ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ : ΒΛ1ΓΦ-ΙΥΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2...
ε. Του Π.Δ.118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141)-Ίδρυση Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου...
4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης μετακλητού προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

356 views
316 views

Published on

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των διατάξεων του Ν. 41.46/2013 για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις», το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δημοσίευσε σήμερα την υπ. αριθμ.: 51387/21.11.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης μετακλητού προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, που υπάγεται οργανικά στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
213
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης μετακλητού προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων

  1. 1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΛ1ΓΦ-ΙΥΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 - 7 Πλ. Συντάγματος Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Θ. Κουτσουρή Τηλ. : 333 2064 Fax : 333 2037 Αριθ. Πρωτ.: 51387 ΚΟΙΝ. : 1.Γεν.Δ/νση Διοικ.Υποστήριξης -Γραφείο Προϊσταμένου α. Δ/νση Διοικητικού -Γραφείο Προϊσταμένης -Τμήμα Προσωπικού 2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού Δ/νση Δ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μεταβολών (προκειμένου να εισαχθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου) ΑΝΑΚ.: 1. Γραφ. Υπουργού 2. Γραφ. Υφυπουργού κ. Μηταράκη 3. Γραφ. Γενικού Γραμματέα Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης μετακλητού προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. Του κεφ. Β΄(άρθρα 12, 13, 14 και 15) του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.» (90 Α΄). β Της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 157/2013 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.» (249 Α΄) γ. Του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». δ. Του Π.Δ.178/2000 (ΦΕΚ 165 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 1
  2. 2. ε. Του Π.Δ.118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141)-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α΄/ 25.6.2013). στ. Του ΠΔ 119/2013 (ΦΕΚ «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (153/Α΄/25.6.2013). 2. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης μετακλητού προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων κατά το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.» (Α΄90). 3. Την ανάγκη άμεσης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, που συστήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.» (Α΄90), και που οι αρμοδιότητές της προσδιορίστηκαν με το άρθρο 13 του ίδιου νόμου. Προσκαλούνται 1. Ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, υπάλληλοι του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση της θέσης μετακλητού προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, που υπάγεται οργανικά στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 2. Οι Υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 157/2013: α. Πτυχίο Νομικής ή Μηχανικού όλων των ειδικοτήτων. β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή με την ειδικότητα ή συναφή με τις αρμοδιότητες (ως γνωστικά αντικείμενα) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων. γ. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. δ. Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων. Ειδικότερα, όσον αφορά το στοιχείο β, για κατόχους πτυχίου Νομικής απαιτείται μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Δίκαιο επενδύσεων ή στο Εμπορικό Δίκαιο ή στο Δημόσιο Δίκαιο ή στο Δίκαιο περιβάλλοντος ή Διεθνές Δίκαιο ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή Οικονομικών ή Νομικής Πληροφορικής. Για κατόχους πτυχίου Μηχανικού όλων των ειδικοτήτων απαιτείται μεταπτυχιακή εξειδίκευση στους τομείς πολεοδομίας – χωροταξίας ή πολιτικών μηχανικών ή αρχιτεκτονικής ή ηλεκτρολογίας - μηχανολογίας ή τοπογράφων ή μηχανικής περιβάλλοντος ή περιβάλλοντος, ή δασολογίας, ή Πληροφορικής ή Οικονομικών. 3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων δεν εξαιρείται από τις μισθολογικές διατάξεις του ν. 4024/2011. 2
  3. 3. 4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος, 105 63) έως την 30η Νοεμβρίου 2013 τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α. Σχετική Αίτηση. β. Βιογραφικό σημείωμα γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, καθώς και μεταπτυχιακών τίτλων. Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ. δ. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν. ε. Επικυρωμένα αντίγραφα λοιπών τίτλων ή βεβαιώσεων, εφόσον υπάρχουν. στ. Έως δύο συστατικές επιστολές. ζ. Εφόσον πρόκειται για υπάλληλο του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό αδίκημα και δε βρίσκεται υπό πειθαρχικό έλεγχο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εισαχθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 3

×