Cach Do Do Mo Da Gay
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
21,039
On Slideshare
21,010
From Embeds
29
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
71
Comments
0
Likes
0

Embeds 29

http://www.slideshare.net 29

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. CÁCH ĐO ĐỘ MỜ DA GÁY
 • 2. Tầm soát trisomy 21 Độ mờ da gáy thai nhi Nguy cơ (%) Độ mờ da gáy (mm) 100 8.0 NT 7.0 Nguy cơ ban đầu 6.0 10 5.0 NT 4.0 1 3.0 2.0 0.1 1.0 0.0 45 55 65 75 85 0.01 20 25 30 35 40 45 Chiều dài đầu mông(mm) Tuổi  ÔÛ thai kyø bình thöôøng, ÑMDG taêng theo tuoåi thai  ÔÛ thai trisomy 21 ÑMDG taêng (treân baùch phaân vò thöù 95 trong hôn 75% tröôøng hôïp)  Nguy cô trisomy 21 ñöôïc tính baèng nguy cô tuoåi meï vaø nguy cô lieân quan ñeán tuoåi thai nhaân vôùi tæ leä likelihood (LR)  LR tuøy thuoäc vaøo doä leäch cuûa ÑMDG so vôùi trung bình chuaån( ñöôïc mong ñôïi) theo tuoåi thai Snijders et al, Lancet 1998;351:343–6.
 • 3. Cách tính nguy cơ ĐMDG 60 50 % Bình thườing 40 Trisomy 21 30 20 b 10 a 0 Độ mờ da gáy (Delta)
 • 4. Độ mờ da gáy Hình ảnh nào là đúng? A B C D
 • 5. Cách đo độ mờ da gáy chuẩn  Tuổi thai từ 11- 13 tuần  CRL 45-84 mm  Mặt cắt dọc giữa chuẩn  Kích cỡ ảnh: đo được đến 0.1mm  Tư thế ngửa  Tách ra khỏi màng ối  Đo khoảng mờ lớn nhất  Đo trong - trong
 • 6. Mặt cắt dọc giữa
 • 7. Sự phóng lớn Chỉ thấy đầu và ngực Mỗi nấc di chuyển là số đo thay đổi 0,1 mm
 • 8. Tư thế đầu Ưỡn quá mức
 • 9. Vị trí đặt điểm đo
 • 10. Vị trí đặt điểm đo Đo thiếu Đo dư
 • 11. Vị trí đặt điểm đo 1.9 mm Phóng đại ít Phóng đại nhiều 1.5 mm 1.9 mm
 • 12. Vị trí đặt điểm đo Nguy cơ (%) CDĐM: 54mm 100 10 1: 100 1 1.5 2.9 1: 600 0.1 1: 3,700 Điểm đo nào chính xác? 0.01 20 25 30 35 40 45 Tuổi
 • 13. Dây rốn vùng cổ
 • 14. Bằng chứng nhận đủ khả năng siêu âm thai từ 11- 13 tuần  Phaûi qua khoùa lyù thuyeát vaø thi ñaït  Ñöôïc ñaøo taïo thöïc haønh  Thu thaäp 10 hình aûnh Caøi ñaët phaàn meàm ñaùnh giaù nguy cô:  Kieåm tra haèng naêm  Söï phaân boá cuûa NTs  Chaát löôïng cuûa 5 hình aûnh
 • 15. Thu thập 10 hình ảnh  Mặt cắt dọc giữa chuẩn  Kích cỡ ảnh: Đo được đến 0.1mm  Tư thế ngửa  Đo trong - trong  Đo khoảng mờ lớn nhất ĐẠT: Đủ cả 5 tiêu chuẩn của ít nhất 8 hình trong số 10 hình 3-5 hình không đạt: Bổ sung 5 hình khác 6-10 hình không đạt: bổ sung 10 hình khác
 • 16. Độ mờ da gáy – Kiểm soát của FMF Hoàn hảo 40-60% đo trên trung bình 6.0 5.0 Nuchal translucency (mm) 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Crown- rump length (mm) Hành động: Thay bằng mới mỗi 1 năm
 • 17. Độ mờ da gáy – Kiểm soát của FMF Đo thiếu Đo dư >60% đo dưới mức trung bình >60 % đo trên mức trung bình 4.0 4.0 Nuchal translucency (mm) Nuchal translucency (mm) 3.0 3.0 2. 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Crown- rump length (mm) Crown- rump length (mm) Hành động: Thay bằng mỗi 3 tháng
 • 18. Độ mờ da gáy – với sự kiểm tra của FMF Lỗi hệ thống hay sai kỹ thuật? Thai trisomy 21 Độ chuyên nghiệp của người siêu âm là trung bình NT hay phải đào tạo lại? (MoM) 4.0 Nuchal translucency (mm) 3.0 2. 1.9 1.0 1.1 0.0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Crown- rump length (mm) Có thể được Không tốt SURUSS 2003