• Save
M. Beblavý: Slovensky model
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

M. Beblavý: Slovensky model

on

 • 1,269 views

Základné charakteristiky a zvláštnosti sociálneho a ekonomického vývoja slovenskej spoločnosti za posledných 20 rokov, ktorých cieľom bolo najmä stimulovať diskusiu a nie nutne dokazovať ...

Základné charakteristiky a zvláštnosti sociálneho a ekonomického vývoja slovenskej spoločnosti za posledných 20 rokov, ktorých cieľom bolo najmä stimulovať diskusiu a nie nutne dokazovať uvedené hypotézy, obsahuje nasledujúca prezentácia.

Statistics

Views

Total Views
1,269
Views on SlideShare
1,222
Embed Views
47

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 47

http://www.noveidey.sk 32
http://noveidey.governance.sk 13
http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

M. Beblavý: Slovensky model M. Beblavý: Slovensky model Presentation Transcript

 • Slovenský model – existuje a č o s ním? Miroslav Beblavý
  • Slovensko má za sebou 20 rokov tranzície a 16 rokov samostatnosti
  • Čo vieme o tom, ako sa vyrovnávame s problémami?
  • Existuje niečo ako slovenský model – v porovnaní so susedmi či zvyškom Európy?
  • Pomôže nám v budúcnosti a čo na ňom treba zmeniť?
  • Prezentácia bez nároku na koncepčné utriedenie
  • Cieľom je naštartovať diskusiu
  • Aká je realita – NIE aká by nevyhnutne mala byť?
  Úvod:
  • Flexibilní ľudia
  • Otvorená, pružná, ale zraniteľná ekonomika
  • Postupne sa otvárajúca spoločnosť
  • Nízky sociálny/politický kapitál
  • Malý, nerovnomerne modernizovaný štát
  Témy:
 • Téma 1: Flexibiln í ľ udia
 • Prudko sa zvýšil počet VŠ študentov: Rok D enní E xterní Spolu 1989 49 154 9 708 58 862 2006 124 497 76 120 200 617
 • Slováci sa vybrali pracovať do zahraničia: Krajina Počet “nostrifikácií” odborných povolaní na 1 milión obyvateľo v Slovensko 218.5 V4 101.45 EU15 – staré č lenské štáty 42.7
 • Téma 2: Otvorená, pružná, ale zraniteľná ekonomika
 • Úspešná ekonomika – dobiehanie priemeru EÚ:
 • Otvorená ekonomika : Krajina Export (% HDP) - 2008 Slovensko 82.6 V4 66 EU15 – staré č lenské štáty 40.1
 • Odstránené zaostávanie v zahraničných investíciach:
  • a
 • A pomerne atraktívne podnikate ľ ské prostredie: Krajina Poradie v Doing Business pod ľ a Svetovej banky - 2009 Slovensko 36 V4 57 EU15 – staré č lenské štáty 32.7
 • Vysoký podiel sofistikovaného priemyslu: Krajiny Podiel stredne a vysoko sofistikovaného priemyslu n a zamestnanosti Slovensko 9.89 V4 8.77 EU15 – staré č lenské štáty 5.47
 • Ale málo sofistikovaných služieb: Krajiny Podiel slu ž ieb náro č ných na vedomosti na zamestnanosti Slovensko 9.86 V4 10.62 EU15 – staré č lenské štáty 15.90
 • “ Pobočková” ekonomika bez vlastných centrál či výskumu: Výdavky podnikate ľ ov na VaV Ako % HDP Slovensko 0.18 V4 0.55 EU15 – staré č lenské štáty 1.30
 • Téma 3: Postupne sa otvárajúca spoločnosť
 • Eurooptimisti : Č lenstvo v EÚ je výhodné / nevýhodné Zber na jeseň 2008 Slovensko 77 vs 15 V4 70.8 vs 27.5 EU15 – staré č lenské štáty 56 vs 31
 • Síce nemultikulturálni, ale postupne tolerantnejší : Nechcem za susedov: 1991 1999 Európa 1999 2008 Rómovia 71,0 77,2 40,2 47,1 h omosexuáli 61,9 44,0 35,1 32,8 m oslimovia 26,2 24,5 19,7 22,3 prisťahovalci, zahraniční robotníci 23,2 22,9 15,9 16,6 odlišn á ras a 28, 3 17,0 12,8 13,7 Židia 26,6 9,9 12,1 12,5
 • S chopní spolunažívať na výrazne multietnickom území (v tis.): Krajina Dominantná skupina Menšiny nad 1% Česká republika 94.24% 1.89% (Slováci) Maďarsko 94.40% 2.02% (Rómovia) 1.18% (Nemci) Poľsko 96.74% Slovensko 85.80% 9.7% (Ma ď ari) 1.7% (Rómovia) 1% (Rusíni)
 • O bmedzené nerovnosti (s rómskou výnimkou) : Krajina Relatívna chudoba Slovensko 11 V4 12.5 EU15 – staré č lenské štáty 15.4
 • Téma 4: Nízky sociálny/politický kapitál
 • Nízky sociálny kapitál : Rok Väčšine ľudí možno dôverovať Opatrnosti v styku s inými ľuďmi nie je nikdy dosť 1991 20,6 74,9 1999 15,4 81,7 Európa 1 999 30,5 69,5 2004 21,6 78,4 2008 12,4 81,9
 • Nedôvera k politikom, rozsiahla politická korupcia : Transparency International – index vnímania korupcie 1999 2008 Slov ensko 3.7 5.0 Česká republika 4.6 5.2 Po ľsko 4.2 4.6 Maďarsko 5.2 5.1 EU15 7.5 7.5
 • S ilné, veľmi kritické médiá / C entrálne NGOs nahrádzajúce širšiu občiansku spoločnosť: Najcitovanejší experti v médiách – 2008 (podľa SPW) Organi zácia 1 . Horváth Peter Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave 2 . Kusý Miroslav Univerzita Komenského 3 . Mese ž nikov Grigorij Inštitút pre verejné otázky 4 . Procházka Radoslav vlastná advokátska kancelária, Trnavská univerzita, Bratislavská vysoká škola práva 5 . Wienk Zuzana Aliancia Fair-Play 6 . Si č áková-Beblavá Emília Transparency International Slovensko 7 . Haulík Pavel Agentúra MVK 8 . Öllös László Fórum inštitút, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 . Vozár Jozef Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied 10 . Bútora Martin Inštitút pre verejné otázky
 • Malá úloha tradičných sociálnych partnerov : O dbory Z amestnávatelia Zväzy N ázov KOZ RÚZ AZZZ Počet členov 400 – 450 000 (z 2.4 milióna v 1990) 1300 firiem / 240 000 z amestnancov 21 zamestnávateľských zväzov a združení
 • Malé politické strany založené často na klientelistickom základe : Strana Po č et č lenov - 2007 Po č et voli č ov - 2006 Po č et voli č ov na jedného č lena 1. HZDS 35 370 202 540 6 2. KDH 15 927 191 443 12 3. SMER 15 855 671 185 42 4. SMK 11 964 269 111 22 5. SDKÚ 6 441 422 815 66 6. SNS 1 370 270 230 197
 • Téma 5: Malý, nerovnomerne modernizovaný štát
 • Malý štát – nízke verejné výdavky (% HDP) :
 • O sobitne malý sociálny štát : Výdavky na sociálnu ochranu – % HDP 2006 Slovensko 15.9 V4 19 EU15 – staré č lenské štáty 26.4
 • D ominantní politici / slabá, neexistujúca štátna / verejná služba :
  • Legislatíva o štátnej službe – vyššia hodnota ukazuje neexistenciu / slabos ť
  0 1 2 3 4 5 6 7 Lithuania Latvia Slovakia Poland Hungary Czech Republic Slovenia Estonia
 • Obmedzená modernizácia verejného sektora:
  • Riadenie ľudských zdrojov vo VS – vyššia hodnota ukazuje neexistenciu / slabosť
  0 1 2 3 4 5 6 7 Lithuania Latvia Slovak Poland Hungary Czech Republic Slovenia Estonia