• Save
M. Filko: Zdravotníctvo: politika - biznis - policy
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

M. Filko: Zdravotníctvo: politika - biznis - policy

 • 1,295 views
Uploaded on

Politika a biznis predstavujú významné determinanty a obmedzenia verejnej politiky v zdravotníctve

Politika a biznis predstavujú významné determinanty a obmedzenia verejnej politiky v zdravotníctve

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,295
On Slideshare
1,174
From Embeds
121
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 121

http://www.noveidey.sk 94
http://noveidey.governance.sk 25
http://www.slideshare.net 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ZDRAVOTNÍCTVO POLITIKA |BIZNIS|POLICY
 • 2. Policy so záväzkami
   • Politika a biznis predstavujú významné determinanty a obmedzenia verejnej politiky v zdravotníctve
   • Nemá zmysel riešiť verejnú politiku v sektore bez zohľadnenia politického a obchodného terénu
   • Niektoré riešenia ľudia jednoducho nechcú , aj keby boli z úzko ekonomického hľadiska optimálne (doplatky)
 • 3. POLITIKA
 • 4. Zdravotnícke financie vs HDP
 • 5. Útek z verejného zdravotníctva?
   • Rudolf Zajac: „Budem šťastný, keď z VšZP odíde posledný poistenec.“
   • Počas jeho pôsobenia dochádzalo k zvyšovaniu významu súkromných prvkov najmä liberalizáciou, dereguláciou a privatizáciou
    • Poisťovne, laboratóriá a iné carve-outy, doplatky, záchranky, regionálne nemocnice
   • Ale aj nekonaním, neexistenciou pravidiel, alebo ich vynucovania
   • Prečo rastie za tejto vlády význam doplatkov aj pri absencii podobných zmien a pri významnom zvyšovaní verejných zdrojov?
    • Nie je to problém - zdravotníctvo je príjmovo elastické , s rastúcim príjmom rastie dopyt viac než proporcionálne
    • Je to problém – ľudia utekajú z verejného zdravotníctva, pretože je dlhodobo neresponzívne, špinavé a skorumpované, ku súkromným riešeniam, aspoň pri nekatastrofickej starostlivosti
 • 6. Politické stratégie v zdravotníctve
   • Extrémne ťažké (nemožné?) politicky získať zmenami v zdravotníctve
    • A príťažlivé získať kritikou zmien a obhajobou status quo
   • Reforma za peniaze – rozdeľuj a panuj
   • Lej vodu, aby nestačila vytekať – nereformovateľný sektor
   • Vyhnať kupcov z chrámu
 • 7. BIZNIS
 • 8. Zdravotníctvo ako scientológia
  • Scientológia je obchodná pyramída, hoci vyzerá na prvý pohľad ako cirkev/kult
   • Podobne slovenské zdravotníctvo je v jednej z významných perspektív najmä mechanizmus na tvorbu a distribúciu renty
  • Sektor má optimálne charakteristiky na rentiérske podnikanie
   • Väčšina zdrojov (s čiastočnou výnimkou miezd) je rozdeľovaná ad hoc rozhodnutiami
   • Jeho výstupy sú rozdeľované ad hoc rozhodnutiami
   • Veľké objemy transakcií, vysoké jednotkové náklady (porovn. Mauro, 1998, Tanzi a Davoodi, 1997, atď.)
   • Prvoplánovo uveriteľné rozprávky o heroických zdravotníkoch a záchrane života a zdravia
   • Masívne informačné asymetrie
 • 9. Všetci kradnú
  • Prečo čakáme u lekára?
  • Desaťročia pokrivených motivácií viedli k situácii, keď je pre úspešné fungovanie v systéme kľúčová schopnosť vytvárať, vyhľadávať, a usmerňovať ekonomickú rentu
  • Akákoľvek zmena sa negatívne dotkne veľkého množstva politicky a ekonomicky silných subjektov
 • 10. Vysoká hra
  • Za uplynulé desaťročie ovládol rentiérske aktivity v zdravotníctve postupne čoraz menší počet subjektov
   • Presun dôrazu od retailovej a malej tendrovej korupcie k vytváraniu a distribúcii renty na subsektorovej a sektorovej úrovni
  • Keďže veľkí hráči dokážu preukázateľne meniť celé regulačné režimy, predstavujú pre policy v súčasnosti možno najvýznamnejšie obmedzenie
 • 11. POLICY
 • 12. Libertariánsky raj Klient Poskytovateľ Pois ťovňa
 • 13. Regulovaná konkurencia (Enthoven, 1988) Regulátor / Sponzor Klient Poskytovateľ Pois ťovňa
 • 14. Štrukturálne nerovnováhy adresovať priamo
  • Kvôli koncentrácii trhu a informačným asymetriám neprinesie jednoduchá trhová liberalizácia pozitívnu štrukturálnu zmenu
   • HH index zdravotného poistenia je 0,53
   • HH index trhu s liekmi na úrovni firiem je len 0,03, no na úrovni ATC1 (antibiotiká, onkologiká, atď.) už 0,1 a na úrovni ATC7 (chemické látky) až 0,81
   • Mnohé nemocnice lokálne monopoly
   • Slovenské zdravotníctvo nebude môcť v strednodobom horizonte fungovať na autopilota
 • 15. Najvýznamnejšie nerovnováhy
  • Priame pôsobenie na dva najvýznamnejšie štrukturálne problémy ponukovými aj dopytovými nástrojmi verejnej politiky
   • Štruktúra (lôžkových) poskytovateľov (30% výdavkov)
    • nezodpovedá preferenciám a potrebám pacientov
    • predimenzovaná
    • chránená od konkurencie
    • oproti zvyšku ekonomiky zastaraná
    • potrebná modernizácia fyzickej infraštruktúry
   • Predimenzovaný, neefektívny a problematicky regulovaný farmaceutický sektor ( < 30% výdavkov)
 • 16. Ako má vyzerať infraštruktúra platiteľov?
  • V súčasnosti asymetrický duopol (HH 0,53)
  • V istom zmysle najhorší z možných svetov
   • Vysoké administratívne náklady, duplicita procesov, možná selekcia poistencov
   • Zároveň nízka konkurencia a citlivosť voči politickým rozhodnutiam
  • Ak unitárny systém, čo s akcionármi súkromných poisťovní?
  • Ak konkurenčný, ako znížiť koncentráciu trhu?
   • Ako čo najviac znížiť bariéry vstupu na trh?
   • Rozdeliť a sčasti privatizovať VšZP?
 • 17. Výsledkovo orientovaná regulácia
  • V súčasnosti je regulácia väčšinou orientovaná na vstupy
   • Personálne kapacity, štandardy vybavenia, minimálna sieť, finančná regulácia poisťovní, atď.
  • Vo viacerých oblastiach je možné prejsť na výsledkové alebo aspoň výstupové ukazovatele
   • Napr. minimálna sieť definovaná časovou a kapacitnou dostupnosťou k definovaným službám, namiesto počtom úväzkov a zoznamom „povinných“ nemocníc
   • Nevyhnutná informačná báza a transparentnosť informácií (nasledujúce slidy)
   • Uľahčí, no nevyrieši potrebu priamej štrukturálnej akcie
 • 18. Ochrana malých ľudí
  • Tri faktory, ktoré spôsobujú výraznú závislosť dostupnosti zdravotnej starostlivosti od socioekonomických charakteristík
   • Nárast hotovostných platieb pacientov nad priemer EÚ / OEC D bez kompenzačných mechanizmov
   • Nejasná definícia nárokov na starostlivosť
   • Rozdielna dostupnosť základnej aj vysoko špecializovanej starostlivosti v závislosti od regiónu, v ktorom ľudia žijú
  • Možné riešenia
   • Kompenzácia dopadu hotovostných platieb na ohrozené skupiny
   • Explicitné definovanie nároku, verejné čakačky (neznamená zúženie nároku)
   • Výsledkovo orientovaná regulácia povedie k vyššiemu dôrazu na regióny s horšou ponukovou stranou
 • 19. Čo s rentiérmi?
  • Brať do úvahy distribučné efekty zmeny na jednotlivých aktérov
  • Rozpúšťať renty, ale dotknuté subjekty z dosiahnutých úspor staticky alebo dynamicky aspoň čiastočne kompenzovať
  • Prioritizovať postupnosť jednotlivých krokov, aby čiastočné zmeny nezvyšovali existujúce deformácie
  • Zvyšovať mieru transparentnosti transakcií
 • 20. Transparentnosť /inform ácie
  • Rozhodovanie pacientov a súťažné riešenia pomocou porovnateľných a užívateľsky priateľských informácií (rebríčky a ratingy poskytovateľov vytvorené verejnými a kredibilnými súkromnými inštitúciami)
  • Rozpustenie rent po ich zviditeľnení (povinné zverejnenie zmluvných podmienok medzi poskytovateľmi a poisťovňami)
  • Manažérsky nástroj (investičné rozhodnutia, verejný elektronický register obstarávaní s povinnou účasťou)
  • Platobné mechanizmy (DRG)
  • Regulácia (monitorovací systém finančného zdravia poisťovní, klinickej kvality poskytovateľov)
  • Klinická prax („eHealth v užšom zmysle“, chorobopisy, preskripcia)
 • 21. Dôležité inštitúcie
   • VšZP kvôli štrukturálnej zmene
   • ÚDZS kvôli asertívnej regulácii a transparentnosti
   • NCZI kvôli dátovej infraštruktúre
   • Nový liekový regulátor (ako súčasť ÚDZS / ŠÚKL)?