032147 2

1,213 views
1,049 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

032147 2

 1. 1. โครงงานการนำเสนอข้อมูล เรื่อง ป่าชายเลน โครงงาน 032147
 2. 2. รายชื่อสมาชิก <ul><li>ด . ญ . วิสสุตา คำเกียรติ ม .2/1 เลขที่ 15 </li></ul><ul><li>ด . ญ . ภาณินี พูนศรีทวีทรัพย์ ม .2/1 เลขที่ 22 </li></ul><ul><li>ด . ญ . โชติมนต์ แสงดิษฐ์ ม .2/1 เลขที่ 26 </li></ul><ul><li>ด . ช . ไพสิฐ เจียรภาสวร ม .2/1 เลขที่ 57 </li></ul>
 3. 3. ป่าชายเลน <ul><li>ความหมายของป่าชายเลน </li></ul><ul><li>พื้นที่ของป่าชายเลนในประเทศไทย </li></ul><ul><li>ถิ่นกำเนิดของป่าชายเลน </li></ul><ul><li>พืชที่มีในป่าชายเลน </li></ul><ul><li>สัตว์ที่มีในป่าชายเลน </li></ul><ul><li>ประโยชน์ของป่าชายเลน </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ปัญหาของป่าชายเลน </li></ul><ul><li>แนวทางการแก้ปัญหาป่าชายเลนและมาตรการควบคุม </li></ul><ul><li>ปัจจัยด้านการจัดการที่สำคัญของป่าชายเลน </li></ul>
 5. 5. ความหมายของป่าชายเลน <ul><li>  Mangrove &quot; มาจากภาษาโปรตุเกส คำว่า &quot; Mangue &quot; ซึ่งหมายถึง กลุ่มสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลดินเลน และใช้กันแพร่หลายในประเทศแถบลาตินอเมริกา ส่วนประเทศอื่นๆ ก็ใช้เรียกตามภาษาของตัว เช่น ประเทศมาเลเซียใช้คำว่า &quot; Manggi-Manggi &quot; ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเรียกป่าชายเลนว่า &quot; Manglier &quot; สำหรับประเทศไทยนิยมเรียกป่าชนิดนี้ว่า &quot; ป่าชายเลน &quot; หรือ &quot; ป่าโกงกาง &quot; </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง ( Mangrove forest หรือ intertidal forest ) หมายถึง สังคมพืชที่ประกอบด้วย พันธุ์ไม้หลายชนิด หลายตระกูล และเป็นพวกที่มีใบเขียวตลอดปี ซึ่งมีลักษณะทางสรีระวิทยา และความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน และยังหมายถึงกลุ่มของสังคมพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณปากแม่น้ำ ชายฝั่งทะเล หรืออ่าว ซึ่งเป็นบริเวณที่มีระดับน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกางเป็นไม้สำคัญและมีไม้ตระกูลอื่นปะปนอยู่ด้วย </li></ul>
 7. 7. พื้นที่ของป่าชายเลนในประเทศไทย <ul><li>ประเทศไทย มีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร มีส่วนที่มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ประมาณร้อยละ 36 ของความยาวชายฝั่งเท่านั้น ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่สำรวจในปี 2504 ประมาณ 2,299,375 ไร่ </li></ul><ul><li>จากการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนของกรมป่าไม้ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2532 ปรากฏว่าพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดเหลือประมาณ 1,128,494 ไร่ โดยส่วนใหญ่กระจาย อยู่ตามจังหวัดต่างๆ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 888,564 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 78.74 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด รองลงไปอยู่ในเขตภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคกลาง ( หรือก้นอ่าวไทย ) มีเนื้อที่ประมาณ 129,430 ไร่ , 106,775 ไร่ และ 3,725 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.47, ร้อยละ 9.46 และร้อยละ 0.33 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศตามลำดับ ( ไพโรจน์ , 2534) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 418,637.5 ไร่ จังหวัดที่พบได้แก่ บริเวณที่ติดกับชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ </li></ul><ul><li>ภาคตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 342,781.25 ไร่ แพร่กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 1,566,381.25 ไร่ ซึ่งส่วนมากจะเกิดเป็นแนวยาวติดต่อกันทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก หรือด้านทะเลอันดามัน ในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ส่วนชายฝั่งด้านตะวันออก หรือด้านอ่าวไทย จะพบตามปากน้ำและลำน้ำใหญ่ๆ ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี </li></ul>
 11. 11. ถิ่นกำเนิดของป่าชายเลน <ul><li>ป่าชายเลนจะพบเห็นทั่วไป ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณปากน้ำ อ่าว ทะเลสาบ ลำคลอง และเกาะที่มีน้ำทะเลท่วมถึง </li></ul><ul><li>แผ่นดินเลนนี้จะมีร่องน้ำหรือทางน้ำไหลจากแม่น้ำลำคลองออกสู่ทะเลมากมาย เมื่อเวลาน้ำทะเลขึ้นหรือลง น้ำทะเลจะไหลผ่านร่องน้ำหรือทางน้ำนี้เสมอๆ เราจะมองเห็นแผ่นดินเลนและร่องน้ำเหล่านี้ได้ชัดเจนในเวลาน้ำลงมากๆ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>ทำเลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับป่าชายเลนนั้นจะต้องเป็นท้องอ่าวที่มีน้ำนิ่งๆ และมีแม่น้ำสายใหญ่ๆ ไหลลงมา ดังนั้น เมื่อกระแสน้ำในลำแม่น้ำไหลลงมาปะทะเข้ากับกระแสน้ำทะเล กระแสน้ำในแม่น้ำก็จะเบาลงและหยุดนิ่ง เมื่อน้ำนิ่ง โคลนเลนและวัตถุธาตุต่างๆ ซึ่งไหลปะปนมากับกระแสน้ำก็จะจมลง ทำให้เกิดแผ่นดินโคลนหรือเลน ผืนใหญ่ขึ้นในบริเวณท้องอ่าวนั้น </li></ul>
 13. 13. พืชที่มีในป่าชายเลน <ul><li>พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน </li></ul><ul><li>พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทยมีหลายชนิด ทั้งไม้ยืนต้นพวกกาฝาก เถาวัลย์ และ สาหร่าย ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีลักษณะทางกายวิภาคและสรีระคล้ายคลึงกันและมีพันธุ์ไม้อยู่ถึง 35 วงศ์ 53 สกุล และ 74 ชนิด </li></ul>
 14. 14. <ul><li>พันธุ์ไม้ที่เด่นและสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae โดยเฉพาะในสกุลไม้โกงกาง ( Rhizophora ) สกุลไม้โปรง ( Ceriops ) และสกุลไม้ถั่ว สำหรับพันธุ์ไม้ในวงศ์ Sonneratia ได้แก่ ไม้ในสกุลลำพูและลำแพน ( Sonneratia ) พันธุ์ไม้ในวงศ์ Verbenaceae ได้แก่ กลุ่มไม้แสม ( Avicennia ) นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ในวงศ์ Meliaceae ได้แก่ ไม้ตะบูนและตะบัน ( Xylocarpus ) เป็นต้น </li></ul>
 15. 15. <ul><li>พันธุ์ไม้สำคัญในป่าชายเลน </li></ul><ul><li>โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata </li></ul><ul><li>ตาตุ่มทะเล Excoecaria agallocha </li></ul><ul><li>โกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata </li></ul><ul><li>ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam </li></ul><ul><li>จาก Nypa fruticans </li></ul><ul><li>ถั่วขาว Bruguiera cylindrica </li></ul><ul><li>จิกทะเล Barringtonia racemosa </li></ul>
 16. 16. <ul><li>ถั่วดำ Bruguiera parviflora </li></ul><ul><li>ชะเลือด Permna obtusifolia </li></ul><ul><li>เถากระเพาปลา Finlaysonia maritima </li></ul><ul><li>แดงน้ำ Amoora cucullata </li></ul><ul><li>เถาถอบแถบ Derris trifoliata </li></ul><ul><li>ตะบูนขาว Xylocarpus granatum </li></ul><ul><li>เถาตรุษ Calycopteris floribunda </li></ul><ul><li>ตะบูนดำ Xylocarpus moluccensis </li></ul><ul><li>เถามันแดง Combretum tetralophum </li></ul>
 17. 17. <ul><li>ตะบัน Xylocarpus gangeticus </li></ul><ul><li>เทพี Caesalpinia crista </li></ul><ul><li>น้ำนอง Brownlowia tersa </li></ul><ul><li>ลำพูทะเล Sonneratia alba </li></ul><ul><li>โปรงขาว Ceriops decandra </li></ul><ul><li>เล็บมือนาง Aegiceras corniculatum </li></ul><ul><li>โปรงแดง Ceriops tagal </li></ul><ul><li>แสม Aegialites rotundifolia </li></ul>
 18. 18. <ul><li>เป้ง Phoenix paludosa </li></ul><ul><li>แสมขาว Avicennia alba </li></ul><ul><li>ปรงทะเล Acrostichum aureum </li></ul><ul><li>แสมดำ Avicennia officinalis </li></ul><ul><li>ปรงหนู Acrostichum speciosum </li></ul><ul><li>แสมทะเล Avicennia marina </li></ul><ul><li>ปอทะเล Hibicus tiliaceus </li></ul><ul><li>สมอทะเล Sapium indicum </li></ul>
 19. 19. <ul><li>ฝาดดอกขาว Lumnitzera racemosa </li></ul><ul><li>สำมะง่า Clerodendrum inerme </li></ul><ul><li>ฝาดดอกแดง Lumnitzera littorea </li></ul><ul><li>หงอนไก่ทะเล Heritiera littoralis </li></ul><ul><li>พังกาหัวสุ่มดอกขาว Bruguiera sexangula </li></ul><ul><li>หลุมพอทะเล Intsia bijuga </li></ul><ul><li>พังกาหัวสุ่มดอกแดง Bruguiera gymnorrhiza </li></ul><ul><li>หมัน Cordia Cochinchinensis </li></ul>
 20. 20. <ul><li>เหงือกปลาหมอดอกขาว Acanthus ebracteatus </li></ul><ul><li>รังกะแท้ Kandelia candel </li></ul><ul><li>เหงือกปลาหมอดอกเครือ Acanthus volubilis </li></ul><ul><li>ลำพู Sonneratia caseolaris </li></ul><ul><li>เหงือกปลาหมอดอกม่วง Acanthus ilicifolius </li></ul><ul><li>ลำแพน Sonneratia ovata </li></ul><ul><li>หวายลิง Flagellaria indica </li></ul><ul><li>ลำแพนทะเล Sonneratia griffithii   </li></ul>
 21. 21. สัตว์ที่มีในป่าชายเลน <ul><li>  ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยสัตว์หลายชนิดทั้งที่เป็นสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน ในป่าชายเลนจะพบสัตว์ที่เป็นตัวแทนเกือบทุกไฟลัม นับตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็ก อย่างเช่น โปโตซัว พวกหนอนตัวกลม (nematode) หนอนตัวแบน (nemertines) และพวกไส้เดือนทะเล (polychaete) </li></ul>
 22. 22. <ul><li>  นอกจากนั้นยังมีสัตว์กลุ่มอื่นๆก็มีพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ที่พบมากในบริเวณนี้อาจอาศัยอยู่บางช่วงของวงจรชีวิตของมัน หรืออาศัยอยู่ตลอดชีวิตของมันเลยก็มี พวกหอยที่สำคัญได้แก่ หอยสองฝา เช่นหอยนางรม หอยแครงและหอยจอบซึ่งอาจพบฝังตัวในดินหรือเกาะตามรากและลำต้นของพรรณไม้ในป่าชายเลน หอยขี้นกหรือหอยเจดีย์ ที่กระจายตามพื้นและแหล่งที่น้ำชื้นแฉะ รวมทั้งหอยปากเป็ดที่รูปร่างแปลกประหลาด </li></ul>
 23. 23. <ul><li>  สัตว์จำพวกอาร์โทปอด ( Arthropod ) พบมากเช่นกัน นับตั้งแต่ แมงดาทะเล ที่เป็นกลุ่มสัตว์ดึกดำบรรพ์ </li></ul>
 24. 24. <ul><li>พวกแมลงที่มีผลกระทบต่อพรรณไม้ในป่าชายเลนด้วย และพวกครัสตาเชียนที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบมากตามป่าชายเลน อันได้แก่ พวกปูหลากหลายชนิด เช่น ปูก้ามดาบ ปูแสม ปูม้าและปูทะเล พวกปูมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวจักรสำคัญที่ช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและแร่ธาตุต่างๆจากใต้ดินขึ้นสู่บนบก </li></ul>
 25. 25. <ul><li>  นอกจากปูแล้วยังมียังมีพวกเพรียงหินที่เกาะตามรากพืชหรือตามต้นไม้ พวกกุ้งดีดขัน แม่หอบ และกุ้งอีกหลายชนิด เช่นกุ้งตะกาด กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ ก็พบได้เสมอ พวก แอมฟิ พอด ( Amphipod ) และ แมงสาบทะเล ก็พบอยู่ประปราย ตามซากใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้น </li></ul>
 26. 26. <ul><li>สัตว์ชั้นสูงที่พบเสมอๆนอกจากปลาที่เป็นชนิดเด่น อย่างเช่น ปลากะพงขาว ปลาเก๋าแล้วยังพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ค้างคาว ลิงแสม ลิงลม แมวป่า หมูป่า และอีเก้ง ซึ่งสัตว์เหล่านี้จะเข้ามาในป่าชายเลนเป็นบางเวลาเพื่อหาอาหาร นอกจากนี้แล้วยังมีนกหลายชนิด เช่น นก แซงแซว นกกินเปี้ยว อีกด้วย งูชนิดต่างๆ ตะกวด เต่า จระเข้และ นาก ยังเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับตัวอื่นๆ </li></ul>
 27. 27. <ul><li>เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันป่าชายเลนของเราได้ลดความมหัศจรรย์ลงจนแทบไม่เหลือแล้ว ลูกหลานเด็กรุ่นใหม่ๆจะไม่มีโอกาสได้เห็นสัตว์บางชนิดที่อยู่เฉพาะในป่าชายเลนเท่านั้น อย่างเช่น แม่หอบ จะไม่รู้ว่าเคยมีตัวนี้อยู่ด้วยหรือ แล้วเกิดคำถามต่อไปว่า แล้วมันหายไปไหนล่ะ ผู้ใหญ่ฟังแล้วคงจะสะดุ้ง ไม่มีคำตอบ เพราะต่างรู้อยู่แก่ใจว่า พวกเขาเองที่พลั้งพลาด และโง่เขลา เป็นผู้ทำลายมันเองกับมือ ตัวร้ายที่สุด คือการ เปลี่ยนป่าชายเลนอันสวยงามเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งที่คิดว่าทำรายได้อย่างดี ปี 2530 มีพื้นที่นากุ้งประมาณ 689,120 ไร่ คิดเป็น 64.3 % ของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนทั้งหมด ซึ่งเป็นการทำลายป่าชายเลนอย่างที่สุด </li></ul>
 28. 28. ประโยชน์ของป่าชายเลน <ul><li>มีความสำคัญในการเป็นแหล่งพลังงานและอาหาร </li></ul><ul><li>เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ </li></ul><ul><li>เพื่อเป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเล </li></ul><ul><li>เพื่อควบคุมการกัดเซาะพังทลาย </li></ul><ul><li>เพื่อซับน้ำเสีย </li></ul><ul><li>เป็นแนวกำบังกระแสน้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำและพายุหมุน </li></ul><ul><li>ผลิตภัณฑ์จากไม้ </li></ul>
 29. 29. <ul><li>เชื้อเพลิง </li></ul><ul><li>วัสดุก่อสร้าง </li></ul><ul><li>สิ่งทอและหนังสัตว์ </li></ul><ul><li>อาหาร ยา และเครื่องดื่ม </li></ul><ul><li>การผลิตกรดจากเปลือกไม้ (tannin) </li></ul><ul><li>การทำเหมือนแร่ดีบุกในบริเวณป่าชายแดน </li></ul><ul><li>ให้ผลผลิตน้ำเย็นในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม </li></ul>
 30. 30. <ul><li>ให้ผลผลิตเกลือ </li></ul><ul><li>ให้ผลผลิตมวลชีวภาพ (biomass) แก่แหล่งประมง </li></ul><ul><ul><li>( ก ) แหล่งประมงใกล้ชายฝั่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>( ข ) เป็นแหล่งพักอาศัยของลูกปลาและลูกกุ้ง </li></ul></ul><ul><li>ให้ผลผลิตมวลชีวภาพสำหรับการเลี้ยงหอยแมลงภู่และปลา </li></ul>
 31. 31. ปัญหาของป่าชายเลน <ul><li>  สาเหตุสำคัญของการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนในช่วงหลังปี 2522 เนื่องจากมีการตื่นตัวในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนการลงทุนค่อนข้างสูง และมีระยะคืนทุนสั้นทำให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีเนื้อที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นจาก 162,725 ไร่ ในปี 2522 เป็นประมาณกว่า 600,000 ไร่ ในปี 2529 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.30 ของพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลายทั้งหมด </li></ul>
 32. 32. <ul><li>ส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจกรรมอื่น เช่น การทำเหมืองแร่ การทำนาเกลือ การทำเกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และการขุดลอกร่องน้ำ มีการขยายตัวไม่มากนัก โดยในช่วงระหว่างปี 2523 - 2529 ประมาณ 328,581 ไร่ หรือคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 35.70 ของเนื้อที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลายทั้งหมดจนถึงปี 2529 ( ไพโรจน์ , 2534) </li></ul>
 33. 33. <ul><li>สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าชายเลน 1. การใช้ประโยชน์ที่มากเกินไป การบุกรุกป่าชายเลนเพื่อหาผลผลิตจากป่าโดยตรงจนเกินขีดความสามารถของป่า ตลอดจนการอนุญาตให้เข้าตัดฟันป่าไม้ชายเลนมากเกินไป ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อป่าชายเลนโดยตรงในแง่ของการให้ผลผลิตและการบริการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว </li></ul><ul><li>         </li></ul>
 34. 34. <ul><li>2. การแปรสภาพป่าชายเลน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำบ่อปลา และการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย มักจะได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าและได้รับการสนับสนุนให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น </li></ul>
 35. 35. <ul><li>3. กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนที่มากเกินไป รวมทั้งกิจกรรมที่ต้องอาศัยการาแปรสภาพป่าชายเลน อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบด้านเศรษฐกิจสังคมสำหรับชุมชนชายฝั่งทะเลได้ ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ยังทำให้พืชและสัตว์หลายชนิดในป่าชายเลนต่างก็สูญพันธุ์ไปมากแล้ว </li></ul>
 36. 36. แนวทางการแก้ปัญหาป่าชายเลนและมาตรการควบคุม <ul><li>  1. เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแผ่ขยายการทำลายป่าชายเลน จึงควรที่จะห้ามกิจกรรมใด ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนได้ </li></ul><ul><li>  2. การตอบสนองความต้องการใด ๆ ของมนุษย์ จะต้องเป็นไปโดยไม่ทำให้ส่งผลเสียหายต่อพืชและสัตว์ในเขตอนุรักษ์ </li></ul>
 37. 37. <ul><li>  3. ป่าชายเลนควรจะได้รับการจัดการในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรที่เกิดทดแทนได้ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการให้บริการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน </li></ul><ul><li>  4. ควรจะถือว่าป่าชายเลนเป็นส่วนหนึ่งของเขตชายฝั่งทะเล โดยไม่มีการแบ่งแยกการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน จะต้องคำนึงถึงลักษณะการพึ่งพอของป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดินเพื่อการเก็บกักน้ำ และลักษณะความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างป่าชายเลนกับผืนน้ำชายฝั่งที่อยู่ติดกัน </li></ul>
 38. 38. <ul><li>5. ควรจะมีการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการที่อยู่ในป่าชายเลนหรือที่อยู่ติดกับป่าชายเลน โดยถือว่าระบบนิเวศป่าชายเลนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และควรจะเน้นถึงความสำคัญของกระบวนการภายนอกที่เกี่ยวข้องกัลแหล่งน้ำจืดและน้ำเค้ม และการผลิตสารอาหาร </li></ul><ul><li>6. ควรจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลป่าชายเลน และแผนชาติเกี่ยวกับป่าชายเลนให้ทันสมัยอยู่เสมอ </li></ul>
 39. 39. <ul><li>7. รณรงค์ให้ประชาชนและผู้บกรุกป่าชายเลนเข้าใจถึงความสำคัญของป่าชายเลน และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลน </li></ul><ul><li>8. ชดเชยพื้นที่ป่าชายเลนที่สูญเสียไปโดยการปลูกทดแทนขึ้นมา </li></ul>
 40. 40. <ul><li>มาตรการการควบคุมเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องและยาวนาว </li></ul><ul><li>- ควบคุมการทำบ่อเลี้ยงกุ้ง การตัดไม้เพื่อใช้ประโยชน์ ฯลฯ ด้วยข้อกำหนดและกฎหมาย - รักษาสภาพภูมิประเทศและลักษณดินของป่าและร่องน้ำให้อยู่ในสภาพธรรมชาติ - รักษาแบบแผนทางด้านเวลาและด้านกายภาพของความเค็มของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน </li></ul>
 41. 41. <ul><li>- รักษาแบบแผนธรรมชาติและวงจรการขึ้นลงของกระแสน้ำ และการไหลของน้ำจืดออกสู่ทะเลให้คงอยู่ตลอดไป - รักษาความสมดุลย์ทางธรรมชาติระหว่างการงอก การกัดเซาะ และการตกตะกอน </li></ul>
 42. 42. ปัจจัยด้านการจัดการที่สำคัญ <ul><li>  - น้ำจืดที่ไหลลงสู่น้ำทะเลทำให้ความเค็มเจือจางลง ระดับความเค็มของน้ำคือปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดชนิด และความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต </li></ul><ul><li>  - ระยะของพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับป่าชายเลน เนื่องจากความเค็มจากน้ำทะเลจะแทรกซึมลงไปในพื้นที่ ซึ่งมีผลต่อการเติบโตของป่าชายเลน </li></ul>
 43. 43. <ul><li>- มลพิษในพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นผลจากของเสียจากโรงงาน น้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน ของเสียจากการทำเกษตรกรรม การทับถมของตะกอนของดินและทรายและการแพร่กระจายของน้ำมัน มีผลต่อป่าชายเลนและทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ </li></ul><ul><li>- ป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่สำคัญ ทั้งสำหรับการใช้ประโยชน์ภายในบ้านเรือนและในทางการค้า ผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนเป็นแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเชื้อเพลิงที่สำคัญต่อการยังชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล </li></ul>
 44. 44. <ul><li>ดังนั้นเราเป็นประชาชนคนไทย เราควรรักษาและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนของเราเพื่อให้ลูกหลานของเราเอง ดังเช่นสมเด็จพระเทพฯทรงตระหนักและทรงเป็นห่วง พระองค์ได้ปลูกป่าเรียกว่า “ สวนป่าทูลกระหม่อม “ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนคนไทย ดังนั้น เราควรเริ่มปลูกป่าชายเลนกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้มีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานของเราใช้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป </li></ul>
 45. 45. แหล่งที่มาของข้อมูล <ul><li>www.talaythai.com </li></ul>

×