M. Beblavý: Slovensky model

879 views

Published on

Základné charakteristiky a zvláštnosti sociálneho a ekonomického vývoja slovenskej spoločnosti za posledných 20 rokov, ktorých cieľom bolo najmä stimulovať diskusiu a nie nutne dokazovať uvedené hypotézy, obsahuje nasledujúca prezentácia.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M. Beblavý: Slovensky model

 1. 1. Slovenský model – existuje a č o s ním? Miroslav Beblavý
 2. 2. <ul><li>Slovensko má za sebou 20 rokov tranzície a 16 rokov samostatnosti </li></ul><ul><li>Čo vieme o tom, ako sa vyrovnávame s problémami? </li></ul><ul><li>Existuje niečo ako slovenský model – v porovnaní so susedmi či zvyškom Európy? </li></ul><ul><li>Pomôže nám v budúcnosti a čo na ňom treba zmeniť? </li></ul><ul><li>Prezentácia bez nároku na koncepčné utriedenie </li></ul><ul><li>Cieľom je naštartovať diskusiu </li></ul><ul><li>Aká je realita – NIE aká by nevyhnutne mala byť? </li></ul>Úvod:
 3. 3. <ul><li>Flexibilní ľudia </li></ul><ul><li>Otvorená, pružná, ale zraniteľná ekonomika </li></ul><ul><li>Postupne sa otvárajúca spoločnosť </li></ul><ul><li>Nízky sociálny/politický kapitál </li></ul><ul><li>Malý, nerovnomerne modernizovaný štát </li></ul>Témy:
 4. 4. Téma 1: Flexibiln í ľ udia
 5. 5. Prudko sa zvýšil počet VŠ študentov: Rok D enní E xterní Spolu 1989 49 154 9 708 58 862 2006 124 497 76 120 200 617
 6. 6. Slováci sa vybrali pracovať do zahraničia: Krajina Počet “nostrifikácií” odborných povolaní na 1 milión obyvateľo v Slovensko 218.5 V4 101.45 EU15 – staré č lenské štáty 42.7
 7. 7. Téma 2: Otvorená, pružná, ale zraniteľná ekonomika
 8. 8. Úspešná ekonomika – dobiehanie priemeru EÚ:
 9. 9. Otvorená ekonomika : Krajina Export (% HDP) - 2008 Slovensko 82.6 V4 66 EU15 – staré č lenské štáty 40.1
 10. 10. Odstránené zaostávanie v zahraničných investíciach: <ul><li>a </li></ul>
 11. 11. A pomerne atraktívne podnikate ľ ské prostredie: Krajina Poradie v Doing Business pod ľ a Svetovej banky - 2009 Slovensko 36 V4 57 EU15 – staré č lenské štáty 32.7
 12. 12. Vysoký podiel sofistikovaného priemyslu: Krajiny Podiel stredne a vysoko sofistikovaného priemyslu n a zamestnanosti Slovensko 9.89 V4 8.77 EU15 – staré č lenské štáty 5.47
 13. 13. Ale málo sofistikovaných služieb: Krajiny Podiel slu ž ieb náro č ných na vedomosti na zamestnanosti Slovensko 9.86 V4 10.62 EU15 – staré č lenské štáty 15.90
 14. 14. “ Pobočková” ekonomika bez vlastných centrál či výskumu: Výdavky podnikate ľ ov na VaV Ako % HDP Slovensko 0.18 V4 0.55 EU15 – staré č lenské štáty 1.30
 15. 15. Téma 3: Postupne sa otvárajúca spoločnosť
 16. 16. Eurooptimisti : Č lenstvo v EÚ je výhodné / nevýhodné Zber na jeseň 2008 Slovensko 77 vs 15 V4 70.8 vs 27.5 EU15 – staré č lenské štáty 56 vs 31
 17. 17. Síce nemultikulturálni, ale postupne tolerantnejší : Nechcem za susedov: 1991 1999 Európa 1999 2008 Rómovia 71,0 77,2 40,2 47,1 h omosexuáli 61,9 44,0 35,1 32,8 m oslimovia 26,2 24,5 19,7 22,3 prisťahovalci, zahraniční robotníci 23,2 22,9 15,9 16,6 odlišn á ras a 28, 3 17,0 12,8 13,7 Židia 26,6 9,9 12,1 12,5
 18. 18. S chopní spolunažívať na výrazne multietnickom území (v tis.): Krajina Dominantná skupina Menšiny nad 1% Česká republika 94.24% 1.89% (Slováci) Maďarsko 94.40% 2.02% (Rómovia) 1.18% (Nemci) Poľsko 96.74% Slovensko 85.80% 9.7% (Ma ď ari) 1.7% (Rómovia) 1% (Rusíni)
 19. 19. O bmedzené nerovnosti (s rómskou výnimkou) : Krajina Relatívna chudoba Slovensko 11 V4 12.5 EU15 – staré č lenské štáty 15.4
 20. 20. Téma 4: Nízky sociálny/politický kapitál
 21. 21. Nízky sociálny kapitál : Rok Väčšine ľudí možno dôverovať Opatrnosti v styku s inými ľuďmi nie je nikdy dosť 1991 20,6 74,9 1999 15,4 81,7 Európa 1 999 30,5 69,5 2004 21,6 78,4 2008 12,4 81,9
 22. 22. Nedôvera k politikom, rozsiahla politická korupcia : Transparency International – index vnímania korupcie 1999 2008 Slov ensko 3.7 5.0 Česká republika 4.6 5.2 Po ľsko 4.2 4.6 Maďarsko 5.2 5.1 EU15 7.5 7.5
 23. 23. S ilné, veľmi kritické médiá / C entrálne NGOs nahrádzajúce širšiu občiansku spoločnosť: Najcitovanejší experti v médiách – 2008 (podľa SPW) Organi zácia 1 . Horváth Peter Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave 2 . Kusý Miroslav Univerzita Komenského 3 . Mese ž nikov Grigorij Inštitút pre verejné otázky 4 . Procházka Radoslav vlastná advokátska kancelária, Trnavská univerzita, Bratislavská vysoká škola práva 5 . Wienk Zuzana Aliancia Fair-Play 6 . Si č áková-Beblavá Emília Transparency International Slovensko 7 . Haulík Pavel Agentúra MVK 8 . Öllös László Fórum inštitút, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 . Vozár Jozef Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied 10 . Bútora Martin Inštitút pre verejné otázky
 24. 24. Malá úloha tradičných sociálnych partnerov : O dbory Z amestnávatelia Zväzy N ázov KOZ RÚZ AZZZ Počet členov 400 – 450 000 (z 2.4 milióna v 1990) 1300 firiem / 240 000 z amestnancov 21 zamestnávateľských zväzov a združení
 25. 25. Malé politické strany založené často na klientelistickom základe : Strana Po č et č lenov - 2007 Po č et voli č ov - 2006 Po č et voli č ov na jedného č lena 1. HZDS 35 370 202 540 6 2. KDH 15 927 191 443 12 3. SMER 15 855 671 185 42 4. SMK 11 964 269 111 22 5. SDKÚ 6 441 422 815 66 6. SNS 1 370 270 230 197
 26. 26. Téma 5: Malý, nerovnomerne modernizovaný štát
 27. 27. Malý štát – nízke verejné výdavky (% HDP) :
 28. 28. O sobitne malý sociálny štát : Výdavky na sociálnu ochranu – % HDP 2006 Slovensko 15.9 V4 19 EU15 – staré č lenské štáty 26.4
 29. 29. D ominantní politici / slabá, neexistujúca štátna / verejná služba : <ul><li>Legislatíva o štátnej službe – vyššia hodnota ukazuje neexistenciu / slabos ť </li></ul>0 1 2 3 4 5 6 7 Lithuania Latvia Slovakia Poland Hungary Czech Republic Slovenia Estonia
 30. 30. Obmedzená modernizácia verejného sektora: <ul><li>Riadenie ľudských zdrojov vo VS – vyššia hodnota ukazuje neexistenciu / slabosť </li></ul>0 1 2 3 4 5 6 7 Lithuania Latvia Slovak Poland Hungary Czech Republic Slovenia Estonia

×