Presentacio CatObert 121219

291 views
211 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentacio CatObert 121219

 1. 1. Projecte de plataforma per a lacapacitació en e-learning deprofessors de catalàNúria Lloret TomásGeanina NistoroiuÒscar Moratonas i MarquèsNúria Prats SolàAssignatura: Disseny i Gestió de projectes d’e-learning. UOCConsultor: Juanmi Muñoz Micolau
 2. 2. ÍndexIntroduccióPresentació de lempresaProposta del projecte Objectius del projecte Metodologia Processos docents Objectius daprenentatge Continguts del curs Avaluació de lalumne Proposta tècnicaAvaluació del projecteEquip de treballPlanificacióPressupost
 3. 3. IntroduccióLa Generalitat de Catalunya - Departament d’Ensenyament, mitjançantconcurs públic, sol·licita els serveis duna empresa que posi en marxa igestioni una plataforma de-learning que ofereixi els serveis bàsics dunacomunitat virtual amb l’objectiu de capacitar als mestres i professors decatalà per a lobtenció del títol Tècnic en Formació i Tutorització en líniadel català.Lempresa CatObert, constituïda per un grup de quatre socis, tots ells ambexperiència diversa en el món educatiu i la consultoria, es posa en marxaper tal de presentar la seva candidatura a aquest projecte, que suposaimportant iniciativa per a la normalització lingüística i l’implementació de lesTIC en l’ensenyament reglat.
 4. 4. Presentació de lempresaCatObert és una consultora líder especialitzada en oferir solucionsintegrals en formació i gestió del coneixement a empreses i institucions.La nostra missió és impulsar el talent a través de l’aprenentatge continu,desenvolupant solucions amb el suport de les noves tecnologies, amb l’objectiud’ajudar a les persones a créixer, a millorar la seva eficiàcia i la sevaempleabilitat.CatObert aposta fermament pel factor humà, que juntament amb lestecnologies i la comunicació, són la clau de l’èxit de les organitzacions.El nostre compromís per a oferir als nostres clients les millors solucions d’aprenentatge es recolza en els nostres valors: ● Innovació ● Creativitat ● Excel.lència ● Sostenibilitat
 5. 5. Presentació de lempresa Direcció de Projecte Gestió acadèmica Núria Prats Geanina Nistoroiu Responsable del control i Responsable de la seguiment del projecte i del coordinació pedagògica del contacte amb el client. curs, des de la planificació fins el tancament. Disseny pedagògic Tecnologia i i instruccional Programació Núria Lloret Òscar Moratonas Responsable del disseny, Responsable de la el tractament didàctic i la infraestructura i solucions producció dels materials tecnològiques definides per proporcionats pels autors. a la implementació del curs.
 6. 6. Presentació de lempresaLa nostra activitat està centrada en la prestació de serveis de consultoria deformació i en la concepció i creació de plataformes e-learning a mida, buscantsempre l’agilització, l’eficàcia i l’impacte dels processos formatius en lesorganitzacions.Els serveis que ofereix CatObert són: ● Execució i gestió de projectes de consultoria e-learning ● Selecció i implementació de Plataformes e-learning ● Disseny i construcció de Comunitats de Pràctica ● Creació, adaptació i aplicació de continguts e-learning ● Serveis de tutoria i coordinació
 7. 7. Presentació de lempresaAlguns dels nostres projectes més significatiusConselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana (2005)Desenvolupament d’un Projecte d’Alfabetització Digital dirigida als docents valencians, mitjançant laimplantació d’una plataforma d’e-learning.Universitat de Barcelona (2006)Desenvolupament d’un curs de formació en línia adreçat als membres de la comunitat universitària.Departament d’Educació del Govern d’Aragó (2008)Creació d’una una Comunitat de Pràctica i Aprenentatge d’Aragó per a la formació contínua deprofessors i mestres.Conselleria d’Educació de la Comunitat de Madrid (2009)Desenvolupament d’una Escola Virtual d’Anglès amb continguts formals per a quatre nivells,adreçada als docents de la Comunitat de Madrid.Consorci Hospitalari de la Comarca del Gironès (2011)Projecte “e-residents”. Implantació d’una Plataforma Tecnològica Educativa per a la formació en líniade metges residents.
 8. 8. Proposta de projecte
 9. 9. Objectius del projecte OBJECTIUS GENERALS Dissenyar una formació virtual de qualitat, basada en un Entorn Virtual d’ Aprenentatge, mitjançant la plataforma de gestió educativa Moodle, que posi de relleu els beneficis de l’e- learning i la innovació en l’educació. Crear una comunitat virtual de futurs experts en docència del català en línia. Esdevenir un espai únic i de referència per a la capacitació i lhomologació (acadèmica) de futurs tècnics en la docència virtual del català. Objectius específics Proveir als participants dactivitats i recursos daprenentatge per adquirir nous coneixements i metodologies relacionats amb l’e-learning i/o reforçar els existents. Posar a disposició dels docents materials, recursos i estratègies per a l’ensenyament en línia. Conèixer i practicar les principals metodologies emprades en l’ensenyament virtual. Afavorir les interaccions entre els participants del curs a linterior duna comunitat daprenentatge. Promoure l’intercanvi d’experiències i millors pràctiques entre els participants.
 10. 10. MetodologiaLa metodologia de lacció formativa està basada en tres modelsdaprenentatge: Conductista Anivellament dels alumnes en el domini de les eines TIC. Activitat introductòria. Recursos: vídeos online i textos en format HTML o PDF. Realització de tests interactius per passar al següent nivell. Els resultats dels tests es lliuraran als tutors per a que tingui coneixement del nivell inicial de cada alumne Constructivista Foment del treball col·laboratiu en grup (2.0) per afavorir la implicació i proactivitat dels alumnes. Activitats: creació de wikis, fòrums, documents compartits, vídeo en grup, etc. Les avaluacions dels resultats lliurats al consultor I del procés realitzat per produir-los. Connectivista Èmfasi en les habilitats de treball en xarxa i de cerca de materials a Internet. Activitats finals amb un enfocament connectivista: crear un entorn personal d’aprenentatge (PLE), localitzar experts en e-learning, repositoris de continguts, etc.
 11. 11. MetodologiaEl nostre equip tria ADDIE com el model tecnopedagògic de referència queens proporciona una guia validada per al disseny, desenvolupament iavaluació de la formació. Conducció del model instruccional (segons model ADDIE) Font: Elaboració pròpia
 12. 12. Processos docentsActivitat (periodicitat) Participants DescripcióPlanificació docent Director docent Es revisen els indicadors i la programació dels cursos(anual) Prog. tecnopedag. trimestrals per millorar les activitats i la seva implementació tecnològica.Assignació de tutors Director docent Segons la demanda, s’assignen als cursos els tutors(trimestral) Tutors que col·laboren regularment. Es contracten temporalment de nous si és necessari.Seguiment de la Director docent Quinzenalment el director docent es reuneixformació i d’incidències Tutors virtualment amb els tutors, fa el seguiment dels grups(quinzenal) dels tutors i sanalitza la retroacció que proporcionen els tutors i les eventuals incidències.Avaluació pedagògica Director docent Savaluen els resultats en base a les qualificacions(trimestral) Tutors dels alumnes i les seves enquestes, i la retroacció dels tutors. Es revisen també els objectius d’aprenentatge per ajustar-los a les capacitats i experiència mitges dels alumnes del curs. Els resultats de l’avaluació pedagògica es comparteixen amb el client.
 13. 13. Objectius daprenentatgeEls objectius d’aprenentatge que han d’assolir els estudiants són: ● Diferenciar entre l’educació presencial i l’educació virtual ● Aprendre i saber aplicar la metodologia per a ensenyar en línia ● Conèixer les tecnologies de la informació i la comunicació per a ensenyar en línia ● Aprendre a utilitzar una plataforma virtual ● Dissenyar una acció formativa de català en línia
 14. 14. Continguts del cursUnitat 1. Educació virtual 30 h Unitat 3. Web 2.0 30 h ● MÒDUL 1. Diferències entre l’educació presencial i virtual ●MÒDUL 1. Diferències de la formació en línia MÒDUL 2. Metodologia entre l’educació MÒDUL 1. Característiques del Web 2.0 ● MÒDUL 3. Funcions i competències del formador en líniapresencial i virtual MÒDUL 2. Web 2.0 en el camp de l’educacióMÒDUL 2. Metodologia de la formació en línia MÒDUL 3. Eines disponiblesMÒDUL 3. Funcions i competències delformador en líniaUnitat 2. Les TIC aplicades a l’ensenyament Unitat 4. Disseny d’un curs en líniavirtual 30 h de català 30 hMÒDUL 1. Aproximació als recursos MÒDUL 1. Fases per al disseny d’un curs entecnològics educatius línia de catalàMÒDUL 2. Estudi de les principals plataformes MÒDUL 2. Creació d’una unitat amb Moodlee-learning MÒDUL 3. Gestió de la tutoria i dinamització deMÒDUL 3. Anàlisi de repositoris i objectes d’ grupsaprenentatge
 15. 15. Avaluació de lalumneCriteris d’avaluació del progrés del alumnesActivitats Criteris d’avaluacióEntrada i temps destada a En base a la recomanació: almenys una vegada cada dos dies perlaula virtual visionar novetats, actualitzar, interactuar, descarregar continguts... Aquestes matèries requereixen una avaluació basada en laLectura i visionat de continguts superació i comprensió dels continguts. Per la complexitat i tipus de les assignatures. Participació activa en nombre d’intervencions i qualitat de lesParticipació en els fòrums mateixes. Proves de coneixements dividides en una part tipus test i/oRealització dactivitats preguntes obertes i en una altra a desenvolupar a elecció del(individuals i grupals) professor de lassignatura.Avaluació global Conjunt d’activitats entregades/realitzades i la superació de cadascuna d’elles per a lobtenció del títol acreditatiu corresponent.
 16. 16. Proposta tècnicaPlataforma tecnològica per a la gestió educativa (MOODLE) De com Moodle s’ajusta NECESSITATS OBJECTIUSals criteris del nostre projecte>> INTERESSOS SISTEMES Satisfa les necessitats de: Ens permet: Criteris bàsics en les prestacions duna plataformaAlumnes Distribuir els recursos/materials formatius en tecnològica educativa per a format digital (textos, imatges, animacions, un projecte e-learning dèxitDocents i tutors vídeos, simulacions, jocs, tutorials ...)Experts en disseny i Facilitar la comunicació i la col·laboració entrecontinguts els seus participants (alumnes, professors,Creadors de continguts ajudants, tutors, experts... ) mitjançant eines de comunicació en línia com correu electrònic, xat,interactius fòrums, llistes de discussió, etc.Gestors i administradors deleina tecnològica Permetre als administradors una gestió dels continguts, de les eines i dels participants (sense límit en nombre) mitjançant sistemes deFont: Elaboració pròpia seguiment i control del propi progrés i avaluació.
 17. 17. Avaluació del projecteL’avaluació del projecte contempla diferents àmbits:Control de la planificació del projecte:Revisió del compliment dels timings definits en el cronograma del projecte i preveureactuacions alternatives a les possibles desviacions.Avaluació del disseny i implementació del projecte:Utilitzar mecanismes de revisió i control de la qualitat dels recursos necessaris per aldesenvolupament i implementació del projecte.Avaluació dels nivells de satisfacció dels participants:Elaborar un qüestionari de satisfacció adreçat als usuaris per a valorar lacció formativarealitzada.Informe final del projecte formatiu per a avaluar de manera global la qualitat de: ● l’acció formativa a nivell metodològic i de processos docents, ● la docència i la capacitació de tutors i professors, ● els serveis administratius i de suport als estudiants, ● els resultats acadèmics: transferència de coneixements i competències adquirides, i leficàcia, eficiència i viabilitat del projecte.
 18. 18. Avaluació del projectePrincipals indicadors que utilitzarem per a l’avaluació del projecte:● Núm. d’alumnes per curs● Percentatge d’alumnes que abadonen el curs● Percentatge d’alumnes que superen el curs● Principals causes d’abandonament del curs● Resultats acadèmics dels alumnes● Valoració quantitativa de l’acció formativa per part dels alumnes (qüestionari)● Valoració quantitativa de l’acció formativa per part dels tutors (qüestionari)● Registres d’incidències, queixes i suggeriments
 19. 19. Equip de treballDins l’organització del projecte de capacitació de formadors, sidentifiquen elssegüents departaments funcionals:
 20. 20. Planificació
 21. 21. PressupostValoració econòmica deldesenvolupament dela PlataformaPressupost de la impartació duna edició del curs per una aula/grupCost per participant: 200 €Núm. de participants per aula: 30
 22. 22. Núria Lloret TomásGeanina NistoroiuÒscar Moratonas i MarquèsNúria Prats SolàAssignatura: Disseny i Gestió de projectes d’e-learning. UOCConsultor: Juanmi Muñoz Micolau

×