Tip menangani soalan sukar bm 011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tip menangani soalan sukar bm 011

on

 • 1,496 views

TIP CARA MENJAWAB BM 011

TIP CARA MENJAWAB BM 011

Statistics

Views

Total Views
1,496
Views on SlideShare
1,496
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
145
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tip menangani soalan sukar bm 011 Tip menangani soalan sukar bm 011 Presentation Transcript

 • FORMAT KERTAS DUA BAHAGIAN* TATABAHASA ( 30 soalan ) : morfologisintaksis* KEFAHAMAN ( 10 soalan) SOALAN 31 - 40
 • MORFOLOGI -k. pangkal ayat •Kata nama -kata bantu -kata penguat •Kata kerja -kata penegas •Kata adjektif -kata nafi •Imbuhan -kata pemeri •Kata Tugas ( 14 ) :- -kata sendi nama -kata hubung -Kata Pembenar -Kata Bilangan -kata seru -Kata Arah -kata tanya -kata perintah •Simpulan bahasa •Penjodoh Bilangan
 • SINTAKSIS ( ayat )a) Penggunaan ayat tanyab) Penggunaan jawapanc) Penggunaan perkataan bergandad) Memilih ayat sama maksude) Memilih ayat yang betulf) Memilih ayat yang menimbulkan banyak maknag) Memilih peribahasa yang sesuai dengan pernyataan/cerita yang diberi
 • ASPEK GOLONGAN KATACONTOH 1: ( KETEPATAN KATA )Guru Besar telah _______ surat daripadaJabatan Pelajaran kepada semua guru di sekolahitu. A memanjangkan B menyampaikan C mengedarkan D memberikan
 • PENDEKATAN :. Baca soalan yang diberi dari awal hingga akhir .. Baca kesemua pilihan jawapan. Fahami maksud setiap perkataan. Rujuk Kamus Dewan untuk kepastian. Rujuk kata kunci dalam ayat soalan. Pilih jawapan yang paling tepat
 • Memanjangkan = menyampaikanMenyampaikan = membawa dan menyerahkanMengedarkan = menyampaikansesuatu drp seorang kepada seoranlain dan seterusnya mengelilingkandan menyebarkanMemberikan = menyerahkan sesuatu kepada
 • ASPEK GOLONGAN KATACONTOH 2 (i): ( KATA KERJA )Sebuah syarikat swasta bertanggungjawab untuk____________ persisiran pantai Teluk Batik. A mengindah B perindahkan C memperindah D keindahan
 • PENDEKATAN :. Baca soalan yang diberi dari awal hingga akhir .. Baca kesemua pilihan jawapan. Kenal pasti fungsi imbuhan. Rujuk Kamus Dewan untuk kepastian. Pilih jawapan yang paling tepat
 • Fungsi imbuhan: . Mengindah – tiada dalam kamus . perindahkan – tiada dalam kamus. memperindah – menjadikan lebih indah. keindahan – kecantikan ( kata adjektif) J=C
 • ASPEK GOLONGAN KATA CONTOH 2 (ii): ( KATA KERJA )Murid-murid __________ rakaman syair semasapelajaran Bahasa Melayu . A diperlihatkan B diperdengarkan C dipermainkan D diperakamkan
 • PENDEKATAN :. Baca soalan yang diberi dari awal hingga akhir .. Baca kesemua pilihan jawapan. Fahami maksud setiap perkataan. Rujuk Kamus Dewan untuk kepastian. Rujuk kata kunci dalam ayat soalan. Pilih jawapan yang paling tepat
 • Ulasan:Jawapan tepat = B, iaitudiperdengarkan kerana rakamandiketahui dengan caradiperdengarkan
 • ASPEK GOLONGAN KATACONTOH 3 : Penjodoh Bilangan (berdasarkan gambar)Rosnah menggunakan beberapa _________ bungamawar untuk menggubah se_______ bunga yangcantik.A tangkai … buahB ikat … berkasC kuntum … jambanganD buah … karangan
 • PENDEKATAN :. Baca soalan yang diberi. Baca kesemua pilihan jawapan. Terangkan fungsi setiap penjodoh bilangan A tangkai : sesuai buah : tak sesuai untuk bunga B ikat: benda-benda yang berikat berkas: benda-benda yang diikat dalam kumpulanC kuntum: sesuai untuk bunga jambangan: bunga yang digubahD buah: tak sesuai – karangan; sesuai
 • ASPEK GOLONGAN KATACONTOH 4 :Kata PenguatSaidin tetap meneruskan kerja itu walaupun dia________ letih.A agakB benarC palingD nian
 • PENDEKATAN :. Baca soalan yang diberi. Baca kesemua pilihan jawapan. Kenal pasti maksud kata penguat. Pilih jawapan yang paling tepat
 • Ulasan:A agak: tepat kerana agakdalam ayat bermaksud bolehB benar: tidak tepat kerana dikatakanbenarC merupakan kata penguat paling: darjah tertinggibelakangD nian: menguaatkan maksud sebelumnyaJ=A
 • ASPEK GOLONGAN KATACONTOH 5 :Kata HubungDatuk Azizul bukan sahaja hartawan yang terkenal__________ beliau sering memberikan pertolongankepada mereka yang memerlukan.A melainkanB padahalC malahanD sedangkan
 • PENDEKATAN :. Baca soalan yang diberi. Baca kesemua pilihan jawapan. Kenal pasti penggunaan yangsesuai. Pilih jawapan yang paling tepat
 • Ulasan:A melainkan: menunjukkan hanya atau sebaliknyaB padahal: menunjukkankeadaan yang sebenarC malahan: sesuatu yang makinatau Kian bertambahD sedangkan: menunjukkankeadaan yang sebenar J= C
 • ASPEK GOLONGAN KATACONTOH 5 i) :Kata GandaEncik Shuib telah dkompaun oleh pegawaikesihatan itu kerana terdapat beberapa ekor _________ di dalam takungan air di rumahnya. A lelabah B jejentik C tetikus D pepatung
 • PENDEKATAN : . Baca soalan yang diberi . Baca kesemua pilihan jawapan . Kenal pasti penggunaan yang.sesuai Tunjukkan gambar yang berkaitan. Pilih jawapan yang paling tepatUlasan:Jawapan tepat = B, iaitu jejentikbermaksud anak nyamuk yangmembiak di dalam takungan air
 • ASPEK GOLONGAN KATACONTOH 5 ii) :Kata GandaZaidi lari _________ apabila dia dikerjar oleh seekorLembu jantan. A lintang-pukang B bolak-balik C serta-merta D ulang-alik
 • PENDEKATAN : . Baca soalan yang diberi . Baca kesemua pilihan jawapan . Kenal pasti penggunaan yang.sesuai Lakonkan. Pilih jawapan yang paling tepatUlasan:Jawapan tepat = A, iaitu lintang-pukang bermaksud lari tidakmenentu arah, bertempiaran
 • MENENTUKAN JAWAPAN DAN SOALAN •TENTUKAN KATA KUNCI DALAM JAWAPAN YANG DIBERI.•TENTUKAN KATA SOAL YANG SESUAI. CONTOH: Mengapa – untuk, kerana, sebab
 • MENENTUKAN JAWAPAN DAN SOALAN CONTOH SOALAN: (berdasarkan gambar)Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan yang diberikan.
 • Apakah yang dilakukan oleh penduduktaman itu?A Mereka membersihkan kawasan balai raya.B Mereka membina sebuah balairaya yang bersih.C Mereka gembira kerana dapatbekerjasama membersihkankawasan sekolah.D Mereka berpakat untukmembersihkan kawasan balai raya.
 • Ulasan:Jawapan = A, kerana jawapantersebut menjawab soalan apa yangbermaksud untuk bertanya tentangsesuatu perkara
 • MENENTUKAN JAWAPAN DAN SOALAN CONTOH SOALAN: (berdasarkan gambar)Pilih soalan yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan.
 • A Encik kenal dengan Encik Musabin Atan?B Siapakah yang kenal denganEncik Musa bin Atan?C Benarkah Encik Musa bin Atantinggal di sini?D Di manakah rumah Encik Musabin Atan?
 • AYAT SAMA MAKSUD• Tentukan jenis ayat – cakap ajuk/cakap,pindah/ayat pasif/aktif• Tentukan semua perkataan dalam soalan membawa maksud yang sama yang terdapat dalam jawapan walaupun berlainan perkataan.• Tentukan watak dalam ayat soalan sama dengan watak dalam jawapan.
 • AYAT SAMA MAKSUD Contoh soalan:Pihak berkuasa telah mengarahkan supaya kilang itu ditutupkerana telah menyebabkan sungai dan persekitaran KampungPedas tercemar.A Kilang itu telah diarah supaya ditutup kerana telah menyebabkan berlakunya pencemaran sungai dan persekitarannya.B Kilang yang menyebabkan sungai dan Kampung Pedas tercemar itu telah ditutup atas arahan pihak berkuasa.C Kampung Pedas telah diarahkan ditutup oleh pihak berkuasa kerana mengalami pencemaran akibat kilang itu.D Kilang yang menyebabkan sungai dan persekitaran Kampung Pedas tercemar itu telah ditutup oleh pihak berkuasa.
 • KATA BANYAK MAKNASoalan aneka pilihan 1, 11, 111, 1V•Pastikan perkataan tersebut sesuai dalam ayat.•Pastikan sama ada perkataan itu perlu imbuhan/ tidak•Pastikan ejaannya betul/tidak•Bulatkan jawapan yang tidak pasti•Potong pilihan jawapan yang mempunyai jawapan yang anda pasti salah
 • KATA BANYAK MAKNA Contoh soalan: Rumah peranginan itu menghadap ke laut. Menteri itu diarahkan supaya menghadap raja. I Dia menghadap surat itu kepada orang tuanya.V Budak itu diperintahkan untuk menghadap guru besar. A I dan II sahaja B I, II, dan III sahaja C I,II, dan IV sahaja D II, III, dan IV sahaja
 • STRUKTUR AYAT•Tentukan struktur ayat.•Tentukan perkataan yang digunakan sama ada :-•Betul imbuhan•Betul penggunaannya•Tiada pengulangan bilangan banyak•Betul pengulangannya•Betul kata penegasannya
 • STRUKTUR AYAT Contoh soalan: I Perbualan mereka berkisar mengenai kejadian rompakan itu.II Pemandu kereta hendaklah mematuhi.III Ibu sering doa untuk kebahagiaan kami sekeluarga.V Dari semasa ke semasa ayah menyuruh kami membaca buku. A IV sahaja C II, III, dan IV sahjaB I, II, dan III sahaja D I, II, III dan IV
 • RAGAM AYAT PILIH AYAT-AYAT YANG BETUL. Tentukan struktur ayatnya. Pastikan betul penggunaan:- . Kata seru . Kata bilangan . Perkataan . Kata hubung . Imbuhan . Kata ganda . Kata ganti nama . Kata nafi . Kata sendi nama . Kata sendi
 • RAGAM AYAT Contoh 1 :-1 A Amboi, jangan buang sampah di merata-rata tempat! B Wah, manjanya kucing kamu! C Nah, sakitnya kepalaku!
 • RAGAM AYAT Contoh 2 :-1A Pada zaman dahulu, sungai merupakan pengangkutan yang terpenting di negara ini.B “Tentu engkau sudah penat,” kata Zulastree kepada Tuan Malik. C Pengerusi Majlis itu menyampaikan sebuah pantun. D Beliau pernah dijatuhkan hukuman penjara selama dua tahun.
 • RAGAM AYAT Contoh 3 :-1 A Pelantikan beliau sebagai wakil rakyat dipersetujui oleh pelbagai pihak. B Pulau Tioman terkenal oleh kerana keindahan dasar lautnya. C Bola itu Hashim Mustaffa jaringkan
 • RAGAM AYAT Contoh 4:-1 A Para penonton terpegun melihat pertunjukan silap mata itu. B Segala kehendak-kehendak Khaer diturut oleh ibu dan bapanya. C Adik sedang main buaian di bawah pokok. D Kepahlawanan Hang Tuah tersebar ke seluruh buah dunia.
 • TEKNIK MENJAWAB PETIKAN •PILIH PETIKAN PALING SEDIKIT JUMLAH PERKATAANBACA SEKALI LALU UTK DAPATKAN GAMBARAN AWAL •BACA KALI KEDUA •BACA DAN FAHAMI KEHENDAK SOALAN •GARIS KATA KUNCI•BACA SEMUA PILIHAN JAWAPAN•CARI JAWAPAN YANG TERBAIK/SESUAI•JIKA SUKAR TINGGALKAN DAHULU