боловсрол

3,198 views

Published on

ganzorig

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

боловсрол

  1. 1. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ 2010 оны 8 сарын 16 өдөр Дугаар 362/112/183 Улаанбаатар хот Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай“Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” Засгийн газрын 1995 оны 96дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид урчадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ын 8 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:1. “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, зарим албан тушаалтанд урчадварын нэмэгдэл олгох шалгуур үзүүлэлт”-ийг хавсралтын ѐсоор баталсугай.2. Шалгуур үзүүлэлтийн дагуу сургалтын байгууллагын тухайн жилийн цалингийнсангийн ур чадварын нэмэгдлийн санд багтаан багш, ажилтанд нэмэгдэл олгож байхыгерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, САНГИЙН УХААНЫ САЙД ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД САЙД Ё.ОТГОНБАЯР Т.ГАНДИ С.БАЯРЦОГТ Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 2010 оны 8 сарын 16-ны өдрийн 362/112/183 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ, ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛТАНД УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ1. Засгийн газраас тогтоосон бага дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагынтөрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал зэрэглэлд хамаарах ерөнхий боловсролынсургуулийн захирал, сургалтын менежер, багш, нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багш
  2. 2. болон цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч, багш, туслах багшид ур чадварын нэмэгдэл олгоходэнэхүү журмыг мөрдөнө.2. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн эмч, номын санч, тогоочийн урчадварын нэмэгдлийг Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яам, Сангийн яамтай хамтрантухайн салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын боловсрууланбаталсан шалгуур үзүүлэлт, журмын дагуу олгоно.3. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт ажиллаж буй төрийн үйлчилгээний бусадалбан хаагчдад Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 63/104хамтарсан тушаалаар баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны түгээмэл мэргэжлийн албанхаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”–ын дагуу ур чадварын нэмэгдэлолгоно.4. Ур чадварын нэмэгдлийн хэмжээг ур чадварын шалгуур үзүүлэлтийн хангалтын хувь,түвшнээс хамааруулан тухайн албан хаагчийн албан тушаалын сарын цалингийн 10-30хувь байхаар тогтооно.5. Энэхүү журмын 1 дэх заалтад заасан төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад тухайнсургууль, цэцэрлэгийн суралцагчдын сурлагын амжилтыг хагас жил тутамд үнэлсэнүнэлгээний үзүүлэлт нь тухайн аймаг, дүүргийн энэхүү үнэлгээний үзүүлэлтийндундажаас доошгүй байх нийтлэг шаардлагыг заавал хангасан тохиолдолд ур чадварыннэмэгдэл олгоно.6. Багш, ажилтны ур чадварыг үнэлэхдээ дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийгбаримтлана.Албан тушаал: Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчШалгуур:• Байгууллагын менежментийн онол, аргазүйн мэдлэг чадвар• Удирдсан байгууллагын чадавхиҮзүүлэлт:• Байгууллагын стратегийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийн зохионбайгуулалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний арга технологид гарсан ахиц• Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасансургалтын байгууллагын болон Төрийн албаны зөвлөлөөс гаргасан төсвийн ерөнхийменежерийн ажлыг үнэлж дүгнэхээр гаргасан журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр“А” ба “В” үнэлгээ авсан байх• Багш, суралцагч, ажилтан, ажилчдын үр бүтээлтэй суралцах, ажиллах орчин нөхцөлийгбүрдүүлэхэд гаргасан ахиц• Суралцагчид ба хамт олны төлөвшил, байгууллагын соѐлд гарсан өөрчлөлт, тэднийнийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд гаргасан ахиц Албан тушаал: Сургуулийн сургалтын менежер, цэцэрлэгийн арга зүйчШалгуур:• Мэргэжлийн онол, арга зүйн мэдлэг чадвар
  3. 3. • Багшийг хөгжүүлэх, ажлын чанарт гаргасан амжилтҮзүүлэлт:• Ажил, мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан, тэмцээнд оролцож, дүүрэг, аймаг,нийслэл, улсад гаргасан амжилт• Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасансургалтын байгуулагын болон холбогдох байгуулагаас сургуулийн сургалтын менежер,цэцэрлэгийн арга зүйчийн ажлыг үнэлж дүгнэхээр журам, шалгуур үзүүлэлтийнбиелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээ авсан байх• Сургалтын технологийн менежментийн арга барил болон хичээлийн судалгаа аргазүйд гаргасан ахиц, бүтээлч хандлага• Мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн тоо ба чанарын өсөлтАлбан тушаал: Сургуулийн багшШалгуур:• Мэргэжлийн онол, арга зүйн мэдлэг чадвар• Хүүхдийг сургаж төлөвшүүлэх ажлын чанарт гаргасан амжилтҮзүүлэлт:• Ажил, мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг,аймаг, нийслэл, улсад гаргасан амжилт• Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас багшийн ажлыгүнэлж дүгнэхээр гаргасан журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээавсан байх• Сургалтын технологийн шийдэл, хөгжил төлөвшлийн ажлын арга барилд гаргасанахиц, бүтээлч хандлага• Сурагчдын сурлагын амжилтын хагас жил тутмын үнэлгээ болон хөндлөнгийнүнэлгээний үзүүлэлтүүдийн зөрүү нь 15 хувиас илүүгүй байх, эсвэл суралцагчид ньолимпиад, уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл, улсад үзүүлсэнамжилтАлбан тушаал: Цэцэрлэгийн багшШалгуур:• Мэргэжлийн онол, арга зүйн мэдлэг чадвар• Хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх ажлын чанарт гаргасан амжилтҮзүүлэлт:• Ажил, мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг,аймаг, нийслэл, улсад гаргасан амжилт• Холбогдох байгууллагаас гаргасан цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх журам,шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээ авсан байх• Сургалтын технологийн шийдэл, хөгжил төлөвшлийн ажлын арга барилд гаргасанахиц, бүтээлч хандлага• Хөндлөнгийн үнэлгээгээр нийт хүүхдийн хөгжлийн түвшинд гарсан ахиц, эсвэлсуралцагчид нь олимпиад, уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэл,улсад үзүүлсэн амжилтАлбан тушаал: Боловсролын нийгмийн ажилтанШалгуур:
  4. 4. • Мэргэжлийн онол, арга зүйн мэдлэг, чадвар• Нийгмийн ажлын үйлчилгээний чанарт гаргасан амжилтҮзүүлэлт:• Ажил мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан тэмцээнд оролцон сум, дүүрэг, аймаг,нийслэл, улсад гаргасан амжилт• Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасансургалтын байгуулага болон холбогдох байгууллагас гаргасан нийгмийн ажилтны ажлыгүнэлж дүгнэхээр гаргасан журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээавсан байх• Хүүхдийн эрхийг хангаж, тэдэнд боловсролын болон нийгмийн ажлын үйлчилгээгхүргэх арга барилд гарсан ахиц• Төсөл, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүж, суралцахад нь тохиолдож буй бэрхшээл,тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэсэн байдалАлбан тушаал: Сургуулийн дотуур байрны багш, цэцэрлэгийн туслах багшШалгуур:• Хүүхдийг аюулгүй, эрүүл орчинд суралцах, амьдрах үйлчилгээний ажлын чанартгаргасан амжилтҮзүүлэлт:• Ажил, мэргэжлийн болон ур чадварын уралдаан, тэмцээнд оролцож, сум, дүүрэг,аймаг, нийслэл, улсад гаргасан амжилт• Холбогдох журам, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтээр “А” ба “В” үнэлгээ авсан байх• Сургалт хүмүүжлийн ажилд нэвтрүүлсэн шинэлэг ажлууд, үйлчилгээний эв дүй• хүүхдийн эрүүл ахуйн зөв дадалд хэвшүүлэх талаар хүүхэд, багш, эцэг эхтэй хамтарчажилласан байдал7. Багш, ажилтны ур чадварыг хагас жил тутам үнэлж дүгнэнэ.8. Ур чадварт тавигдах нийтлэг шаардлагыг бүрэн, тусгай шалгуур нийт үзүүлэлтийн 50-аас доошгүй хувийг тус тус хангасан тохиолдолд багш, ажилтанд сургалтын байгууллагынтухайн жилийн цалингийн санд батлагдсан ур чадварын нэмэгдлийн санд багтаан урчадварын нэмэгдлийг олгоно.9. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан,цэцэрлэгийн багш, туслах багш, арга зүйчид ур чадварын нэмэгдэл олгох, олгож байгаанэмэгдлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, бууруулах, хасах асуудлыг ажлын хэсгийн дүгнэлтийгүндэслэн тухайн байгууллагын ерөнхий менежерийн тушаалаар шийдвэрлэнэ.10. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчид ур чадварыннэмэгдэл олгох, олгож байгаа нэмэгдлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, бууруулах, хасахасуудлыг аймгийн Боловсрол, соѐлын газар, дүүргийн Боловсролын хэлтсийн даргынтушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн захирал, эрхлэгчийг томилсонэтгээдийн шийдвэрээр шийдвэрлэнэ.

×