• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
2013 rpt3 geografi
 

2013 rpt3 geografi

on

 • 610 views

Perkongsian RPT Geografi Tingkatan 5 tahun 2013

Perkongsian RPT Geografi Tingkatan 5 tahun 2013

Statistics

Views

Total Views
610
Views on SlideShare
610
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  2013 rpt3 geografi 2013 rpt3 geografi Presentation Transcript

  • 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 SMK SERI PERAK TELUK INTAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS 2014 GEOGRAFI TINGKATAN 3 Disediakan Oleh : PN. HJH. NORAINI BT. HASBOLLAH GURU CEMERLANG GEOGRAFI SMK SERI PERAK, TELUK INTAN. (ainihass@gmail.com) Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 1
  • 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia. OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid: 1. Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan. 2. Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. 3. Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab. 4. Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain 5. Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia. 6. Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain. 7. Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana. 8. Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik. 9. Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional. 10. Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 2
  • 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahaptahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid Instrumen o : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 3
  • 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 3 BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN Mengetahui kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia. 1 TAHU 2 TAHU DAN FAHAM 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia. 5 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Mengetahui dan memahami kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Menilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 4
  • 2014 Minggu/ Tarikh RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Mengenal pasti kedudukan dengan menggunakan Rujukan Grid berasaskan peta topografi. 2 – 10 Mengenal pasti dan menyatakan Garisan Timuran dan Jan. 2014 Garisan Utaraan berasaskan peta topografi Menyata dan menamakan ciri Geografi berdasarkan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka Menunjuk cara penggunaan dan membanding bezakan penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan ciri Geografi. M3 Menentukan Ketinggian dalam peta lakar yang Ketinggian berasaskan peta topografi. 13 – 17 Menyatakan cara mengenal dan menentu ketinggian Jan. 2014 dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi Membanding dan membezakan 5ciri5-ciri simbol ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. Mengira ketinggian berpandukan selang kontur dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. 14.1.2014 Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. 17.1.2013 Cuti Hari Thaipusam M4 Kontur dan Mengenal pasti bentuk muka bumi berdasarkan Keratan garisan kontur. 20 - 24 Rentas Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri-ciri Jan. 2014 garisan kontur. a) Cerun curam b) Cerun landai c) Cerun bertangga Melukis ciri keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan ciri keratan rentas yang dilukis. M5 Arah Bearing Menentukan bearing dengan menggunakan jangka Arah sudut di atas peta lakar berasaskan peta topografi. 27 - 29 Mengukur bearing sesuatu tempat dengan Jan. 2014 menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berdasarkan peta topografi. 30 Jan. – 2 Feb. 2014 Cuti Tahun Baru Cina M1 – M2 1. Kedudukan Unsur Patriotisme Band / Deskriptor / Evidens Cadangan MBM Kedudukan Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan B1D1E1 B1D1E2 U/PATRIOTISME Mencintai negara Mengenal Garisan Timuran dan Utaraan Menyatakan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka Menentukan kedudukan ciri-ciri Geografi dengan menggunakan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka B3D1E1 NILAI Ketepatan Peta Topografi Nota animasi Internet Lembaran kerja Buku teks B2D1E1 Mengenal simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar B2D1E2 Menamakan pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur Peta Topografi Nota animasi U/PATRIOTISME Mencintai negara Lembaran kertas Pembaris NILAI Ketepatan Jangka sudut Buku teks B3D1E2 Mengukur bearing sudutan. 5
  • 2014 Minggu/ Tarikh M6 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Tajuk/ Tema Skala Konsep Jarak Keluasan 3-7 Feb 2014 M7 Peta 10 - 14 Feb 2014 M8 17 - 21 Feb 2014 Graf, Carta dan Rajah Pandangan Darat Fizikal Pandangan Darat Budaya Hasil Pembelajaran/Objektif Menggunakan skala untuk menentukan jarak dan keluasan di atas peta lakar berasaskan peta topografi. Menyatakan jenis-jenis skala : -Skala lurus , -Skala penyata -Skala pecahan wakilan -Mengukur jarak dan mengira keluasan dengan menggunakan skala dalam peta. -Menukar dan menghubungkaitkan setiap skala. Skala lurus , Skala penyata Skala pecahan wakilan -Mengira keluasan berpandukan skala peta. Unsur Patriotisme Band / Deskriptor / Evidens B1D1E3 U/PATRIOTISME Mencintai negara Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan Peta Topografi Nota animasi Benang NILAI Bersyukur Ketepatan. Jaluran kertas Kertas surih Buku teks B3D1E3 KERJA KURSUS GEOGRAFI PBSMR BERMULA Mencintai negara Mengenal pasti pandangan darat fizikal dan Malaysia, budaya dalam peta lakar yang berasaskan peta berbangga terhadap topografi. -Menyenaraikan pandangan darat fizikal dan budaya kepelbagaian ciri-ciri berdasarkan simbol-simbol dalam peta lakar. pandang darat fizikal dan -Menghubungkaitkan pandangan darat fizikal dan budaya negara Malaysia. budaya dalam peta lakar. -Mentafsir peta lakar. B4D1E2 Mencintai negara Menyusun maklumat dan data dalam bentuk Malaysia jadual, melukis dan mentafsir graf, carta, & rajah. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. berbangga terhadap Melukis dan melengkapkan dan membaca graf kepelbagaian ciri-ciri majmuk. pandang darat fizikal dan Melukis dan melengkapkan dan membaca graf budaya negara Malaysia. gabungan. Melukis dan melengkapkan dan membaca carta pai. Melukis dan melengkapkan dan membaca rajah B3D1E4 aliran. Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah. Menyatakan jenis-jenis skala Cadangan MBM B4D1E1 Mengira luas kawasan sebenar berdasarkan skala peta. Peta Topografi Internet Nota animasi Foto Buku teks Mentafsir peta lakar Carta Jadual data Kertas graf Jangka sudut Jangka lukis Excell Buku teks Melukis graf bar majmuk atau graf gabungan atau carta pai dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul. Mentafsir data berdasarkan graf atau carta atau rajah 6
  • 2014 Minggu/ Tarikh M9 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Tajuk/ Tema Sumber Utama Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Memahami jenis-jenis sumber utama. -Mentakrif sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh 24 - 28 diperbaharui. Feb 2014 -Menyenarai jenis sumber-sumber utama: Mineral, hutan, air , tanih, dan cahaya matahari/solar. -Mengelaskan jenis-jenis sumber utama: Boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. M10 – Taburan Memahami taburan sumber mineral negara Malaysia. M11 Pelbagai -Menyenarai jenis mineral logam dan bukan logam Sumber: Menanda dan menamakan taburan mineral di atas 3 – 14 Sumber peta negara Malaysia. Mac 2014 mineral Menamakan jenis dan kawasan mineral di negara Malaysia: Petroleum dan gas asli, kaolin, bauksit, emas, batu kapur, bijih timah, arang batu, dan kuprum. M12 Sumber Hutan Memahami taburan hutan di negara Malaysia. -Menamakan jenis dan kawasan hutan negara 17 - 21 Malaysia. Mac 2014 -Menyenarai sumber hutan negara Malaysia : Hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai, dan hutan gunung. -Menandakan dan menamakan taburan hutan di atas peta negara Malaysia. CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 24 MAC – 30 MAC 2014 Sumber Memahami pelbagai penggunaan sumber tenaga M13 Tenaga negara Malaysia. -Menyenarai, menamakan, dan menunjukkan taburan 31 Mac sumber tenaga di Malaysia: 5 Apr. Petroleum , gas asli, kuasa hidro elektrik, 2014 suria, arang batu, nuklear, dan boimass/ biojisim. -Menanda, menamakan taburan sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga di negara Malaysia: Petroleum, gas asli , kuasa hidro elektrik, suria, arang batu, nuklear dan biomass/biojisim. -Membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga negara Malaysia pada masa depan seperti: Kemajuan teknologi dan kitar semula. Sumber Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan Unsur Patriotisme Mencintai negara Malaysia • bersyukur terhadap kepalbagaian sumber negara Malaysia. Mencintai negara Malaysia • bersyukur terhadap kepalbagaian sumber mineral. Mencintai negara Malaysia • bersyukur terhadap kepalbagaian sumber hutan. Mencintai negara Malaysia • berbangga dengan kepelbagaian sumber Malaysia. • berusaha membangunkan Malaysia. • menghargai usaha-usaha yang diambil memajukan sumber tenaga di Malaysia. Cadangan MBM Band / Deskriptor / Evidens Atlas B1D2E1 Menyenaraikan utama jenis-jenis sumber B1D2E2 Menyenaraikan jenis-jenis logam dan bukan logam mineral Internet Power point Bahan Frog VLE DST GEOTV B3D2E1 B4D2E1 Menanda dan menamakan lokasi mineral dan hutan di atas peta Malaysia Nota Animasi Menghuraikan taburan hutan semulajadi di Malaysia Majalah Akhbar Buku teks Atlas Internet Power point Bahan Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Buku teks 7
  • 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema M14 Sumber Tenaga di Negara Lain 7 - 11 Apr. 2014 Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Memahami jenis sumber tenaga negara lain. • Menyenarai jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga suria di Jepun. • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga ombak di Perancis. • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga pasang surut di China. • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga angin di Belanda. • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga biomas/biojisim di India • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga geoterma di Iceland Mencintai negara Malaysia • berbangga dengan kepelbagaian sumber Malaysia. • berusaha membangunka n Malaysia. • menghargai usaha-usaha yang diambil memajukan sumber tenaga negara Malaysia. Memahami kepentingan penerokaan pelbagai sumber Negara Malaysia -Menerangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia seperti bahan mentah,pekerjaan,pendapatan negara,pembukaan kawasan baru dan infrasturuktur. Mencintai negara Malaysia • menghargai sumbangan sumber kepada pembangunan negara Malaysia. Band / Deskriptor / Evidens B3D2E2 Cadangan MBM Menjelaskan jenis-jenis tenaga gantian di negara lain Atlas Internet Power point Bahan Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah M15 14 - 18 Apr. 2014 Kepentingan Pelbagai sumber Menjelaskan dengan contoh kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malsysia seperti bahan mentah,pekerjaan,pendapatan negara,pembukaan kawasan baru dan infrasturuktur Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan negara Malaysia seperti pembandaran,perindustrian dan infrastruktur Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan B2D2E1 Menyenaraikan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia B4D3E1 Buku teks Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan negara Malaysia 8
  • 2014 Minggu/ Tarikh 19.4.2014 M16 21-25 Apr. 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Tajuk/ Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Tema Cuti Hari Keputeraan DYMM Sultan Perak Kesan Penerokaan Sumber Terhadap alam sekitar Pandang darat Memahami penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia. • Menyenaraikan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia : Perubahan pandang darat, kepupusan,peningkatan suhu, hakisan, banjir dan pencemaran udara serta air. • Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia: Perubahan pandang darat kepupusan,peningkatan suhu, hakisan. • Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia:hakisan,banjir dan pencemaran udara serta air. Unsur Patriotisme Mempertahankan negara Malaysia • Band / Deskriptor / Evidens B2D3E1 prihatin terhadap kesan penerokaan sumber. Cadangan MBM Menyenaraikan kesan-kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Atlas Internet Power point Bahan Frog VLE DST GEOTV M17 28 Apr. – 2 Mei 2014 1.5. 2014 Pengurusan Sumber Kepupusan Ekosistem Pemeliharaan Pemuliharaan Pembangunan Lestari Memahami kepentingan dan langkah-langkah pengurusan sumber: Menyatakan kepentingan pengurusan sumber seperti mengelakkan kepupusan, menjamin bekalan sumber berterusan dan keseimbangan ekosistem Menyenaraikan langkah-langkah pengurusan sumber yang dapat mengurangkan kesan negatif penerokan sumber. Menghuraikan kepentingan pengurusan sumber: Mengelakkan kepupusan ,menjamin bekalan sumber berterusan dan keseimbangan ekosistem. Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber: pemeliharaan dan pemuliharaan Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber air di Jepun. Mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan Mempertahankan negara Malaysia • bertanggung jawab memelihara alam sekitar negara Malaysia. Nota Animasi Akhbar Majalah B2D4E1 Menyenarai langkah-langkah terancang dalam pengurusan sumber B6D1E2 Buku teks Mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan Cuti Ganti Hari Pekerja Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 9
  • 2014 Minggu/ Tarikh 13.5.2014 M18 – M19 5 – 16 Mei 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Tajuk/ Konsep Tema Cuti Hari Wesak Kegiatan Taburan ekonomi Utama Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Memahami jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia. -Menyenaraikan jenis-jenis kgiatan ekonomi utama negara Malaysia: Perkhidmatan ( pelancongan, perdagangan, pengangkutan , kewangan dan pendidikan), perindustrian, perlombongan, pertanian, pembalakan dan perikanan. -Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta negara Malaysia. Menanda dan menamakan taburan kegiatan ekonomi utama di atas peta negara Malaysia Band / Deskriptor / Evidens Atlas Buku teks B3D3E1 B4D4E1 M20 19 – 23 Mei 2014 : Peperiksaan Pertengahan Tahun 2014 M21 26 – 27 Mei 2014 : Pembetulan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2014 CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 28 MEI – 15 JUN 2014 M22 Faktor-faktor Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi yang kegiatan ekonomi negara Malaysia. 16 - 20 Mempengaruhi -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi Jun 2014 Kegiatan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia: Ekonomi. Faktor fizikal: Bentuk muka bumi, tanih, iklim dan bahan mentah. -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia: Faktor kemanusiaan : Teknologi, dasar kerajaan, pasaran, modal, infrastruktur dan buruh. M23 Sumbangan Saling Memahami kepentingan kegiatan ekonomi Kegiatan kaitan. terhadap pembangunan ekonomi negara Malaysia. 23 - 27 Ekonomi -Menyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi Jun 2014 Terhadap terhadap pembangunan negara Malaysia: Pembangunan Peluang pekerjaan, peningkatan taraf hidup, Negara. pendapatan negara, peningkatan infrastrukur, pengurangan import, pemindahan teknologi dan proses pembandaran. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan Cadangan MBM Menanda dan menamakan lokasi kegiatan pertanian dan perindustrian pada peta Malaysia Menghuraikan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Mencintai negara Malaysia  bersyukur kerana negara Malaysia boleh menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi. Akhbar B2D5E1 B3D4E1 Menyenarai faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja Berusaha membangunkan negara Malaysia.  berbangga dengan pembangunan negara Malaysia. (i-THINK) B2D6E1 Menyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. 10
  • 2014 Minggu/ Tarikh M 24 30 Jun – 4 Julai 2014 M25 7 – 11 Julai 2014 15.7.2014 M26 14 – 18 Julai 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Tajuk/ Tema Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara. Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Saling kaitan. -Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia: a. peluang pekerjaan b. peningkatan taraf hidup c. pendapatan negara d. peningkatan infrastruktur -Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia: a. pengurangan import b. pemindahan teknologi c. proses pembandaran Memahami kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia. -Menyenaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia: -Kepupusan sumber, pencemaran, perubahan pandang darat (landskap, kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon, pulau haba dan hujan asid) -Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia: -Kepupusan sumber , pencemaram, perubahan pandang darat ( landskap, kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon, pulau haba dan hujan asid) -Merumus tentang kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia. Kesan Rumah Hijau, Penipisan Lapisan Ozon, Pulau Haba, Hujan Asid. Cuti Nuzul Al-Quran LangkahPemeliharaan langkah Pemuliharaan Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar. Unsur Patriotisme Berusaha membangunkan negara Malaysia.  B4D4E2 Cadangan MBM Menghubungkaitkan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia berbangga dengan pembangunan negara Malaysia. Atlas Buku teks Internet Mempertahankan negara Malaysia • bertanggung jawab memelihara alam sekitar negara Malaysia. Memahami langkah-langkah mengurangkan kesan Mencintai negara Malaysia kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. -Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan  prihatin kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar terhadap negara Malaysia: penjagaan alam -Penghutanan semula, kitar semula, pendidikan sekitar. alam sekitar, kempen , penguatkuasa undangundang, penyelidikan dan pembangunan dan penggunaan bahan sumber tenaga mesara alam. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan Band / Deskriptor / Evidens B5D2E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja (i-THINK) 11
  • 2014 Minggu/ Tarikh M26 14 – 18 Julai 2014 M27 21 - 25 Julai 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Tajuk/ Tema Langkahlangkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar. Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa. Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Pemeliharaan Pemuliharaan -Menghurai langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonom terhadap alam sekitar negara Malaysia: -Penghutanan semula, kitar semula, pendidikan alam sekitar, kempen, penguatkuasa undangundang, penyuelidikan dan pembangunan dan penggunaan sumber tenaga mesra alam. -Kitar semula ( Jerman, Denmark, Taiwan) -Membanding dan membezakan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan negara lain: -rawat semula air ( Jepun, Singapura, China) Mencadangkan langkah-langkah lain bagi mengurangkan kesa kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Saling Bertantung Saling Kaitan Memahami kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. -Menyatakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa: Pemindahan teknologi, hubungan dagangan, pelaburan/ modal, pasaran, buruh dan bahan mentah. -Menjelaskan dengan contoah kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. -Merumus tentang kesan kerjasama ekonomi antarabangsa pada masa depan. Unsur Patriotisme Mencintai negara Malaysia  prihatin terhadap penjagaan alam sekitar. Band / Deskriptor / Evidens Cadangan MBM Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST Berusaha membangunkan negara Malaysia menghargai usaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara. GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja (i-THINK) Cuti Hari Raya Puasa (28 Julai – 3 Ogos 2014) M29 – M34 : 4 Ogos – 12 September 2014 27 – 31 Okt. 2014 : Ujian Kelayakan Tingkatan 3 Tahun 2014 M40 M41 3 – 7 Nov. 2014 : Pembetulan Ujian Kelayakan Tingkatan 3 Tahun 2014 M42 10- 14 Nov 2014 : Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 – 6 (mengikut kemampuan pelajar) CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 22 NOVEMBER 2014 – 5 JANUARI 2015 M28 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 12
  • 2014 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 NOTA : Eviden berikut boleh ditaksir merentasi tema/tajuk yang sesuai. B5D1E1 Mempersembah maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B5D3E1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti penjagaan alam sekitar di peringkat sekolah / komuniti setempat B6D1E1 Mempersembahkan idea / dapatan / ciptaan / produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D1E3 Mengemukakan pendapat /idea yang kreatif dan inovatif tentang kegiatan ekonomi di kawasan kajian B6D3E1 Mempamerkan sikap / tingkah laku mesra alam sekitar. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 13
  • 2014 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 14