• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
B trust e-invoice 26.9.11
 

B trust e-invoice 26.9.11

on

 • 927 views

 

Statistics

Views

Total Views
927
Views on SlideShare
927
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  B trust e-invoice 26.9.11 B trust e-invoice 26.9.11 Presentation Transcript

  • Електронен подписЕлектронен документооборот, еФактуриране – eFaktura.bgКорпоративно подписване - CorpSign
   инж.Николай Николов
   Регионален мениджър | Дирекция маркетинг и продажби
   тел.: +359 62 623 793 | моб.тел.: +359 88 7785154
   E-mail: nnikolov@bobs.bg
  • Съдържание
   - Електронен подпис B-TRUST®
   правна рамка, необходимост, определения, технология, практика
   -eFaktura.bg
   цялостно решение за обмен на е- документи, фактури, плащане
   - CorpSign
   система за корпоративно подписване
   25.9.2011 г.
   2
  • За „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД
   25.9.2011 г.
   3
  • За „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД
   25.9.2011 г.
   4
  • За „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД
   25.9.2011 г.
   5
  • Срещате ли трудности когато работите с хартиени документи?
   25.9.2011 г.
   6
  • Срещате ли трудности когато издавате хартиени документи и/или фактури?
   25.9.2011 г.
   7
  • Недостатъци на хартиен документ
   25.9.2011 г.
   8
  • Какво е Електронен подпис?Удостоверение за регистрация на Доставчик на Удостоверителни Услуги
   25.9.2011 г.
   9
   РЕГИСТРАЦИЯ
   • Банксервиз АД е регистриран Доставчик на Удостоверителни Услуги(ДУУ) по ЗЕДЕП
   • Решение№1113/25.09.2003 г.наКРСwww.crc.bg
   • БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД е регистриран доставчик на Удостоверителни услуги по ЗЕДЕП
   • Решение №994/09.09.2010г.наКРС www.crc.bg
  • ПРАВНА РАМКА (ЗЕДЕП)
   Закон за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП) - 06.10.2001 г.
   Електронен подпис
   Електронният подпис (ЕП) има значението на саморъчен подпис
   Никой освен Автора няма право на достъп до частния ключ
   Притежава свойството неотменимост, когато е придружен с Удостоверение за ЕП
   Доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ)
   Отговаря на определени условия (Наредби за дейността на ДУУ)
   Издава удостоверения за електронен подпис и води регистър за тях
   Предоставя на всяко трето лице достъп до публикуваните Удостоверения
   Задължително е регистриран по Закона на защита на личните данни, като Администратор на ЛД
   Регистрираният ДУУ, издал удостоверение за КЕП, удостоверява датата и часа на представяне на подписан с него електронен документ (TSA)
   25.9.2011 г.
   10
  • НЕОБХОДИМОСТот Квалифициран Електронен Подпис
   Сигурни ли сте, кое е лицето с което кореспондирате в Интернет пространството?
   Сигурни ли сте, че съобщението не е било променено до прочитането му от Вас?
   Страхувате ли се, че Вашият кореспондент ще се отрече от поет ангажимент?
   Желаете ли електронните Ви транзакции да имат законова сила?
   25.9.2011 г.
   11
  • Осъществяване на сделки без присъствието на страните(изисквания)
   Идентификация
   Цялост и автентичност на предаденото съобщение
   Верност на елементите на съобщението като дата, час, място на подаване
   25.9.2011 г.
   12
  • Какво е необходимо?
   Автентичност – идентификация на кореспондентите
   Цялостност – защита на документа от промени
   Неотменяемост – показва съгласието със съдържанието. Законова сила.
   Конфиденциалност – съдържанието е известно само на кореспондентите
   25.9.2011 г.
   13
  • Решения и технология
   Биометричните средства - не са стигнали още до фаза на реализация, при която да е възможно масово приложение.
   Електронният подпис – в момента е единственото възможно от технологична и финансова гледна точка
   25.9.2011 г.
   14
  • Хардуерно решение
   Смарт карти
   Едночипови компютри, имплантирани в плексигласова карта
   Притежават собствена памет
   Притежават специализиран Крипто процесор
   Могат да генерират в себе си двойка частен/публичен ключ
   Надеждно пазят частния ключ, който се генерира, съхранява и използва единствено и само в тях
   Отговарят на изискването на ЗЕДЕП
   Сертифицирани са за ниво на сигурност EAL-3 или по-високо
   Карточетци
   Устройства, които осъществяват връзката между компютърната система и смарт картата
   Могат да имат собствена памет (USB Flash)
   25.9.2011 г.
   15
  • Хардуерни решения
   25.9.2011 г.
   16
  • ОПРЕДЕЛЕНИЯ
   Електронно изявление – словестно изявление, предоставено в цифрова форма, чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията
   Електронен документ – електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано
   25.9.2011 г.
   17
  • ОПРЕДЕЛЕНИЯ
   Електронен подпис – преобразувано електронно изявление, включено, добавено или логически свързано със същото електронно изявление, преди пробразуването му
   25.9.2011 г.
   18
  • ОПРЕДЕЛЕНИЯ
   Удостоверение за електронен подпис е подписан от Доставчика (ДУУ) електронен документ, съдържащ определени реквизити, удостоверяващи връзката между Автора / Титулярaи публичния му ключ, съответстващ на частния ключ, с който Автора е създал електронния подпис и служи за проверка на подписа в електронни документи и обекти.
   25.9.2011 г.
   19
  • Удостоверение - съдържание
   C=BGST=ul.Vasil Levski 13,Veliko TarnovoPK=5000EGN=6307061111L=Veliko TarnovoO=BORICA-BANKSERVICE Plc.OU=Professional Certificate - QESOU=SR:SGS f.d.1227/1989g.OU=BULSTAT:000640954CN=Nikolay Rusev Nikolovtitle=manager:Trudov dogovorAddress=bul.Tsar Boris III 41,SofiaPOK=1612emailAddress=nnikolov@bobs.bgPhone=(+359 62) 638895
   25.9.2011 г.
   20
  • Технология
   За създаване на ЕП се използва апаратът на теорията на кодирането.
   Целта е всяко съобщение да се трансформира в привидно неразбираем вид и после, в определен момент след предаването му, да се върне в първоначалния му вид.
   25.9.2011 г.
   21
  • Технология
   Цифровият подпис използва т.н. техника на криптиране с Публичен ключ, която се основава на два ключа – Публичен и Частен
   Оригинален частен ключКриптиран(Sign) публичен ключ Оригинален
   документ (публичен) документ (частен) документ
   С помощта на софтуер, който е при подписващия, се прилага преобразуване чрез т.н. хеш-функция.
   25.9.2011 г.
   22
  • Технология
   На основата на резултата от прилагането на хеш-функцията не може да се възстанови оригиналът.
   Като следваща стъпка софтуерът преобразува резултата от хеширането с помощта на частния ключ на подписващия.
   Резултатът е Електронния Подпис. Той е уникален за конкретното съобщение и приложения частен ключ.
   25.9.2011 г.
   23
  • Технология
   Обикновено съобщението и електронният подпис се пращат заедно (.p7m), но това не е задължително (.p7s)
   Пример:
   Imefile.doc.p7m
   Imefile.doc + imefile.p7s
   25.9.2011 г.
   24
  • Технология
   Върху полученото съобщение се прилага същата хеш-функция.
   Като се използват полученият хеш-резултат, публичният ключ и електронният подпис, с помощта на верифицираща функция, се установява:
   25.9.2011 г.
   25
  • Технология
   - Дали електронният подпис е създаден с помощта на съответният частен ключ?
   - Дали полученият хеш-резултат съвпада с оригиналният такъв, който е бил използван и за създаване на електронния подпис?
   25.9.2011 г.
   26
  • Получаване
   По този начин се потвърждава, че съобщението:
   • Не е било изменяно след изпращането;
   • Е подписано точно от този, от когото се очаква;
   Тази процедура удовлетворява правните изисквания:
   • Автентификация на подписващия: разкрива самоличноста на Автора и съгласието му със изявлението (съобщението);
   • Автентификация на съобщението: потвърждава идентичноста на полученото съобщение с изпратеното;
   25.9.2011 г.
   27
  • Правила ЗЕДЕП
   Потвърждението не е свързано с удостоверяване на съдържанието.
   Електронното изявление се счита за изпратено от момента на постъпването му в информационна система, която не е под контрола на автора.
   То се счита за получено с изпращането на потвърждение за получаването му.
   25.9.2011 г.
   28
  • Практики, Въпроси, Коментари
   www.b-trust.org
   Видове Удостоверения за КЕП;
   Софтуер;
   Приложения на Удостоверенията;
   25.9.2011 г.
   29
  • e-УправлениеСтратегически документи
   Програмата на правителството за европейско развитие на България 2009-2013, приета през 2009г. в Малмьо
   Декларация на министрите, отговорни за политиките по електронно правителство на Европейския съюз и Лисабонската стратегия.
   Концепция за електронно управление в България 2010-2015 г., която се основава на принципите на доброто управление.
   Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015 г.
   (стр.15/23...еФактуриране - 100% от/към Държавната администрация и 80% за бизнес организациите...Всички администрации да признават Квалифициран Електронен Подпис...215 комплексни услуги за гражданите и бизнеса...100% от документооборо-
   та между администрациите да се осъществява по електронен път...)
   25.9.2011 г.
   30
  • Мисия на електронното управление в Република България 2011-2015г.
   “Чрез ускорено изграждане и развиване на електронно управление, правителството на Република България ще осигури по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса, ще подобри ефикасността и ефективността на администрацията, ще повиши прозрачността и отчетността, ще намали корупцията, ще създаде нови възможности за участието на структурите на гражданското общество в управлението.”
   25.9.2011 г.
   31
  • Резултатите от автоматизирането на бизнес процесите в една организация с помощта на система за електронен документооборот може да бъде сравнен с ефекта от въвеждането на поточната линия в производството
   - ускорява се предаването на данни между различните звена,
   - установява се точно регламентиране на действията на всеки етап от работата с данните,
   - намалява броят на допусканите грешки,
   - повишава се специализацията на сътрудниците при изпълнението на отделните операции,
   - расте производителността на труда,
   - организацията е в състояние да изпълнява значително повече бизнес операции без да увеличава броя на своите служители.
   25.9.2011 г.
   32
  • Какво е електронна фактура?
   25.9.2011 г.
   33
  • Какво е електронна фактура?
   25.9.2011 г.
   34
  • Какво е efaktura.bg?
   25.9.2011 г.
   35
  • Какво е efaktura.bg?
   25.9.2011 г.
   36
  • Как работи efaktura.bg?
   25.9.2011 г.
   37
  • Как работи efaktura.bg?
   25.9.2011 г.
   38
  • Какво Ви струва да не използвате efaktura.bg?
   Изготвяте и отпечатвате хартиендокумент и/или фактура с помощта на ERP, счетоводен или друг софтуер...
   Разходи за:
   Хартия (min 2 листа – над 0.20 лв./лист)
   Тонер
   Ток
   Пликове
   Пликоване
   Спедиторски услуги
   Човешки труд
   Работна заплата
   Загубено време
   Телефонни разговори
   Съхраняване във физически архив
   Амортизация
   Според анализи, разходите надхвърлят 2.00 - 3.00 лв./фактура!
   Ако фактурата е сгрешена/изгубена, разходите Ви ще се умножат по две!
   Традиционен обмен на документи – издател
   25.9.2011 г.
   39
  • Какво Ви струва да използвате efaktura.bg?
   Изготвяте и изпращате електронен документ и/или фактура чрез вашия ERP/счетоводен/друг софтуер директно към efaktura.bg
   Ползи на бизнес модела:
   Лесна интеграция
   Бързина – многократно намаляване на времето за доствка
   Точност – документите се представят точно пред лицето, оторизирано да ги обработва
   Пари – намаляват се разходите за труд и материали
   Цената на един документ не надвишава 40-50 ст. с ДДС
   Сигурност – гарантирана доставка и обратна разписка за нея, автентичност и ненарушимост на документа
   Контрол – на движението на документите и наблюдение на наредени и получни плащания
   Електронен архив – намалява разходите и създава възможност за бърз и лесен достъп до информацията назад във времето
   Плащане – възможност за директно плащане и информация за извършени плащания
   Бърз процес на оспорване– възможност за on-line оспорване на съдържанието на документите -спестява дълги телефонни разговори и търсене в архив
   Съвременен обмен на документи - издател
   25.9.2011 г.
   40
  • Традиционен и съвременен обмен
   Традиционен обмен на документи - получател
   Съвременен обмен на документи - получател
   25.9.2011 г.
   41
  • Плащане на фактури
   Традиционен подход
   Съвременен подход
   25.9.2011 г.
   42
  • Плащане на фактури
   Традиционен подход
   Съвременен подход
   25.9.2011 г.
   43
  • ПлащанеОбратна връзка
   25.9.2011 г.
   44
  • Предимства на бизнес модела
   25.9.2011 г.
   45
  • Ефектът от внедряването
   25.9.2011 г.
   46
  • За кого е предназначена системата?
   За всички които имат проблем с доставянето на своите документи, било то фактури, или друг тип документи
   За всички, които искат опимизация на своя документооборот и търсят:
   • Гарантирано навременно пристигане!
   • Гарантирана обратна разписка!
   • Лесен за ползване интерфейс!
   • Познаваемост на услугата – efaktura.bg
   • Център за помощ 24х5!
   • Електронен архив!
   • Ниски цени!
   • Възможност за получаване на плащания, информация и автоматизиране на процесите по реконсилация (финализиране на сделката)
   25.9.2011 г.
   47
  • Въпроси, коментар
   www.efaktura.bg
   Варианти на системата:
   Интегрирана в ERP
   WEB интерфейс – ръчно въвеждане
   Предплатен пакет
   25.9.2011 г.
   48
  • CorpSign
   Софтуерният продукт „Корпоративно подписване с Квалифициран Електронен Подпис” изгражда корпоративна платформа, позволяваща на определени длъжностни лица в една фирма (организация) да подписват с КЕП корпоративни е-документи (файлове) с различно предназначение (отчети, писма, известия, фактури, заповеди, др.) и от произволен тип (разширение на файла). Поддържаните формати (контейнери) на електронен подпис съответстват на международните спецификации и стандарти. На практика системата произвежда всички формати на подписани електронни документи, използвани в България. Подписаните от системата файлове са правно валидни електронно подписани документи, които могат да се предоставят извън системата на лица и организации (държавна администрация, НЗОК, НАП, НСИ и др.), където подлежат на успешно валидиране според съответните стандарти.
   25.9.2011 г.
   49
  • Някои от клиентите ниwww.efaktura.bg
   25.9.2011 г.
   50
  • 25.9.2011 г.
   51
   инж.Николай Николов
   Регионален мениджър | Дирекция маркетинг и продажби
   тел.: +359 62 623 793 | моб.тел.: +359 88 7785154
   E-mail: nnikolov@bobs.bg