Kemunculan tamadun islam zaman Rasulullah.

14,146 views

Published on

kemunculan tamadun islam zaman nabi dan khulafa Alrasyidin.

Published in: Education
1 Comment
21 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
21
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kemunculan tamadun islam zaman Rasulullah.

 1. 1. 2.0 KEMUNCULAN TAMADUNISLAM DANPERKEMBANGANNYA
 2. 2. 2.1 Memahami Kemunculan TamadunIslam2.2 Menghuraikan PerkembanganTamadun Islam Era Sahabat.Nor Fadzilah binti Md Ehwan
 3. 3. 2.1 Memahami KemunculanTamadun Islam2.1.1 Menjelaskan Peranan Islammerubah tamadun Jahiliyyah2.1.2 Mentaksirkan kemunculantamadun islam di zaman Makkiyyah.2.1.3 Menerangkan kemunculantamadun Islam di zaman Madaniyyah
 4. 4. Tiga Fasa :
 5. 5. • Bangsa-bangsa di sekitar Tanah Arab.a) dunia pada ketika ini dikuasai oleh dua negara besar, Parsi danRom. Disenarai kedua pula ialah Greek dan India. Semenanjung Arab di kala itu tenang, jauh dan terpencildaripada segala huru-hara (tidak bertamadun)PARSI• arena pertarungan agama dan falsafah yang beranika corak.• Pembesar dan pemerintah pada keseluruhannya menganut agamaMajusi (Zuradisy) yang mana antara ajarannya menggalakkan lelakiberkahwin dengan ibunya, anak perempuannya atau adik dansaudara perempuannya.• Empera Yazdajrid kedua yang memerintah di pertengahan abadkelima Masihi telah berkahwin dengan anak perempuannya. Bukansetakat itu sahaja malah tatasusila dan sopan-santun telahpunterpesong dan garis-garis yang bersifat kemanusiaan
 6. 6. • " Terdapat antara ajaran agama Mazdak yang menyebut bahawa kebebasan kaumwanita tiada hadnya. Begitu juga kebebasan menggunakan harta benda danseterusnya menjadikan wanita dan harta benda tidak ubah seperti air, api danrumput di mana semua berkongsi tanpa sekatan"- petikan dari kitab Al-Mihal WaAl-Nihal oleh Imam Al-Shahrastani-ROMAWI• Kerajaan Romawi pula begitu meluap-luap dengan jiwa dan semangat penjajahandan bergelut dalam persengketaan agama antara pihak Kristian negeri Syam danMesir.• Ia bergantung sepenuhnya kepada kekuatan angkatan tentera dan cita-citapenjajahannya.• Negara ini berada dalam keadaan kucar-kacir dalam keadaan kemewahan.Kenaikan cukai yang begitu tinggi telah menjadi satu lumrah.GREEK• Greek tua pula tenggelam ke dalam dasar lautan khurafat dan dongeng yang tidakmemberi sebarang faedah dan natijah.INDIA• Negara India pula menurut Professor Abul Hasan Al Nadwi, telah berada di lembahkemerosotan agama, akhlak dan kemasyrakatan.
 7. 7. INDIA• Negara India pula menurut Professor Abul Hasan Al Nadwi, telahberada di lembah kemerosotan agama, akhlak dan kemasyrakatan.Tamadun dan kemajuan yang dicapai adalah berasaskan materialsemata-mata. Jika berlaku pergolakan ia mudah diruntuhkan.• Semenanjung Arab di kala itu merupakan suatu kawasan yangtenang, jauh dan terpencil dari gejala huru-hara tadi.• Bangsa Arab tidak pernah merasai kemewahan dan kemajuan, tidakpula mengagungkan kekuatan tentera.• Mereka juga tidak menganut falsafah dan ideologi karut seperti diGreek Tua. Tabiat semula jadi ini menjadikan mereka seperti suatu"bahan mentah" yang belum ditempa oleh mana-manatamadun, idealogi dan fahaman. Hasilnya, bangsa ini lebih mudahdibentuk dan diacu dengan acuan Islam.
 8. 8.  Semenanjung Arab terletak di tengah-tengah pelbagaibangsa (Parsi, Rome, Greek, India, Cina)Kedudukannya di tengah-tengah pelbagai tamdaun dan bangsatelah membantu memudahkan Islam disebarkan. Kedudukan initelah membantu orang-orang yang mahu berhijrah kepada Islamseperti yang telah dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan Suhaib Ar-Rumy. Penduduk Semenanjung Arab dan Rasulullah S.A.W. itusendiri seorang yang buta huruf.Keadaan ini telah menghilangkan syak wasangka golongankuffar, orientalis dan golongan yang bertopengkan Islam untukmempersoalkan ajaran Islam adalah ciptaan manusia. Sesuatu yangmustahil untuk Rasulullah S.A.W. dan bangsa Arab untukmencedok ajaran Islam daripada kitab-kitab purba mahupun mana-mana falsafah, kerana mereka sendiri adalah golongan yang butahuruf.
 9. 9.  Terdapatnya Baitul Haram di Semenanjung ArabTerdapatnya Baitul Haram yang telah menjadi rumah ibadatpertama di Semenanjung Arab. Baitul Haram sentiasa menjaditumpuan dan simbol kesejahteraan untuk umat manusiaseluruhnya sejak daripada zaman Nabi Ibrahim A.S. Keistimewaan Bahasa ArabJika diperhatikan dan dikaji antara semua bahasa di dunia,ternyata Bahasa Arab mempunyai banyak keistimewaanberbanding bahasa-bahasa yang lain. Bahasanya sungguhindah. Lihat sahaja Al-Quran. Tiada apa yang dapatmenandinginya. Jadi, adalah wajar bahasa yang indah inidijadikan bahasa penghantar yang utama untuk penyebaranIslam kerana Islam itu sendiri sememangnya indah.
 10. 10. 2.1.1 Islam Merubah TamadunJahiliyyahMaksud Jahiliyyah :Jahil, bodoh, pagan, tidak berakhlak, dan tidakmempunyai ilmu pengetahuan.Jahiliyyah diklasifikasikan seperti :a. Zaman yg tiada Nabi dan kitab suci.b. Zaman yg tiada peradaban atau tamadun.c. Masyarakat yg tidak berakhlak, angkuh dan bongkak.d. Masyarakat jahil dan tidak boleh baca atau menulis.
 11. 11. • Selepas Baginda menjadi Rasul, kehidupan masyarakat berubahdari kegelapan kepada kehidupan yg lebih bercahaya.• Selama 13 tahun Baginda menempuh pelbagai mehna dantribulasi, Baginda berjaya mengislamkan ahli keluarga dan parasahabat.• Kesan-kesan perubahan selepas proses Islamilasi tamadunJahiliyyah.a. Agama dan kepercayaanb. Amalan tradisi-cth: bunuh anak perempuan, lelaki boleh berkahwinsebanyak yg mungkin, kedudukan kaum wanita (tdk diberinafkah).c. Ekonomi-cth: mencuri harta pedagang.d. Sosial-cth: Assobiyah(semangat perkauman), berzina, salingberperang.
 12. 12. Biodata Nabi Muhammad SAWNama :Muhammad bin Abdullah.Tarikh Lahir : 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (20 April571M)Keturunan : Bani QuraisyNama Bapa : Abdullah bin Abdul Mutalib(meninggal dunia di Yathrib ketika perjalanan dari SYAMke MEKAH).Nama Ibu : Siti Aminah binti Wahab(meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 5/6 tahun.Meninggal kerana jatuh sakit selepas menziarahikuburan ayah Baginda.)Gelaran : Al-Siddiq Al-Amin (org yg benar lg dipercayai).
 13. 13. Peristiwa ketika baginda meningkat dewasa• Sering mengasingkan diri(bertahannuth) dari masyarakatkerana keadaan masyarakat yang masih jahil.• Semasa Baginda bertahannuth di Gua Hira’ pada 17Ramadhan(6 Ogos 610M), Baginda didatangi MalaikatJibril(tarikh kelahiran tamadun Islam dan runtuhnya zamankegelapan).• Pada masa tersebut Baginda menerima wahyu ygpertama(Surah al-Alaq ayat 1-5) dan telah dilantik menjadiNABI terakhir.• Wahyu yg kedua ialah surah al-Mudthasir ayat 1-7.Baginda dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun.
 14. 14. Seruan Islam semasa hidup RasuluLlah telah menempuhiempat peringkat yang berlainan iaitu:• Peringkat pertama:Seruan secara sulit memakan masa selama tiga tahun.• Peringkat kedua:Seruan secara terang—terangan tanpa kekerasan, berjalanhingga berlakunya Hijrah.• Peringkat ketiga:Da’wah secara terang-terangan menggunakan senjata untukmempertahankan diri berjalan hingga pembukaan Makkahmukarramah.• Peringkat keempat:Da’wah secara terang-terangan dan mengangkat senjataterhadap mereka yang cuba menghalang perjalanan da’wah.Dalam peringkat inilah dipraktikkan syari’at-syari’at Islam danperintah berjihad pun diturunkan.
 15. 15. • Berdakwah secara sulit.• Menyeru orang perseorangan daripada kalangan keluargayg terdekat dan sahabat-sahabat yg rapat.• Kebanyakan pengahut Islam pada peringkat ini darikalangan hamba dan orang miskin• Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dijadikan sebagai Pusatpenyeruan Islam & mempelajari Islam secara sulit• Strategi dakwah secara sulit ini berjalan selama 3 tahun• Orang yang mula menerima Islam antaranya:– Kalangan wanita – Khadijah Al Khuwailid (isteri Rasulullah)– Kalangan lelaki - Abu Bakar As Siddiq di ikuti sahabat lain sptUthman b Affan Abd Rahman b. Auf dll– Kalangan kanak-kanak – Ali bin Abi Talib– Kalangan hamba – Bilal bin Rabbah
 16. 16. • Berdakwah secara terus terang kepada kaumkerabat.• Setelah turun ayat ini, Rasulullah saw telahmengadakan jamuan di rumah Ali bin Abi Talib . Semuakaum keluarga dijemput & Rasulullah menerangkantentang dasar-dasar ag. Islam .Sebahagian menerima &sebahagian lagi menentangnya..• Cara ini dilaksanakan setelah menerima perintah Allahmelalui firman Allah bermaksud : Dan berilah peringatankepada kerabatmu yang terdekat.
 17. 17. • Berdakwah secara Terus Terang kepada orang ramai (umum)• Pkr ini dijalankan oleh Rasulullah setelah turun perintah Allahdlm:surah al hijr ayat 94 bermaksud : Sampaikanlah secaraberterus terang apa yang diperintahkan kepada kamu (wahaiMuhammad) dan jangan engkau hiraukan bantahan dantentangan kaum musyrikin• Apabila turun ayat ini Rasulullah terus menjemput kaum Quraisyserta pembesar-pembesar Quraisy menghadiri perjumpaan(rapat umum) di kaki bukit Safa dan menyeru mereka kepadaagama Islam dan menyembah Allah swt.• Dakwah pada peringkat ini menerima tentangan yang hebatdari kafir Quraisy Penganut Islam khususnya golongan hambadan orang miskin menerima pelbagai penyeksaan .• Selepas peringkat ini ajaran Islam terus tersebar luas danpengikut Islam semakin bertambah meliputi penduduk Mekahdan luar.
 18. 18. Bentuk-bentuk Tentangan Orang-Orang QuraisyMakkah Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Saw.• Bertemu dengan Abu Talib supaya menasihatkan NabiMuhammad menghentikan dakwah baginda.• Menghina, memperolok-olok dan mengganggu denganperkataan dan perbuatan• Menyiksa• Tawaran Harta & Pangkat• Berkompromi Agama• Pemulauan Ekonomi Dan Sosial• Rancangan Membunuh Nabi
 19. 19. 2.1.2 Kemunculan Tamadun Islam DiZaman Makkiyyah• Bertapak dan berkembang ketika baginda menerima wahyupertama.• Perkara utama yg dibincangkan ialah akidah kerana iamerupakan asas dalam Islam.PEMBINAAN AKIDAH• Sebelum kedatangan Islam masyarakat terpesong.-cth : mengamalkan syirik, kurafat dan tahyul.Hijaz merupakan pusat penyembahan berhala terbesar.• Rasulullah mengubah kepercayaan mereka kepadakepercayaan dan pengabadian yg betul(menyembah Allah).-cth : kisah Bilal bin Rabah dan Sumayyah.
 20. 20. MEMBANTERAS MAKSIAT DANKEMUNGKARAN• Sebelum kedatangan Islam, akhlak mereka sangatburuk.-cth : minum arak, berjudi, berzina, membunuh anakperempuan.• Antara kaedah baginda :a. Mengajak mereka berakhlak mulia.b. Menyemai kasih sayang terhadap anak perempuan danseluruh makhluk, tdk berjudi, tdk berzina, dan tdkminum arak.c. Al-Quran menjadikan amar makruf nahi mungkar.-cth: Surah Al-Imran ayat 110.
 21. 21. MEMBANTERAS PENGHAMBAAN DAN KASTA• Dalam Islam, semua manusia mempunyai taraf yg sama ygmembezakan adalah taqwa.-cth: dlm surah Al-Hujurat ayat 13.• Pada zaman Jahiliyyah, manusia ibarat barang dagangan.Khususnya dlm kalangan orang kaya dgn orang miskin.• Hamba diperoleh melalui beberapa cara ialahperdagangan, peperangan dan penculikkan.• Kaedah ini salah kerana dilarang dlm Islam.Hamba dilayan kasar, tdk diupah, dan bekerja semaksimummungkin.• Dalam Islam, menentukan hak terhadap hamba-cth: diberi keampunan setengah dpd hukuman orang ygmerdeka.WAJIB di bebaskan dpd bayaran kifarahwajib dilayan dgn baik.
 22. 22. PEMULIHAN AKHLAK Akhlak bermaksud tingkah laku yg menjadi tabiat bagimenunjukkan zahir dan batin seseorang. Akhlak baik masyarakat Jahiliyyah antaranya menghormatitetamu wlu pun musuh, tepati masa, pegang janji dan berani. Rasulullah telah mengubah akhlak masyarakat Jahiliyyahkepada akhlak yg mencerminkan Islam. Contoh akhlak Rasulullah :a. Memberi salam terlebih dahulu ketika bertemu dgn orangb. Gemar panggil sahabat dgn gelaran yg baik2x.c. Sering senyum dihadapan sahabat.
 23. 23. PEMBELAAN TERHADAP WANITAa. Tanggapan masyarakat Jahiliyyah terhadap wanita :-golongan kelas kedua-boleh diniagakan-punca kehinaan dlm keluarga dan kabilah.-punca kemiskinan, kejahatan dan pandangan2x ygtidak elok.b. Layanan masyarakat Jahiliyyah terhadap wanita :-bebas berkahwin tanpa had-boleh berkahwin sesuka hati tanpa batas*cth: mengahwini isteri bapa yg sdh meninggal dunia.Dalam surah an-Nisa ayat 3 menerangkan tentang hak kaumwanita
 24. 24. 2.1.3 Kemunculan Tamadun IslamZaman Madaniyyah• Muncul selepas zaman Makiyyah atau selepasperistiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah keMadinah.• Maksud Hijrah :Dari sudut Zahir – pindah dari sesuatu tempat ke tempatlain.Dari sudut makna tesirat – tinggalkan adat resam dankebiasaan yg karut dan mungkar.Makna lain – perpindahan atau perubahan negatifkepada positif.Dari sudut sejarah Islam – perpindahan Rasulullah danpara sahabat dari Makkah ke Madinah utkmenyelamatkan akidah dan nyawa dari ancaman kafirQuraisy.
 25. 25. • Hijrah bukan semata-mata berlaku secara fizikal tetapiberlaku dalam diri individu muslim yg bersamaRasulullah ke Madinah, tetapi sistemkepercayaan, pemikiran dan amalan mereka yg bersifatjahiliyyah diubah menurut Islam.• Sebelum berhijrah, Baginda dan para sahabat telahditekan dan dizalimi secara mental dan fizikal.Cth : Rasulullah ditawarkan harta, takhta dan wanitanamun Baginda tolak kerana semua itu bkn matlamathidup yg membawa kebahagiaan abadi.• Kota Madinah merupakan kota yg membentukmasyarakat Islam.• Kota Makkah ialah pembentukan peribadi muslimmelalui proses dakwah dan tarbiyah.
 26. 26. Usaha-usaha Rasulullah diMadinahMembina Masjid• Masjid – tempat sujud iaitu tempat umat Islam menunaikansolat, zikir kpd Allah dan hal2x berhubung Islamiyah.• Dari sudut aplikasi – masjid juga merupakan institusi sosialyg berfungsi sebagai tempat pembentukanmasyarakat, pembinaan komuniti, pusat penjanaanekonomi, gedung ilmu, pusat pentadbiran, markasperbincangan, mahkamah pengadilan dan sebagainya.• Kesimpulannya, masjid ialah pusatpertumbuhan, peradaban Islam yg paling asas dan efisyendalam tamadun Islam.
 27. 27. • Langkah pertama Rasulullah ketika berada di Madinahialah membina sebuah pusat peribadatan, pusatkemasyarakatan dan pusat dakwah iaitu masjid.• Masjid pertama yg didirikan oleh Baginda dan umat Islamialah masjid Quba’(terletak 2 batu dari masjid Nabawi).• Masjid Quba’ dibina dalam peristiwa Hijrah semasaperjalanan ke Madinah.• Masjid Quba’ ialah masjid yg ke empat paling suci dalamkalangan umat Islam selepas Masjid al-Haram(Makkah), Masjid Nabawi(Madinah) dan Masjid al-Aqsa(Palestin).• Selepas sampai di Madinah, Rasulullah membina masjiddi pusat bandar Madinah iaitu masjid Nabawi.• Masjid ini adalah jantung Kota Madinah.• Dibina di atas tanah kepunyaan dua orang anak yatim
 28. 28. • Fungsi masjid - mengadakan perjanjian, merawatpesakit, pengisytiharan perlantikan khalifah, kegiatanpolitik, perancangan kota, menentukan strategiaskar, Baitulmal, dan tempat wahyu disampaikankepada para sahabat.• Sekitar masjid adalah tempat tinggal orang fakir miskin.• Kerana keadaan yg hiruk pikuk sehingga mengganggupara jemaah mendirikan solat. Saidina Umar al-Khatabtelah memisahkan urusan2x ibadah dan keduniaan.• Namun masjid tetap menjadi pusat Nabi Muhammadmenggerakkan pentadbiran negara.• Ini kerana Islam tdk wujud sekularisme (aliran ygmemisahkan agama dan dunia).• Kesimpulan, sistem dan peradaban Islam ialahmeluaskan roh persaudaraan dan ikatan mahabbah(kasih sayang) sesama Islam melalui institusi masjid.
 29. 29. Memperkukuhkan Persaudaraan• Baginda telah menyatukan dan mempersaudarakangolongan yg telah lama bertelagah di Madinah iaitugolongan Ansar(kaum bani Aus dan bani Khazraj).• Penyatuan mereka dilakukan dgn penuh nilai kasihsayang persaudaraan dan semangat tolong menolong.• Kota Madinah didiami oleh masyarakat berbilang kaumdan agama seperti Islam, Yahudi, Nasrani dan orangArab yg tidak beragama.• Berbilang kaum pula ialah bani Quraisy, bani Qainuqa’,bani Nadhir, bani Quraizah dll.• Selepas kedatangan Islam, elemen-elemen jahiliyyahseperti Assobiyah telah dihapuskan.
 30. 30. • Usaha kedua Rasulullah, Baginda berjayamempersaudarakan golongan Ansar dan Muhajirin.• Muhajirin – kumpulan yg datang berhijrah bersama-sama Rasulullah dari Makkah ke Madinah.• Ansar – golongan yg tinggal di Madinah yg sanggupmengorbankan segala kemewahan demi membantuhijrah Rasulullah.• Setelah persaudaraan Ansar dan Muhajirin kukuh,Baginda menjadikan ikatan persahabatan dankerjasama dgn golongan bukan Islam iaituYahudi(penduduk Madinah).• Bagi mengukuhkan perpaduan ummah sesama parapenduduk Madinah serta melakukan semangatkekitaan dan kebertanggungjawaban antara satusama lain, Rasulullah menukarkan Yathrib kepadaMadinah al-Munawarah(kota yg dicahayai olhkeimanan).
 31. 31. Membentuk Piagam Madinah• Baginda menggubal satu perlembagaan sebagai asaspegangan perjanjian antara umat Islam dgn orangbukan Islam khususnya orang Yahudi.• Perlembagaan ini dirangka mengikut bimbinganwahyu dan berdasarkan norma-norma masyarakatMadinah.• Perjanjian ini dinamakan perlembagaan Madinah ataupiagam Madinah atau Sahifah Madinah atau Dustur al-Madinah.• Ia merangkumi 47 fasal. 23 fasal tentang hubunganumat Islam sesama Islam(Ansar dan Muhajirin) 24fasal membicarakan hubungan umat Islam dgn bukanumat Islam(Yahudi)• Para penulis sejarah memperakui bahawa naskahtersebut adalah satu dokumen politik yg palinglengkap dan paling tua dalam sejarah.
 32. 32. • Perlembagaan Madinah ialah perlembagaanbertulis yg pertama di Madinah.• Kesan perlembagaan ini berjaya mewujudkankesan positif dalam politik di mana Bagindamewujudkan perlembagaan berbentuk ummah.• Di atas prisip ummah Baginda melancarkanperubahan revolusioner iaitu Baginda merombaksemua prinsip suku-suku bangsa yg lama.• Dari sudut sosial, kesannya memberipersamaan hak dan kemuliaan dalam kalanganumat serta melindungi mereka tanpa melakukankezaliman, penindasan dan permusuhan.
 33. 33. Mendirikan Pasar• Untuk meningkat dan mengukuhkan ekonomimasyarakat Madinah, Rasulullah menggalakkanmereka mengoptimumkan penggunaan tanah untukpertanian dan melibatkan diri dalam bidangperniagaan dan perindustrian.• Justeru, Rasulullah mewujudkan sebuah pasar diMadinah untuk melatih umat Islam berniaga.• Segala aktiviti perniagaan yang mendatangkankerugian dan mengelirukan sepertipenipuan, monopoli dan spekulasi di haramkan.• Sebelum kedatangn Islam, wujud sistem ekonomiberbentuk pasar di Madinah tetapi dimonopoli orangYahudi.• Cth : pasar Zabalah, pasar al-Jasar, pasar Safasir danpasar Zakak tapi yg maju hanya pasar al-Jasar ygdikuasai olh Yahudi Bani Qainuqa’.
 34. 34. • Baginda telah membina pasar bersebelahan dgn pasarYahudi namun ditentang keran mengganggu sumberekonomi mereka.• Kemudian baginda memindahkan tapak pasar tersebutdi tengah-tengah bandar Madinah.• Rasulullah juga memperkenalkan konsep pasar secaraterbuka.• Di tapak-tapak pasar tidak dibenarkan membangunkansebarang binaan atau bangunan, bebas dari sebarangcukai dan melarang memonopoli tempatperniagaan, menipu dan menaikkan harga sesuka hati.Pada zaman Rasulullah, masyarakat Madinah telahmuncul sebagai masyarakat yg kukuh ekonominya danmantap kerohanian, muncul golongan korporatsehingga mewujudkan masyarakat harmoni.
 35. 35. 2.2 Menghuraikan PerkembanganTamadun Islam Era Sahabat.2.2.1 Zaman Abu Bakar2.2.2 Zaman Umar Al-khatab2.2.3 Zaman Uthman Bin `Affan2.2.4 Zaman Alin Bin Abi Talib
 36. 36. • Khalifah – orang yang memegangjawatan ketua negara islam.• Khulafa’ Arrasyidin –gelaran kepadaempat orang sahabat yang memegangjawatan dalam negara islam selepaskewafatan rasulullah s.a.w• Pemerintahannya berkuasa selamalebih kurang 29 tahum iaitu bermulapada tahun 11hijrah hingga 41 hijrah.
 37. 37. Ciri kepimpinan Khulafa’ ar-Rasyidin• Mereka mendapat didikan rasulullah danmenjadi rujukan umat islam selepaskewafatan baginda.• Bertanggungjawab dan amanah.• Pejuang yang tegas dan berani.• Tawaduk (kehidupan yang sederhana)• Tegas menegakkan agama dan membangunnegara.
 38. 38. Dasar Pentadbiran Khulafa’ ar-Rasyiddin• Undang-undang dan perlembagaan negara.• Khalifah mempunyai kuasa membuat keputusanberdasarkanpandangan ahli Majlis Syura dan Ijtihad.• Khalifah merupak ketua negara.• Gabenor dan pegawai dilantik berdasarkan kecekapan dankewibawaan.• Pemimpin dan rakyat sama-sama ertanggungjawabmembangun dan memajukan negara.• Rakyat wajib mentaati pemerintah yang taat kepada syariatAllah dan rasulNya.• Khalifah tidak mendapat hak istimewa mengatasi undang-undang.• Rakyat boleh memberikan pandangan dan teguran kepadapemimpin mengikut saluran-saluran yang tertentu.
 39. 39. Pembaharuan dalam sistem pentadbiranMenubuhkan Majlis As-Syura - Zaman Sidina Umar majlis syura khas ditubuhuntuk memilih khalifah.- Pandangan merekan dirujuk untuk melantikpegawai kerajaan,- Ahli majlis syura : ahlul jilil wal aqdi (pandaimenghurai dan membuat keputusan)Pentadbiran wilayah - Mewujudkan jawatan gabenor wilayah.- Mewujudkan jawatan baru- Ketua setiausaha- Setiausaha- Pegawai pemungut cukai- Pegawai polis- Pengurus perbendaharaan negara.- Ketua hakim
 40. 40. Penubuhan Jabatan • Dewan al-Jundi- Mengendalikan latihan anggotatentera- Mengemaskinikan maklumatanggota tentera- Mengurus pembayaran gajikepada anggota tetap- Mengurus perkara-perkarakebajikan anggota tentera.• Dewan al-Kharaj- Memungut dan mengumpul hasilnegara- Meyediakan kemudahan kepadaorang ramai umtuk membayarcukai
 41. 41. Kemajuan sosial• Penduduk- Masayarakat islam luar semenanjung tanah arabseperti iraq dan mesir- Golongan bukan islam / kafir zimmi- - semenanjung tanah arab yang memeluk islam zamanrasulullah s.a.w.• Pendidikan- Masjid Institusi pendidikan utama- Kuttab tempat belajar begi kanak-kanak• Mengadakan kemudahan awam- Membangunkan bandar baru : Khufah & Mosul- Pembinaan tali air dan empangan
 42. 42. • Kebajikan- Saidina Umar mansuhkan ijazah kepada orang tuayahudi yang miskin- Melantik pegawai khas bagi meyiasa ketua wilayahagar tidak membebankan rakyat• Keadilan- Tidak memilih kedudukan dalam menguatkuasaundang-undang- Saidina Umar pernah menarik balik tanah milik sahabatmengikut kanun tanah negara
 43. 43. Kemajuan Ekonomi• Zaman umar dan usman perubahan ketara dalam ekonomi kesanperluasan kuasa.• Banyak kawasan pertanian yang subur.• Mengemaskini Baitul mal dan menubuhkan dewan al-kharaj• Undang-undang tanah diperkenal untuk mengelak tanah terbiar• Pertambahan harta daripada zakat , jizyah , ghani ma, fai’ , usyurdan sebagainya
 44. 44. PERLUASAN KAWASANABU BAKAR - Dikalangan kabilah arab sekitar Mekahdan Madinah- Menundukan Syiria dan PalestinUMAR - Membebaskan negeri-negeri di wilayah iraq- Membebaskan Baitul Maqdis , Palestin danMesirUSMAN - Berkembang ke Afrika utara (Libya),kawasan timur (Turkistan) dan beberapakawasan India- Tentera laut menawan pulau CyprusALI - Peluasan kawasan terhenti , negara kurangaman
 45. 45. Kesan Kepimpinan Khulafa’ Ar-Rasyidin• Corak kepimpinan – pemimpin negara adalah ketuaagama yang mendaulatkan syariat islam.• Sifat pimpinan – pemimpin orang yang berakhlak danberwawasan memajukan negara.• Ekonomi – Dasar ekonomi yang adil mewujudkankestabilan rakyat.• Sosial - Perhatian kepada ilmu pengetahuan (akli dannakli).- Rakyat dilayan sama rata / adil.- Kebajkan rakyat diutamakan.
 46. 46. Akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa’Arrasyidin• Negara islam terdedak dengan fitnah dan peperangansesama sendiri.• Wujud golongan munafik yang memecahbelahkan umat.• Timbul perpecahan aliran pemikiran yang memberi kesan .• Ketua negara dilantik secara warisan.
 47. 47. Iktibar daripada Khulafa’ ArrasyidinAkidah -Hidup berpandukan akidah yang benar.-Bersih daripada amalan khurafat dan bid’ah.-Sanggup menghadapi ancaman demi agama.Syariah - Cara hidup berdasarkan syariat islam.- Kuat beribadat.- Sentiasa berjihad dengan harta atau nyawa.Akhlak - Melaksanakan tuntutan al-quran melalui perkataan danperbuatan.- Menjadi conton / qudwah hasannah.Sistemsosial- Layanan yang adil.- Kebebasan menagmalkan agama.Dakwah - Penyebaran dakwah dilakukan oleh individu dankerajaan.- Sanggup melalui rintangan untuk berdakwah.
 48. 48. Kesan pemerintahan khulafa’ al-Rasyidin dari aspek politik• Mengamalkan syura dalam sesuatu keputusan.• Tidak sesekali mementingkan diri .• Pentadbiran berdasarkan al-quran dan al-hadis.• Menegakkan keadilan.
 49. 49. Saidina Abu Bakar as-sidiq RARiwayat hidup -Abdullah bin Abi Qahafah.-Dilahirkan dua tahun selepas kelahiran nabi.-Keturunan Nabi Tamim.-Orang yang mula-mula masuk islam.-Diberi gelaran as-sidiq kerana membenarkankata-kata nabi.-Wafat pada 13 H setelah memerintah selamadua tahun.Sumbangan -Menghapuskan golongan murtad.-Menghapuskan golongan nabi palsu.-Menghapuskan golongan yang enggan membayarzakat.-Membebaskan negeri yang berada di bawahcengkaman Rom dan Parsi.-Mengumpulkan tulisan al-quran.
 50. 50. Proses Perlantikan - Selepas kewafatan rasulullah s.a.w berlakuperselisihan untuk menentukan penggantibeliau.- Golongan Ansar telah melantik pemimpinmereka dari suku Khazraj.- Abu Bakar as-sidiq dan Umar al-Khattabtelah datang ke Saqifah Bani Sa’idah untukberbincang.- Abu Bakar telah mencadangkan AbuUbaidah dan Umur sebagai Khalifah.Polisi Pentadbiran - Memerangi golongan murtad/ nabi palsu/enggan bayar zakat- Menggerakkan semula tentera Usamah binZaid untuk memerangi penduduk Ghassanyang telah membunuh utusan Rasulullahs.a.w- Melantik khalifah selepasnya dengan tujuanmemelihara perpaduan.
 51. 51. Saidina Umar bin al-khattab RARiwayat hidup - Umar bin Al-Khattab bin Naufal.- Dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran nabi.- Keturunan Bani Adi.- Memeluk islam pada tahun ke 6 selepaskerasulan nabi.- Wafat pada 23 H setelah memerintah selama10 tahun.- Wafat ketika berumur 63 tahun.Sumbanganbeliau- Menyusun pentadbiran majlis syura.- Menyusun semula kanun tanah negara.- Memperkenalkan kalendaar tahun hijrah.- Menubuhkan pasukan polis dan tentera lautuntuk menjaga keamanan.- Menubuhkan jabatan baru seperti Dewan al-Jundi dan Dewan al-Kharaj.
 52. 52. Proses perlantikan - Menjadi Khalifah wasiat daripada AbuBakar demi menyelamatkan umat dariberpecah.- Wasiat tersebut ditlis oleh SaidinaUthman bin Affan yang kemudiannyadiumumkan kepada orang ramai.- Perlantikan Saidina Umar bin al-khattabsebagai kahlifah telah dipesertujuisahabat.Polisi pentadbiran - Menyusun semula pentadbiran tanahdengan tidak membahagikan tanah yangdikuasai tentera islam sebagai ghanimah.- Tidak membenarkan para sahabatmeninggalkan kota madinah kecualidengan izin.
 53. 53. Saidina Usman bin AffanRiwayat hidup - Dilahirkan lima tahun selepas kelahirannabi s.a.w- Ketuunan bani Umayyah- Degelar zunnurain kerana mengahwinidua puteri rasulullah s.a.w- Wafat pada umur 80 tahun- Wafat tahun 35 hijrahSumbanganUthman- Menggunakan harta dan kekayaan untukkesejahteraan negara- Mengumpul dan membukukan al-quran- Memperkuatkan pasukan tentera darat danlaut
 54. 54. Proses Perlantikan - Saidina Umar mencadangkanbeberapa sahabat sebagaipengganti- Talhah , Zubair dan Saad menarikdiri- Saidina Uthman telah diisytiharkansebagai khalifah berdasarkanpendapat sahabat dan orang ramaiPolisi Pentadbiran - Membka peluang kepada sesiapayang ingin berjihad- Para shabat tidak lagi melarangmeninggalkan kota Mekah- Melonggarkan syarat penggunaanharta baitul mal- Menetapkan bacaan al-Quran hanyamenggunakan lahjah Quraisy
 55. 55. Saidina Ali bin Abi TalibRiwayat hidup - Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib- Delahirkan pada tahun ke 10 sebelumkerasulan nabi muhammad s.a.w- Merupakan kanak-kanak pertamamemeluk islam- Wafat pada tahun 40H setelahmemerintah selama 5 tahunSumbangan Ali - Menerima jawatan Khalifah ketika keadaannegara tidak tenteram
 56. 56. Proses Perlantikan - Keadaan negara kurang stabilselepas pembunuhan SidinaUthman- Puak-puak pemberontak memintaSaidina Ali menjadi Khalifah- Orang ramai memberi bai’ahkepada beliau kecuali beberapapuak Ummayah sahajaPolisi pentadbiran - Menukar pegawai keturunanUmayyah dnegan pegawai baru- Meneruskan majlis tahkim walaupunditentang khawarij
 57. 57. 2.3 PERKEMBANGAN TAMADUNISLAM DI ZAMAN UMAIYYAH• Bani Umayyah, adalah kekhalifahan Islam pertama setelahmasa Khulafa ar-Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai750 di Jazirah Arab dan sekitarnya (beribukota di Damaskus) ;serta dari 756 sampai 1031 di Kordoba, Spanyol sebagaiKekhalifahan Kordoba. Nama dinasti ini dirujuk kepadaUmayyah bin Abd asy-Syams, datuk moyang dari khalifahpertama Bani Umayyah, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan ataukadangkala disebut juga dengan Muawiyah
 58. 58. 2.3 JELASKANPERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM DIZAMAN UMAIYYAH YANG MELIPUTI :2.3.1 ZAMAN KEEMASAN2.3.2 ZAMAN KEMUNDURAN2.4 HURAIKAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM DIZAMAN ABASSIYAH YANG MELIPUTI :2.4.1 ZAMAN KEGEMILANGAN2.4.2 ZAMAN KEJATUHANDibentangkan Oleh :Sharain Zulaikha Bt Zulkifli
 59. 59. • Masa ke-Khilafahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahunyaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin AbuSufyan, iaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dankemudian orang-orang Madinah melantik Hasan bin Alinamun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan inikepada Mu’awiyah bin Abu Sufyan dalam rangkamendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedangdilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnyaUtsman bin Affan, pertempuran Shiffin, perang Jamal danpenghianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah, danterakhir terbunuhnya Ali bin Abi Thalib.
 60. 60. 2.3.1 Zaman Keemasan Bani Umayyah• Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan perluasan wilayah yangterhenti pada masa khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin AbiThalib dilanjutkan kembali, dimulai dengan menaklukanTunisia, kemudian meluas ke sebelah timur, dengan menguasaidaerah Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afganistansampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah mulaimelakukan serangan-serangan ke ibu kotaBizantium, Konstantinopel.• Sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkankembali pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan. AbdulMalik bin Marwan mengirim tentera menyeberangi sungaiOxus dan berhasil menundukkanBalkanabad, Bukhara, Khawarizm, Ferghana dan Samarkand.Tenteranya bahkan sampai ke India dan menguasaiBalukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Maltan.
 61. 61. • Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zamanAl-Walid bin Abdul-Malik. Masa pemerintahan al-Walidadalah masa ketenteraman, kemakmuran dan ketertiban. UmatIslam merasa hidup bahagia.• Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebihsepuluh tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari AfrikaUtara menuju wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu padatahun 711 M. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukan,Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannyamenyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko (magrib)dengan benua Eropa, dan mendarat di suatu tempat yangsekarang dikenal dengan nama Gibraltar (Jabal Thariq)
 62. 62. • Zaman Umar bin Abdul-Aziz, serangan dilakukan ke Perancismelalui pergunungan Pirenia. Serangan ini dipimpin olehAburrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai denganmenyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia mencubamenyerang Tours.• Namun, dalam peperangan yang terjadi di luar kota Tours, al-Ghafiqi terbunuh, dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol.• Disamping daerah-daerah tersebut , pulau-pulau yang terdapatdi Laut Tengah (mediterania) juga jatuh ke tangan Islam padazaman Bani Umayyah ini.
 63. 63. • Dengan keberhasilan menawan beberapa daerah, baik di timurmahupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyahini betul-betul sangat luas.• Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria,Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia,Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan,Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah.
 64. 64. Jasa Bani Umayyah dalam Pembangunandi berbagai bidang• Al-Walid bin Abdul-Malik (705-715 M) meningkatkanpembangunan, diantaranya membangun panti-panti untukorang cacat, dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap.Serta membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatudaerah dengan daerah lainnya, fabrik-fabrik, gedung-gedungpemerintahan dan masjid-masjid yang megah.• Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkapdengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusahamenubuhkan angkatan bersenjata dan mencetak mata wang.
 65. 65. • Abdul Malik bin Marwan mengubah mata wang Bizantiumdan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam.Untuk itu, dia mencetak wang tersendiri pada tahun 659 Mdengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah AbdulMalik bin Marwan juga berhasil melakukan penubuhan-penubuhan administrasi pemerintahan dan menjadikan bahasaArab sebagai bahasa rasmi administrasi pemerintahan Islam.
 66. 66. 2.3.2 Zaman Kemunduran Bani Umayyah• Faktor Kemunduran Bani Umayyah Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalahsesuatu yang baru (bid’ah) bagi tradisi Islam yang lebihmenekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidakjelas, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang tidaksehat di kalangan anggota keluarga istana Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidakboleh dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi dimasa ‘Ali r.a. Sisa-sisa Syi’ah dan Khawarij terus menjadigerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal danakhir mahupun secara tersembunyi seperti di masapertengahan kekuasaan Bani Umayyah.
 67. 67.  Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara sukuArabia Utara (Bani Qays) dan Arabia Selatan (Bani Kalb) yangsudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing.Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyahmendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan.Disamping itu, sebahagian besar golongan mawali (non-Arab), terutama di Iraq dan wilayah bahagian timur lainnya, merasatidak puas kerana status mawali itu menggambarkan suatuinferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yangdiperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Lemahnya para khalifah, kecenderungan mereka hidup santai, sikaphidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifahtidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala merekamewarisi kekuasaan dan keluarnya mereka dari prinsip-prinsipIslam yang menjadi tonggak tegaknya sebuah negara. Disampingitu, para Ulama banyak yang kecewa kerana perhatian penguasaterhadap perkembangan agama sangat kurang.
 68. 68.  Pertikaian para khalifah dan permusuhan mereka satu samalain padahal dahulunya seia–sekata dan satu tangan dalammenghadapi pihak luar. Yazid bin Walid Abu Khalid yangbergelar “an-Naqidh” misalnya, mengkudeta khalifah danmembunuh misannya Walid hanya untuk bisa menjadi khalifah Banyak bermunculan pemberontakan-pemberontakan yangterjadi yang memecah belah eksistensi negara Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti BaniUmayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipeloporioleh keturunan al-Abbas bin Abd al-Muthalib. Gerakan inimendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan dan kaummawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan BaniUmayyah
 69. 69. 2.4 Perkembangan Tamadun Islam di ZamanAbassiyah• Kerajaan Bani Abbasiyyah (Arab: al-Abbāsidīn)ialah nama yang diberi bagi Khalifah Baghdad iaitu empayarkedua Islam selepas penyingkiran pemerintahan Kerajaan BaniUmmaiyyah. Kerajaan ini merampas kuasa pada tahun 750selepas mereka berjaya mengalahkan tentera Ummaiyyahdalam medan peperangan. Kerajaan ini berkembang selamadua kurun tetapi secara perlahan-lahan mengalami zamankejatuhan selepas kebangkitan tentera berbangsa Turki yangmereka cipta. Kerajaan ini akhirnya berakhir pada tahun 1258selepas Hulagu Khan iaitu seorang panglima tentera Mongolmenghancurkan Baghdad.
 70. 70. 2.4.1 Zaman Kegemilangan Abassiyah• Kestabilan politik• - Memberi perhatian serius kepada pembasmianpemberontakan dan perbalahan puak• Dasar politik kerajaan abbasiyah• - Memberi layanan yang adil kepada semua lapisanmasyarakat tanpa mengira bangsa & keturunan• - Menjalankan hubungan diplomatik yang baik dengan negaraluar• Kedudukan Baghdad yang strategik• - Ia berada ditengah-tengah laluan para pedagang timur &barat• - Menjadi pusat kegiatan perdagangan & pusat pertemuansarjana timur dan barat
 71. 71. • Perpaduan antara kaum• - Memberi layanan yang adil kepada semua bangsa sepertibangsa Turki, Parsi & Arab• - Mereka diberi hak yang sama untuk menjawat jawatan dalampentadbiran negara• - Orang bukan Islam juga diberi layanan baik selagi merekatidak mengkhianati kerajaan Islam. Mereka bebasmengamalkan ajaran agama masing-masing• Penghayatan konsep kerja sebagai ibadat• - Konsep ini mendorong para sarjana untuk mengkaji tentangmuamalat menurut islam• - Umat islam terdorong secara aktif dalam bidang ekonomihasil dari cetusan idea & hukum hakam yang dihurai oleh paracendekiawan islam dalam konsep muamalat
 72. 72. 2.4.2 Zaman Kejatuhan Abassiyah• Kelemahan pemerintah• - Pemerintah ketika itu Al-Wasiqm, tidak melakukan sebarangpembaharuan• - Beliau hanya bergantung kepada pegawai-pegawai Turkiuntuk mentadbir negara• - Saudara Al-Wasiq iaitu Al-Mutawakkil mengambil alihpemerintahan & cuba untuk mengembalikan kegemilanganpentadbiran khalifah tanpa campur tangan pegawai berbangsaturki & parsi• - Usaha beliau tidak dapat diteruskan kerana pengaruh Turkidan Parsi begitu kuat menguasai percaturan politik kerajaanabbasiyah
 73. 73. • Perpecahan wilayah di bawah kekuasaan kerajaanAbbasiyah• - Akhir kurun 9 masihi menunjukkan kuasa khalifah semakinterbatas• - Banyak jawatan-jawatan penting disandang oleh bangsaTurki dan Parsi• - Bangsa-bangsa ini mula membentuk kerajaan & pengaruhsendiri• - Perpecahan ini mengakibatkan keruntuhan kuasa Abbasiyah• Perebutan kuasa• - Putera-putera Al-Mutawakkil berebut kuasa khalifahmengakibatkan kelemahan pentadbiran kerajaan Abbasiyah
 74. 74. • Kegawatan ekonomi• - Rusuhan & pemberontakan sering berlaku pada akhir zamankegemilangan Abbasiyah yang mengganggu perkembanganekonomi kerajaan Abbasiyah• - Para pedagang tidak lagi berkunjung ke Baghdadmenyebabkan dana yang tersimpan di Baitulmal semakinmerosot berbanding peruntukan yang dikeluarkan• Perselisihan aliran fahaman keagamaan• - Pemberontak dari golongan syiah & khawarij seringmengganggu pentadbiran kerajaan Abbasiyah• - Mereka berpendapat jawatan khalifah hanya layak disandangoleh pemimpin kumpulan mereka sahaja• - Keadaan ini mengganggu keamanan negara
 75. 75. • Serangan dari luar• - Kerajaan abbasiyah di akhir zaman pemerintahandiserang oleh musuh-musuh dari utara ( Gorgia &Arminia ), barat ( tentera salib ) dan timur ( kerajaanMonggol )• - Banyak kawasan-kawasan Islam diserang serta umatislam dibunuh dengan kejam semasa serangan ini• - Kawasan-kawasan kecil lain ada yang menuntutkemerdekaan dari jajahan Abbasiyah• - Pusat pentadbiran di Baghdad tidak dapat memainkanperanan berikutan serangan-serangan tersebut & ramaipejuang-pejuang Islam yang terkorban

×