2013 rpt2 geografi pbs

 • 2,795 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,795
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
49
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA SMK SERI PERAK TELUK INTAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN & DOKUMEN STANDARD PRESTASI PBS 2014 GEOGRAFI TINGKATAN 2 Disediakan Oleh : PN. HJH. NORAINI BT. HASBOLLAH GURU CEMERLANG GEOGRAFI SMK SERI PERAK, TELUK INTAN. (ainihass@gmail.com) 1 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 2. 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia. OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid: 1. Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan. 2. Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. 3. Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab. 4. Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain 5. Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia. 6. Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain. 7. Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana. 8. Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik. 9. Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional. 10. Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain. 2 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 3. 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahaptahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid Instrumen o : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. 3 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 4. 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN Mengetahui kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia. 1 TAHU 2 TAHU DAN FAHAM 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia. 5 6 Minggu/ Tarikh Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Tajuk/ Tema Konsep Mengetahui dan memahami kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Menilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. Hasil Pembelajaran/Objektif 4 Unsur Patriotisme Band / Deskriptor / Evidens Cadangan MBM Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 5. 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. 2-10 -Mengenal latitud dan longitud Jan. 2014 -Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud. Garisan -Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Meredian -Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai. Pangkal -Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan (GMP) menggunakan latitud dan longitud. -Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud. M3 2. Arah Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. 13 - 16 -Menyatakan bearing sudutan. Jan. 2014 -Mengukur bearing sudutan. 14.1.2014 Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. 17.1.2014 Cuti Hari Thaipusam M4-M5 3. Skala dan Jarak Mengenal skala dan jarak. Jarak Skala lurus -Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta 20 – 29 dengan menggunakan skala lurus. Jan 2014 -Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. -Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus. 30 Jan. – 2 Feb. 2014 Cuti Tahun Baru Cina M6-M7 6. Peta Pola Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam Saling kaitan peta bergambar (peta pelancongan). 3 -14 -Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya Feb 2014 berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan):  tempat bersejarah  tempat rekreasi  pusat membeli-belah  kemudahan penginapan  kemudahan pengangkutan -Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciriciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar -Mentafsir peta bergambar 1. kedudukan M1 – M2 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Konsep B1D1E1 B2D1E1 Mengenal pasti garisan latitud dan longitud Menyatakan latitud dan longitud B3D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud Mengira waktu tempatan U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI Ketepatan Glob Peta Malaysia Peta Dunia B3D1E2 Buku teks Peta topografi Jangka sudut B3D1E3 Mengukur bearing sudutan U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI Ketepatan Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus B1D1E3 Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar B4D1E2 Mencintai negara Malaysia B3D1E4 Mentafsir peta bergambar -berbangga terhadap kepelbagaian pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Buku teks Peta topografi Alatan geometri Benang Jalur kertas Band / Deskriptor / Evidens Peta pelancongan Pamplet Peta topografi Buku teks Cadangan MBM 5 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 6. 2014 M8 – M9 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA 4. Graf Pola taburan 17 – 28 Feb 2014 Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda. -Mengumpul dan merekod maklumat dan data. -Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. -Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul. U/PATRIOTISME • Berusaha membangunkan negara • Bersatu padu NILAI • • Ketepatan kekemasan B1D1E2 Mengenal jenis graf bar berganda dan graf garisan berganda B3D1E5 Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat/sumber. Mempersembah maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh B5D1E1 Buku teks Excell internet Kertas graf Alatan geometri -Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda. M10-M11 Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. -Mengumpul maklumat. -Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. -Mentafsir rajah. Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar. 5. Rajah 3 - 14 Mac 2014 U/PATRIOTISME • Berusaha membangunkan negara • Bersatu padu NILAI • • B3D1E6 Menyusun dan melabel rajah aliran berdasarkan pelbagai maklumat/sumber B4D1E2 B5D1E2 Mentafsir bahan grafik Membuat keputusan yg rasional ipada maklumat geografi yang diperoleh. Ketepatan kekemasan Paint brush Internet Lembaran grafik Keratan akhbar Bahan bercetak Buku teks CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 24 MAC – 30 MAC 2014 M12 4.1 Taburan penduduk Kepadatan Taburan 17-21 Mac 2014 M13 31 Mac5 Apr 2014 Mengenalpasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. -Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia.  Padat  Sederhana  Jarang -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. -Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Minggu/ Tajuk/ Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Bersatu dalam Kepelbagaian Berbangga dengan perpaduan penduduk negara Malaysia & bertangung- jawab untuk mengekalkannya 6 B1D2E1 B3D2E1 B2D2E1 B3D2E2 Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia . Mengenal pasti kawasan penduduk padat, sederhana dan jarang di Malaysia. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan pendudulk di Malaysia Peta taburan penduduk Malaysia Gambar-gambar foto Bahan maklumat internet Bahan bercetak Buku teks Unsur Band / Deskriptor / Evidens Cadangan Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 7. 2014 Tarikh HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Tema Patriotisme 19.4.2014 1.5.2014 Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia & faktor-faktor yang mempengaruhinya -Mentakrifkan pertumbuhan penduduk. Kadar -Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi: kematian  kadar kelahiran  kadar kematian Migrasi  migrasi -Mengira kadar pertumbuhan penduduk. -Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi: kadar kelahiran, kadar kematian dan Migrasi Cuti Hari Keputeraan DYMM Sultan Perak Cuti Hari Pekerja M16-M17 4.3: Migrasi 21 Apr. – 2 Mei 2014 Penduduk sebagai tindakbalas terhadap faktor ekonomi, politiik, sosial dan fizikal M14-M15 7-18 Apr. 2014 4.2: Perubahan penduduk Kadar kelahiran Mencintai negara Malaysia dan berbangga kerana keamanan negara Malaysia. Atlas Tajuk/ Konsep Power point GEOTV Nota Animasi Brusaha membangunkan negara Malaysia Bertanggungjawab B1D2E2 Menyatakan pola migrasi penduduk. B2D3E2 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. B3D3E2 B5D2E1 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Hasil Pembelajaran/Objektif Internet DST B5D2E1 Minggu/ Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian Frog VLE Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi. - Luar bandar ke bandar - Luar bandar ke luar Bandar • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk Buku teks Menerangkan pola migrasi penduduk • B2D3E1 B3D3E1 Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor- faktor yang mempengaruhinya.  Menerangkan migrasi penduduk • MBM 7 Unsur Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian. atau Menghasilkan kajian kes/loparan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian. (i-THINK) Band / Deskriptor / Evidens Cadangan Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 8. 2014 Tarikh 13.5.2014 M18-M19 5-16 Mei 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Tema Cuti Hari Wesak 4.4: Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar Patriotisme Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar -Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan sumber tanih, hutan dan air -Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber -Mencadangkan langkah-langkah sumber secara terancang MBM B4D2E1 penerokaan Mencintai sumber alam sekitar negara Malaysia Menghuraikan kesan-kesan Perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber B5D4E1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar B6D3E1 M 20 - 21 UJIAN SUMATIF : 19 – 21 APRIL 2014 22 – 27 Pembetulan Ujian Sumatif Mei 2014 CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 28 MEI – 15 JUN 2014 M22-M23 4.5 Penduduk Memahami hubungan kependudukan dengan Hubungan berlebihan sumber serta implikasinya 16 - 27 kependudukan -Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang Jun 2014 dengan Kurang penduduk dan penduduk optimum. sumber penduduk -Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk Penduduk Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang optimum penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan penduduk makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, perubatan dan kemudahan asas. -Menghuraikan ciri-ciri berserta contoh  penduduk berlebihan  (Bangladesh)  Kurang penduduk (Kanada) -Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan. Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia B2D3E3 Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk Peta Malaysia Rajah Foto Mencintai negara Malaysia Lembaran kerja (i-THINK) B3D4E1 Menjelaskan ciri-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk 8 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 9. 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema M24 Petempatan Dan Perkembangannya 30 Jun – 4 Julai 2014 5.1: Petempatan awal Konsep Kedudukan Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Memahami petempatan awal dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. -Menyatakan lokasi petempatan awal :  pinggir pantai, delta dan muara sungai.  pinggir sungai  bukit/ gua  tanah pamah Band / Deskriptor / Evidens B1D3E1 -Menyenaraikan faktor-faktor yg mempengaruhi petempatan awal. -Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal;  fizikal  keperluan asas Berusaha membangunkan negara Malaysia. menghargai usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan memajukan petempatan Cadangan MBM Menamakan lokasi petempatan awal Atlas Buku teks B2D4E1 Menyenaraikan faktor yg mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar M25 7 - 11 Julai 2014 5.2 Faktor-faktor Yg mempengaruh petempatan Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia:  Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan Politik (governan) -Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di negara Malaysia:  Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan Politik (governan) -Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti;  projek perumahan  bandar baru  rancangan kemajuan tanah Majalah Berusaha membangunkan negara Malaysia. menghargai usahausaha kerajaan untuk membangun dan mempengaruhi petempatan negara Malaysia Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja (i-THINK) 9 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 10. 2014 Minggu/ Tarikh 15.7.2014 M26 14 - 18 Julai 2014 M27 21-25 Julai 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Tajuk/ Konsep Tema Cuti Nuzul Al-Quran 5.3: Pola : Pola-pola berselerak, petempatan berjajar, berpusat, berkelompok 5.4 fungsi petempatan luar bandar dan bandar Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia -Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara Malaysia ; -Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia -Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia -Membanding dan membezakan pola petempatan negara Malaysia Memahami fungsi petempatan negara malaysia -Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi ekonomi seperti ;  Perniagaan; perdagangan; pelabuhan; Perindustrian; pertanian; pelancongan -Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi sosial seperti ;pendidikan ; perhubungan dan pengangkutan -Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi politik ( governan) seperti ;pusat pentadbiran Band / Deskriptor / Evidens B2D4E2 Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia Atlas Buku teks Internet B3D5E1 Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia Berusaha dan membangunkan negara Malaysia. Bertanggung jawab dan berkeupayaan membangunkan petempatan negara Malaysia Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia -Menghuraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi :ekonomi; sosial ; politik (governan) B6D1E1 -Menjelaskan dengan contoh fungsi :  petempatan luar bandar  petempatan bandar -Membanding dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan Bandar M28 Cadangan MBM B6D1E2 B6D1E2 Mempersembahkan idea/dapatan/ ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja (i-THINK) Cuti Hari Raya Puasa (28 Julai – 3 Ogos 2014) 10 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 11. 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema M29-M30 5.5 : Pembandaran Pembandaran Unsur Patriotisme Hasil Pembelajaran/Objektif -Menerangkan proses pembandaran: saiz penduduk; kegiatan ekonomi; kemudahan -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara Malaysia: dasar kerajaan; peluang pekerjaan; migrasi Negara maju -Menyatakan kesan perbandaran negara Malaysia -Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia -Menghuraikan ciri-ciri perbandaran negara Malaysia : saiz penduduk; kegiatan ekonomi;kemudahan asas -Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara Malaysia : dasar kerajaan; peluang pekerjaan; migrasi -Menghuraikan kesan perbandaran negara Malaysia . Positif dan negatif -Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia. Atlas Buku teks Internet B3D5E2 Tajuk/ Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Menjelaskan kesan-kesan pembandaran di negara Malaysia Power point Frog VLE DST Berusaha membangunkan negara Malaysia GEOTV Nota Animasi Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan perbandaran negara Malaysia Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja -Menghuraikan kesan-kesan perbandaran di negara lain :  Bangkok ( Thailand );  Tokyo ( Jepun ) Minggu/ Band / Deskriptor / Evidens Cadangan MBM Memahami proses pembandaran negara malaysia Negara membangun 4 - 15 Ogos 2014 Konsep B4D2E2 B6D2E1 11 Membandingkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain (i-THINK) Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia Unsur Band / Deskriptor / Evidens Cadangan Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 12. 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA Tarikh Tema M31 Pengangkutan D a n P e r h u b u n g a n 6.1: keperluan pengangkutan dan perhubungan awal 18-22 Ogos 2014 M32-M33 25 Ogos – 5 Sept 2014 6.2 : Perkembangan pengangkutan dan perhubungan Patriotisme Interaksi Ketersampaian Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia -Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia -Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia -Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia MBM B2D5E1 Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE Mencintai negara Malaysia DST GEOTV Berbangga dengan tahap kemajuan sistem perhubungan dan pengankutan negara Malaysia Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia -Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia  Darat;  air;  udara;  telekomunikasi -Menghuraikan sistem perkembangan pengangkutan negara Malaysia -Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia Nota Animasi Akhbar Majalah B2D5E2 Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja (i-THINK) B2D5E3 Menyatakan perkembangan perhubungan negara Malaysia 31 Ogos 2014 : Cuti Hari Kebangsaan Malaysia CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 13 - 21 SEPTEMBER 2014 M34 8 – 12 Sept 6.3 : Faktor yang mempengaruhi jaringan Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. -Menyenaraikan faktor-faktor yang Mencintai negara Malaysia Menghargai peranan kerajaan 12 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 13. 2014 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA pengangkutan dan perhubungan Jaringan M35 22-26 Sept 2014 Minggu/ Tarikh 6.10.14 M36 – M37 29 Sept – 10 Okt 2014 Tajuk/ Konsep Tema Cuti Hari Raya Haji 6.4 : Integrasi Kepentingan Lingkungan jaringan pengaruh pengangkutan dan perhubungan 22- 23 Okt .2014 - Cuti Hari Deepavali M38 – 6.5 : Kesan M39 perkembangan pengangkutan 13 - 21 dan Okt 2014 perhubungan terhadap alam sekitar mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: bentuk muka bumi; ekonomi;dasar kerajaan; kemajuan teknologi -Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: bentuk muka bumi; ekonomi; dasar kerajaan dan kemajuan teknologi dalam mempengaruhi kemajuan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. -Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia: (Ekonomi – perdagangan; sosial integrasi kawasan; politik – keselamatan (governan) -Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan Malaysia. -Membuat rumusan tentang kepentingann pengangkutan & perhubungan Malaysia dan Kanada. Mempertahankan negara Malaysia bertanggung- jawab menjaga kemudahan yang ada. B3D6E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di negara Malaysia Band / Deskriptor / Evidens B4D2E3 Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara Cadangan MBM Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST Memahami kesan perkembangan Mencintai negara pengangkutan dan perhubungan terhadap Malaysia GEOTV alam sekitar negara Malaysia. bertanggung jawab Nota Animasi -Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan memelihara alam pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. Akhbar sekitar negara Malaysia. Majalah -Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan Peta dunia perhubungan ke atas alam sekitar negara Peta Malaysia Malaysia. -Menjelaskan dengan contoh kesan B3D6E2 Menjelaskan kesan perkembangan Rajah perkembangan pengangkutan dan perhubungan pengangkutan terhadap alam sekitar Foto terhadap alam sekitar negara Malaysia. negara Malaysia -Menghuraikan contoh langkah-langkah B5D3E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan 13 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.
 • 14. 2014 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. B4D2E4 perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar - Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia Lembaran kerja (i-THINK) 27 – 31 Okt. 2014 : Ujian Kelayakan Tingkatan 2 Tahun 2014 M40 M41 3 – 7 Nov. 2014 : Pembetulan Ujian Kelayakan Tingkatan 2 Tahun 2014 M42 10- 14 Nov 2014 : Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 – 6 (mengikut kemampuan pelajar) M43 17 – 21 Nov 2014 : Menerangkan Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 untuk tahun 2015 CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 22 NOVEMBER 2014 – 5 JANUARI 2015 14 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan.