Bahan LDP Matematik Tahun 3

7,549 views
7,226 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,300
Actions
Shares
0
Downloads
177
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bahan LDP Matematik Tahun 3

 1. 1. LATIHAN DALAMPERKHIDMATAN PENYEBARAN MAKLUMAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3
 2. 2. Organisasi & Peruntukan Masa KSSR Tahap 1 MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MODUL SK SJKC SJKTMODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Malaysia 360 300 300 2 Bahasa Inggeris 300 150 150 Bahasa Cina 360 3 Bahasa Tamil 360 4 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral 180 120 120 5 Pendidikan Jasmani 60 60 60 6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30 7 Matematik 180 180 180MODUL TERAS TEMA Dunia Kesenian: 60 60 60 8 • Dunia Seni Visual • Dunia Muzik 30 30 30 9 Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60MODUL ELEKTIF 10 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 90 - - Perhimpunan 30 30 30 Jumlah 1380 1380 1380
 3. 3. Organisasi & Peruntukan Masa KSSR Tahap II MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)BIL MATA PELAJARAN SK SJKC SJKT MATA PELAJARAN TERAS1 Bahasa Malaysia 300 270 2702 Bahasa Inggeris 300 150 150 Bahasa Cina - 300 -3 Bahasa Tamil - - 3004 Matematik 180 180 1805 Sains 120 120 1206 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 1507 Pendidikan Jasmani 60 60 608 Pendidikan Kesihatan 30 30 309 Pend. Seni Visual 60 60 6010 Pend. Muzik 30 30 3011 Reka Bentuk & Teknologi/TMK 60 60 6012 Sejarah 60 60 60 MATA PELAJARAN ELEKTIF13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - - Perhimpunan 30 30 30 Jumlah 1500 1500 1500
 4. 4. Dokumen Kurikulum Bahan Kurikulum• Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan Kurikulum • Buku Teks • Buku Panduan Pengajaran • Buku Panduan Kreativiti • Buku Panduan Keusahawanan • Buku Panduan TMK Bahan Pentaksiran• Dokumen Standard Prestasi
 5. 5. Strategi Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran Aplikasi Berfikir Teori Belajar Kecerdasan Cara Dalam Pelbagai P&P Belajar Dalam P&P PenggunaanPembelajaran TMK Masteri Pengajaran Pembelajaran Berasaskan Akses Kendiri Kajian Masa Pembelajaran Pembelajaran Secara Depan Secara Konstruktivisme Kontekstual
 6. 6. KBSR vs KSSR Modular berasaskan 6 Tunjang: Linear berasaskan 3 Bidang: Reka Bentuk Kurikulum • Komunikasi • Komunikasi • Kerohanian, Sikap & Nilai • Kemanusiaan • Manusia dan Alam Kelilingnya • Perkembangan Fizikal & Estetika • Perkembangan Diri Individu • Sains dan Teknologi • Keterampilan Diri Sukatan Pelajaran Bahan Kurikulum Dokumen Standard Kurikulum Huraian Sukatan PelajaranTahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) • Mata pelajaran Teras, Wajib & • Modul Teras Asas, Modul Teras Tambahan Organisasi Kurikulum Tema & Modul Elektif.Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) • Mata pelajaran Teras, Wajib & • Mata pelajaran Teras & Elektif Tambahan (Membaca, Menulis dan (Membaca, Menulis, Mengira3M Mengira) Fokus 4M dan Menaakul) Elemen Kreativiti dan Inovasi,Elemen Kemahiran Berfikir SecaraKritis dan Kreatif Elemen Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara eksplisit
 7. 7. BIDANG PEMBELAJARAN (TAJUK-TAJUK DI BAWAH BIDANG PEMBELAJARAN)Nombor dan Sukatan dan PerkaitanOperasi Geometri dan Nombor Bulat Masa dan Algebra Penambahan Waktu Koordinat Penolakan Ukuran Perkadaran Pendaraban Panjang Pembahagian Jisim Statistik dan Operasi Isipadu Kebarangkalian Bergabung Cecair Perwakilan Data Pecahan Bentuk Tiga Purata Perpuluhan Dimensi Wang Bentuk Dua Peratus Dimensi
 8. 8. REKA BENTUK KURIKULUM MATEMATIK
 9. 9. PROSESDalam pendidikan matematik,proses berikut perlu diberipenekanan: Berkomunikasi Menaakul Membuat perkaitan Menyelesaikan Masalah Membuat Perwakilan
 10. 10. KEMAHIRAN DALAM MATEMATIKKemahiran dalam matematik yang harusdikembangkan dan dipupuk dalam kalanganmurid meliputi numerasi, mengukur danmembina, mengendali dan mentafsir data,manipulasi aritmetik, manipulasi algebra,mengguna algoritma dan menggunakan alatmatematik dan TMK. Kemahiran matematik Kemahiran menganalisis Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran membuat penyelidikan Kemahiran berkomunikasi Kemahiran menggunakan teknologi
 11. 11. SIKAP DAN NILAISikap dalam matematik merujuk kepada aspekafektif dalam pembelajaran matematik yangmerangkumi antara lain:• Tanggapan terhadap matematik dan kebergunaan matematik• Minat dan keseronokan mempelajari matematik• Penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan matematik,• Keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan matematik, dan• Cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan matematik.
 12. 12. Respons murid tentang amalan pengajaran matematik yang berkesan Menyelesaikan masalah matematik lebih daripada yang disediakan dalam buku teks. Bekerja dengan seorang rakan atau lebih untuk menyelesaikan tugasan matematik yang mencabar. Sumbangsaran dalam kumpulan tentang bagaimana menyelesaikan masalah matematik. Membentang projek matematik secara lisan kepada kelas. Menerangkan kepada kelas bagaimana saya menyelesaikan suatu masalah matematik. Melakukan tugasan menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan penimbang. Menggunakan kiub, piramid dan pepejal geometri lain. Menulis beberapa ayat menerangkan bagaimana saya menyelesaikan masalah matematik. Menerangkan pelbagai cara bagi menyelesaikan masalah matematik.
 13. 13. BIDANG PEMBELAJARAN TAHUN 3 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …Kenyataan umum Kenyataan khusus tentang apatentang domain kognitif yang murid PATUT TAHU dan(pengetahuan) dan BOLEH LAKUKAN.afektif (sikap dan nilai)yang boleh dicapai olehmurid dalam sesuatusubtopik.
 14. 14. PERBANDINGAN KANDUNGAN MATEMATIK TAHUN 3 (KBSR DENGAN KSSR) KBSR KSSR Nombor hingga 10 000 Nombor bulat hingga 10 000 Tambah hingga 10 000 Tambah Tolak dalam lingkungan Tolak 10 000 Darab (6, 7, 8, 9) Darab Bahagi (6, 7, 8, 9) Bahagi Wang hingga RM100 Pecahan Masa dan waktu Perpuluhan Ukuran dan Sukatan Peratus Ruang Wang Perwakilan Data Ukuran dan Sukatan Ruang Perwakilan Data
 15. 15. 7. PERPULUHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk … (i) Menamakan pecahan7.1 Mengenal perpuluhan perseratus. hingga dua tempat perpuluhan. (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hinggga sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah. (iv)Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi.
 16. 16. 7. PERPULUHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk … (i) Menulis sifar perpuluhan sifar7.2 Menulis perpuluhan. satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah.
 17. 17. 7. PERPULUHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk … (i) Membandingkan nilai perpuluhan7.3 Membandingkan nilai hingga dua tempat perpuluhan, perpuluhan. dengan berpandukan petak seratus, garis nombor dan gambarajah.
 18. 18. 8. PERATUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk … (i) Menama dan menyebut peratus.8.1 Mengenal peratus. (ii) Mengenal simbol peratus. (iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi.
 19. 19. 8. PERATUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk … (i) Menulis satu hingga seratus8.2 Menulis peratus. peratus mengikut sebutan dan lorekan petak seratus.
 20. 20. Apa itu Menaakul? Menaakul adalah suatu kemahiran yang penting (dalam Matematik). Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami Matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian Matematik lebih bermakna. Ramai murid termasuk sebilangan guru menganggap Matematik sebagai suatu siri langkah-langkah/satu set prosedur/algoritma yang perlu diikuti bagi mendapatkan jawapan atau penyelesaian tanpa memahami konsep Matematik yang sebenarnya. Kemahiran menaakul merupakan satu proses kognitif yang membolehkan murid memberi sebab dan akibat serta berkeupayaan melakukan langkah-langkah yang rasional, logik dan bermakna bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Kemahiran menaakul tidak mudah dinilai seperti kemahiran menulis, membaca dan mengira kerana ia adalah satu proses kognitif yang berlaku di dalam otak. Bagaimana menilai?
 21. 21. Jenis-jenis PenaakulanStiggins telah mengenal pasti enamjenis penaakulan: Menganalisis (Analytical reasoning) Mensintesis (Synthesizing reasoning) Membanding (Comparative reasoning) Mengelas (Classifying reasoning) Induksi dan Deduksi (Induction and Deduction reasoning) Menilai (Evaluation reasoning)
 22. 22. Bagaimana melatih murid menguasai kemahiran menaakul? Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran menaakul perlu dilaksana secara terancang, menarik dan mencabar daya imaginasi murid. Guru perlu mengambil kira keperluan mengembangkan intelek dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif murid. Antara teknik yang boleh dilaksanakan adalah:  Perbincangan dan soal jawab  Penggunaan pengurusan grafik Guru  Pembelajaran secara koperatif bertanggungjawab  Sumbang saran dalam penyelesaian masalah mengajar murid  Projek  Permainan menaakul.  Perbahasan  Inkuiri dll Untuk menggalakkan murid menaakul, masalah/soalan yang diberi seharusnya memerlukan murid menerangkan/menjelaskan mengapa cara tersebut dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara dan langkah-langkah penyelesaian murid yang menampakkan cara murid berfikir adalah penting dan perlu diambil kira.
 23. 23. Akibat murid tidak menguasai kemahiran menaakul…
 24. 24. DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN1. Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/ Bilangan murid2. Tema/Tajuk3. Standard Pembelajaran (Kod Sahaja)4. Objektif Pembelajaran5. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i) Persediaan ii) Imaginasi iii) Perkembangan iv) Tindakan1. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) (EMK KSSR dan EMK sedia ada)7. Bahan Bantu Belajar8. Penilaian P&P9. Refleksi : i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan) 24
 25. 25. 3+ =8Kesalahan konsep: menyatakan 3 dipindahkan ke sebelahkanan dan operasi tambah ditukar kepada tolakKonsep sebenar:Dalam ayat matematik, sebelah kiri dan sebelah kananmestilah seimbang.Dalam soalan diatas, sebelah kiri perlu ditolak dengan 3supaya sahaja yang tinggal. Bagi menyeimbangkankedua-dua bahagian , sebelah kanan juga perlu ditolakdengan 3. 3+ =8 =8-3
 26. 26. Ayat matematik yang manakah betul? 2x3=6 3x2=6
 27. 27. RM5 X 7 7 x RM5 10cm X 9 9 x 10cmNota: Ayat matematik adalah berkait dengan konsep
 28. 28. 12 kg 4 X 4 X 12 kgNota:Bentuk lazim adalah berkait dengan prosedur / jalan kerja
 29. 29. A B Tekankan penulisan yang betul bagi simbol liter iaitu seperti dalam gambar A
 30. 30. Penulisan nilai-nilai wang, ukuran masa, jisim, panjang, isipadu: Mesti jarakkanangka dengan simbol kecuali bagi wang . Betul Salah RM150 RM 150 75sen 75 sen 80 g 80g 300 km 300km 59 kg 59kg
 31. 31. 6 X 8 = 48 3 2 6 2 puluh x 8 = 16 puluh 3 ratus x 8 = 24 ratusx 8 4 8 Puluh ialah satu sifar (0) 1 6 0 Ratus ialah dua sifar (00)2 4 0 02 6 0 8
 32. 32. 2 7 3 8x 9 x 9Bagi pendaraban dengan nombor 9 sahaja
 33. 33. 7-1 6 7 - 1 5
 34. 34. 7-1 5
 35. 35. Bagaimana Mendapatkan bahan KSSR MatematikTahun 3 secara atas talian
 36. 36. Klik di sini.
 37. 37. Klik di sini.
 38. 38. Klik di sini.
 39. 39. Klik di sini.
 40. 40. Klik di sini.

×