Rph murid

0 views
196 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rph murid

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMatapelajaran : Grafik BerkomputerTarikh : 23 April 2013Tingkatan : 4 AwanaMasa : 10.00 – 11.20 PagiBilangan Pelajar : /18TopikSubtopik: Perisian Aplikasi Grafik: Perisian Adobe PhotoshopObjektif/Hasil Pembelajarn: Diakhir pembelajaran, pelajar dapat:1) menggunakan alat-alat seperti Clone Stamp Tool untuk mengubah gambar dengan meniru semulagambar yang hendak dikehendaki.2) menggunakan Dodge dan Burn Tool untuk menghasilkan sesuatu kawasan dalam gambar yang gelapdan terang.3) Menggunakan Healing Brush dan Patch Tool untuk membaiki ketidaksempurnaan objek di dalamgambar dengan menghilangkan di sekeliling bahagian yang dikehendaki.Pengetahuan Sedia ada : Pengetahuan melalui topik lalu:1) Pelajar telah mengenalpasti tool yang terdapat di dalam perisian photoshop.2) Telah mempelajari tool yang asas seperti selection, move dan drag.Pendekatan / Strategi : Berpusatkan murid
  2. 2. Langkah Pengajaran:Langkah Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Strategi / Kaedah / KBKK /NilaiSet Induksi(10 min)10.10-10.20Pengenalan Guru menunjukkan 2 gambar yangsama dimana salah satunya telahdiubahsuai menggunakan tool didalam Adobe Photoshop.Guru menerangkan gambartersebut telah diubahsuaimenggunakan Clone Stamp tool..Pelajar melihat gambar tersebut Strategi:Pemusatan pelajarKaedah:Sumbang saranBBM: PosterKBKK:BerfikirNilai:HormatiLangkah 1(15 min)10.20-10.35CloneStamp ToolGuru menerangkan kepada pelajarbagaimana menggunakan CloneStamp Tool.Cara menggunakannya:Tekan Alt & Klik untuk tetapkankedudukan imej yang hendak disalin.Bawa Cursor yang hendak ditampalkan imej yang disalin danklik.Pelajar mendengar penerangan gurudan melakukan tugasan di komputermasing-masing.Strategi:Pemusatan bahanKaedah:PerbincanganABM:KomputerBBM: Papan putih, markerKBKK:HubungkaitNilai:Bekerjasama
  3. 3. Langkah 2(20 min)10.35-10.55Dodge danBurn Tool.HealingBrush danPatch ToolKemudian guru menerangkankegunaan Dodge dan Burn Tool.Alat ini digunakan untukmencerahkan dan mengelapkan dikawasan yang dikehendaki.Untuk hasilkan imej yang cerahmenggunakan burn tool dan untukhasilkan imej yang gelapmenggunakan Dodge Tool.Healing Brush Tool:Alat Healing Brush adalah digunakanuntuk menyamarkan noda-noda yangterdapat pada imej. Contohnya wajahmanusia.Patch Tool:Alat ini adalah untuk menggantikanbahagian imej yang dipilih untukdigantikan dengan bahagian yanglain.Guru menunjukkan caramenggunakan Dodge, Burn Tool danHealing Brush, Patch Tool dihadapan pelajar , kemudian memintapelajar menjalankan aktiviti.Pelajar mendengar peneranganguru dan melakukan tugasan dikomputer masing-masing.Strategi:Pemusatan bahanKaedah: Demonstrasi,perbincangan dan soal jawab.ABM:Komputer,LCDBBM:Perisian PhotoshopKBKK:Membanding danmembezakanNilai:Berdikari, kerjasama
  4. 4. Langkah 3(20 min)10.55-11.15Aktiviti Guru meminta pelajar mencari 2imej dalam internet untuk dijadikanbahan. Kemudian pelajar perlumenjalankan aktiviti yangdiberikan.*Rujuk lampiranGuru menjalankan sesiperbincangan bersama pelajarsambil menjalankan aktiviti.Pelajar menjalankan aktiviti yangdibimbing oleh guru.Strategi:Pemusatan bahanKaedah:Demonstrasi,perbincangan dan soal jawabABM:Komputer,LCDBBM:Lawan web,PerisianPhotoshopKBKK:Membanding danmembezakanNilai:BerdikariPenutup(10 min)11.15-11.20Kesimpulan Guru meminta pelajar merumuskanpenggunaan alat seperti CloneStamp Tool, Dodge, Burn Tool danHealing Brush, Pacth Tool.Salah seorang pelajar tampil kehadapan membuat ulasan tentangpengajaran hari ini.Strategi:Pemusatan pelajarKaedah:Soal jawabKBKK:MerumusNilai: Yakin diri, berhemahtinggi dan tanggungjawabRefleksi Guru:
  5. 5. Aktiviti 1Menggunakan Clone Stamp Tool1. Pilih Clone Stamp Tool dalam toolbox.2. Pilih brush tip dan pilih brush option seperti blending mode, opacity dan flow dalam option bar.3. Pilih Align check box dalam option bar untuk sampel imej secara berterusan tanpa kehilangan titik persampelan semasa.Kosongkan check box untuk terus menggunakan imej daripada sampel awal setiap kali berhenti dan menyambung semulalukisan.4. Klik sample list arrow dalam option bar dan pilih layer option.5. Tekan kekunci Alt dan klik bahagian sampel yang dikehendaki dalam gambar tersebut.
  6. 6. 6. Alihkan kursor dan klik ke bahagian yang dikehendaki.
  7. 7. Aktiviti 2Menggunakan Patch Tool1. Pilih Patch Tool2. Pilih layer yang hendak di ubah3. Dengan menggunakan Patch Tool pilih bahagian yang hendak dibaiki.
  8. 8. 4. Klik source option dalam Options bar.5. Gerakan selection marquee ke bahagian yang hendak di salin. Selepas menggerakannya dapat dilihat sampel yang hendakdisalin di dalam original selection.6. Lepaskan tetikus apabila melihat sampel yang sesuai untuk mengubah imej tersebut.

×