Mitsubishi

12,610 views
12,245 views

Published on

Presentation for OM

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mitsubishi

 1. 1.
 2. 2. ความเป็นมาและลักษณะธุรกิจของบริษัท <br />บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />
 3. 3. ประวัติ<br />2 สิงหาคม 2504 บริษัท สิทธิผล มอเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ &quot;โคลท์&quot; เป็นครั้งแรกในประเทศไทย <br />2 มกราคม 2530 ก่อตั้งบริษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ ในประเทศไทย<br />21 พฤศจิกายน 2546 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />
 4. 4. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />สำนักงานใหญ่<br />88 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน <br />ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง <br />จ.ปทุมธานี 12120 <br />โทรศัพท์ 0-2529-9000 <br />แฟ็กซ์ 0-2529-9090<br />
 5. 5. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />โรงงาน<br />นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 199 หมู่ 3 <br />ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา <br />จ.ชลบุรี 20230<br />โทรศัพท์ 0-3849-8000 <br />แฟ็กซ์ 0-3849-8080<br />
 6. 6. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />ทุนจดทะเบียน 7 พันล้านบาท<br />ผู้ถือหุ้น มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น <br />กรรมการผู้จัดการใหญ่มร.โนบูยูกิ มูราฮาชิ <br />
 7. 7. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />จำนวนพนักงาน3,564 คน (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2552)<br />ฐานการผลิตเพื่อส่งออกมิตซูบิชิ ไทรทัน, มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต <br />รุ่นการผลิตปาเจโร่ สปอร์ต, ไทรทัน, สเปซ แวกอน, แลนเซอร์ <br />ศักยภาพการผลิต200,000 คัน ต่อปี<br />
 8. 8. SWOT<br />บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />
 9. 9. SWOT<br />จุดเด่น (Strength) <br />ผลิตภัณฑ์ใหม่ &quot;ไทรทัน&quot; เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในตลาด และมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเช่น เครื่องยนต์ 3.2 ลิตร คอมมอนเรลดีเซล และหน้าต่างหลังเป็ดแบบไฟฟ้า (Power rear window)<br />ภาพลักษณ์สินค้าที่ดีในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนแบ่งตลาดสูงสุดของรถกระบะ 1 ตันในยุโรป<br />ค่าใช้จ่ายในการขนสงที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากใกล้กับทาเรือแหลมฉบังมาก<br />เป็นศูนย์การผลิตทั่วโลกสําหรับรถกระบะ 1 ตัน ของ MMC<br />ได้รับสิทธิประโยชน์ของบีโอไอสําหรับภาษีนําเข้า ภาษีเงินได้ และอื่นๆ<br />มีความมั่นคงทางการเงิน<br />
 10. 10. SWOT<br />จุดด้อย (Weakness) <br />มีข้อจํากัดในความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับรถยนต์ขนาดเล็ก และรถยนต์ประเภทหรูหรา<br /> ภาพลักษณ์ของตราสินค้าในประเทศไทย<br /> มีกําลังการผลิตที่จํากัด<br /> ความจํากัดในศักยภาพในด้านวิจัยและพัฒนาของผู้จัดหาสินค้า (supplier)<br />
 11. 11. SWOT<br />โอกาส (Opportunity) <br />มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดยานยนต์และคงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสําหรับรถกระบะโดยรวม<br />มีการลดลงของพิกัดภาษีนําเข้าซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงเสรีทางการค้า (FTA)<br />ความเสี่ยง (Threat) <br />มีความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของภาษี โดยเฉพาะอัตราภาษีสรรพสามิต<br />การเพิ่มขึ้นของจํานวนคู่แข่งสําหรับตลาดส่งออกอาจเป็นผลให้เกิดกําลังการผลิตส่วนเกิน<br />ต้นทุนราคาเหล็กและวัตถุดิบอื่น ๆที่อาจเพิ่มขึ้น<br />
 12. 12. ยอดขายรถยนต์เทียบกับตลาด<br />บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />
 13. 13. ตลาดรถยนต์รวมทุกประเภท สิงหาคม 2008 <br />
 14. 14. ตลาดรถยนต์รวมทุกประเภท สิงหาคม 2008 <br />
 15. 15. ตลาดรถปิกอัพขนาด 1 ตัน สิงหาคม 2008<br />
 16. 16. Vision - Mission<br />บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />
 17. 17. Vision<br />เป็นบริษัทที่เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้<br />
 18. 18. Mission<br />เพิ่มยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากกว่ากว่าปีก่อน ที่ทำได้ 3.6% ด้วยการยกระดับการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้เกิดกับผู้บริโภค <br />สร้างยอดขาย 2.3 หมื่นคัน ในปี 2552<br />
 19. 19. กลยุทธ์ (Strategy)<br />บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <br />
 20. 20. กลยุทธ์ (Strategy)<br />กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์<br />การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบทั้งทางการเงินและสิ่งแวดล้อม<br />เน้นรถยนต์ขนาดเล็ก,ขนาดกลาง และ รถยนต์ SUVs<br />เน้นการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อเทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของโลก<br />แสดงถึงนวตกรรมใหม่ล่าสุด รถยนต์ Hybrid ของบริษัท <br />แผน New Product Launch<br />พัฒนารูปลักษณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในกระบะ 1 ตัน เหมือนรถ SUV <br />เพิ่ม Mini cars และรถยนต์ Hybrid เพื่อนำสู่ตลาดโลก<br />
 21. 21. กลยุทธ์ (Strategy)<br />กลยุทธ์ในภูมิภาค<br />ประเทศญี่ปุ่นมิตซูบิชิมอเตอร์สมุ่งที่จะปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า. “It will also improve the efficiency of its sales network, including by streamlining back-offices.”นอกจากนี้ยังจะปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายการขาย<br />อเมริกาเหนือมิตซูบิชิมอเตอร์สเพิ่มเติมจะเสริมสร้างความเชื่อถือระหว่างบริษัทและตัวแทนจำหน่ายและการขยายโอกาสทางการส่งออก. <br />
 22. 22. กลยุทธ์ (Strategy)<br />กลยุทธ์ในภูมิภาค<br />ยุโรป (ตะวันตกและยุโรปกลาง)มิตซูบิชิมอเตอร์จะอยู่ที่ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์<br />รัสเซียและยูเครนมิตซูบิชิมอเตอร์จะมีจุดมุ่งหมายที่จะไปขายการขายโดยการเพิ่มตัวแทนจำหน่าย<br />
 23. 23. กลยุทธ์ (Strategy)<br />กลยุทธ์ในภูมิภาค<br />ตะวันออกกลางมิตซูบิชิมอเตอร์จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมการทำงานทั้งหมดขายการตลาดชิ้นส่วนและบริการหลังการขายและให้ความสนับสนุนการขายครบวงจร<br />จีนบริษัทจะเสริมสร้างเครือข่ายการขายสำหรับรถยี่ห้อมิตซูบิชิรวมทั้งผู้ผลิตในท้องถิ่นโดย South East มอเตอร์จำกัด <br />อินเดียมิตซูบิชิมอเตอร์สจะขยายการขายรถที่ผลิตในท้องถิ่นรวมทั้ง SUVs รุ่นใหม่รวมทั้งขยายเครือข่ายการขาย<br />
 24. 24. กลยุทธ์ (Strategy)<br />กลยุทธ์ทางการเงิน<br />มิตซูบิชิมอเตอร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มความสามารถในการปรับอุปทานเพื่อตอบสนองความต้องการและการจัดการสินค้าคงคลัง Reforming process<br />ลดค่าใช้จ่ายในระยะแรกของการพัฒนารุ่นใหม่ <br />
 25. 25. กลยุทธ์ (Strategy)<br />กลยุทธ์ทางการตลาด<br />สร้างความเข้มแข็งบริการหลังการขายในตลาดเต็มตัว (ห่วงโซ่คุณค่า )<br />ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า. <br />เพิ่มการปฏิบัติกิจกรรม CSR<br />

×