Slobodná škola - vzdelávanie pre život (2005)

377 views

Published on

Pozrite si prezentáciu Zuzany Humajovej Slobodná škola - vzdelávanie pre život, ktorá odznela na konferencii Financovanie regionálneho školstva – financovanie detí, ktorú pod záštitou Ministerstva školstva SR organizovala Nádacia F. A. Hayeka dňa 3. novembra 2005 v Bratislave. Viac na www.noveskolstvo.sk

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
174
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slobodná škola - vzdelávanie pre život (2005)

 1. 1. Slobodná škola vzdelávanie pre život Zuzana Humajová KonferenciaFinancovanie regionálneho školstva – financovanie detí Bratislava, 3.11.2005
 2. 2. Komplexnosť reformných krokov uskutočnené zmeny v regionálnom školstve  prechod na normatívny model financovania  presun zriaďovateľských kompetencií na obce a VÚC  nový mechanizmus školskej samosprávy  Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení oblasti, ktoré na zmeny čakajú  obsah vzdelávania na základných a stredných školách  príprava budúcich učiteľov
 3. 3. Brzda reformného procesu pretrvávajúci model „jednotnej školy“ oblasti dominantného postavenia štátu  tvorba vzdelávacej politiky  tvorba učebných osnov pre základné a stredné školy  meranie a hodnotenie rozvoja kvality vzdelávania  na úrovni vzdelávacej sústavy  na úrovni jednotlivých škôl  ďalšie vzdelávanie učiteľov nedostatok participatívnych mechanizmov na nižších úrovniach - nedostatočná spätná väzba pre reformnú stratégiu
 4. 4. Jednotná škola uzavretý mikrosvet nedostatočné prepojenie obsahu vzdelávania s reálnym životom predimenzovanosť učebných osnov memorovanie prevláda nad tvorivosťou nemotivujúce prostredie pre učiteľov uzavretosť školy voči jej okoliu nevyhovujúci systém hodnotenia kvality
 5. 5. Nový obsah vzdelávania cieľ reformných zmien základná charakteristika nového obsahu  zmena štruktúry obsahu – nové témy, nové prístupy  dôraz na rozvoj kľúčových kompetencií  priestor na zabezpečenie potrieb konkrétnych jednotlivcov a miestnych komunít nový mechanizmus tvorby obsahu  základný nástroj na definovanie nových učebných osnov na základných a stredných školách  prenos zodpovednosti za konečnú podobu učebných osnov z centrálnej úrovne na školy
 6. 6. Návrh nového mechanizmu tvorby obsahu vzdelávania dvojúrovňový participatívny model rámcové výchovno-vzdelávacie programy školské výchovno-vzdelávacie programy  prerozdelenie zodpovednosti za obsah vzdelávania  medzi štát, zriaďovateľa a školu  aktívna účasť partnerov školy na jej výchovno- vzdelávacom programe  v procese jeho tvorby, realizácie, kontroly a hodnotenia
 7. 7. Dvojúrovňový model tvorby obsahu vzdelávania rámcový výchovno-vzdelávací program  tvorí sa na centrálnej úrovni  definuje štátom stanovené povinné minimum  je záväzný pre tvorbu školských programov školský výchovno-vzdelávací program  tvorí sa na úrovni školy  rozšíri priestor pre samostatnosť a tvorivosť učiteľa  zabezpečí individuálne potreby žiakov  zaktivizuje rodičov  vytvorí priestor na spoluprácu školy s partnermi školy  zvýši konkurencieschopnosť škôl
 8. 8. Slobodná škola vzdelávanie pre život prepojenie s reálnym životom ponuka jedinečných vzdelávacích programov podpora konkurenčného prostredia zodpovednosť za kvalitu vzdelávania otvorená komunikácia s partnermi školy spätosť s lokálnymi potrebami kultúrne a vzdelávacie centrum komunity
 9. 9. Nový obsah vzdelávania motor ďalších zmien prispôsobiť systém finančného ohodnotenia učiteľov novým výkonom prepojiť systém finančného ohodnotenia učiteľov s novým systémom ich kariérneho rastu aktualizovať vzdelávanie budúcich učiteľov otvoriť trh s ďalším vzdelávaním učiteľov vytvoriť nové mechanizmy kontroly a hodnotenia kvality škôl
 10. 10. Slobodná školavzdelávanie pre život Ďakujem za pozornosť

×