Your SlideShare is downloading. ×
0
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (2006)

477

Published on

Zuzana Humajová prezentovala na medzinárodnej konferencii Inovácie v škole, ktorú v dňoch 10.-12. novembra 2006 organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, výsledky analýzy Čitateľská …

Zuzana Humajová prezentovala na medzinárodnej konferencii Inovácie v škole, ktorú v dňoch 10.-12. novembra 2006 organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, výsledky analýzy Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve, ktorá je jedným z výstupov KI v oblasti vzdelávacej politiky. Viac na www.noveskolstvo.sk

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
477
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Čitateľská gramotnosťako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
 • 2. Vývoj pojmu „gramotnosť“ posuny vo význame pojmu súvisia so spoločenským kontextom význam sa postupne posúval: gramotný je  ten, kto sa vie podpísať  ten, kto vie čítať a písať  ten, kto má základné vzdelanie  ten, kto má rozvinuté kľúčové kompetencie súčasný význam pojmu sa dynamicky vyvíja
 • 3. Gramotnosť ako sociokultúrny jav gramotnosť = synonymum vzdelania  fragmentácia tradičného významu  typy gramotnosti  druhy gramotnosti  úrovne gramotnosti
 • 4. Východisko projektu Výskumy OECD PISA  zisťujú širšie pochopenie kľúčových pojmov  nezisťujú úzko špecializované vedomosti z jednotlivých predmetov
 • 5. Gramotnosť očami OECD PISA gramotnosť = schopnosť  aplikovať vedomosti a zručnosti z kľúčových oblastí daného predmetu  analyzovať a efektívne komunikovať svoje názory a postoje a  interpretovať a riešiť problémy v rozličných situáciách proces nadobúdania gramotnosti = celoživotný proces
 • 6. Čitateľská gramotnosť podľa OECD PISA je definovaná ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text a premýšľať o ňom je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí a potenciálu, ktorý mu umožní aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti
 • 7. Výskum OECD PISA testuje všeobecné porozumenie - uchopenie textu ako celku, vystihnutie hlavnej myšlienky textu, vysvetlenie účelu textu, získavanie informácií, interpretáciu textu - porovnávanie informácií v texte, uvažovanie o súvislostiach medzi rôznymi zdrojmi informácií a vyvodenie záverov, posúdenie obsahu textu - porovnávanie informácií v texte s inými zdrojmi alebo s vedomosťami, ktoré o probléme žiak už má a zisťovanie, či je žiak schopný svoj názor obhájiť, posúdenie formy textu - objektívne zhodnotenie kvality predloženého textu, kde sa už vyžaduje poznanie stavby textu, štýlu a jazyka autora.
 • 8. Výsledky slovenských žiakov PISA rozlišuje  5 úrovní čitateľskej gramotnosti Slovenský priemerný žiak dosiahol  priemernú úroveň: 2
 • 9. Slovenský žiak v oblasti získavania informácií  vie nájsť potrebnú informáciu a správne ju zaradiť  zložitejšie operácie vykoná len zriedka
 • 10. Slovenský žiak v oblasti získavania informácií  vie nájsť potrebnú informáciu a správne ju zaradiť  zložitejšie operácie vykoná len zriedka
 • 11. Slovenský žiak v interpretovaní textov  vie odhaliť hlavnú myšlienku textu a porozumieť základným vzťahom  vie vysvetliť význam určitej časti textu ale len vtedy, ak sa od neho vyžadujú iba jednoduchšie závery
 • 12. Slovenský žiak v rámci reflexie textu  dokáže porovnať alebo spojiť text so širšími vedomosťami, či vysvetliť text na základe svojich skúseností a postojov
 • 13. Slovenský žiak má veľké problémy  s nesúvislými textami, grafmi a tabuľkami  s úlohami, v ktorých má zostaviť samostatnú odpoveď (túto úlohu sa často ani nepokúša riešiť)
 • 14. Príčiny neúspechu slovenských žiakov PISA je správou o nastavení školského systému  dôraz sa kladie na  nácvik dekódovania písaného textu  čítanie nahlas  presnosť  rýchlosť  nedostatočný je nácvik pochopenia textu  preferuje sa naratívny text (epický, poviedka, rozprávka) výlučne na hodinách literatúry
 • 15. Porovnanie s fínskym úspechom fínska kultúra a tradície ● vysoká úcta k čítaniu fínska vzdelávacia politika ● čitateľská gramotnosť ako priorita dostupnosť vzdelania ● rovnosť vo vzdelávaní ● bezplatnosť vzdelania a podporných služieb úcta k učiteľskému povolaniu ● vysoký kredit ● vysoká profesionalita zodpovednosť za vzdelávanie je na škole ● zrušenie kontroly učebníc ● zmena kontrolných mechanizmov systém „flexibilného zgrupovania“ hustá sieť verejných knižníc podpora médií (televízia, tlač) čítanie ako koníček
 • 16. Analýza učebných štandardov vybraných predmetov ZŠ základné kritérium  Bloomova taxonómia pre kognitívne ciele vo vzdelávaní  6 úrovní  každá úroveň pracuje s tzv. „aktívnym slovesom“ predpoklad  vyššie úrovne zodpovedajú vyšším úrovniam čitateľskej gramotnosti
 • 17. Výsledky výskumu pre slovenskú školu je dôležité, aby jej žiaci vedeli  opakovať, reprodukovať, opísať, označiť,  pomenovať, definovať, určiť, charakterizovať,  formulovať, vysvetliť, uviesť príklad, použiť, vyriešiť, vyhľadať,  diskutovať celkový priemer: 2,52 Na úrovni čitateľskej gramotnosti to zodpovedá cieľu  všeobecne porozumieť a získať informácie
 • 18. Porovnanie s domácim výskumom Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR 2003 Literárne centrum, 2003  charakteristika slovenského čitateľa Výskum IKT vo vzdelávaní Šušol, Hrdináková, Rankov, 2005  selekcia informácií a porozumenie textu Mladý človek s televízne správanie Iuventa, 2001  zdatný čitateľ je aj lepším divákom
 • 19. Čitateľská gramotnosť vo svete International Reading Association (IRA)  deti učiť čítať spôsobom, ktorý  rešpektuje ich potreby  buduje v nich nielen schopnosť, ale aj túžbu čítať stále náročnejší text  poskytuje im pomoc v prípade ak zápasia s čítaním  zahŕňa do procesu výučby rodinu a komunitu  deti hodnotiť spôsobom, ktorý  pomenúva ich silné stránky, ako aj ich potreby  zahŕňa ich do procesu hodnotenia
 • 20. International Reading Association  výborne pripravený učiteľ, orientovaný na vlastné zdokonaľovaním sa  rovný prístup k širokému výberu kníh a iných materiálov na čítanie v triede, v škole a v lokálnych knižniciach  rovný prístup k technológiám, ktoré sa používajú na zlepšenie procesu výučby čítania  zabezpečenie optimálnych možností výučby čítania pre všetky deti
 • 21. Ďalšie rezolúcie IRAvytvorenie podporného prostredia etika obchodníka  faktory profesionality a úspechu na voľnom trhu spolupráca s tlačenými médiami  orientácia médií na mládež a na podporu čítania podpora akademických hodností knihovníkov špecializovaní tréneri čítania
 • 22. Výnimočné postavenie školy je prirodzené  z perspektívy doterajších skúseností vzdelávacej praxe je ohrozené  z perspektívy predpokladaného ďalšieho vývoja je neudržateľné  z perspektívy chápania gramotnosti ako sociokultúrneho javu
 • 23. Nové faktory v rozvoji čitateľskej gramotnosti nová koncepcia vzdelávacej politiky  čitateľská gramotnosť ako spoločenská priorita nová komunikácia problému  oživenie verejnej diskusie
 • 24. Ďalšie faktory v rozvoji čitateľskej gramotnosti uskutočnenie reformy vzdelávania  inovácia obsahu vzdelávania  participácia školskej komunity na procese vzdelávania  otvorenie trhu s učebnicami a učebnými textami  cielená podpora a motivácia učiteľov  otvorenie trhu s ďalším vzdelávaním učiteľov
 • 25. Ďalšie faktory v rozvoji čitateľskej gramotnosti podpora pedagogického výskumu prepojenie knižničnej politiky so vzdelávacou praxou zapojenie verejno-právnych médií do procesu vzdelávania
 • 26. Realizácia projektu Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika  vedúci výskumného tímu: Doc. PaedDr. René Bílik, CSc.  odborný garant projektu: Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.  manažér projektu: Mgr. Zuzana Humajová projekt vznikol za finančnej podpory Nadácie otvorenej spoločnosti
 • 27. Ukončenie projektu december 2006 zverejnenie výsledkov: na webstránkach Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika  www.konzervativizmus.sk  www.noveskolstvo.sk
 • 28. Ďakujem za pozornosť Mgr. Zuzana Humajová

×