Teri patmutun
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Teri patmutun

on

 • 1,574 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,574
Views on SlideShare
1,574
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Teri patmutun Teri patmutun Presentation Transcript

 • Թվերի պատմություն 0 . 1. I 2. II 3. III 4. IV 5. V 6. VI 7. VII 8 VIII 9. IX
 • º·Çåï³Ï³Ý Ãí»ñ
  • Հին ժամանակներից մեզ են հասել տարբեր ժողովուրդների գրագրության շատ մասունքներ: Եգիպտեսում մ.թ.ա. 4000 տարի առաջ հաշվարկները կատարում էին փայտիկներով`փորագրելով սալիկների վրա :Եգիպտոսում են առաջացել բնական թվերը մ.թ.ա.2000 տարի առաջ:
  • I- ՄԵԿ -ՏԱՍ
  • I I-ԵՐԿՈՒ -ՔՍԱՆ
  • I I I-ԵՐԵՔ
  • I I I I-ՉՈՐՍ -ԵՐԵՍՈՒՆ
  • I I I -ՀԱՐՅՈՒՐ
  • I I -ՀԻՆԳ
 • Հռոմեական թվեր :
  • Հռոմեական թվերը առաջացել են եգիպտական թվերից հետոՀռոմեական թվանշանները առաջացել են ditus µ³éÇó, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ù³ï»ñ:
  • I - ² é³çÇÝ L - ÐÇëáõÝ
  • II - ºñÏñáñ¹ C- гñÛáõñ
  • III - ºññáñ¹ D- ÐÇÝ· ѳñÛáõñ
  • IV- âáññáñ¹ M - ѳ½³ñ
  • V - ÐÇÝ·»ñáñ¹
  • VI- ì»ó»ñáñ¹
  • VII- Úáûñáñ¹
  • VIII- àõûñáñ¹ C ETUM(100)
  • IX - ÆÝÝ»ñáñ¹
  • X – î³ë»ñáñ¹ M ILLE(1000)
 • Հայկական հաշվարկի սեփական համակարգ Ø»ëñáåÛ³Ý ï³é»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÇó Ñ»ïá, ѳۻñÁ ³Û¹ ï³é»ñÇ ÙÇçáóáí ëï»ÕÍ»óÇÝ Ñ³ßí³ñÏÇ ë»փ³Ï³Ý ѳٳϳñ·Á : Àëï ³Û¹ ѳٳÝϳñ·Ç ³Ûµáõµ»ÝÇ ³é³çÇÝ ÇÝÁ ï³é»ñÁ ²- ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý 1-9 Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ, ѳçáñ¹ ÇÝÁ ï³é»ñÁ Ä -Ô ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý Ù»Ï ï³ëÝÛ³ÏÇó ÙÇÝ㨠ÇÝÁ ï³ëÝÛ³ÏÁ ¨, í»ñç³å»ë , ³Ûµáõµ»ÝÇ í»ñçÇÝ ÇÝÁ ï³ëé»ñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ѳ½³ñÝ»ñÁ: ²Ûë µáÉáñÁ ·ñ»Ýù ³ÕÛáõë³ÏÇ ÙÇçáóáí :
  • ² = 1 Ä = 10 Ö =100 è = 1000
  • Բ = 2 Æ = 20 Ø= 200 ê = 2000
  • ¶ = 3 È = 30 Ú = 300 ì = 3000
  • ¸ = 4 Ê = 40 Ü = 400 î = 4000
  • º = 5 Ì = 50 Þ = 500 ð = 5000
  • ¼ = 6 Î = 60 à = 600 ò = 6000
  • ¾ = 7 Ð = 70 â = 700 àô = 7000
  • À= 8 Ò = 80 ä = 800 ö = 8000
  • Â= 9 Ô= 90 æ= 900 ø = 9000
 •  
 • Շատ զրոներ պարունակող թվեր
  • Միլիոն- 1000000
  • Միլիարդ- 1000000000
  • Տրիլիոն- 1000000000000
  • Բրիլիոն- 1000000000000000
  • Սիկստրիլոին- 1000000000000000000
  • Կվադիրիտրիլիոն- 1000000000000000000000
  • Գուգոլ- 1000…0 /100հատ զրո/
 • Զարմանալի թվեր
  • 123456789 x 8 + 9= 987654321 3 x 37 = 111
  • 12345678 x 8 + 8= 98765432 6 x 37 = 222
  • 1234567 x 8 +7 =9876543 9 x 37 = 333
  • 123456 x 8 +6 =987654 12 x 37 =444
  • 12345 x 8 +5 =98765
  • 1234 x 8 +4 =9876 33 x 3367 = 111111
  • 123 x 8 +3 =987 66 x 3367 = 222222
  • 12 x 8 +2 = 98 99 x 3367 = 333333
  • 1 x 8 + 1=9
 • Թվերի սխեմատիկ կառուցվածք Թվեր տարին երկրներ հեղինակներ բնական Մ.թ.ա2000 . Եգիպտոս   Եգիպտական կոտորակներ Մ.թ.ա1500 . Եգիպտոս   կոտորակներ Մ.թ.ա. 1500 Բաբելոն   Պարզ, բաղադրյալ Մ.թ.ա 5- րդ . դար Անտիկ Հունաստան  Մ.թ.ա 3- րդդար Անտիկ Հունաստան Արքիմեդ անվերջ Մ.թ.ա 3- րդդար Անտիկ Հունաստան Էվվկլիդ իռացիոնալ 3-րդ դար Անտիկ Հունաստան Դիոֆանդ տասական 5 դար Հնդ/արաբական Ալ Գեբրա բացասական 10 դար Հնդ/արաբական Օմար Խայամ Զրո 10 դար Հնդ/արաբական   հանրահաշվական 15 – րդ դար Եվրոպա Վիետ е 17.- րդ դար Եվրոպա Նեպեր տրանսցենտանտ 19 - րդդար Եվրոպա Լիուվիլ իրական 19 – րդ դար Եվրոպա Դեդեկինդ կոմպլեքս 19 – րդ դար Եվրոպա Գաուս քարորդային 19 – րդ դար Եվրոպա Համիլտոն հիպերկոմպլեքս 19 – րդ դար Եվրոպա  
 • Ինչի համար են թվերը
  • -Ապրելու
  • -Առանց թվերի կյանք չկա: -Շփոթեցնելու:
 • Ինչի համար են թվերը
  • -Ամեն ինչի:
  -Բարդ հարց է: -Օ ý : - Առանց թվերի ³ÝÇÙ³ëï ¿ ³åñ»ÉÁ:
 • ՀԱՐՑ
  • Ձ այնավոր տառերը նշանակիր զույգ թվերով, իսկ բաղաձայն տառերը նշանակիր կենտ թվերով: Նշանակումից հետո դու կստանաս յուրաքանչյուր բառի <<կոդը>>:
  • Գտիր կոդը`
  • << ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ >>