Konsep konsep he

4,088 views
3,857 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
195
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep konsep he

 1. 1. KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK
 2. 2.  Mendefinisikan konsep-konsep asas HE Menjelaskan kepentingan memahami konsep-konsep asas HE dalam masyarakat majmuk Malaysia. Menghuraikan sekurang-kurangnya dua konsep asas HE dalam masyarakat Malaysia.
 3. 3.  Usaha memupuk perpaduan, terutama melalui sistem pendidikan. Untuk faham secara mendalam, perlu kenali konsep-konsep asas HE. Tiga konsep penting:  masyarakat,  budaya,  perpaduan
 4. 4. • Manusia sebagai entiti asas• Makhluk homo sepian (knowledge man) yg dicipta Tuhan dengan sifat yang sempurna: a) fizikal b) akal/fikiran c) hawa nafsu
 5. 5. - kedaerahan (eg. saya orang Muar )- kekeluargaan (keluarga/keturunan al-Attas)- kenegerian (orang Perak)- kewarganegaraan (orang Malaysia, Indonesia,)- kesukuan (Minangkabau)- keagamaan (Islam, Kristian, Hindu,Budhism..)- kepartian (UMNO, PAS, MCA, Keadilan..)- bangsa (Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban ..)- etc…
 6. 6. Kumpulan manusia yang hidupbersama di sesuatu tempat denganaturan dan cara tertentu (KamusDewan)Bahasa :komuniti manusia yang tinggalbersama-sama di suatu tempat dengancara dan ukuran tertentuIstilah pula menerangkan bahawa,masyarakat merupakan jaringanperhubungan antara pelbagai individuyang merujuk kepada pergaulan hidupdan keseluruhan hubungan sosial.Masyarakat juga menggambarkanrakyat sesebuah negara.
 7. 7. Perlu fahami konsep masyarakat sebab: Untuk kelangsungan hidup, tiada pilihan lain melainkan hidup bermasyarakat. Memahami cara hidup bermasyarakat Memahami budaya masyarakat sendiri & lain Untuk memupuk kerjasama dalam masyarakat sendiri dan lain.
 8. 8. Ciri-ciri utama masyarakat: Berkelompok Berbudaya Mengalami perubahan Berinteraksi Mempunyai kepimpinan Mempunyai aturan sosialnya.
 9. 9.  manusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang membentuk masyarakat. Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain.
 10. 10.  Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkan kebudayaan, sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generassi berikutnya dnegan proses penyesuaian.
 11. 11.  Sebagaimana budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu.
 12. 12.  Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan.komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain.
 13. 13.  Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan.
 14. 14.  Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas, status dan kasta. Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasaarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin, kelas bawahan
 15. 15. Masyarakat Malaysia ≠ bangsa Malaysia Masyarakat Malaysia- kelompok manusia yang hidup di Malaysia (konsep payung) Bangsa Malaysia- bangsa idaman berteraskan hubungan kaum yang harmonis (seperti dalam Wawasan 2020)* Bangsa pula ialah jenis manusia daripada satuasal keturunan atau kumpulan manusia dalam satuikatan ketatanegaraan
 16. 16.  Malaysia terdiri daripada masyarakat yang ‘multiracial’ dan ‘multiculture’ yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya, berilmu, bermoral, dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa.
 17. 17.  Melalui konsep negara bangsa ini, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang di menifestasikan oleh pemikiran, nilai-nilai sosio-budaya, lambang-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang tersendiri.
 18. 18. CIRI-CIRI NEGARA BANGSA Pembentukan bangsa Malaysia boleh diukur dari tiga perspektif utama iaitu,pertama melalui aspek kenegaraan, kedua adalah aspek kewarganegaraan dan yang ketiga adalah aspek kebangsaan
 19. 19.  Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi keutuhan negara sebagai kumpulan sosial. Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara seperti bendera Malaysia, lagu kebangsaan, Rukun Negara, dan sebagainya.
 20. 20.  Konsep kewarganegaraan pula dapat diperjelaskan bahawa bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warganegara Malaysia.
 21. 21.  Aspek kebangsaan dapat ditonjolkan melalui kebudayaan kebangsaan yang mana merupakan penggerak yang sangat hebat dalam mengisi semangat kebangsaan dan mejadi batu asas kepada pembentukan bangsa Malaysia. Pada hakikatnya hubungan antara kebudayaan kebangsaan dengan semangat kebangsaan adalah bertimbal- balik kerana masing-masing saling menyokong dan menguatkan antara satu sama lain.
 22. 22. 2.2.1 Konsep Etnik,Etnisiti &Etnosentrisme2.2.2Konsep Ras & Rasisme2.2.3Konsep Prejudis &Stereotaip2.2.4Konsep Diskriminasi
 23. 23. Konsep Etnik Definisi- sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam (adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dll.) Ada kaitan dengan konsep-konsep ras dan bangsa Konsep ras/bangsa – ciri fizikal/biologi
 24. 24.  Etnosentrik – anggap etnik sendiri lebih baik Konsep etnik membentuk konsep:  Etnisiti: rasa kekitaan kumpulan etnik  Etnosentrisme: melihat kelompok etnik lain menerusi kacamata etnik sendiri
 25. 25. Ras: berdasarkan ciri kolektif seperti fizikal/biologi berdasarkan warna (kulit, mata, rambut, dsb.)Rasisme Pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap kelompok lain berdasarkan perbezaan fizikal
 26. 26.  Rasisme wujud pada dua tahap  Tahap individu – kepercayaan individu  Tahap institusi – tersirat dalam struktur sosial
 27. 27. Prejudis Pandangan negatif mengenai ahli kumpulan etnik lain Tidak diluahkan secara terbuka Tidak berasaskan fakta yang jelas, tepat, dan mencukupi Prejudis yang kuat sukar diubah walaupun dengan fakta yang kukuh.
 28. 28. Stereotaip Definisi:  Kenyataan umum yang tentang sesuatu kumpulan etnik  Gambaran berlebihan tentang sesuatu perlakuan baik dan buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan etnik Kesan: pandang rendah -> bataskan interaksi -> semangat perkauman
 29. 29.  Pandangan, pemikiran, dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap kelompok etnik yang lain Membandingbeza berdasarkan ciri-ciri etnik Manifestasi:  Mengelakkan diri daripada etnik yang diprasangka  Pembersihan etnik (ethnic cleansing)
 30. 30.  ‘budhi’ + ‘daya’ = ‘budaya’ “the way of life of a people’ (Dictionary of Philosophy, 1996) Kemajuan fikiran, akal budi, berkelakuan dsb. (definisi Kamus Dewan, 2005) Satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, ekonomi, politik, kepercayaan, etc.
 31. 31. Ciri-ciri penting bagi sesuatu budaya: Boleh dipelajari Boleh dikongsi Bersifat sejagat Boleh diwarisi Berubah-ubah Mempunyai unsur simbolik Adanya pandangan semesta
 32. 32.  Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Untuk mencipta sesuatu, manusia perlu belajar. Sebagai contoh menunjukkan budaya itu dipelajari, kanak- kanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk berbahasa dan berhubung.
 33. 33.  Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Perkongsian ini bermaksud yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan mansuia. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya keranan masyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat.
 34. 34.  Budaya itu bersifat sejagat. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Tidaak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Walaubagaimanapun, budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota
 35. 35.  Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Ini bermakna bahawa budaya Melayu, cina dan India yang diamalkan hari ini adalaah lanjutan daripada budaya terdahulu. Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. Budaya itu juga diwarisi juga membawa maksud bersambung. Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awal manusia masa lampau.
 36. 36.  Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengamali perubahan. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku.rumah beratap genting telah digantikan dengan rumah beratap rumbia. Dalam sejarah tamadun manusia, perubahan budaya bukan kebendaan dapat dilihat dengan jelas seperti perubahan sistem ekonomi sara diri kepada ekonomi kapitalis. Namun, perubahan budaya kebendaan lebih cepat berubah.
 37. 37.  Perubahan ini disebabkan beberapa faktor seperti: i. pertambahan bilangan anggota masyarakat. ii. pertambahan keperluan dan keinginan manusia. iii. penemuan dan penciptaan teknologi baru. iv. pertembungan budaya. v. konflik yang berlaku. vi. perubahan alam sekitar.Konsep-konsep Asas HE 42
 38. 38.  Perlambangan ini ialah sebagai satu lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu kepada pendokongnya seperti bendera, warna, logo, lambaian tangan dan sebagainya. Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil.
 39. 39.  Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. Pandangan semesta ini timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya. Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa (seperti aur dengan tebing, ukuran (sehasta, sepelaung), tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya.
 40. 40. Perpaduan Satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersamaIntegrasi Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah
 41. 41. Unsur Integrasi Integrasi wilayah(MB + MT, PT + PB) Integrasi ekonomi Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan Integrasi politik
 42. 42.  Membina konsensus antara rakyat.  Prinsip asas untuk mencapainya: ▪ Integrasi melalui kepelbagaian. ▪ Saling hormat-menghormati. ▪ Bersedia bekerjasama dan bertolak ansur. ▪ Sederhana dalam tuntutan.  Konsensus bermaksud persetujuan tentang nilai asas yang patut dipegang atau dipanggil budaya sivik. Merapatkan jurang antara pemerintah dengan diperintah.  Dikenali sebagai integrasi elit-massa.  Keperluan bermesyuarat - demokrasi.  Pemimpin punya gaya sendiri dan tiada masa untuk rakyat. Merapatkan jurang pembangunan antara wilayah.  Antara wilayah maju dan wilayah mundur.
 43. 43. 2.4.1Konsep Segregasi2.4.2Konsep Akomodasi 2.4.5 Konsep Amalgamasi2.4.3Konsep Akulturasi2.4.4Konsep Asimilasi
 44. 44.  Pengasingan: sekolah, tempat tinggal, pengangkutan, kemudahan awam. Contoh: Dasar Aparteid di Afrika Selatan (1948-1994) |A|B|C|
 45. 45.  Pertahan budaya etnik sendiri, hormati kumpulan etnik lain Contoh  Malaysia: MCIL A+B+C=A+B+C
 46. 46.  Satu proses penerimaan unsur budaya lain Unsur dari budaya asing diterima dan diolah dalam budaya sendiri Tidak menyebabkan kehilangan identiti asal penerima Contoh: talileher, angpau, makanan. Abc + Bac + Cab
 47. 47.  Satu proses percantuman antara etnik berlainan budaya Contoh: Melayu di Thailand, Cina di Kelantan, Baba dan Nyonya Berlaku bila ada interaksi yang erat untuk tempoh yang lama A+B+C= A
 48. 48.  1. Etnik yang berbeza budaya. 2. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. 3. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.Konsep-konsep Asas HE 53
 49. 49.  1. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. 2. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. 3. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar atau kelompok minoriti adalah kecil. 4. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik. 5. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi.Konsep-konsep Asas HE 54
 50. 50.  1. Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. 2. Timbul perasaan bahawa budaya etnik lebih tinggi dari etnik lain. 3. Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.Konsep-konsep Asas HE 55
 51. 51. Kanan-kanak Cuba di Amerika Syarikat yg sebahagiannyatelah diasimilasikan budayanya oleh budaya dominant.
 52. 52.  Asimilasi Budaya:  Dikenal juga sebagai akulturasi.  Minoriti mempelajari budaya dominan.  Contoh: orang Cina dan India.  Mereka tidak kehilangan ciri2 budaya mereka. Asimilasi Struktur:  Minoriti menyertai institusi dominan.  Contoh: usaha kerajaan menyatukan sistem persekolahan, penglibatan semua dalam Barisan Nasional.  Ai+B+C=Ai+Bi+Ci (I mewakili institusi).
 53. 53.  Terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama ialah melalui perkahwinan campur Membentuk generasi atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal. A+B+C=D
 54. 54. Pemisahan antara etnik.SEGREGASI Dasar apateid Sedar perbezaan budaya.AKOMODASI Hidup dengan harmoni Minoriti menerima budaya majoriti,AKULTURASI tanpa ubah budaya asal ASIMILASI Minoriti terima budaya dominan Percampuran membentuk kelompok baru.AMALGAMASI Kahwin campur
 55. 55. Amalgamasi Asimilasi Akulturasi AkomodasiSegregasi Rendah Tinggi
 56. 56.  Semenanjung:  Melayu, Cina dan India. Sarawak:  Dayak Iban, Melayu, Dayak, Bidayuh, Dayak Orang Ulu dan Cina. Sabah:  Kadazan Dusun, Cina dan Melayu. Ethnik dikategorikan:  cara hidup  pola petempatan  pekerjaan  pendidikan
 57. 57.  Ciri-ciri Bumiputera:  Tinggal di luar bandar.  Mundur dari segi ekonomi,  Rendah taraf pendidikan. Ciri-ciri Bukan Bumiputera:  Duduk di bandar.  Menguasai bidang ekonomi khususnya di sektor maju dan berteknologi. Jurang antara:  Bumiputera dan bukan bumiputera.  Bumiputera kaya dan miskin.  Bukan bumiputera kaya dan miskin.  Wilayah bandar dan luar bandar.
 58. 58.  Konsep HE wajar dilihat dari sudut luaran dan dalaman Berteraskan budaya penduduk asal, unsur budaya lain yang sesuai boleh diterima.

×