หลักการนำเสนอ

365 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักการนำเสนอ

  1. 1. หลักการนาเสนอหลักการนาเสนอ ในการนาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ผู้นาเสนอจะต้องพิจารณาถึงหลักการที่จะใช้เป็นข้อยึดถือ คือให้มีความถูกต้องเหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียต่อผู้นาเสนอเองและหน่วยงานของผู้นาเสนอด้วย เพราะการนาเสนอจะส่งผลโดยตรง และ โดยทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ของบุคคลและองค์กรที่จัดนาได้ จึงต้องคานึงถึงหลักการในการกาหนดจุดมุ่งหมายการนาเสนอ การวางโครงสร้างการนาเสนอ และการเตรียมเนื้อหาที่จะนาเสนอ· การกาหนดจุดมุ่งหมายของการนาเสนอ การนาเสนอจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ ดังนี้ 1. ต้องก่อประโยชน์ทั้งต่อฝ่ายผู้นาเสนอและผู้รับการนาเสนอ 2. ต้องคานึงถึงผู้รับการนาเสนอเป็นหลัก 3. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่มีความเป็นไปได้ 4. ต้องไม่กาหนดจุดมุ่งหมายมากหลากหลายจนคลุมเครือ 5. ต้องกาหนดจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์· การวางโครงการนาเสนอ โครงสร้างการนาเสนอ เป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้การนาเสนอมีความสมรูป ตามเนื้อหาของการนาเสนอ จึงควรจัดโครงสร้างตามหลักการดังนี้ 1. ต้องมีส่วนของการกล่าวนา ให้รู้ว่าผู้นาเสนอ หรือคณะผู้นาเสนอเป็นใคร หรือประกอบด้วยผู้ ใดบ้าง และนาเสนอในนามของหน่วยงานใด บอกชื่อเรื่องที่นาเสนอ พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ บอก ระยะเวลาที่จะใช้ในการนาเสนอ และแจ้งให้รู้ถึงข้อมูลที่ได้เสนอให้พิจารณาแล้วล่วงหน้า 2. ต้องมีส่วนแจ้งให้รู้ถึงสถานการณ์ ความเป็นมาของเรื่อง ให้รู้ถึงความเดิมก่อนที่จะนาเสนอว่ามี ความสืบเนื่องประการใด 3. ต้องมีส่วนที่ชี้ถึงสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และ ตัวแปรที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง เช่น ข้อ กฎหมาย 4. ต้องมีส่วนที่ชี้ถึงทางเลือกในการแก้ปัญหาพร้อมด้วยการประเมินข้อดีและข้อเสีย 5. ต้องมีส่วนที่เป็นข้อเสนอในการแก้ปัญหาอันเป็นการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี ที่สุด 6. ต้องมีส่วนที่เป็นบทสรุป ทั้งข้อเท็จจริง และข้อโต้แย้งที่สาคัญ ถ้าเป็นการนาเสนอเพื่อขอ อนุมัติ จะต้องกล่าวถึงขั้นตอนการดาเนินงานต่อไป ถ้าได้รับอนุมัติ

×