1.pelaksanaan pbppp tot ppd

745 views
560 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {"23":"Terdapat 4 kaedah Penilaian yang telah ditetapkan.\nKaedah-kaedah Penilaian yang digunakan adalah;\nSemakan Bahan\nTemubual \nPencerapan\nPemerhatian\nPenilai perlu menilai berdasarkan kaedah yang dicadangkan di dalam rubrik . Walau bagaimanapun, sekiranya penilai tidak mendapat eviden yang mencukupi, penilai boleh menggunakan lain-lain kaedah seperti yang tersenarai.\n"}
 • 1.pelaksanaan pbppp tot ppd

  1. 1. Taklimat Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia 1
  2. 2. Skop Taklimat 1 Latar Belakang PBPPP 2 Proses Pelaksanaan PBPPP 2013 3 Tadbir Urus 2
  3. 3. HALA TUJU PENILAIAN KOMPETENSI “PTK digantikan dengan penilaian baru yang lebih memfokus kepada elemen pembangunan kompetensi berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira keunikan pelbagai skim perkhidmatan. Untuk memastikan ia relevan, ketua perkhidmatan atau ketua jabatan diberi fleksibiliti dalam menentukan kaedah penilaian di dalam jabatan masing-masing berdasarkan garis panduan yang sedang disediakan oleh JPA” Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak Y.A.B Perdana Menteri Malaysia Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-12 21 Mac 2011 3
  4. 4. 4
  5. 5. Latar Belakang Instrumen Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Berasaskan Teachers Lab dan Ministry Lab, Government Transformation Programmes (GTP 2.0) 1 Penilaian Prestasi (LNPT) 2 PROSPEK* (PKP*) 4 5 Penilaian Guru Cemerlang 3 SKPM* (Standard 4) Penilaian Kriteria Kecemerlangan *PKP – Penilaian Kompetensi dan Potensi *PROSPEK - Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi 5 *SKPM – Standard Kualiti Pedidikan Malaysia
  6. 6. Komponen Penilaian Bersepadu (PdP) Penilaian Kompetensi (80%) I 4 4 1 1 NILAI PROFESIONAL (55%) (30%) + II Keberhasilan Murid (20%) 2 2 KEMAHIRAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH/ KOKURIKULUM (10%) 3 3 SUMBANGAN PROFESIONAL (5%) Prestasi Keseluruhan 6
  7. 7. Komponen Penilaian Bersepadu (Kepimpinan Sekolah) I Penilaian Penilaian Kompetensi Kompetensi (80%) (80%) + II Keberhasilan Keberhasilan Sekolah (KPI) Sekolah (KPI) (20%) (20%) 4 4 1 1 NILAI PROFESIONAL (60%) (25%) 2 2 KEMAHIRAN HUBUNGAN LUAR (5%) 3 3 SUMBANGAN PROFESIONAL (10%) Prestasi Prestasi Keseluruhan Keseluruhan 7
  8. 8. PROSES PENILAIAN PBPPP Proses Penilaian Analisis dan Klasifikasi Cemerlang (High Performing) Penilai 1 Penilaian Kompetensi + Keberhasilan murid Baik [ [ Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi (High-Middle Performing) Sederhana (Low-Middle Performing) Penilai 2 Perlu Bimbingan (Low Performing) 8
  9. 9. Keputusan/ Ganjaran/ Sokongan Proses Penilaian Cemerlang (High Performing) Baik (High-Middle Performing) Sederhana Kementerian Pendidikan Malaysia Lembaga Potensi dan Kompetensi (Low-Middle Performing) Perlu Bimbingan (Low Performing) *Rayuan daripada guru merujuk kepada kes-kes yang relevan 9
  10. 10. Standard Prestasi Standard prestasi merupakan satu piawai yang perlu dicapai oleh seseorang individu dalam sesuatu bidang/tugas yang telah dilalui dalam satu tempoh berdasarkan satu penanda aras yang ditetapkan Standard prestasi dapat memandu penilai dalam melaksanakan aktiviti penilaian prestasi secara objektif, adil dan telus. Selain daripada itu standard prestasi juga dapat membantu Pegawai Yang Dinilai (PYD) mengenalpasti tahap pencapaian yang diharapkan kepadanya dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi melalui pelbagai kaedah peningkatan profesionalisme secara berterusan 10
  11. 11. Skop Taklimat 1 Latar belakang PBPPP 2 Proses Pelaksanaan PBPPP 2013 3 Tadbir Urus 11
  12. 12. Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Objektif Objektif Objektif 1 2 3 Dapatan awal untuk CPD (Continuous Professional Development) Latihan dan pendedahan awal kepada Penilai & PYD Penilaian adalah merupakan pra-percubaan untuk menguji kesesuaian dan kebolehlaksanaan instrumen dan proses pelaksanaan penilaian Satu k ae yang m dah penila ia e dan po nilai kompe n tensi te keberh nsi serta a Perkh silan Pegaw idmata ai n Pen (PPP) did b konse erdasarkan ikan p Temp Tugas dan at Based Bertugas (J oband W ork Pl ace) Untuk melaksanakan penilaian bersepadu bagi membangunkan kompetensi dan potensi PPP dalam usaha melahirkan pegawai berprestasi tinggi untuk mendukung aspirasi ke arah negara maju 12
  13. 13. Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Ketua Organisasi Ketua Organisasi (Pengarah Pendidikan) (Pengarah Pendidikan) JPN JPN Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi yang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP Setiausaha Setiausaha (Ketua Sektor Khidmat (Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan) Pengurusan dan Pembangunan) Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi 22Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa (Tim. Pengarah & Ketua Sektor) (Tim. Pengarah & Ketua Sektor) Urusetia Urusetia (Ketua Unit Kompetensi) (Ketua Unit Kompetensi) Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP 13
  14. 14. Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Ketua Organisasi Ketua Organisasi (Pegawai PPD/Timb. Pengarah -(Pegawai PPD/Timb. Pengarah WPKL) WPKL) PPD PPD Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi yang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP Setiausaha Setiausaha (Ketua Unit Pengurusan Sekolah) (Ketua Unit Pengurusan Sekolah) Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi 22Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa (Tim. PPD & Pen. PPD ––Ketua Unit) (Tim. PPD & Pen. PPD Ketua Unit) Urusetia Urusetia (Ketua Unit Pentadbiran) (Ketua Unit Pentadbiran) Mencadangkan penilai bagi setiap PYD (Pemimpin Sekolah) Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP 14
  15. 15. Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (JKPBPPP) Pengetua/ Guru Besar sebagai Pengetua/ Guru Besar sebagai Ketua Organisasi Ketua Organisasi SEK SEK Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP bagi organisasi yang dipimpinnya Melantik ahli JKPBPPP Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PBPPP Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Pentadbiran sebagai Setiausaha Pentadbiran sebagai Setiausaha Penyelaras kepada Jawatankuasa PBPPP Penyelaras Sistem e-Prestasi 22ahli jawatankuasa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa yang terdiri daripada Guru Penolong Kanan atau Ketua Bidang Guru Penolong Kanan atau Ketua Bidang 11Anggota Khidmat Sokongan Anggota Khidmat Sokongan (pekeranian) (pekeranian) Mencadangkan penilai bagi setiap PYD Menguruskan keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPPP 15
  16. 16. Kriteria Pegawai yang dinilai (PYD) PYD  Semua guru dan pemimpin sekolah seluruh Malaysia dinilai pada tahun 2013  Guru:- i. ii. iii. Guru Akademik Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Jurulatih Sukan  Kepimpinan Sekolah:i. ii. Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan (Jawatan Hakiki) 16
  17. 17. Kriteria Penilai Penilai (Guru)  Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Pegawai yang dinilai; dan  Mempunyai kemahiran menilai secara objektif; dan  Ketua Organisasi/Penyelia; ATAU  Sekurang-kurangnya 1 gred lebih tinggi daripada pegawai yang dinilai Penilai (Kepimpinan Sekolah)  Sekolah Harian Biasa - PPD  Sekolah Pendidikan Khas – Bhg. Pendidikan Khas  Sekolah Teknik/Vokasional – Bhg.Pendidikan Teknik dan Vokasional  Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) – Bhg.Pendidikan Islam  Sekolah Sukan – Bhg. Sukan 17  Sekolah Seni – Bhg. Seni dan Kokurikulum
  18. 18.  Pengurusan penilaian adalah secara dalam talian melalui Laman web : http://apps.moe.gov.my/smg/10/ 18
  19. 19. na Pelaksa Proses an  Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP (JKPBPPP)  Ketua organisasi melantik ahli JKPBPPP di peringkat organisasi  Pengesahan pelantikan ahli JKPBPPP  Penetapan PPP* & PPK* bagi setiap PYD*  Merancang jadual pelaksanaan penilaian peringkat organisasi  Pihak organisasi hendaklah melaksanakan taklimat kepada PYD dan Penilai yang telah dilantik *PPP – Pegawai Penilai Pertama *PPK – Pegawai Penilai Kedua *PYD – Pegawai yang dinilai 19
  20. 20. aan P ro se s P e la ks a n Mengumumkan jadual penilaian kepada penilai dan PYD Melaksanakan penilaian PPP dan PPK terhadap PYD yang telah ditentukan. PPP & PPK memasukkan skor ke dalam Sistem e-Prestasi Membuat semakan dan pengesahan skor bagi setiap PYD oleh JKPBPPP organisasi Sekiranya terdapat perbezaan markah ketara antara PPP & PPK, JKPBPPP perlu membuat penyelarasan Penghantaran skor melalui Sistem e-Prestasi 20
  21. 21. P es ros P ela a san k an Tanggungjawab agensi pusat (BPPK) Analisis Data Penyediaan keputusan dan laporan keputusan prestasi Mesyuarat pascapenilaian PBPPP Lembaga Potensi dan Kompetensi KPM 21
  22. 22. Instrumen Penilaian Kompetensi 22
  23. 23. Kaedah Penilaian 23
  24. 24. Deskriptor Aras Pencapaian CEMERLANG BAIK MEMUASKAN LEMAH Berupaya menyatakan perbezaan kualiti tingkah laku dengan jelas 24
  25. 25. Penilaian Profesional (Professional Judgement) Bagi dimensi keberhasilan sekolah dan keberhasilan murid, sekolah atau guru yang sukar dinilai melalui bentuk penilaian yang disediakan; 1 Penilai hendaklah melaksanakan penilaian melalui sebarang bentuk penilaian profesional yang releven, tetapi perlu memenuhi kehendak PBPPP 2 PYD pula boleh melaksanakan sebarang corak aktiviti releven bagi memperoleh bukti yang memenuhi kehendak PBPPP 25
  26. 26. Penjajaran Masa Melantik PPP dan PPK bagi Kepimpinan Sekolah Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah Pelantikan JKPBPPP di Sekolah Pelantikan JKPBPPP di PPD Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh BPPK, Panel Pemantau, PADU, Kesatuan, JPN dan PPD 13/10-15/11/2013 Melantik PPP dan PPK bagi Guru di Sekolah SEPTEMBER Pelaksanaan PBPPP OKTOBER NOVEMBER 22-27/9/2013 13/10-22/11/2013 Taklimat TOT PPD Pengisian data ke dalam Sistem ePrestasi 29/9-5/10/2013 Taklimat PPD kepada Sekolah Tindakan PPD Tindakan PPD 6-12/10/2013 Taklimat Pemimpin Sekolah kepada guru Penyelarasan markah bagi keskes tertentu (ketekalan markah) 26
  27. 27. Skop Taklimat 1 Latar belakang PBPPP 2 Proses Pelaksanaan PBPPP 2013 3 Tadbir Urus 27
  28. 28. Tanggungjawab PPD Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Sebelum TOT 1 1 Sebut Harga Selepas KELEWATAN KELEWATAN menghantar akan menghantar akan menyebabkan kelewatan menyebabkan kelewatan proses pembayaran proses pembayaran dilakukan dilakukan 1 Invois 1 2 Senarai Kehadiran (Sign) 2 KEGAGALAN menghantar sebut KEGAGALAN menghantar sebut harga akan menyebabkan harga akan menyebabkan KEGAGALAN LO (Pesanan KEGAGALAN LO (Pesanan Tempatan) dikeluarkan. Tempatan) dikeluarkan. 3 Surat Panggilan kepada 3 Sekolah 1 TNT (7 hari selepas 1 2 2 Jika TIADA LO maka TOT kepada Pemimpin sekolah TIDAK dapat dilaksanakan Dihantar SEGERA SEBELUM Dihantar SEGERA SEBELUM PELAKSANAAN melalui faks 03PELAKSANAAN melalui faks 0383179091 atau melalui e-mel: 83179091 atau melalui e-mel: dalida.nordin@moe.gov.my dalida.nordin@moe.gov.my pelaksanaan taklimat dijalankan) *selepas tempoh tersebut (TNT TIDAK AKAN DIBAYAR) Dibekalkan oleh BPPK PIC : CIK DALIDA ATTIQAH BINTI MOHD NORDIN 28 012-2464538 / 03-8317 9041
  29. 29. Sekian. Terima Kasih 29

  ×