Arvosijoittajan tunnusluvut, Kim Lindström

 • 5,144 views
Uploaded on

Nordnetissä 27.11. pidetyn "Mitä arvosijoittajan on tiedettävä tilinpäätösanalyysistä?" -koulutuksen esitys.

Nordnetissä 27.11. pidetyn "Mitä arvosijoittajan on tiedettävä tilinpäätösanalyysistä?" -koulutuksen esitys.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
5,144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ARVOSIJOITTAJAN TUNNUSLUVUT Nordnet-koulu Helsinki 27.11.2012 Kim LindströmCardia Invest Oy AbPuh. 09-596859Mob. 050-3699695kim.lindstrom@cardia.fi
 • 2. MITÄ TARKOITETAAN ARVOSIJOITTAMISELLA?Sijoittajien laumakäyttäytymisen vuoksi pörssikurssit saattavat poiketa rajustiyritysten todelliseen ”sisäiseen” arvoon verrattuna. Suosikkiosakkeetylihinnoitellaan, hyvätkin unohdetut osakkeet alihinnoitellaan. Tunteidensaohjaamina sijoittajat syyllistyvät lukuisiin käyttäytymisvirheisiin.Arvosijoittaja hinnoittelee osakkeet yritysostajan tapaan, pyrkii hyötymäänsijoittajien käyttäytymisvirheistä sekä menee vastavirtaan sijoittajalaumaannähden. Arvosijoittaja painottaa olemassa olevaa kassavirtaa jaosingonmaksukykyä ylisuurten kasvuodotusten asemesta. Arvosijoittaja suosiiyhtiön nettovarallisuuteen, tuloksentekokykyyn ja osingonjakoon nähdenaliarvostettuja osakkeita.Rahoitustutkijat ovat todistaneet, että arvosijoittaminen johtaa keskimääräistäparempaan sijoitusmenestykseen pitkällä aikavälillä. Monet huippusijoittajat(mm. Warren Buffett) ovat arvosijoittajia. Ylituotto toteutuu nimenomaanpitkällä aikavälillä.
 • 3. PÖRSSIYHTIÖIDEN MARKKINA-ARVO HELSINGISSÄ 31.10.2012 YHTEENSÄ 120,6 MILJARDIA EUROA Pienyhtiöt Sampo 2,0% 11,2% Keskisuuret yhtiöt 11,4% Fortum 10,5% Muut suuryhtiöt Kone 26,1% 10,2% Nokia 6,5% TeliaSonera Wärtsilä 3,1% 5,1% Stora Enso UPM-Kymmene 3,3% 3,6% Metso Nokian Renk. 3,4% 3,5%
 • 4. OSAKKEIDEN KOKONAISTUOTOSTA (A)Osakkeiden pitkän aikavälin kokonaistuoton likiarvo saadaan yhtälöstä:Osakkeen prosentuaalinen kokonaistuotto =osakkeen osinkotuotto ostohetkellä + voittojen kasvu prosenteissaKatso lähemmin:Burton G. Malkiel: A Random Walk Down Wall StreetJeremy J. Siegel: Stocks for the Long Run
 • 5. OSAKKEIDEN KOKONAISTUOTOSTA (B)Jos yhtiöllä on osinkopolitiikka ja tavoitteellinen jakosuhde, pätee seuraava yhtälö pitkälläaikavälillä:Voittojen kasvu prosenteissa ~ osinkojen kasvu prosenteissaAiempi yhtälö voidaan silloin kirjoittaa muotoon:Osakkeen prosentuaalinen kokonaistuotto =osakkeen osinkotuotto ostohetkellä + osinkojen kasvu prosenteissaHuom! Osakkeen pitkän aikavälin kurssikehitys näkyy osinkojen kasvussa, silläosinkotuoton pysyessä ennallaan: osakkeen arvonnousu = osinkojen kasvu
 • 6. LYHYESTI OSINKOTUOTOSTAOsinkotuotto on sijoittajan keskeisimpiä tunnuslukujaLaskenta helppoa: osinko/osakekurssi, ilmaistaan prosenttilukuna Osinkotuotto on suoraan verrattavissa korkosijoitusten korkoon Osinko on osakesijoitusten suhteellisen riskitön pohjatuotto Korkea osinkotuotto vakaata tulosta tekevässä yhtiössä suojaa kurssilaskulta Mitä nopeammin osinko kasvaa pitkällä aikavälillä, sitä alhaisempi osinkotuotto voi olla Sijoittajat arvostavat aina osinkoa enemmän kuin jakamatta jätettyä voittoa Tavallista korkeampi osinkotuotto usein aliarvostetun osakkeen tunnusmerkki Lisäosingot saattavat johtaa harhaan osinkotuottoa tulkittaessa Pääomanpalautus osingonluontoinen mutta verotus erilainen
 • 7. KESKIMÄÄRÄINEN OSINKOTUOTTO HELSINGISSÄ VUOSINA 1995-2012, % TILANNE VUODEN LOPUSSA JA 31.10.2012 VERRATTUNA VALTIONLAINOJEN TUOTTOON, %7 Osinkotuotto, pörssiosakkeet Tuotto, viisivuotiset valtionlainat6543210 95 96 98 99 00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 97 07 20 20 20 20 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 0. .1 31
 • 8. OSINGON MERKITYKSESTÄ SIJOITTAJALLEOsingon pitkän aikavälin kasvu ja osakkeen arvonnousu kulkevat käsi kädessäVain taloudellisesti vahva yhtiö pystyy johdonmukaiseen osinkopolitiikkaanOsinkopäätös heijastaa yritysjohdon näkemystä yhtiön tulevaisuuden näkymistäOsakkeen oikea hinta = tulevat kassavirrat eli osingot diskontattuina nykyarvoonsaOsingoista jatkuvaa kassavirtaa ilman osakemyyntejä myös huonoina aikoinaOsingot vakaampia kuin osakekurssit - korkea osinkotuotto alentaa riskitasoaOsinkotuotto kertoo osakkeen hinnoittelusta ja yhtiöön liitetyistä kasvuodotuksista
 • 9. LYHYESTI P/E-LUVUSTA (VOITTOKERROIN)Voittokerroin, Price/Earnings (P/E):P: osakekurssiE: yrityksen nettovoitto jaettuna osakkeiden lukumäärällä tilinpäätöspäivänä(EPS = earnings per share, tulos osaketta kohti) Kertoo kuinka monen vuoden voitto sisältyy kurssiin voiton pysyessä ennallaan Mitä nopeammin voitto kasvaa, sitä korkeampi P/E hyväksytään Kertaluonteisten erien vuoksi todellinen tuloksentekokyky vaikea määritellä P/E luotettavin kun tuloskehitys tasainen; harhaanjohtava syklisissä yhtiöissä Yhtälön E ongelmallinen: johto pystyy sormeilemaan näytettyä tulosta E:n arvona voi olla edellisen vuoden tai 12 kk:n tulos, kuluvan vuoden ennuste E:tä täydentävänä mittarina voi käyttää vapaata kassavirtaa osaketta kohti Mitä alhaisempi korkotaso, sitä korkeampi P/E hyväksytään Käänteisluku E/P (=tulostuotto) on suoraan verrattavissa korkotasoon Inflaatio on omiaan alentamaan P/E-lukuja (=korot ja tulostuotot nousevat) P/E ei ota huomioon yhtiön velkaantuneisuusastetta Tavallista alhaisempi P/E usein aliarvostetun osakkeen tunnusmerkki
 • 10. LYHYESTI P/B-LUVUSTA (TASESUBSTANSSIN HINTA)Tasesubstanssin arvostus, Price/Book (P/B) tai markkina-arvo/taseen oma pääoma:P: osakekurssiB: taseen oma pääoma jaettuna osakkeiden lukumäärällä tilinpäätöspäivänä; osakekohtainen oma pääoma P/B:n ongelmana: kirjanpitoarvot eivät aina vastaa omaisuuden käypää arvoa Goodwill-erät ja niiden arvonalentumistestaus (impairment test) riskinä P/B käyttökelvoton, jos runsaasti aineetonta omaisuutta (henkinen pääoma) B kehittyy hyvin vakaasti ja luotettavasti; etu P/B:tä ajatellen Oman pääoman kasvuvauhti riippuu tuloksen kasvusta ja voitonjakosuhteesta Nopeasti kasvavan yhtiön P/B-luku on korkeampi kuin hitaasti kasvavan Tavallista alhaisempi P/B usein aliarvostetun osakkeen tunnusmerkki Kroonisesti tappiota tuottavien yritysten P/B oikeutetusti myös alhainen Substanssialennus sijoitusyhtiöitä kaikkialla vaivaama ongelma Takaisinostot ja osakeannit vaikuttavat osakekohtaiseen omaan pääomaan
 • 11. OSINKOJEN, TULOSTEN ANTIOIKAISUSTA (A)Miksi?Tavoitteena saattaa eriaikojen osakekohtaiset tunnusluvut keskenäänvertailukelpoisiksi. Nämä tunnusluvut voivat olla esimerkiksi osakekohtaisia osinkoja,kassavirtoja, omia pääomia, tuloksia ja osakekursseja.Vertailukelpoisuus katoaa merkintäetuoikeusantien seurauksena. Jakamallahistorialliset luvut antikertoimella vertailukelpoisuus palautuu. Antikertoimet voidaanketjuttaa toisiinsa, mikäli anteja on useita historiallisen arvon ja nykyarvon välillä.PeriaateSelvitetään kuinka paljon vanhan osakkeenomistajan osakemäärä kasvaa ilman uuttapääomapanosta. Laskettaessa maksullisen osakeannin antikerrointa selvitetääntodellisuudessa piilevän rahastoannin suuruus (myydään niin monta merkintäoikeuttaettä myyntituloilla voidaan rahoittaa myymättä jääneiden merkintäoikeuksien käyttöäuusien osakkeiden merkintään.)
 • 12. OSINKOJEN, TULOSTEN ANTIOIKAISUSTA (B)EsimerkkejäSuunnattu anti: oikaisua ei tehdä (ei vaikuta vanhan osakkeenomistajan osakemäärään)Rahastoanti: Wärtsilä 2011, yhdellä vanhalla yksi uusi ---> antikerroin: 2Split: Kone 2002, yhdestä kolmeen ---> antikerroin: 3Kone 2005, yhdestä kahteen ---> antikerroin: 2; ketjutettu kerroin: 6Kone 2008, yhdestä kahteen ---> antikerroin: 2; ketjutettu kerroin: 12Käänteinen split: Elektrobit 2005, viidestä yhteen ---> antikerroin: 0,2Maksullinen osakeanti: Technopolis 2008, 10:3 á 4,50 ---> antikerroin: 1,0431Technopolis 2012, 21:4 á 2,70 ---> antikerroin: 1,0505; ketjutettu kerroin: 1,0958Maksullinen osakeanti: Outokumpu 2002, 8:3 á 6,37 ---> antikerroin: 1,0952Outokumpu 2012, 1:7 á 0,79 ---> antikerroin: 3,8205; ketjutettu kerroin: 4,1865Outokummun osingot 2001-2011:Nimellisesti: 0,61 0,40 0,20 0,50 0,45 1,10 1,20 0,50 0,35 0,25 0,00Oikaistuina: 0,15 0,10 0,05 0,13 0,12 0,29 0,31 0,13 0,09 0,07 0,00Maksullisen osakeannin kerroin on sitä suurempi mitä enemmän osakkeita annetaan suhteessavanhaan osakemäärään ja mitä alhaisempi merkintähinta on suhteessa pörssikurssiin
 • 13. www.talentumshop.fi
 • 14. OSAKKEIDEN KOKONAISTUOTTO TUNNUSLUKUJEN MUKAAN KESKIMÄÄRÄINEN KOKONAISTUOTTO 28.2.2002 - 30.6.2011, % 112 YHTIÖTÄ PAREMMUUSJÄRJESTYKSESSÄ NELJÄSSÄ KVARTIILISSA TUNNUSLUKUJEN MUKAAN 28.2.2002 Ylin kvartiili (1-28) Kakkoskvartiili (29-56) Kolmoskvartiili (57-84) Alin kvartiili (85-112) Pörssiosakkeiden keskimääräinen kokonaistuotto151050 Kurssi/oma pääoma (P/B) Osinkotuotto, % Kurssi/voitto (P/E) Tunnusluvut yhteensä