investigación, especialidade Química (Espectrometría de Masas y Proteómica), duas polo turno de promoción interna e dúas polo turno de acceso libre. Prazo de presentación de solicitudes: 27 de xaneiro de 2014 BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 4
 5. 5. Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131219/AnuncioG2018-0512130005_es.html DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL O Concello de Vigo convoca 7 prazas, polo sistema de oposición libre, de Diplomados/as en Traballo Social. Requisitos:Título de diplomado/a en Traballo Social ou título de grao equivalente. Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 28 de xaneiro 2014 Máis información: http://bit.ly/1emCTos OUTRA INFORMACIÓN - EMPREGO PÚBLICO  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA http://www1.usc.es/WebPas/SPAS/Ofertas/Indice.htm  BOLETIN SEMANAL DE EMPREGO PUBLICO http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal  OFERTAS DE EMPREGO CONCELLOS E DEPUTACIÓNS DE GALICIA http://www.eidolocal.es/portal/serv_concellos/ofertas_emprego.jsp  WEB CON AS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓNS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS http://www.oposiciones.de/proxima.htm  ACCESO AOS SERVIZOS PUBLICOS DE MAIS INTERÉS http://masdestacados.060.es/  OFERTAS DE TRABALLO E EMPREGO DOCENTE http://www.cuadernaliajobs.com/ BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 5
 6. 6. PRACTICAS/BOLSAS NOVA CONVOCATORIA “BOLSAS SANTANDER CRUE CEPYME PRÁCTICAS EN EMPRESA 2013-2014” Dende o 15 de novembro está aberto o prazo de inscrición na III Convocatoria do Programa de Bolsas Santander CRUE CEPYME. Prácticas en empresa. Este programa está dirixido a estudantes de grao e posgrao das universidades españolas para realizar prácticas formativas nunha PEME durante un período de tres meses. Neste curso 2013-2014 a Universidade de Santiago de Compostela ten asignadas 141 bolsas. Prazo de inscrición: do 15 de novembro 2013 ata o 15 de Febreiro 2014 A inscrición realizarase unicamente a través da web www.bolsas- santander.com Máis información: Bases da convocatoria USC: http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/saee/aol/descargas/Convocatori a_Bolsas_Santander_Crue_-_Cepyme_2013-2014.pdf Convocatoria xeral: http://www.becas-santander.com/ CONVOCATORIA DE BOLSAS DE MOBILIDADES PROGRAMA ERASMUS PRACTICAS CURSOS 2013-2014 DE ESTUDANTES- Aberta a convocatoria para a solicitude de BOLSAS MOBILIDADE DE ESTUDANTES para a realización de Prácticas en Empresas Europeas PROGRAMA ERASMUS PRACTICAS Curso 2013-14 Requisitos: BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 6
 7. 7.  Posuír a nacionalidade dun dos países participantes  Estar matriculado nun programa de estudos oficial da USC, incluídos os estudos de Posgrao/máster, tanto no momento de presentar a solicitude como durante o período de prácticas.  Ter superado, como mínimo, o 50% dos créditos correspondentes a súa titulación.  Acreditación do coñecemento do idioma requirido pola empresa do destino.  Non ter participado con anterioridade nos programas “Erasmus Prácticas, ou Europracticum-Leonardo da Vinci”. Prazo de solicitudes: do 2 de outubro ao 31 xaneiro 2014. Máis información: http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/programas/erasmus_practicas/estudante s_outgoing.html BOLSAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PATRIMONIO MOBLE GALEGO Se convocan bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego. Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios destas bolsas os solicitantes que cumpran os seguintes requisitos: 1. a) Solicitantes de bolsas de documentación de fondos de patrimonio moble:  Licenciatura universitaria ou equivalente, segundo o espazo europeo de educación superior, con formación académica nalgunha das materias que se relacionan a continuación:  Historia.  Historia da Arte.  Arqueoloxía. b) Solicitantes de bolsas de restauración de fondos de museos e coleccións visitables de Galicia:  Diplomatura universitaria en Conservación e Restauración de Bens Culturais ou equivalente, nas especialidades de:  Arqueoloxía. BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 7
 8. 8.  Pintura ou Escultura. 2. Acreditar dominio da lingua galega a nivel iniciación mediante título oficial. 3. Non ter disfrutado con anterioridade á publicación da respectiva convocatoria de bolsas dun período de tempo igual ou superior a vinte e catro meses (24) en bolsas das convocadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para inventario, catalogación e restauración de fondos de patrimonio moble. 4. Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda. 5. Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para a formación en materia de patrimonio moble galego. 6. Cada solicitante só poderá presentar unha solicitude para unha bolsa como máximo. Prazo de presentación de solicitudes: O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.(14 de xaneiro 2014) Máis informacion: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140114/AnuncioG0164-0301140001_gl.html BOLSAS PARA XORNALISTAS E COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Convocanse 29 bolsas, de acordó coas seguintes clases: Clase PE(Xornalistas) e clase AU(Audiovisuais). Estas bolsas teñen por obxecto completar e desenvolver a formación académica de mozos/as titulados/as en Ciencias da Información, ramas xornalismo, Imaxe e Sonido e Comunicación Audiovisual, a través da realización de prácticas profesionais na Presidencia da Generalitat e nas consellerías u organismos dependientes das mesmas, naquelas tarefas relacionadas coa dita titulación que sexan adecuadas para adquirir formación complementaria e especialización. Requisitos:  Non ser maior de 35 anos.  Estar en posesión do título de licenciado ou graduado, expedido ou homologada polas autoridades españolas correspondentes que non transcurrirán máis de cinco anos desde súa obtención. BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 8
 9. 9. Dotación: A dotación económica de cada unha das bolsas será de 1.000 euros brutos mensuais Prazo de presentación de solicitudes: 27 Xaneiro 2014 Máis información: http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/09/pdf/2014_78.pdf BOLSAS PARA ESTUDOS DE MÁSTER EN ENERXÍA E MEDIO AMBENTE EN ESTADOS UNIDOS A Fundación IBERDROLA, dentro do seu programa de Bolsas, lanza súa IV Convocatoria para cursar estudos en Enerxía e Medio ambiente en Estados Unidos, para o año académico 20142015. O programa de Bolsas está dirigido a licenciados/as o graduados/as, de nacionalidade española ou estadounidense que queran realizar súa especialización en institucións académicas de excelencia estadounidense nas seguintes áreas de coñecemento:  Enerxías renovables  Sistema enerxético sostible  Medio ambiente e biodiversidade.  Tecnoloxías limpas de carbón e xestión de emisións.  Eficiencia enerxética  Almacenamento de enerxía  Vehículo eléctrico.  Redes de distribución intelixentes. No proceso de selección valoraranse aspectos como as calificacións académicas, el curriculums e as cartas de referencia que presentes os aspirantes. Prazo de presentación de solicitudes: 27 de Febrero de 2014 Bases da convocatoria: http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases _USA_2014.pdf BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 9
 10. 10. PRÁCTICAS DELOITTE. GLOBAL INTERNSHIP PROGRAM El Global Internship Program (GIP) ofreceche a oportunidade de ter un primer contacto co mundo empresarial nun ambiente tanto nacional como internacional. Deloitte invitache a vivir unha experiencia única mediante un programa de prácticas internacionais que comprende: dous meses de verán nunha oficina de Deloitte a nivel mundial. Cuatro meses a media xornada na oficina de Deloitte España da cidade na que ti estudies. Requisitos:  Estudantes de penúltimo ano de carreira universitaria en ADE, Económicas, Dereito, Enxeñarías, dobles titulacions, etc  Bo expediente académico.  Bo coñecemento do idioma do país de destino da bolsa e bo dominio do inglés. Prazo de presentación de solicitudes: 20 de Xaneiro de 2014 Máis información: http://www.estufuturo.es/web/jobslist/detail/3 BOLSAS PARA POSGRAO OU FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO INVESTIGACIÓN NO ESTRANXEIRO. A Fundación Rafael del Pino convoca 10 bolsas para cursar un posgrado en algún dos mellores centros universitarios do mundo. As bolsas cubrirán a realización dun máster de un ou dous anos, ou dun doutorado, ata catro anos. En concreto as bolsas cubren a matrícula do centro universitario, que será pagada directamente pola Fundación, o billete de ida e volta por unha cuantía máxima de 1.000 euros, seguro de enfermedade e un montante máximo de 1.650 euros mensuais para gastos. Requisitos:  Ter rematado os título de licenciatura ou equivalente antes da data límite de solicitude.  Coñecemento suficiente de inglés e da lingua de estudo do centro de destino si é outra. BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 10
 11. 11.  No caso de que os estudos escollidos sexan de administración de empresas (MBA ou similar) deberá acreditarse que se conta coa experiencia laboral previa que exixa o centro. Prazo de presentación de solicitudes: 28 de Febreiro 2014 Bases da convocatoria: http://becas.frdelpino.es/assets/files/Bases_convocatoria_2014.pdf BOLSAS FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ. A Fundación Alicia Koplowitz convoca 10 bolsas para realizar estancias, de entre 1 e 6 meses, para ampliar formación académica, clínica, metodolóxica ou colaborar en proxectos de investigación en centros estranxeiros de prestixio en Psiquiatría InfantoXuvenil e en Neurociencias no neno. O obxectivo é o desenvolvemento do coñecemento en España da Psiquiatría da Infancia e Adolescencia e as enfermedades cerebrales de comenzó temperá. Os centros serán de libre elección polos solicitantes, entre os hospitais, universidades e institutos de investigación con programas adecuados ao proxecto. O disfrute das bolsas deberá realizarse durante o ano 2014. Requisitos:  Nacionalidade española. Ser psiquiatras (MIR) ou psicológos clínicos (PIR) con formación acreditada na área da infancia e adolescencia.  Para a área de neurociencias, deberán ser investigadores posdoutorales.  Dominio do inglés falado e escrito e coñecemento do idioma do país de destino. A bolsa tendrá unha dotación de entre 3.000 e 4.000 euros mensuais dependendo do lugar de destino. Coa dotación económica, o bolseiro cubrirá os gastos de desprazamento, estancia, seguro médico e manutención durante o período da bolsa Prazo de presentación de solicitudes: 15 de febrero de 2014 Máis información: http://www.fundacionaliciakoplowitz.org BOLSAS DA DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO A Dirección Xeral de Comercio convoca 4 bolsas de formación práctica. As bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio teñen como obxectivo BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 11
 12. 12. contribuír á formación titorial de profesionais no campo da actividade comercial e o seu contorno. A Dirección Xeral de Comercio elaborará un programa formativo que integrará principalmente aspectos relativos á actividade comercial, o estudo e a análise da pequena e mediana empresa comercial e o sector da distribución e as estruturas comerciais. O programa formativo poderá extenderse a todas aquelas materias sobre as que o centro directivo ten competencia e, en concreto, a artesanía. Requisitos:  Estar en posesión dalgún título universitario de segundo ciclo ou grao superior e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2005 ou posterior.  Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4. Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 10.800 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 900 € por mes. Prazo de presentación de solicitudes: 10 de febreiro de 2014 As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IN225A Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140109/AnuncioCA04-3012130001_gl.html http://economiaeindustria.xunta.es BOLSAS PARA POSGRADUADOS/AS EN PATRIMONIO NACIONAL O Consello de Administración do Patrimonio Nacional convoca 6 bolsas para posgraduados/as Especialidades: Bolsa n.º 1: Recursos humanos e relacións laborais Titulación esixida: Licenciado/a ou Graduado/a en: • Relacións Laborais. • Relaciones Laborais e Recursos Humanos. • Relaciones Laborais e Desenvolvemento de Recursos Humanos. • Ciencias do Traballo. • Ciencias do Traballo e Recursos Humanos. • Dereito. • Xestión e Administración Pública BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 12
 13. 13. Bolsa n.º 2: Tecnoloxías da información e comunicacións Titulación esixida: Enxeñeiro/a ou Graduado/a en: • Informática. • Telecomunicacións. • Outra Enxeñaría, completada cun Máster de especialización en informática e/ou telecomunicacións Bolsa n.º 3: Revisión do inventario das coleccións histórico-artísticas Titulación esixida: Licenciado/a ou Graduado/a en: • Xeografía e Historia. • Humanidades. • Historia da Arte. Valoraranse estudos de posgrao en museoloxía, xestión do patrimonio histórico, artístico e cultural, e experiencia en traballos de documentación, catalogación e investigación de fondos histórico-artísticos. Bolsa n.º 4: Plan de recuperación da cegoña negra no Monte de El Pardo Titulación esixida: Licenciado/a ou Graduado/a en: • Bioloxía Bolsa n.º 5: Xestión de exposicións e publicacións do Patrimonio Nacional Titulación esixida: Licenciado/a ou Graduado/a en: • Historia da Arte. Outros: Dominio do idioma Inglés. Valoraranse coñecementos acreditados de informática. Bolsa n.º 6: Análise xurídica y económica dos Reais Patronatos xestionados polo Patrimonio Nacional Titulación esixida: Licenciado/a o Graduado/a en: • Dereito e Administración e Dirección de Empresas. • Dereito e Economía. Prazo de presentación de solicitudes: 15 días naturais contados a partir do 12 de xaneiro de 2014 Bases da convocatoria: http://bit.ly/1aiYL1R BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 13
 14. 14. BOLSAS “LA CAIXA” PARA CURSAR ESTUDOS DE POSGRAO A Obra Social “La Caixa” convoca 145 bolsas para cursar estudos de posgrao en España, Europa, América do Norte e a zona de Asia-Pacífico. Bases da convocatoria: http://bit.ly/INCgKD Data límite da convocatoria:  para España ata o 24 de febreiro do 2014.  para Europa ata o 10 de febreiro do 2014.  para América do Norte ata o 28 de abril do 2014.  para a zona de Asia-Pacífico ata o 24 de marzo do 2014. 25 BOLSAS NA CHINA 2014-2015. FUNDACION ICO A Fundación ICO convoca 25 bolsas, cunha duración de 9 meses, coa intención de facilitar ás/aos mozas/os españois e estranxeiras/os un achegamento a cultura chinesa no ámbito lingüístico e económico para favorecer as relacións entre ambos países. A estrutura do programa consta nun curso académico nunha universidade chinesa; as materias de estudo son chinés mandarín complementado con aspectos económicos da realidade chinesa. Requisitos:  Nacer con posterioridade a 1974 (a partir do 1 de xaneiro de 1975).  Ter o título de Grao, Licenciado/a ou Enxeñeira/o Superior.  A solicitante deberá acreditar un coñecemento mínimo do idioma chinés mandarín así como o dominio do Inglés.  Ter unha experiencia profesional mínima de dous anos en ámbitos relacionados cos seus estudos de licenciatura ou grao. BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 14
 15. 15.  Estas becas están destinadas preferentemente a candidaturas das áreas de Administración e Dirección de Empresas, Empresariais, Ciencias Económicas e Comercio Internacional. Prazo de presentación de solicitudes: 17 de febreiro de 2014. Dotación: A beca inclúe: Matrícula do curso, que será abonada directamente pola Fundación ICO á Universidade de destino, gastos de aloxamento en residencia universitaria ou noutros aloxamentos, ata o límite do custo. Dotación de 2.000 euros, como axuda para o traslado desde España. A requerimiento da Fundación aportaranse os xustificantes dos gastos realizados. Seguro médico de cobertura internacional. Achega anual de 4.400 euros para gastos persoais, que se abonarán en tres prazos: setembro, xaneiro e abril. Máis información: http://www.fundacionico.es PRACTICAS DE TITULADOS EN EMPRESAS: PROGRAMAS DA FUE A Fundación Universidade Empresa desenvolve diferentes programas de prácticas en empresas para os recen titulados de calquera universidade española  PROGRAMA CITIUS  PROGRAMA OPTIMUS  PROGRAMA GAIA (Sedes de Empresas no estranxeiro) A través destes programas poderás coñecer cómo funciona unha empresa de primeiro nivel desde dentro, formando parte dela e sendo un mais, mentres aprendes e pos en práctica os teus coñecementos. Estes programas son retribuídos e gran parte da xente que os cursa, acaba contratada pola empresa. As convocatorias están abertas durante todo o ano. Podes consultar as condicións destes programas, coñecer as empresas e as prazas convocadas na páxina web da FUE  www.fue.es  http://www.fuenohaymasqueuna.com/022_titulados.asp BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 15
 16. 16. BOLSAS CEPSA: MASTER E EMPREGO Destinatarias/os: É necesario que a finalización das seguintes titulacións superiores durante 2013 ou prever facelo antes de xullo do 2014: Enxeñería Industrial, Química, de Minas, xeolóxica, Licenciatura en CC. Xeolóxicas. Requisitos:  Nivel alto de inglés e dispoñibilidade xeográfica.  Valorarase nivel alto de francés (non é imprescindible). Prazo: Ata esgotar prazas. Más información: www.cepsa.com/cepsa/Trabaja_con_nosotros/Area_de_estudiantes/Masters/ BOLSAS DE VIAXE “RUTH LE KENNEDY” O Instituto Internacional en España e a Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e Estados Unidos de América (Programa Fulbright) anuncian a convocatoria de tres becas parciais (bolsas de viaxe), que levan o nome da hispanista norteamericana Ruth Le Kennedy, estudiosa do Teatro do Século de Ouro e, especialmente, da obra de Tirso de Molina. As becas están destinadas a mulleres universitarias que queiran ampliar coñecementos ou investigar en centros de ensino superior nos Estados Unidos de América. A duración das becas non será inferior a seis meses para estudos de posgrao, nin inferior a tres para proxectos de investigación posdoutorado. O período de goce, de 12 meses como máximo, deberá estar comprendido entre o outono de 2014 e o verán de 2015 e non poderá pospoñerse a outro curso académico sen a autorización previa do Instituto e a Comisión. Cada bolsa de viaxe estará dotada con 3.000. $ Requisitos: Ser muller e ter nacionalidade española ou doutro país membro da Unión Europea. BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 16
 17. 17. obter a licenciatura ou o doutorado nunha universidade española en xuño de 2007 ou en data posterior. Posuír un excelente coñecemento do idioma inglés (falado e escrito). obter a licenciatura ou o doutorado nunha universidade española en xuño de 2007 ó en data posterior. Prazo de solicitude: 13 de febreiro de 2014. Máis información: http://fulbright.es OUTRA INFORMACIÓN - PRÁCTICAS  Ultimas bolsas publicadas no BOE http://www.boe.es/legislacion/enlaces/bolsas.php  Boletín quincenal de axudas, bolsas e subvencións http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinQuincenal  Bolsas e Axudas - Rede Galega de Información Xuvenil http://xuventude.xunta.es/  II Guía de prácticas e saídas laborais na Unión Europea http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/archivos/ficheros_estatica/39A_1338 466018_Gui_a_de_Pra_cticas_da_FGE_-2.pdf  Bolsas do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/noticias_canle.php?seccion =Convocatorias  Boletín informativo Eurodesk. O boletín Eurodesk, editado polo Instituto da Xuventude, presenta información actualizada sobre programas españois e iniciativas europeas, así como novas relativas ás areas de educación, formación e xuventude http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/eurodesk/boletin /?__locale=es  Bolsas da deputación da Coruña. http://www.dicoruna.es/cultura/bolsas/ BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 17
 18. 18. ACTIVIDADES/FORMACION FORMACION INSCRICIÓN MAS PROBAS DE NIVEL DO CENTRO DE LINGUAS MODERNAS DO DÍA 20. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA O Centro de Linguas Modernas da USC (CLM) abriu o 8 de xaneiro 2014 o prazo de inscrición gratuíta na proba de nivel do día 20 para asistir aos cursos do segundo semestre. Neste novo período en Lugo poderase estudar alemán, chinés, español como lingua estranxeira, galego para non galegofalantes, inglés, lingua de signos e portugués. Pola súa banda, en Santiago ofrécese árabe, catalán, checo, chinés, danés, español como lingua estranxeira, francés, galego para non galegofalantes, lingua de signos, portugués, ruso e xaponés. Quen desexe iniciar o estudo dunha lingua pode matricularse xa por internet ata o 30 de xaneiro, mentres que o resto deberá facelo dende o día 22. Máis información: http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/clm/descargas/0.Probas_de_niv el_CLM_2x_sem.pdf CURSOS DE INMERSIÓN EN LINGUA INGLESA O Ministerio de Educación e Ciencia convoca 4.000 axudas de 568,30 € cada unha para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Requisitos: Poderán solicitar estas axudas os mozos que non cumprisen 30 anos a 31 de decembro de 2014 e que obtivesen a condición de bolseiro para Ensinanzas Universitarias, Ensinanzas Artísticas Superiores, Otros estudos Superiores ou Formación Profesional de Grao Superior nalgunha das seguintes convocatorias:  Bolsas de carácter xeral para alumnado que curse estudos postobrigatorios e superiores non universitarios nos cursos 2011-2012 y 2012-2013  Bolsas de carácter xeral e mobilidade para alumnado universitario nos cursos 2011-2012 y 2012-2013. BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 18
 19. 19. Os cursos impartiranse en dúas modalidades: modalidade de axilidade oral en Inglés Xeral e modalidade de Inglés Especializado. Ambas as dúas modalidades terán unha duración de cinco días e desenvolveranse en réxime de internado de domingo pola tarde a sábado a mediodía. Os cursos terán lugar en Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de la Concepción, Barcelona, Aragón e Cartagena no período comprendido entre o 7 de abril e o 19 de decembro de 2014. Prazo de presentación de solicitudes: 5 de febreiro de 2014. Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-349.pdf CURSOS DE INMERSIÓN EN LINGUA INGLESA PARA MESTRES O Ministerio de Educación convoca ata 1.005 axudas de 616,39 € cada unha para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Beneficiarios:  Os que finalizasen a diplomatura ou grao de Mestre en calquera das especialidades nalgún dos seguintes cursos académicos: 2012-2013, 20112012, ó 2010-2011, cunha nota media do expediente académico de, polo menos, 8,00 puntos.  Os que finalizasen os estudos de Máster en Profesorado de Ensino Secundario Obrigatorio e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, cunha nota media no máster de, polo menos, 8,00 puntos, nalgún dos seguintes cursos: 2012-2013, 2011-2012, ó 2010-2011. Os cursos, en inglés especializado nas áreas de Sociais, Ciencias e Inglés terán unha duración de cinco días e desenvolveranse en réxime de internado de domingo pola tarde a sábado a mediodía. Os cursos terán lugar en Santander, Cuenca, Valencia e Sevilla, no período comprendido entre o 7 de abril e o 19 de decembro de 2014. Prazo de presentación de solicitudes: 5 de febreiro de 2014. Maís información: http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-350.pdf www.uimp.es BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 19 ou en
 20. 20. OUTRA INFORMACIÓN- FORMACIÓN  Master – Cursos de especialización – Formación continua. http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/CpM2013-2014g.htm  Outros cursos da Universidade Santiago http://www.usc.es/gl/cursos/  Centro de Novas Tecnoloxía de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar (No que se imparte formación para as persoas que desenvolven ou queren desenvolver o seu labor profesional no eido das novas tecnoloxías da información e comunicación) https://cntg.xunta.es/web/cnt/formacion  Cursos da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela http://www.camaracompostela.com/Default.asp?m=3&p=31#.UQ92mx38KSo  Cursos do Centro Multimedia http://www.cmg.xunta.es/of_cursosonline.php  Formación Centro de Iniciativas Profesionais http://www.cip-formacion.com/web/  Servizo Publico de Emprego Estatal. Formación para o emprego. http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el _empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/index.html BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 20 de Galicia
 21. 21. NOVAS PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA MOZOS/AS O Injuve volveu a renovar un ano máis o convenio de colaboración con Microbank de La Caixa. Serán beneficiarios do Programa de Microcréditos desenvolvido por emprendedores ata INJUVE, os os e trinta mozos/as cinco anos (incluídos os 35), que non dispoñen da capacidade económica suficiente para acceder ao sistema crediticio ordinario, que sexan residentes no Estado español e, no seu caso, conten co correspondente permiso de traballo para traballar por conta propia, ou se atopen en disposición de obtelo e reciban asesoramento técnico empresarial nas Oficinas de Emancipación Joven que se adhiran ao convenio. ¿Quén concede o Microcrédito? MicroBank de “la Caixa”. Características financeiras Os préstamos sen avales someteranse as seguintes condicións:  O porcentaxe máximo da financiación será do 95% do costo total do proxecto, tendo cada préstamos, de ser aprobada a operación polos servizos correspondentes de Microbank, unha cuantía máxima de 25.000 euros.  O prazo de amortización será de 5 anos, máis 6 meses de carencia optativo.  O tipo de interés será do 8,25% e se mantendrá fixo durante toda a vida da operación  A comisión de apertura será del 0%  A comisión de estudo será del 0%  A comisión de amortización anticipada será del 0% Procedemento para solicitar un Microcrédito. Os solicitantes do préstamos formularán a correspondente solicitude, de acordo co modelo habitual establecido por MicroBank de “la Caixa”, ao que acompañarán o Plan de Empresa, o certificado de validación emitido pola Oficina de Emancipación Joven, así como, calquera outra documentación que lles sexa solicitada a fin de facilitar o estudo e resolución da solicitude, co obxecto de poder conceder ou non a financiación solicitada. BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 21
 22. 22. MicroBank de “la Caixa” responderá á Oficina de Emancipación e ao solicitante sobre a concesión ou denegación do microcrédito como máximo, no 95% dos casos, nun mes a contar desde o momento en que MicroBank de “la Caixa” reciba o expedente coa información completa. Comunidades Autónomas onde se tramita este programa de microcréditos Este ano manifestaron súa decisión de adherirse ao convenio, as seguintes Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Extremadura, Murcia, Valencia e a Cidade Autónoma de Melilla. UNHA EMPRESA LICENCIADOS/AS DE VIGO OFRECE TRABALLO PARA 200 MOZOS/AS A empresa Femxa, adicada ao mercado da formación para o emprego en España, con sede en Vigo e filiais en media ducia de cidades do territoriio nacional busca persoal. Quere contratar a 200 mozos ao longo deste ano. Patronal e sindicatos figuran á cabeza da súa nómina de clientes, que habitualmente externalizan as tarefas de reciclaxe e formación dos seus afiliados. Femxa conta na actualidade cunha plantilla de 284 persoas. Patricia García, presidenta da firma e unha das socias explica que, entre outros, manteñen acordos co Servizo Público de Emprego Estatal e a Xunta de Galicia. Dos 200 contratos ofertados, 82 serán para participar no desenvolvemento de actividades internas de execución dos proxectos de formación, no que se atende a 19.000 alumnos. Os outros 118 dedicaranse ao desenvolvemento de novos contidos dixitais. «Estamos realizando un investimento de máis de dous millóns de euros co obxectivo de situarnos como empresa líder na impartición de formación oficial online», comentou a responsable, que explica que a xornada dos novos contratados será a tempo completo e que o salario «estará entre os 600 e os 700 euros brutos». Os postos que ofrecen son para menores de trinta anos _«é unha das condicións para optar aos fondos públicos», di Patricia García, preferiblemente licenciados que busquen o seu primeiro emprego. O contrato terá unha duración mínima de seis meses. (La Voz.Vigo 07 de xaneiro de 2014) BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 22
 23. 23. BOLSAS REPSOL REPSOL convoca bolsas de prácticas laborais en todas as titulacións Ofrecen a posibilidade desenvolverse nas de diferentes que o áreas estudantes que poda compoñen a empresa, como : Enxeñería, Calidade e Seguridade, Medio Ambiente, Investigación e Desarrollo, E and P, GNL, GLP, Compras, Recursos Humanos, Contabilidade, Marketing, Publicidade, Sistemas Económico-Financeiro, etc. Poden realizar as prácticas nas súas oficinas centrais ou complexos industriais. A incorporación ao Programa será en función do perfil e da demanda de bolsas existente en ese momento na compañía. Para estudantes de titulación superior, ofrecen:  Becas/Practicas: Pódense disfrutar tanto no penúltimo como no derradeiro ano de carreira.O requisito es ter o 50% dos créditos da carreira aprobados, polo que está especialmente indicada aos estudantes universitarios. Esta bolsa pódese distribuir de manera flexible ao longo do curso académico ou podese tambén concentrar nos 2 meses de verán, especialmente indicada para realizar prácticas nos complexos industriais.  Proxecto fin de carreira: Dirixido ao último ano das carreiras técnicas.  Bolsas de posgrao: Se contempla aos estudantes de programas como Citius, Optimus, Becas EOI, entre outras. Estas bolsas están destinadas a titulados, que acollidos a estos programas poden continuar desarrollándose profesionalmente dentro de unha compañía multinacional e nunha xornada de traballo a tempo completo.  Curso Gaviota. Valorarase a posibilidade de becar a aqueles estudiantes orientados as áreas técnicas. Más información: http://emplea.universia.es/empleos/oferta/129141/programa-de-becas-para-todaslas-titulaciones-2014.html BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 23
 24. 24. MAIS INFORMACIÓN: BIP Xaneiro 2014 http://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ 24

×