Your SlideShare is downloading. ×
Chaingmai zoo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Chaingmai zoo

497
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
497
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. นกคอนัวร์ (Conure)ลักษณะทั ่วไป เป็ นหนึ่ งในสายพันธุของ นกแก้ว ที่มี ์ถิ่นกาเนิ ดอยูแถบละตินอเมริกา จากเม็กซิโก ่ลงมาถึงหมูเกาะคาริบเบียนและชิลีใต้ ่ นกคอนัวร์ พันธุที่ใหญ่ที่สุดคือ พาทาโกเนี่ ยน ์มีความยาวประมาณ 17.5 นิ้ วและ นกคอนัวร์ พันธุที่เล็กที่สุดคือ เพ้นท์เท็ต ์ มีความยาวประมาณ 8.5 นิ้ ว โดย นกคอนัวร์ เป็ นนกที่รกความสงบและอยูกนเป็ นฝูงใหญ่ ั ่ ั
 • 2. ริงค์ เน็ค(Ring-necked)ชื่อวิทยาศาสตร์ :Psittacula Krameriลักษณะทัวไป เป็ นนกแก้วที่มีสีสน ่ ัหลากหลายมาก มีชื่อเรี ยกตามสีสามารถผสมพันธุ์เพื่อนในเกิดสี สน ัใหม่ๆได้
 • 3. เลิฟเบิร์ด(Lovebird)ลักษณะทัวไป ่เป็ นนกแก้วประเภทหนึ่งที่มีขนาดเล็กความ 5-6 นิ้ว มีสีสันสวยงาม มี 2 ชนิด ชนิดมีขอบตา และชนิดไม่มีขอบตา
 • 4. นกโนรีชื่อสามัญ: Loryลักษณะทัวไป: นกปากขอในวงศ์ Loriidae ่ ตัวมีสีสนสวยงาม ขน ส่วนใหญ่ เป็ นสีแดง ัชอบบินสูงเหนื อยอดไม้ ไม่ส่งเสียง ร้องในขณะบิน อาหารโปรดปราน คือผลไม้สุกที่มีรสหวานส่วนหนอนกับแมลงเป็ นบางมื้ อ และแปลกกว่านกแก้ว ชนิ ดใดๆ ตรงที่ลิ้ นของมันตอนปลายจะม้วนเป็ นหลอดได้สาหรับดูดกินน้ าหวานจากดอกไม้
 • 5. แก้วโม่ง ชื่อสามัญ Alexandrine Parakeet ชื่อวิทยาศาสตร์ Psittacula eupatriaลักษณะทั ่วไป เป็ นนกตระกูลนกแก้ว ขนาดเล็ก-กลาง มีความยาววัดจาก หัวถึงปลายหางได้ราว 57-58เซนติเมตร ลาตัวมีสีเขียวจะงอยปากมี ลักษณะงุมใหญ่สีแดงสด บริเวณ ้ หัวไหล่จะมีแถบสีแดงแต้มอยูท้งสอง ่ ั ข้าง
 • 6. นกกะลิง (นกแก้ วกะแล) ( Grey-headed Parakeet)ลักษณะทัวไป ่มีขนาดลาตัวประมาณ 41 เซนติเมตรตัวผูและตัวเมีย มีลกษณะแตกต่างกัน ้ ัเพียงเล็กน้อยคือ ตัวเมียไม่มีแถบสี แดงบริ เวณไหล่อย่างตัวผู ้ส่ วนลักษณะที่เหมือนกันคือหัวมีสีเทา ปากสี ส้ม บริ เวณรอบคอมีสีดาขนตามลาตัวส่ วนใหญ่มีสีเขียวไพลหางคู่กลางยาวเป็ นสี ฟ้าอมม่วงตรงปลายเป็ นสี เหลืองอ่อน ขนปลายปี กสี ดา ขาและนิ้วสี เขียว
 • 7. ไก่ฟาเลดี้ ้(Lady Amhersts Pheasant )ชื่อทางวิทยาศาสตร์:Chrysolophus amherstiaeลักษณะทัวไป ่ ไก่ฟ้าเลดี้เป็ นไก่ฟ้าขนาดกลางใกล้เคียงกับไก่ฟ้าสี ทองขนลาตัวและปี กสี น้ าเงินอมเขียวใต้คางและคอสี เขียวด้านหลังคอมีลายเส้นสี ดามองดูคล้ายเกล็ดปลาคาดตามขวาง หางยาวมีลายเขียวคล้ าคาดตามขวาง บนกระหม่อมมีสี น้ าเงิน หงอนสี แดงใต้ลาตัวสี ขาว จะงอยปากสี เหลืองอมเขียว
 • 8. อัฟริกนเกรย์ ั (African Gray Parrot)ลักษณะทัวไป ่ ัอัฟริ กนเกรย์ นกแก้วไอคิวสูง หรื อนกแก้วสี เทา จัดเป็ นนกแก้วที่ได้รับความนิยมในการนามาเลี้ยงดูมีความสามารถในการเลียนเสี ยงและจดจาคาต่าง ๆ ได้มากเท่ากับนกชนิดนี้
 • 9. พิราบหงอนพิกเตอร์เรียชื่อทางวิทยาศาสตร์ Goura cristataลักษณะทัวไป ่ นกพิราบหงอนจัดอยูในวงศ์เดียวกันกับ ่นกพิราบ เนื่ องจากมีปากเป็ นหลอดเหมือน ๆ กันตัวปอมหนา อกตัน ขาค่อนข้างสั้น ปี กกว้างใหญ่ ้ ขนตัวส่วนใหญ่มีสีฟ้าอมเทาบนหัวมีหงอนประกอบด้วยเส้นขนแผ่บานเป็ นสันนกเพศผูและเพศเมียจะต่างกันก็ที่ขนาด ้นกเพศผูตวใหญ่กว่า ้ ั การจาแนกนกชนิ ดนี้ ออกเป็ น 3 ชนิ ด
 • 10. นกกก ,นกกาฮัง (Great Hornbill)ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Buceros bicornisลักษณะทัวไป ่ นกกกหรื อนกกาฮัง เป็ นนกที่มีขนาดใหญ่มากและใหญ่ที่สุดในจาพวกนกเงือกของไทยโดยมีขนาดลาตัว 122 เซนติเมตรโดยทัวไปมีลกษณะคล้ายกัน แต่ตวผูจะมีขนาด ่ ั ั ้ใหญ่กว่า และต่างกันตรงที่ตวผูมีตาสี แดงทับทิม ั ้ โหนกมีสีดาที่ดานหน้าและด้านท้าย ตัวเมียตาสี ซีด ้หรื อสี ขาว และไม่มีสีดาที่โหนกจากกลางโหนกของนกกกลงมามีสีเหลืองอ่อนปนสี ส้ม
 • 11. นกยูงชื่อสามัญ: Green Peafowlชื่อวิทยาศาสตร์ : Pavo muticusลักษณะทัวไป: เป็ นนกขนาดใหญ่มาก ่ ่ทั้งเพศผูและเพศเมียมีหงอนเป็ นพูสีเหลือง ้ต่างจากนกยูงอินเดียซึ่ งเป็ นรู ปพัด บนหัวและคอเป็ นขนสั้น ๆ สี เขียวเหลือบน้ าเงินหน้ามีสีฟ้า ดา และเหลือง ขนคอ หน้าอกและหลังตรงกลาง ขนมีเหลือบน้ าเงินแก่ล้อมด้วยสี เขียวและสี ทองแดง
 • 12. นกกาบบัวชื่อสามัญ Painted Storkชื่อวิทยาศาสตร์ Ibis leucocephalusวงศ์ Ciconiidaeลักษณะทัวไป่มีขนาดตัวประมาณ 40 นิ้ว ปากสี เหลืองอมส้มโค้งลง หน้าสี ส้ม ตัวขาวมีลายดาพาดที่หน้าอกส่ วนบนของปี กมีลายดาอมเขียวสะท้อนแสงขนบริ เวณหลังถึงหางมีสีชมพู ปลายหางสี ดา ขายาวลักษณะเหมือนกันทั้งสองเพศ มักพบอยูดวยกันเป็ นคู่ ่ ้หรื อเป็ นฝูงตามท้องนา เป็ นนกที่ไม่ค่อยคล่องแคล่ววันๆจะยืนนิ่ งๆ หรื อไม่กเ็ ดินช้าๆ
 • 13. นกกระสาคอขาวWhite-necked Stork(Woolly-neckedStork)ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Ciconia episcopusลักษณะทัวไป่ นกกระสาคอขาวเป็ นนกขนาดใหญ่มีขนาดประมาณ 91 เซนติเมตร คอยาวขายาว ลาตัวมีสีขาวสลับดา ยกเว้นคอและใต้หางเป็ นสี ขาว ถ้ายังไม่โตเต็มที่ตวออก ัสี น้ าตาลและขนที่คอจะยาวปุย
 • 14. นกคาสโซวารี่ (Southern Cassowary)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Casuarius casuariusลักษณะทั่วไป เป็ นนกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้มีความสูงประมาณ 100 เซนติเมตรน ้าหนักประมาณ 85 กิโลกรัมขาสัน และแข็งแรง ขนทัวทังตัว ้ ่ ้ซึงช่วยปองกันดงหนามของไม้ พมต่าง ๆ ่ ้ ุ่นอกจากนี ้ยังเป็ นนกที่ไม่มีหางและปี กก็เล็กมากบนหัวจะมีสนกระดูกดูเด่นสะดุดตา ัหัวและคอไม่มีขน หนังจะเป็ นสีแดง ฟา ม่วง และเหลือง ้ขาจะมี 3 นิ ้ว ซึงต่างจากนกกระจอกเทศที่มี 2 นิ ้ว ่
 • 15. หมูป่า WILD BOAR ชื่อวิทยาศาสตร์ Sus scrofa ลักษณะทัวไป รู ปร่ างคล้ายหมูบาน แต่ ่ ้ปราดเปรี ยวกว่า หูเล็กตาโตจมูกแข็งแรงไว้คุยเขี่ยอาหาร ขนยาวเป็ นแผงบนสันคอและ ้หลังขนนี้ จะตั้งชันได้เมื่อเวลาตกใจ มีเขี้ยวยาวแหลมโค้งยืนออกนอกปากเขี้ยวแหลมคม ่มากเป็ นอาวุธป้ องกันตัว หมูป่าผสมพันธุ์ได้ตลอดปี ออกลูกครั้งละ 4-8ตัว ตั้งท้องนาน 112-115 วัน ลูกหมูที่เกิดใหม่ตวจะลาย ัเหมือนแตงไทยอายุขยประมาณ 15 ปี ั
 • 16. นกอีมู EMUชื่อวิทยาศาสตร์ Dromiceius novaehollandiaeลักษณะทัวไป เป็ นนกที่บินไม่ได้ ความ ่ สูง 5-6 ฟุต ลาตัวมีขนลักษณะคล้ายเส้นผม ขนสีน้ าตาลตัวผูมีขนาด ้ ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย
 • 17. ลิงแสม (Crab-eating Macaque )ชื่อทางวิทยาศาสตร์:Macaca fascicularisลักษณะทัวไป ่ ลิงแสมมีขนตามลาตัวสี น้ าตาลหางยาวกว่าความยาวของลาตัวขนตรงกลางหัวมีลกษณะตั้งแหลมชี้ ัขึ้น
 • 18. หมีควาย asian black bear ชื่อวิทยาศาสตร์ Ursus thibetanus ลักษณะทั ่วไป หมีควายเป็ นหมี ขนาดกลาง เป็ นหมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตัวยาวประมาณ 135- 190 เซนติเมตรมีขน หยาบสีดาหรือสีน้ าตาลทัวทั้งตัว ่ยกเว้นบริเวณอกซึ่งขนสีเหลืองอ่อน เป็ นรูปตัว วี หูค่อนข้างใหญ่ ฝ่ าตีนใหญ่ มีเล็บยาวและแหลมคม อาศัย ในป่ า
 • 19. หมีหมา (Malayan Sun Bear )ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Helarctos malayanusลักษณะทัวไป ่ เป็ นหมีขนาดเล็ก ความยาวลาตัวประมาณ 100 – 140ซ.มหางยาวประมาณ 3 - 7 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 27 - 65 กิโลกรัมหูเล็กกลม ขนสั้นและบาง สี ดาทั้งตัวใต้คอเป็ นรู ปตัวยูสีเหลือง แต่เลี้ยงไปนาน ๆสี เหลืองของตัวยู จะเปลี่ยนเป็ นสี ขาวบริ เวณหน้าตั้งแต่ตาไปจนถึงปลายจมูกมีสีค่อนข้างขาว หรื อน้ าตาลอ่อน
 • 20. แกะบาร์บารี BARBAYR SHEEP ชื่อวิทยาศาสตร์ Ammotragus Lerviaลักษณะทัวไป อยูตามภูเขาที่แห้งแล้ง ่ ่ลาตัวยาว 1.3 – 1.9 เมตร หางยาว 25เซนติเมตร เป็ นแกะป่ าชนิ ดหนึ่ งที่พบในทวีปแอฟริกา มีขนแผงคอยาวนุ่ มมีขนหนาที่คอ หน้าอกส่วนบนของขาหน้า มีเขาขนาดใหญ่ ทั้งเพศผูและ ้เพศเมีย
 • 21. ชื่อ เสือโคร่งชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera tigrisลักษณะทังไป ลาตัวมีสีเหลืองแดง ่หรือสีขมิ้ น มีแถบสีดาหรือน้ าตาลพาดตามลาตัวตลอดในแนวตั้งบริเวณหน้าอก ส่วนท้องและด้านในของขาทั้งสี่มีสีขาวครีม บางตัวอาจมีสีออกเหลือง มีกระบอกปากค่อนข้างยาว เสือโคร่งตัวผูมีลกษณะเด่นที่ขน ้ ัที่หลังแก้มทั้งสองด้านซึ่งจะยาวเป็ นพิเศษ
 • 22. สิงโตชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera leoลักษณะทัวไป ่มีขนาดลาตัวใหญ่ ขนาดไล่เลี่ยกับเสื อโคร่ งทัวไป (P. tigris) ซึ่ง ่เป็ นสัตว์ในสกุล Pantheraเหมือนกัน จัดเป็ นสัตว์ในวงศ์Felidae ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองมาจากเสื อ
 • 23. เป็ นวัวป่ าชนิ ดหนึ่ ง รูปร่างคล้ายวัวบ้านแต่มีลกษณะสาคัญที่ต่างไปจากวัวบ้าน ัและกระทิง คือมีวงก้นขาวทั้งในตัวผูและ ้ตัวเมีย มีเส้นขาวรอบจมูก ขาทั้ง 4 ข้างมีสีขาวตั้งแต่หวเขาจนถึงกีบเท้า ระหว่าง ัโคนขาของตัวผูไม่มีขน แต่เป็ นหนังตก ้กระแข็ง ๆ เรียกว่า "กระบังหน้า" ความยาวลาตัวและหัวประมาณ 190 - 255เซนติเมตร หางยาว 65 - 70เซนติเมตร สูงประมาณ 155 - 165เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 600 -800 กิโลกรัม
 • 24. โคอาล่าชื่อวิทยาสาสตร์ :Phascolarctos cinereusลักษณะทัวไป ่ ่โคอาลาที่อยูทางตอนใต้มีขนที่หนาเหมือนขนแกะบริ เวณหลังจะมีขนที่หนาและยาวกว่าบริ เวณท้อง ่โคอาลาที่อยูทางตอนเหนือมีขนที่ส้ นกว่า ัโคอาลามีขนหนาที่สุดเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆในตระกูลจิงโจ้ ขนมีสีเทา ถึง น้ าตาลปนเหลืองและมีสีขาวบริ เวณคาง หน้าอก และด้านหน้าของแขน-ขา ขนบริ เวณหูมีลกษณะเป็ นปุย ัและมีขนสี ขาวที่ยาวกว่าบริ เวณอื่น
 • 25. หมีขอ(บินตุรง) Binturong(Bear Cat)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Arctictis binturongลักษณะทั่วไป มีลกษณะคล้ายหมี คือมีขนยาวหนา ั เส้นขนหยาบมีสีดา หน้าก็คล้ายหมีรู ปร่ างอุยอ้ายมีหางยาวสามารถใช้หาง ้จับเกาะต้นไม้แทนมือได้เป็ นอย่างดี
 • 26. เนือทราย ้ชื่อสามัญ Hog Deerชื่อวิทยาศาสตร์ : Axis porcinusลักษณะทัวไป: เนื้อทรายจะมีสีขนเปลี่ยนไป ่ตามสภาพภูมิอากาศ จะมีสีน้ าตาลเข้มในฤดูหนาว สี เทาในฤดูร้อนบริ เวณช่วงท้องมีสี อ่อนกว่าลาตัว ขนสั้นมีปลายขนสี ขาวมีแถบสี เข้มพาดตามหน้าผากมีเขาเฉพาะเพศผู้ ลักษณะเขาคล้ายกวางป่ ามีความยาวลาตัวและหัว 140-150 เซนติเมตรความยาวหาง 17.5-21 เซนติเมตรความสู งจากพื้นดินถึงหัวไหล่ 65-72 เซนติเมตรน้ าหนักประมาณ 70-110 กิโลกรัม
 • 27. กวางชื่อสามัญ: Deerชื่อวิทยาศาสตร์: Cervidaeลักษณะทัวไป: ่มีลกษณะ ขนยาวหยาบสี น้ าตาล ัตัวผูมีเขาเป็ นแขนง ผลัดเขาปี ละครั้ง ้ ่ชอบอยูตามลาพังตัวเดียวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์กินใบไม้อ่อน หญ้าอ่อน
 • 28. ลิงอุรังอุตง (Orang-utan) ัชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Pongo pygmaeusลักษณะทั่วไป เป็ นลิงที่มีรูปร่างคล้ ายคน ไม่มีหาง มีขนาดใหญ่ตัวผู้หนัก 75–100 กิโลกรัมตัวเมียหนัก 45–68 กิโลกรัมแขนยาวแต่ขาสันและค่อนข้ างเล็ก ้มีขนยาวหยาบรุงรังสีน ้าตาลแดงหูเล็กมากเมื่อเทียบกับของชิมแปนซีและกอริลล่าตัวผู้จะมีถงลมใต้ คอหอยขนาดใหญ่ ุคาว่า “อุรังอุตง” มีความหมายว่า “คนป่ า” ั ลิงอุรังอุตงมี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สมาตราและ ั ุพันธุ์บอร์ เนียว
 • 29. แรดอินเดีย Greater One-horned Rhinoceros (Indian Rhinoceros) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinoceros unicornis ลักษณะทัวไป เป็ นแรดขนาดใหญ่ มีนอ ่เดียว สูงประมาณ 2 เมตร น้ าหนัก 2-4ตันตามตัวมีหนังหนาคล้ายเป็ นโล่ที่ไหล่ ที่สะโพก หนังเป็ นปุ่ มนูนกลมเห็นได้ชด มีขน ั มากบริเวณที่ขอบหู และปลายหาง มีหนัง พับข้ามหลัง 2 แห่ง คือ ที่ดานหลังของ ้ ไหล่ และด้านข้างของสะโพก แต่ไม่มีพบ ั หนังข้ามคอ มีหางสั้น
 • 30. นกกระจอกเทศ(Ostrich )ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Struthio camelusลักษณะทั่วไป เป็ นนกใหญ่ที่สดในโลก ุ มีทงหมดด้ วยกัน 6 ชนิด ั้ แยกกันโดยขนาดและสีของผิวหนัง หนักถึง 160 กิโลกรัม มีปีกเล็กบินไม่ได้ แต่ขาใหญ่แข็งแรง มีนิ ้วเท้ าข้ างละ 2 นิ ้ว วิ่งเร็วได้ ถง 64 กิโลเมตรต่อชัวโมง ึ ่ ตัวผู้ขนทัวตัวสีดา แต่ขนพวงปลายปี กหางเป็ น ่สีขาว นกกระจอกเทศมีขนบริเวณลาตัว ปี กและหางเท่านัน ส่วนหัว คอ และขาไม่มีขนเลย ้ตัวเมียขนสีน ้าตาลคล ้า
 • 31. แพะชื่อวิทยาศาสตร์ : Capra hircusลักษณะ: มีเขาเหยียดยาวไปทางด้านหลังปลายโค้งงอลง และมีเคราที่ใต้คางนอกจากนี้ แพะยังมีหางยาวกว่าแกะมากแต่ไม่มีวงขนรอบก้นเหมือนแกะลักษณะที่อยูอาศัยของพวกแพะจะอยู่ ่ตามเขาสู งที่มีหน้าผาสู งชัน แต่แกะชอบอยูตามทุ่ง ่โล่งเชิงเขาแพะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • 32. ลามา(Llama)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Lama glamaลักษณะทัวไป่ความยาวหาง 22 - 25 เซนติเมตรความสู งถึงหัวไหล่ 1.0 - 1.25 เมตรน้ าหนัก 130 - 155 กิโลกรัมลักษณะสี มีหลายรู ปแบบ เช่นขาว, น้ าตาล, เหลือง, ดาที่ปรากฏเห็นเป็ นแต้มหรื อจุดขนจะยาวกว่า Guanacoเป็ นสัตว์ที่มีขาเล็กสวยงามมีส่วนหัวกลม และมีคอยาว
 • 33. ยีราฟ GIRAFFEชื่อวิทยาศาสตร์ Giraffa camelopardalis ลักษณะทัวไป เป็ นสัตว์บกที่สูงที่สุด มี ่คอยาวมาก มีเขาทั้งตัวผูและตัวเมีย ้ไม่ผลัดเขา เขามีขนปกคลุมอยู่ หนังมีขนสั้นสี น้ าตาล มีลายขาวแปลกตา ปากและลิ้นยาว ใช้ริมฝี ปากและลิ้นม้วนจับใบไม้ได้มีเต้านม 4 เต้า
 • 34. ลักษณะทั ่วไปพบทัวไปในทวีปแอฟริกาแถบที่ ่ราบโล่งทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า
 • 35. นากเล็กเล็บสั้ น (Oriental Small-clawed Otter )ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Aonyx cinereaลักษณะทัวไป่ มีขนาดเล็ก ลาตัวอ้วนสั้น แข็งแรงลาตัวตอนบนสี น้ าตาลเทาตอนล่างลาตัวสี อ่อนกว่า ใต้คางและคอด้านล่างสี ขาวนวล มีเล็บสั้นทื่อโค้งไม่ยน ื่พ้นปลายนิ้ว เยือระหว่างนิ้วเท้ามีเล็กน้อย ่หางแข็ง หูเล็ก ขนสั้นเรี ยบเป็ นมัน
 • 36. ลักษณะทัวไป ช้างชอบอยูเป็ นฝูง ช้าง ่ ่ฝูงหนึ่ งมักประกอบด้วยช้าง ๕ - ๑๐เชือก แต่ละฝูงจะมีชางพลายตัวหนึ่ ง ้เป็ นหัวหน้า ซึ่งมักจะเป็ นตัวที่แข็งแรงที่สุดของ ฝูง มีหน้าที่คอยเป็ นผูปก ้ปั กรักษา และปองกันอันตรายให้แก่ ้ช้างในฝูงของตน และเป็ นผูนาฝูงไป ้หาอาหารในแหล่งที่ มี ความอุดมสมบูรณ์ ช้างไทยหรือช้างเอเชียมีนิ สยชอบอากาศเย็น และไม่ชอบแสง ัแดดจัด
 • 37. เต่ าซูลคา(Sulcata ) African spurred tortoiseชื่อวิทยาศาสตร์ Geochelone sulcataจัดเป็ นเต่าบกที่มีความใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกลักษณะทัวไป่ขนาดตัว สามารถโตได้กว่า80ซม.น้ าหนักมากกว่า100กิโลกรัมมีลกษณะนิสัยพิเศษต่างจากเต่าบกชนิ ดอื่นๆ ัคือชอบเดินเกือบตลอดทั้งวันและเดินเร็ วมากต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงดูมาก แข็งแรงมากชอบขุดดิน เป็ นเต่าที่โตเร็ วมากๆอาหาร ผัก ผลไม้ อาหารสาเร็ จรู ป
 • 38. เต่าแก้มแดง(Red-eared terrapin)ชื่อวิทยาศาสตร์วา Trachemys ่scripta elegansถิ่นกาเนิ ด ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาถึงตอนเหนื อของแมกซิโกนิ สย วางไข่ตามพื้ นทราย ระยะ ัฟั กไข่ 2 เดือน
 • 39. เต่ าดาวพม่ า Burmese star tortoise ชื่อวิทยาศาสตร์ Geochelone platynotaลักษณะทัวไป่ เป็ นเต่าบกที่มีขนาดลาตัวยาวประมาณ 11 นิ้ว มีลวดลายบริ เวณกระดองหลังเป็ นรู ปดาว ความเข้มของสี กระดองจะผันแปรไปตาม สภาพแวดล้อม มีช่วงวัยเจริ ญพันธุ์ 10-15 ปี ่ ฤดูผสมพันธุ์อยูในช่วงฤดูฝน มักวางไข่ใต้ พื้นทรายหรื อทรายที่ปนดิน ระยะเวลาฟั กไข่ 130-148 วันมีถิ่นอาศัยในป่ าผลัดใบ ป่ าดิบแล้ง ทุ่งหญ้าทางตอนเหนือของประเทศพม่า อาหารที่เต่าดาวพม่าชอบคือ ผักชนิ ดต่าง ๆ อาทิ คะน้า กะหล่าปลี ผักโขม ตาลึง หน่อไม้ และมะเขือเทศ
 • 40. เต่าบึงหัวเหลือง Yellow – headed Turtleชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hieermys annandaleiลักษณะทัวไป เป็ นเต่าน้ าจืดขนาดใหญ่ ่ เต็มที่ยาว 15 ซม.น้ าหนัก 12 กก. เมื่อยังเล็กกระดองจะกลมสี เขียวเข้ม เรี ยกว่าเต่าบัวเมื่อโตขึ้นกระดอง จะยาวขึ้นและมีสีดาหัวมีสีเหลือง นิ้วขามีพงผืดช่วยว่ายน้ า ั
 • 41. เหยียวต่ างสี ่ (Changeable Hawk Eagle)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Spizaetus cirrhatusลักษณะทัวไป ่ เหยียวต่างสี เป็ นเหยียวค่อนข้างใหญ่ ่ ่ขนาดลาตัว 56 - 75 เซนติเมตรตัวผูและตัวเมียมีลกษณะคล้ายกัน ้ ัมีชนิ ดสี เข้มหรื อดา และสี อ่อนตอนล่างมีสีขาว และมีลายเป็ นทางเล็ก ๆสั้น ๆสี น้ าตาลตามหน้าอกและท้องขามีขนขึ้นเต็มและมีลายขวางเล็ก ๆ สี น้ าตาล
 • 42. เหยียวรุ้ง ่Crested Serpent Eagleชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Spilornis cheelaลักษณะทัวไป ่ เป็ นเหยียวขนาดกลาง - ใหญ่ ่ขนาดลาตัวประมาณ 51 - 71 เซนติเมตรทั้งตัวผูและตัวเมียมีลกษณะเหมือนกัน ้ ั คือ หัวและขนหงอน ซึ่ งมีลกษณะคล้ายพัด ัเป็ นสี ดาลายซี ดสี ขาว ลาตัวด้านบนเป็ นสี น้ าตาลเข้มโดยเฉพาะที่ปีกจะมีจุดสี ขาวกระจายอยู่ ลาตัวด้านล่าง ่ ่ัเป็ นสี น้ าตาลและมีลายจุดสี ขาวกระจายอยูทวไปตัวที่โตเต็มวัยขณะบินจะเห็นแถบกว้างสี ขาวที่หาง และใต้ปีกชัดเจน
 • 43. วงศ์จระเข้ (อังกฤษ: Crocodile)เป็ นวงศ์ของสัตว์เลื้ อยคลานขนาดใหญ่ ใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์Crocodylidaeอยูในอันดับจระเข้ (Crocodilia) ่มีลกษณะโดยรวม คือ ส่วนปลายของหัวแผ่ ักว้างหรือเรียวยาว ขากรรไกรยาวและกว้างเมื่อหุบปากแล้วจะเห็นฟั นซี่ที่ 4 ของขากรรไกรล่างเนื่ องจากขอบปากบนตรงตาแหน่ งนี้ เป็ นรอยหยักเว้า ส่วนปลายของขากรรไกรล่างข้างซ้ายและข้างขวาเชื่อมต่อกันเป็ นพื้ นที่แคบ
 • 44. “นิลกาย” (Nilgai)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Boselaphus tragocamelusลักษณะทัวไป่เป็ นสัตว์มีเขาเกลียวขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีส่วนสู งวัดถึงไหล่ประมาณ 1.2-1.5 เมตร และยาว 1.8-2 เมตร หางยาว 40-45 เซนติเมตรตัวเต็มวัยมีน้ าหนักประมาณ 120-140 กิโลกรัมลาตัวใหญ่ แต่มีขาเล็กเรี ยวตัวผูมีเขาเล็กๆโค้งไปข้างหน้าเล็กน้อย ้ ยาวประมาณ 21-25 เซนติเมตรมีขนแข็งยาวขึ้นจากส่ วนหัวไล่ไปถึงกลางหลัง