اي فون ام اندرويد

 • 1,702 views
Uploaded on

محاضرة سريعة عن الفارق بين نظام اندرويد و نظام اي فون من المهندس احمد سليمان في مؤتمر نظم لتكنولوجيا المعلومات الاول في جامعة المنصورة

محاضرة سريعة عن الفارق بين نظام اندرويد و نظام اي فون من المهندس احمد سليمان في مؤتمر نظم لتكنولوجيا المعلومات الاول في جامعة المنصورة

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,702
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
92
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Android Vs iPhone Ahmed Soliman Board Chairman noZom NGOThursday, May 12, 2011
 • 2. @AhmedSolimanThursday, May 12, 2011
 • 3. asoliman@nozom.orgThursday, May 12, 2011
 • 4. ‫ا%$#"ة‬ (")( * *(+,#-‫* (504ات و 10/ب ا‬ *(+,#-‫* ا-;:/98 176 ا‬Thursday, May 12, 2011
 • 5. (")(Thursday, May 12, 2011
 • 6. <=8;=%‫(70+ر @?> 176 ا‬Thursday, May 12, 2011
 • 7. ‫49/ن‬C07D ‫+ز‬F$ ‫5.1 (70+ر‬Thursday, May 12, 2011
 • 8. ‫3 %)(,ر .-,ز *)("ن %$#"ل‬Thursday, May 12, 2011
 • 9. 012‫: 9".8 .-,ز 7-5ا ا652,ء ا‬ ‫,را ً @)? و.= ا6<0ة‬BCD‫ا‬ E(F‫ا:ر‬Thursday, May 12, 2011
 • 10. iPhone, iOSThursday, May 12, 2011
 • 11. 2008 2007 2005 ‫/ن‬G ‫ اي‬I1 I71‫ا‬ !‫ﺑﺪﺀء ﺍاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓ‬ ?L= ‫1.6 (70/ن‬ 85DJ( KG ‫ﺍاﺑﻞ‬ 1+M( MacworldThursday, May 12, 2011
 • 12. 2008 2007 2005 ‫/ن‬G ‫ اي‬I1 I71‫ا‬ !‫ﺑﺪﺀء ﺍاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓ‬ ?L= ‫1.6 (70/ن‬ 85DJ( KG ‫ﺍاﺑﻞ‬ 1+M( MacworldThursday, May 12, 2011
 • 13. 2008 2007 2005 ‫/ن‬G ‫ اي‬I1 I71‫ا‬ !‫ﺑﺪﺀء ﺍاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓ‬ ?L= ‫1.6 (70/ن‬ 85DJ( KG ‫ﺍاﺑﻞ‬ 1+M( Macworld 2GThursday, May 12, 2011
 • 14. 2008 2007 2005 ‫/ن‬G ‫ اي‬I1 I71‫ا‬ !‫ﺑﺪﺀء ﺍاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓ‬ ?L= ‫1.6 (70/ن‬ 85DJ( KG ‫ﺍاﺑﻞ‬ 1+M( Macworld 2G Capacitive Touch ScreenThursday, May 12, 2011
 • 15. 2008 2007 2005 ‫/ن‬G ‫ اي‬I1 I71‫ا‬ !‫ﺑﺪﺀء ﺍاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓ‬ ?L= ‫1.6 (70/ن‬ 85DJ( KG ‫ﺍاﺑﻞ‬ 1+M( Macworld 2G Capacitive Touch Screen No KeyboardThursday, May 12, 2011
 • 16. 2008 2007 2005 ‫/ن‬G ‫ اي‬I1 I71‫ا‬ !‫ﺑﺪﺀء ﺍاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓ‬ ?L= ‫1.6 (70/ن‬ 85DJ( KG ‫ﺍاﺑﻞ‬ 1+M( Macworld iOS 1.0 2G Capacitive Touch Screen No KeyboardThursday, May 12, 2011
 • 17. 2010 2009 2008 ‫5.37 %)("ن‬ iPhone 3Gs iPhone 3G !E@,G% EHID iOS 3.0 App Store JI<% K% 50% L*‫,ت ا6-"ا‬N(G% iOS 2.0 !O6,N6‫ ا‬PQ 3G/AGPS ‫/ق‬O I( 4% -/5PQ‫ ا‬RD‫/ا‬F-‫ا‬ No Keyboard ST‫ 9" ا‬KGThursday, May 12, 2011
 • 18. 2011 2010 R9ST* ‫01 %)(,ر‬ iPad 2 iPad ?)@ K% iPhone 4 App Store iOS 4.0 Retina Display 1GHz CPUThursday, May 12, 2011
 • 19. AndroidThursday, May 12, 2011
 • 20. An Operating SystemThursday, May 12, 2011
 • 21. Open SourceThursday, May 12, 2011
 • 22. 2008 2007 2005 I1 ‫ن‬U1%‫ا‬ !‫ﺑﺪﺀء ﺍاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓ‬ HTC Dream Android 1.0 Open Headset Android Inc.Android Market Alliance I( V8@ 80 ‫+ت‬W+X;-‫ ا‬R7;?( 1+#Y-‫ ا‬Z7D KGThursday, May 12, 2011
 • 23. 2011 2010 2009 ‫4ة‬F$%‫ ا‬I( ‫([+ت‬ Nexus One ‫000,02 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ Android 1"D Nexus S 2‫ﻣﺘﺎﺡح ﻋﻠ‬ Android Android Honeycomb Market (3.0)Thursday, May 12, 2011
 • 24. Thursday, May 12, 2011
 • 25. Video HoneycombThursday, May 12, 2011
 • 26. 392,062 322,738 2011 App Store Android MarketThursday, May 12, 2011
 • 27. April 2011 392,062 322,738 2011 App Store Android MarketThursday, May 12, 2011
 • 28. April 2011 11,000 392,062 322,738 2011 App Store Android MarketThursday, May 12, 2011
 • 29. April 2011 11,000 28,000 392,062 322,738 2011 App Store Android MarketThursday, May 12, 2011
 • 30. Gartner* LUD Android 5VW(X 2012 E9,-T7 E(256‫ ا‬L*‫,ت ا6-"ا‬N(G% K% E(Y,N6‫ا‬ * www.gartner.comThursday, May 12, 2011
 • 31. Gartner* Android "]^0O 2015 9+F#T KG RD‫/ا‬F-‫ ا‬KG ‫/ق‬L-‫ ا‬Y_ I( 48% -+`-‫ا‬ Symbian ‫/ن‬a0O ‫و‬ !b)G 0.1%Thursday, May 12, 2011
 • 32. iOS ‫(504ات و 10/ب‬Thursday, May 12, 2011
 • 33. ‫10/ب‬ ‫(504ات‬ 0-+1 ‫`+ر‬O‫ا‬ ‫#,+م‬V ‫4ة و‬F$^V ‫اب‬g$ ‫< و‬T+h S0diD ‫"ر‬YQ‫ ا‬c7d( 2D/3D Hardware ‫;74م ا-;:/98 176 (+ك‬L9 Accelerated b)G ST‫4ة ا‬F$‫ 176 ا‬S5`9 9+d7- 9/j ‫+(7 و‬a;( 89/:D [0TThursday, May 12, 2011
 • 34. Android ‫(504ات و 10/ب‬Thursday, May 12, 2011
 • 35. ‫10/ب‬ ‫(504ات‬ ‫ف‬U;]‫;74م (8ا1+ة ا‬L9 ‫"ر‬YQ‫;/ح ا‬C( ‫ ا-`;+د‬m0_ I( ‫4ة‬F$%‫ا‬ ‫+ز )و9#"وز و‬F$ ‫ا-;:/98 176 اي‬ ً +o0ML= C0`p 89/:;-‫0[ ا‬T (‫ و (+ك‬va#0- ‫8اء او‬i7- ‫;/ح‬C( 80s <V‫+ر‬Q‫ا‬ KG S9"`;-‫"رة 1+-0 176 ا‬j t(‫8ا‬M-‫8 )ا‬Y( KG u0M-‫ا‬ t(‫8ا‬M-‫"ال ا‬M;O‫ا-#,+م و ا‬ (S5`D b)G 0=+XQ‫ا‬ RD+W+V 0O+O%‫ا‬Thursday, May 12, 2011
 • 36. Thursday, May 12, 2011
 • 37. *(+,#-‫ا-;:/98 176 ا‬Thursday, May 12, 2011
 • 38. iOS DevelopmentThursday, May 12, 2011
 • 39. Objective CThursday, May 12, 2011
 • 40. Mac ‫+ز‬F$ I( "T%Thursday, May 12, 2011
 • 41. iPad ‫ و ال‬iPhone S- u98O KV+P(Thursday, May 12, 2011
 • 42. App Store ‫/ق‬O ‫;?"ام‬O‫ ا‬I( "T % t(+=8M-‫ ا‬u9‫/ز‬D ‫اذا اردت‬Thursday, May 12, 2011
 • 43. ?)@ R7‫ ا‬EZQ‫ %"ا‬K% 87: ![%,D0G6‫ا‬Thursday, May 12, 2011
 • 44. ‫0اك‬C]‫ @)? ا‬RU$* ‫: 78 ان‬ R7‫ ا‬PQ ‫"ي‬TXThursday, May 12, 2011
 • 45. ...‫+زك‬F$ 671 T8X;-‫اذا اردت ا‬Thursday, May 12, 2011
 • 46. !R7‫ آ‬PQ ‫ ا6`-,ز‬R(`I* K% 87 :Thursday, May 12, 2011
 • 47. DevelopmentThursday, May 12, 2011
 • 48. JavaThursday, May 12, 2011
 • 49. ً +o0ML= y:T KV+P(Thursday, May 12, 2011
 • 50. ‫+ز‬F$ ‫89 176 اي‬PT T8X;-‫ ا‬Z#a59 AndroidThursday, May 12, 2011
 • 51. Android Market ‫;?"ام‬O‫ ا‬Z#a59 Sz( t(‫8ا‬M7- 8]‫/ق ا‬O ‫او اي‬ Amazon App StoreThursday, May 12, 2011
 • 52. 671 ZX(+=8T 8i= Z#a59 % ‫ ا_"ى ال‬KG <#V ‫ ا% اذا‬Market <L0- 8Y( !*(/1"Q‫23 دو- ا‬ !F0GThursday, May 12, 2011
 • 53. ZX(+=8T c9/LD Ia59 ،8VgD Ia- ‫^ي }89) ا]8ى اذا اردت‬TThursday, May 12, 2011
 • 54. @nozom_ngoThursday, May 12, 2011
 • 55. ‫ﺷﻜﺮﺍاﹰً ﻟﻜﻢ‬ www.nozom.orgThursday, May 12, 2011