Bppismp

4,287 views
4,187 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bppismp

 1. 1. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAINSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JALAN DATIN HALIMAH, 80350 JOHOR BAHRU JOHOR DARULTAKZIM 1
 2. 2. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. 2
 3. 3. 3
 4. 4. KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Kata Aluan Pengarah Institut Perguruan Temenggong Ibrahim 52. Carta Organisasi, Ahli Akademik Institut Perguruan 6-23 Temenggong Ibrahim & Kemudahan Pengajaran & Pembelajaran3. Pengenalan 24-25 - Visi, misi dan objektif IPTI - Matlamat program - Hasil pembelajaran program4. Peraturan Peperiksaan – Kelayakan Menduduki Peperiksaan 26-285. Sistem akademik yang ditawarkan dalam Program Ijazah 29 Sarjana Muda Perguruan (PISMP)6. Struktur program yang ditawarkan dalam Program Ijazah 30-31 Sarjana Muda Perguruan (PISMP)7. Perincian Kursus yang ditawarkan dalam Program Ijazah 32-33 Sarjana Muda Perguruan (PISMP)8. Agihan Kursus Major Mengikut Semester 34-359. Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester 36-3710. Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester 38-4111. Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil 42 Pembelajaran12. Sinopsis Kursus Wajib 43-4613. Sinopsis Kursus Teras 47-70 • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Pendidikan Jasmani • Matematik • Sains • Reka Bentuk dan Teknologi • Amalan Profesional14. Sinopsis Pakej Kursus Elektif 71-84 • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 215. Pelan Lokasi Bilik-Bilik P&P 85-8616. Lampiran 87-91 - Lampiran 1 - Sistem Penyampaian dan Pentaksiran - Lampiran 2 - Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 4
 5. 5. KATA ALUAN PENGARAH INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONGIBRAHIMBismillahi-r-Rahmani-r-Rahim,Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia danizinNya Institut Perguruan Temenggong Ibrahim telah dapat melaksanakan sesipengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana MudaPerguruan bermula Januari 2007. Institut Perguruan Temenggong Ibrahimmerupakan salah sebuah Iinstitut Pendidikan Guru yang dipertanggungjawabkanbagi melaksanakan program peringkat Ijazah dalam bidang Matematik, Sains,Pendidikan Jasmani dan Kemahiran Hidup bagi sekolah rendah. Matlamat utamaprogram ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segipenguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan profesionalismedalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaandan Falsafah Pendidikan Guru. Buku panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian(PISMP) ini disediakan bagi membantu pelajar mengetahui struktur program danperincian kursus yang ditawarkan selama lapan semester. Para pelajar juga akandapat memahami dengan lebih jelas agihan kursus mengikut semester, sinopsiskursus, sistem penyampaian dan pentaksiran, matriks hasil pembelajaran, pakejkursus elektif dan kombinasi major dan elektif yang perlu dipelajari sepanjangtempoh pengajian. Saya percaya buku panduan ini akan dapat membantu pelajar memahamikeperluan kurikulum dan pengisian pengajian bagi persediaan mengikuti programini dengan jayanya.Sekian, selamat maju jaya.(HJ. ZAKARIA BIN HJ.A.SHUKOR)PengarahInstitut Perguruan Temenggong IbrahimJohor Bahru 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. CARTA ORGANISASI INDUK INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU PENGARAH TIMBALAN PENGARAH Jabatan Ilmu Pendidikan Unit Peperiksaan Jabatan Hal Ehwal Pelajar Unit Pengurusan Jabatan Sains Unit Pusat Sumber Jabatan Matematik Unit Praktikum Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Bahasa Unit KokurikulumJabatan Teknologi Maklumat Unit Latihan Dalam & Komunikasi Perkhidmatan Jabatan Kemahiran Hidup Unit Kaunseling Jabatan Kajian SosialJabatan Pendidikan Islam & MoralJabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Jabatan Penyelidikan & Pembangunan Profesionalisme Keguruan 7
 9. 9. CARTA ORGANISASI BAHAGIAN AKADEMIK INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU PENGARAH HJ. ZAKARIA BIN HJ. A. SHUKOR TIMBALAN PENGARAH HJ. MOHD SAID BIN HASRAN Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Matematik HJH. RAPAAH BINTI KAMDI LUI LAI NAMKetua Jabatan Pengajian Melayu Ketua Jabatan Teknologi HJ. MARWAR BIN ABD. KADIR Maklumat & Komunikasi HJ. ABU BAKAR BIN SAHARI Ketua Jabatan Bahasa Ketua Jabatan Kemahiran Hidup LOH LAI KUEN MD. ARIF BIN MD. ZIN Ketua Jabatan Kajian Sosial Ketua Jabatan Pendidikan MD. BASIRAN BIN JASMAN Jasmani & Kesihatan ADIB BIN SULAIMANKetua Jabatan Pendidikan Islam & Ketua Jabatan Penyelidikan & Moral Pembangunan ProfesionalismeHJ. AHMAD PUAAD BIN ABD. RAHMAN Keguruan KARUPPIAH MOHAN A/L GOVINDARAJU Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar NAZARIA BIN MOHD AMIN HJH. NORANI BINTI ABDULLAH 8
 10. 10. CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PENGURUSANINSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU PENGARAH HJ. ZAKARIA BIN HJ. A. SHUKOR PT Kesetiausahaan N17 ZUBAIDAH BINTI MAT JAAFAR TIMBALAN PENGARAH HJ. MOHD SAID BIN HASRAN Ketua Unit Peperiksaan Ketua Unit Khidmat Pengurusan HJ. MOHD ZAIN BIN BADUI AZMI BIN HASSAN Ketua Unit Latihan Dalam Ketua Unit GERKO Perkhidmatan HJ. JAMIAN BIN GIMAN HJH. BAIDAH BINTI HUSIN Ketua Unit Praktikum Pegawai Pusat Sumber HJH. ZAHARAH BINTI KARIM MOHD NOR BIN THANI Kaunselor Pentadbir OTHMAN BIN MUSTAFFA 9
 11. 11. SENARAI NAMA PENSYARAH INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU KELAYAKAN AKADEMIK GRED I. IJAZAH PERTAMABIL NAMA JAWATAN (HAKIKI/KUP/ II. SARJANA MEMANGKU) III. PHD1 Abd. Jalil bin Md.Yunos Pensyarah i. B.Ed.(Hons) Pengajaran DG44 BM ii. M.Ed. B & K2 Abd. Manaf bin Bejau Pensyarah i. B.Tek.serta Pendidikan DG41 (Kej. Mekanikal) ii. M.Ed.(Tek. & Vok.)3 Abd. Razak bin Haji Pensyarah i. B.Ed.B & K Kaprawi DG44 ii. M.Ed.Tek.Pendidikan4 Abdul Latiff bin Awi Pensyarah i. B.A.Seni Lukis & Senireka DG41 ii. M.Ed.Tek. Pendidikan5 Abdul Razif bin Haji Pensyarah i. B.Tech.Ed. Kemahiran Abdul Rahman DG41 Hidup ii. M.Sc PTV6 Abdullah Zhidi bin Omar Pensyarah DG48 i. B.Ed.(Hons) Sejarah7 Abu Bakar bin Sahari Ketua Jabatan i. B.Sc.Fizik (Hons) Teknologi Maklumat & DG 44 ii.M.A.Computers- in Komunikasi Education8 Adib bin Sulaiman Ketua Jabatan i. B.Ed.(Pend. Jasmani) Pendidikan Jasmani dan DG44 ii. M.Ed.(Kurikulum & Kesihatan Pengajaran)9 Agos bin Atan Pensyarah i. B.Ed (Sains Pertanian) DG48 ii. M Agric.Studies10 Ahmad Fadzil bin Noor Pensyarah DG41 i. B.Sc.(Hons) Sukan11 Ahmad Puaad bin Ketua Jabatan Abd.Rahman Pendidikan Islam Dan DG44 i. B. Usuluddin (Hons) Moral ii. M. Usuluddin12 Anawiyah binti Salleh Pensyarah i. B. Ed.TESL DG44 ii. M.A.English Language Teaching & Applied Ling.13 Ariston Shah bin Pensyarah i. B.Sc. Pertanian Muhaimin DG44 ii. M.Ed. Pengukuran & Penilaian14 Arshad bin Ismail Pensyarah DG44 i. B.Ed.B & K15 Azmi bin Hassan Ketua Unit Khidmat Pengurusan DG44 i. B.Sc.Ed.(Hons) Kimia16 Baharudin bin Bador Ketua Unit (Seni) DG48 i.B.A. Art & Design 10
 12. 12. 17 Baharum bin Sulman Pensyarah DG41 i. B.Ed.(Agric.Sc.) ii.M. Ed.(Tech.& Voc.)18 Baidah binti Hussin Ketua Unit Latihan i.B.A. (Hons) Sejarah Dalam Perkhidmatan DG48 ii.M.Ed. Kurikulum & Pengajaran19 Besah binti Mohd Rasim Pensyarah i. B.Ed.(Hons) Pengajian DG44 Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama20 Chan Meng Choo Pensyarah i.B.A.(Hons) Economics DG48 ii.M.Ed. B & K21 Chai Ched Siong Pensyarah i. B.A.Sains Kemasyarakatan DG41 (Cuti Belajar) (Hons)22 Cheng Yoke Fong Pensyarah i. B.Ed. Teknologi Rumah DG48 Tangga23 Chew Eng Sun Pensyarah i. B.Sc.(Hons) Kimia & DG48 Matematik ii. M.Ed.Matematik24 Choon Teik Luan Ketua Unit (PC) i. B.A.(Hons) Geog. & DG44 Peng. Tionghua25 Chua Ley Thiam Pensyarah i. B.A.(Hons) Matematik & DG48 Ekonomi26 Esa bin Awang Pensyarah i. B.Ed.(Hons) Pengajaran Bahasa Melayu DG41 ii. M. Ed. Pendidikan & Pembangunan27 Faizah binti Abd Karim Pensyarah i.B.Ed. Sejarah & Teknologi DG41 Pendidikan28 Faridah Mariani binti Pensyarah i.B. Ed. Teknologi/Pend. Johari DG41 ii.M.Ed. Pend. Teknik & Vokasional29 Faziah binti Abd Karim Pensyarah i. B.A.English DG44 ii. M.A.TESL30 Hamidah binti Musa Pensyarah DG44 i. B.A.Geografi ii. M.Pengurusan Teknologi31 Hamzah bin Shahrom Pensyarah Kontrak i.B.Sc.(Hons) Fizik & DG41 Matematik ii.M.Ed.Peng. Matematik32 Hassan bin Haji Kudus Pensyarah DG41 i. B.Ed.B & K. ii. M.Ed.B & K.33 Pensyarah i. B.Ed.TESL Hayati binti Ismail DG41 ii. M.Ed.TESL34 Hilmi bin Ahmad Shaghir Pensyarah i. B.A.(Hons) Ed.Sejarah (Dr) DG44 ii. M.Ed.B & K iii. PhD Psikologi Kaunseling35 Hishamuddin bin Hassan Pensyarah i. B.Ed.Sains Sukan (Hons) DG41 (Cuti Belajar) ii. M.Ed.Sains Sukan36 Ibrahim bin Yaakub Pensyarah i.B.Ed.B & K DG41 ii.M.Ed.B & K37 Isa bin Amri Pensyarah DG41 i. B.Sc.Muzik 11
 13. 13. 38 Ishak bin Ayob Pensyarah DG41 i. B.Ed.(Hons)39 J. Krishna Kumary a/p Pensyarah Juval DG41 i.B.A.(Hons) Sejarah40 Jamian bin Giman Ketua Unit Kokurikulum DG48 i.B.A.(Hons) Sejarah41 Jeyaratha a/p Pensyarah DG48 i. B.A.(Hons) B. Inggeris Arunasalam ii. M.A.(ELT) (Education Research)42 Jesuthas Pensyarah i.B.A. Ling. Language (Hons) DG41 Bahasa Tamil ii.M.Ed. Bahasa Tamil43 Johana binti Abu Bakar Pensyarah i. B.Ed.TESL DG41 ii. M.Ed.Teacher Training of ELT44 Kamaluddin bin Mokri Pensyarah i. B.Ed. PJK DG41 ii. M.Ed.Pengukuran & Penilaian45 Kamaludin bin Ahmad Ketua Unit Teknologi i. B.A.Matematik & Geografi Maklumat DG44 ii. B.Ed.Matematik46 Kam Tin Leong Pensyarah i.B.A.(Hons) Peng. Melayu DG48 ii.M.Sc.Teknologi & Pendidikan47 Kan Kwong See Pensyarah DG41 i. B.A.(Hons) English ii. M.Ed.TESL48 Karuppiah Mohan a/l Ketua Jabatan Govindaraju Penyelidikan & DG44 i. B. Sc.(Hons) Genetik Pembangunan ii. M.Ed.Curiculum & Instruction Profesionalisme Keguruan49 Ket Lee Lian Pensyarah DG41 i. B.Sc.Ed.(Hons) Matematik ii. M.Ed.Matematik50 Lailatul Zuraidah binti Pensyarah i. B.Ed.TESL DG44 Kamarudin ii. M.Sc.TESL51 Lee Chai Eam Pensyarah i. B.A.(Hons) Geografi & DG44 Pengajian Melayu ii. M.Ed.B & K52 Lim Ngiok Lan Pensyarah DG44 i. B.Ed.(Hons) TESOL53 Lim Thow Ngee Ketua Jabatan Matematik DG48 i.B.Sc.(Hons) Kimia54 Lim Yak Hong Pensyarah i. B.A.Psikologi & Komu DG44 ii. M.Ed.Teknologi Pend iii. PhD. Pengurusan Kurikulum55 Loh Lai Kuen Ketua Jabatan Bahasa i.B.A. English DG48 ii.M.Ed.TESL56 Lui Lai Nam Pensyarah i. B.Sc.(Hons) Kajihayat DG48 & Matematik ii. M.Ed.Matematik.57 Malliga a/p Govindasamy Pensyarah DG41 i. B.Sc.(Hons) Matematik ii. M.Ed.Info.Tech.58 Marwar bin Abd Kadir Ketua Jabatan i. B.A.(Hons) Antropologi Pengajian Melayu DG48 & Sosiologi 12
 14. 14. 59 Maskiah binti Masrom Pensyarah i. B.A.(Hons) BM & Sastera DG41 ii. M.A.Sastera Melayu60 Maleha binti Lauto Pensyarah i. B.A.Akidah & Falsafah DG48 ii. M.Ed.B & K61 Mazlan bin Aris Pensyarah i. B.A.Ed.(Hons) Geog. DG41 ii. M.Ed. B & K.62 Mazlan bin Ayop Pensyarah i. B.Sc.Ed.(Hons) DG48 Matematik63 Mazlan bin Mohd. Sanip Pensyarah i. B.Ed.Kesusasteraan Melayu DG41 ii. M.Ed.Pengajaran BM Bahasa Pertama64 Md. Arif bin Md Zin Ketua Jabatan i. B.Sc.Ed.Sains Kemahiran Hidup Pertanian DG48 ii. M.Ed. Pengurusan Teknologi65 Md. Basiran bin Jasman Ketua Jabatan Kajian Sosial DG48 i. B.A.(Hons) Geografi66 Md. Hatta bin Md Nor Pensyarah i. B.Ed.(Hons) Pengajaran BM DG44 ii. M.Ed.Pendidikan Pembangunan67 Md. Nordin bin Monel Pensyarah DG41 i. B.Ed.(Hons) Matematik68 Md. Yusof bin Mohamad Pensyarah i. B.A.(ELT) Hons. DG41 ii. M.Ed.B. Inggeris69 Mohd Ali bin Jemali Pensyarah i. B.Ed.(Hons) Kejuruteraan DG41 Mekanikal ii. M.Ed.Teknik & Vok.70 Mohd Johari bin Mohd Pensyarah i. B.Ec.(Hons) Perniagaan Shariff DG44 ii. M.Ed. B & K71 Mohd Nor bin Thani Pegawai Pusat Sumber i. B.Ec.(Hons) DG41 ii. M.Ed.Psikologi Pend.72 Mohd Said bin Hasran Timbalan Pengarah i.B.A.(Hons) Geografi DG52 ii.M.A.Sumber Manusia73 Mohd Yunus bin Pensyarah DG41 i.B.Ed.(Hons) Pendidikan Shahidan74 Mohd Zain bin Badui Ketua Unit DG44 i. B.A.(Hons) Sejarah & Peperiksaan Pengajian Melayu75 Muhamad bin Basar Pensyarah i. B.Sc.(Hons) Kimia & Fizik DG44 ii. M.Ed.Pengajian Kimia76 Muhammad Syafiq Sim Pensyarah bin Abdullah DG41 i. B.Ed.Teknologi Maklumat77 Muzarpar bin Esnawi Pensyarah DG41 i. B.A.Pend. Jasmani78 Naemas binti Taib Pensyarah i. B.Tech.& Ed. DG41 (Kemahiran Hidup) ii. M.Ed.Teknik & Vok. 13
 15. 15. 79 Narmal Singh a/l Pensyarah i. B.Sc.Ed.(Hons) Gurubak Singh Matematik & Biologi DG48 ii. M.A.Teaching Curriculum & Instruction80 Nazaria bin Mohd Amin Ketua Jabatan Sains i. B.Sc.Ed.(Hons) Kimia & DG44 Fizik ii. M.Ed.Tek.Pendidikan81 Nenny Djuhara binti Pensyarah i. B.Ed.TESL Johari DG41 ii. M.A.English Literature82 Ng Pei Fern Pensyarah i. B.Ed.TESL DG41 ii. M.Ed.Prasekolah83 Ng Poy Hong Pensyarah DG48 i.B.A.(Hons) Geografi84 Ng Sar Ee Pensyarah i. B.A.(Hons) Pengajian DG41 Tionghua /Pengajian Asia ii. M.Ed.Psikologi Pend.85 Noorhayati binti Hashim Pensyarah i. B.Peng. Islam (Hons) DG41 Bahasa Arab ii. M. Sc Pendidikan.86 Norani binti Abdullah Ketua Jabatan Hal i.B.A.(Hons)Sejarah & Pra Ehwal Pelajar DG48 Sekolah ii.M. Sains Pendidikan87 Noreida binti Mohd Pensyarah DG41 i. B.Ed.(Hons) TESOL Yunan ii. M.Ed.88 Norhizan bin Zainol Pensyarah i. B.Ed. Pend. Jasmani DG41 ii.M.Sc.Sport Science Fitness & Health89 Norizan bin Ghazali Pensyarah DG44 i. B.Sc.Ed.(Hons) Fizik ii.M.Ed.Pembangunan Sumber Manusia90 Nurliza binti Othman Pensyarah DG44 i. B.A.(Hons) English ii. M.A.TESL91 Osman bin Md. Ali Rawa Pensyarah DG41 i. B.Ed.Muzik92 Othman bin Mustaffa Kaunselor Pentadbir DG41 i. B.Ed. B & K ii. M.Ed. B & K93 Paiman bin Pardi Pensyarah DG44 i. B.Pengurusan Perniagaan ii. M.Ed. Teknik & Vokasional94 Poniran bin Salamon Pensyarah i. B.A.(Hons) Pend. Olahraga & DG44 Kesihatan ii.M.Ed. Pengurusan &. Pentadbiran95 Premavathy a/p Ketua Unit Bahasa DG48 i. B.A.(Hons) Bahasa Inggeris N.Gurusamy ii. M.Bahasa Inggeris96 Prema Nambiar a/p Pensyarah DG48 i. B.Sc.Ed.(Hons) Krishnan Biologi & Matematik ii. M.Ed.Matematik97 Radin Khairuddin bin Pensyarah i. B.Tech.Ed.Kemahiran Mohammad DG41 Hidup (Hons) ii. M.Ed. Teknik & Vokasional98 Rahimah binti Ahmad Pensyarah DG48 i. B.Sc.Ed.(Hons) Matematik & Kimia99 Ramlee bin Ismail Pensyarah i. B.Ed.Olahraga & Kesihatan DG 44 ii.M.Ed. Sains Sukan100 Rajendran a/l K. Pensyarah DG44 i. B.A.(Hons) Ekonomi Subramaniam ii.M.Ed.Psikologi Pendidikan101 Rapa’ah binti Kamdi Ketua Jabatan i. B.A.Geografi DG 48 ii.M.Ed. 14
 16. 16. Ilmu Pendidikan102 Rashidah binti Suib Pensyarah DG44 i. B.Ed.Pend. Jasmani103 Raudhah binti Ali Pensyarah i. B.A.(Hons) DG44 Bahasa Arab ii. M.Ed. B & K104 Razali bin Kadir Pensyarah DG41 i. B.A. Art & Design105 Repiah binti Singah Pensyarah i. B.Sc.(Hons) Biologi DG48 ii.M.Ed.Kurikulum & Pengajaran106 Rohaini binti Kamsan Ketua Unit Moral DG48 i. B.A.(Hons) Kesusasteraan107 Rohana binti Hussin Pensyarah DG48 i. B.Sc.Ed.(Hons) Biologi & Matematik ii. M.Ed.Kimia108 Rohani binti Ariffin Ketua Unit Bahasa i. B.A.(Hons) Bahasa Inggeris DG48 ii.M.A.English Language in Literacy Studies109 Rokiah binti Buyong Pensyarah DG44 i. B.Ed.B & K ii. M.Ed.B & K110 Rosnah binti A. Rajak Pensyarah i. B.A.(Hons) Kesusasteraan DG44 Melayu ii. M.Ed. Teknik & Vokasional111 Roziah binti Abu Samah Pensyarah DG41 i. B. Ed. Teknologi Maklumat112 Rubiah binti Ahmad Pensyarah i. B.Sc.Pend.Teknologi Rumah DG48 Tangga ii.M.Sc.Makanan & Pemakanan113 Rukiah binti Ahmad Pensyarah DG48 i. B.Ekonomi Tabon ii.M.Ed. Kurikulum & Pengajaran114 Sa edah binti Mohd Shah Pensyarah DG44 i. B. Art & Design ii. M.Ed. Art & Design115 Salbihana binti Samsudin Pensyarah DG44 i. B.Sc.(Hons) Biologi ii. M.Ed.Kimia116 Saleena Chang binti Pensyarah DG44 i. B.Ed.TESL Abdullah ii. M.Pengurusan Pend. & Pengajaran Bahasa117 Salwa binti Abu Bakar Pensyarah i.Dip.Sains dgn Pendidikan (Dr.) (Matematik) DG44 ii. B.Sc.(Hons) Fizik iii. M.Ed.Teknologi Pendidikan iv. PhD.Pend. Matematik118 Samiha binti Mohd Salleh Pensyarah DG44 i. B.A.(Hons) TESOL ii. M.A.TESL119 Sanif bin Sapaat Pensyarah i. B. Tech. Ed. DG41 Kemahiran Hidup ii. M.Ed.Tek.& Vok.120 Santhanamary a/p R. Pensyarah i. B.A.Ed.(Hons) Sejarah Anthony DG44 & Bahasa Inggeris ii. M.Ed. Pengurusan & Pentadbiran121 Sarimah bt Abd Razak Pensyarah i. B.Pend.Teknologi Rumah (Dr) Tangga ii. M.Pengurusan Tek. DG44 (Pembangunan Sumber Manusia) iii. PhD Tek. & Vok.122 Sathupathy a/l Ketua Unit i. B.A (Hons) Peng. Melayu & DG44 Ramasamy Bahasa Tamil Peng. India ii. M.Ed. B & K 15
 17. 17. 123 Shaireena binti Ja afar Pensyarah i. B.Ed. Pendidikan DG41 Jasmani ii. M.Sc. Pentadbiran PJ124 Shanmugam a/l Pensyarah i. B.A.(Hons) Peng. India Kaliappan DG41 & Peng.Melayu ii.M.Ed. Teknik & Vok.125 Siti Anidah binti Kamsir Pensyarah DG44 i. B.Teknologi Maklumat (Hons) ii. M.Sc. Tek. Maklumat (Pengurusan)126 Siti Mislia binti Selamat Pensyarah DG41 i. B.Ed.Pra Sekolah127 Sohaila binti Atan Pensyarah DG41 i. B.Ed.TESL128 Suleiman bin Yunos Pensyarah DG48 i. B.Ed.Sains Pertanian ii.M.Ed.Kurikulum129 Sumilah binti Marto Pensyarah DG44 i. B.Sc.Ed.(Hons) (Cuti Belajar) ii.M.Ed.Teknologi Pendidikan130 Syed Abdullah bin Syed Ketua Unit Muzik DG41 Mohamed i. B.Ed. Muzik131 Tan Boon Mei Pensyarah i. B.Sc.Ed.(Hons) Matematik & DG48 Kimia ii.M.Ed.132 Teo Kok Beng Pensyarah DG44 i. B.A.Pengajian Cina & Sejarah133 Teo Poh Ying Pensyarah (Cuti Belajar) DG41 i. B.Ed. Linguistik134 Tormadi bin Jono Pensyarah DG44 i. B.A.(Hons) Seni Halus135 Wan Noor Siah binti Wan Pensyarah DG41 i. B.A.(Hons) Falsafah & Abdullah Usuludin ii.M.Ed. Sosiologi136 Wong Lai Peng Pensyarah DG41 i. B.A.(Hons) Bahasa Cina137 Yong Kee Ping Pensyarah DG41 i. B.Sc. Pengajian Am (Cuti Belajar) ii.M.A. Bahasa Cina Moden138 Yusof bin Osman Ketua Unit i. B.Sc.(Hons) Biologi DG48 Tek. Maklumat & ii.M.Ed. Teknologi Komunikasi Pendidikan139 Zaharah binti Karim Ketua Unit Praktikum DG48 i. B.A.Bahasa Melayu140 Zainal bin Mohd Amin Pensyarah DG44 i. B.Ed.(Hons) Pendidikan Jasmani & Kesihatan141 Zainuddin bin Hj A.Kadir Pensyarah DG44 i. B.Ed.(Hons) Pendidikan Jasmani142 Zaiton binti Jaafar Pensyarah DG44 i. B.Ed.Olahraga & Kesihatan ii.M.Ed.Sains Sukan143 Zaiton binti Mohamad Pensyarah DG41 i. B.Ed.(Hons) Muzik ii.M.Ed.Muzik144 Zakaria bin Hj. A. Shukor Pengarah DG 52 i.B.A.(Hons) Pengajian Melayu145 Zubedah binti Abdullah Pensyarah i. B.A.(Hons) Pengajian DG48 Melayu & Sejarah ii.M.Sc.Teknologi (HRD) 16
 18. 18. CARTA ORGANISASI HAL EHWAL PELAJARINSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR HJH NORANI BINTI ABDULLAH UNIT PENGEMBANGAN & UNIT KEBAJIKAN DAN KHIDMAT KAUNSELING SOSIAL SULEIMAN BIN YUNOS ZAITON BINTI JAAFAR ROSNAH BINTI HJ. A. RAJAK MUSZARPAR BIN ESNAWI UNIT DISIPLIN TATATERTIB UNIT KEDIAMAN PELAJAR HJ. MD. HATTA BIN MD NOR (ASRAMA & LUAR ASRAMA) DR. LIM YAK HONG BAHARUM BIN SULMAN MOHD YUNOS BIN SHAHIDAN UNIT REKOD OSMAN B. MD. ALI RAWA ABD. MANAF BIN BEJAU PEMBANTU TADBIR KETUA PENYELIA KANAN SULIMAH BINTI OMAR ZAINAP BINTI SULAIMAN PEM. AM PEJABAT PENYELIA ASRAMA MAZLAN BIN MOHAMMAD ZULAILI BINTI KABIL 17
 19. 19. CARTA ORGANISASI PUSAT SUMBER INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU Ketua Pusat Sumber DG41 Mohd. Nor bin Thani Pustakawan S41 Peg. Grafik DG32 Juriah binti Athman Peg. Elektronik Abd. Talib bin Naim DG32 Azman bin Othman Jurufoto B17 Pembantu PerpustakaanRajandran a/l Marimuthu S17 Hafsah binti Yacob PAR N1 PAR N1 PAR N1 Tukang Alat R11 Fadzil bin Rohani Siti Zulaikha Mastuki bin Mat binti Khalib binti Jamidin Abdullah 18
 20. 20. CARTA ORGANISASI KHIDMAT SOKONGAN INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU21 21
 21. 21. KEMUDAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kemudahan Bil Kemudahan BilDewan Seri Temenggong 1 Unit Hortikultur 1Dewan Kuliah/Syarahan 1 Bilik Jahitan 1Bilik Kuliah 6 Makmal Elektronik 1Makmal Sains 6 Bilik Masakan 1Bilik Kecergasan 1 Makmal Lukisan Kejuruteraan 1Makmal Komputer 5 Bengkel Logam 1Bilik Anatomi & Fisiologi 1 Padang Bola Sepak 1Dewan Terbuka 1 Padang Hoki 1Pusat Sumber 1 Balapan 1Pusat Kegiatan Pelajar 1 Padang Kriket 1Bengkel Kerja Kayu 1 Gelanggang Bola Tampar 2Gelanggang Bola Jaring 2 Gelanggang Bola Keranjang 1Gelanggang Bola Baling 1 Bilik Pendidikan Muzik 1Gelanggang Badminton 3 Makmal Pengajaran Mikro 1Gelanggang Tenis 5 Bilik Seminar 2Gelanggang Takraw 2 Padang 1Gelanggang Petanque 1 Astaka 1Bilik Aerobik 1 Stor Bahan Kimia 2Stor Permainan 1 Bilik Sumber 1Stor Pendidikan Luar 1 Bilik Mesyuarat 1Stor Olahraga 1 Bilik Kuliah dengan Interactive Whiteboard 3Stor Memanah 1 Bilik Jabatan 3Stor Peralatan Air 1 Bilik Kuliah 40Bilik Sumber Matematik 1 Makmal Komputer 6 22
 22. 22. PENGENALANVISIMenjadikan IPG sebagai:“Institut pengajian tinggi unggul meneraju kecemerlangan pendidikan guru yangmemenuhi aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia.”MISIMelaksanakan program pendidikan guru untuk melahirkan guru profesional, kompetendan berwatak yang bersedia menjunjung aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia sertamenyanjung warisan budaya negara.OBJEKTIFLulusan PISMP akan memperolehi kompetensi yang berikut: i. Memindahkan pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran bidang pengkhususan. ii. Mengembangkan pengetahuan dan membuat refleksi secara kritikal tentang teori, pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah.. iii. Menggunapakai pelbagai kaedah, pendekatan serta teknik pengajaran dan pembelajaran. iv. Mengamalkan nilai profesionalisme keguruan. v. Melibatkan diri secara aktif sebagai pemimpin dan ahli yang berkesan dalam pasukan di sekolah dan komuniti.MATLAMAT PROGRAMMatlamat program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti darisegi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan FalsafahPendidikan Guru.HASIL PEMBELAJARAN PROGRAMPara lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing; ii. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masing- masing; 24
 23. 23. iii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan; iv. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar; v. memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat;vii. mempunyai semangat jati diri dan berupaya mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat; danviii. mempunyai kemahiran pengurusan dan keusahawanan. 25
 24. 24. PERATURAN PEPERIKSAAN 26
 25. 25. PERATURAN PEPERIKSAANKELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN1. Kelayakan menduduki peperiksaan dipertimbangkan berasaskan kepada syarat- syarat yang berikut: 1.1 Warganegara Malaysia yang berdaftar dengan Institut Pendidikan Guru kendalian Kementerian Pelajaran Malaysia. 1.2 Lulus peperiksaan dalam semester/ peringkat sebelumnya. 1.3 Tidak dihalang daripada menduduki peperiksaan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi (Rujuk perkara 4: Petikan Akta 174, Jadual 2, Bahagian V, Kaedah 48, Hukuman Tatatertib). 1.4 Telah membayar denda dan/atau melaksanakan hukuman yang dikenakan oleh pihak berkuasa tatatertib institusi dan tidak digantung daripada menjadi pelajar pendidikan guru. 1.5 Kehadiran 100% dalam kuliah, tutorial, amali atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajian atau apa-apa aktiviti yang dijadualkan. 1.6 Pelajar pendidikan guru yang kehadiran dalam kuliah, tutorial, amali atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa aktiviti yang dijadualkan bagi sesuatu mata pelajaran, kurang daripada 100% tanpa sebab munasabah, kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib. 1.7 Lengkap, sempurna dan lulus kerja kursus dalam semua mata pelajaran. Serta sempurna praktikum (jika berkenaan). Lulus kerja kursus serta kesempurnaan praktikum (jika berkenaan) adalah prasyarat untuk menduduki peperiksaan. 1.8 Pelajar pendidikan guru yang hadir lewat melebihi 30 minit daripada masa bermulanya sesuatu sesi peperiksaan, tidak dibenarkan menduduki peperiksaan.2. Pelajar pendidikan guru yang memenuhi syarat-syarat berikut boleh menduduki peperiksaan secara bantahan setelah mendapat kebenaran secara bertulis daripada Ketua Eksekutif Institusi berkenaan. Walau bagaimanapun keputusan peperiksaannya ditangguhkan sehingga kesnya selesai. 2.1 Pelajar pendidikan guru yang kesnya dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib institusi dan kesnya belum diputuskan. 2.2 Pelajar pendidikan guru yang kes kehadirannya sedang dirujuk kepada Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru tetapi belum diputuskan. 2.3 Pelajar pendidikan guru yang mempunyai kes yang belum diputuskan oleh mana-mana pihak berkuasa.3. Kaedah pentaksiran 3.1 Pentaksiran adalah berasaskan mod Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) yang terdiri daripada: 3.1.1 Kerja Kursus Pendek (KKP) 3.1.2 Projek (berkaitan) 3.1.3 Amali (berkaitan) 3.2 Ujian Akhir Kursus (UAK - berkaitan) 3.3 Peperiksaan Akhir 27
 26. 26. 4. Sistem permarkahan dan keputusan MARKAH GRED NMG KEPUTUSAN 90 – 100 A 4.00 Lulus 80 – 89 A- 3.75 Lulus 75 – 79 B+ 3.50 Lulus 70 – 74 B 3.25 Lulus 65 – 69 B- 3.00 Lulus 60– 64 C+ 2.75 Lulus 55 – 59 C 2.50 Lulus 50 - 54 C- 2.25 Lulus 40 – 49 D+ 2.00 Lulus 30 – 39 D 1.75 Gagal 20 – 29 E 1.50 Gagal 00 – 19 F 0.00 Gagal5. Peperiksaan ulangan 5.1 Dikenakan kepada pelajar yang gagal pentaksiran sesuatu mata pelajaran pada kali pertama.6. Meneruskan pengajian 6.1 Mencapai Purata Mata Gred (PMG)/Purata Mata Gred Terkumpul (PMGT) 2.0 ke atas. 6.2 Lulus semua mata pelajaran yang ditetapkan. 6.3 Sempurna dan lulus Praktikum, Aktiviti Luar Kurikulum (GERKO) dan Bina Insan Guru (BIG). 6.4 Mengumpul jumlah kredit minimum yang ditetapkan. 28
 27. 27. SISTEM AKADEMIKTempoh Pengajian ProgramPISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.Tahun AkademikTahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama danSemester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu. Pelaksanaan aktivitiSemester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 MINGGU SEMESTER 2 MINGGU Minggu Pendaftaran 1 minggu Minggu Pendaftaran 1 minggu Interaksi 8 minggu Interaksi 8 minggu Cuti Semester 1 minggu Cuti Semester 1 minggu Interaksi 7 minggu Interaksi 7 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu Peperiksaan 2 minggu Peperiksaan 2 minggu Jumlah 20 minggu Jumlah 20 mingguPrinsip Pengiraan Jam KreditPeruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemukadan tidak semuka, yang mencakupi teori dan amali serta Amalan Profesional yang diberiperuntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS), praktikum,dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan.Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaranpelajar bersamaan 1 kredit.Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanyadengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkanIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. 29
 28. 28. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUANStruktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkankursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Reka bentukkurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolahrendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Struktur program ini adalah sepertiyang berikut: BIL. KURSUS KREDIT 1. KURSUS WAJIB 23 (17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPG 2. KURSUS TERAS 86 (65%) • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional 3. KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%)Kursus WajibKursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan KursusWajib Institut Perguruan Guru (IPG).Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikutiPISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas, kemahirangenerik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajibdiagihkan sejumlah 23 kredit.Kursus TerasKursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan Profesional.Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yangmerangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesionalbagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan.Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit.Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungansubjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasaimajor yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehinggatahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiranpengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Sepanjang mengikutiprogram, pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses, iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS),praktikum, dan internship. PBS dijalankan selama 4 minggu, praktikum 24 minggu,manakala internship selama 4 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. 30
 29. 29. Kursus ElektifKursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkanpelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursusmerangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskansukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pakej Elektifdiagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.Kursus Tanpa Kredit (TK)Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada EnglishLanguage Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalammeningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan MalaysianUniversity English Test (MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit. 31
 30. 30. PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAHSARJANA MUDA PERGURUANPerincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD KURSUS KREDIT SEM. WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) 1 WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) 1 WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) 2 WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) 2 WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) 2 WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) 3 WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) 4 WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) 1 WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1) 2 WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1) 3 WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1) 4 WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1) 5 WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1) 6 WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT 1 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT 2 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT 3 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT 4 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT 5 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) 3(0+3) 6 Jumlah 23(17%)*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secarateragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. KURSUS TERASPENGAJIAN PROFESIONAL KOD KURSUS KREDIT SEM. EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) 3(3+0) 1 EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) 1 EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) 2 EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) 3 EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) 4 EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) 5 EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) 7 EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) 8 EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) 8 Jumlah 27(20%) 32
 31. 31. AMALAN PROFESIONAL KOD KURSUS KREDIT SEM. Pengalaman Berasaskan Sekolah – P. Profesional 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah – Kursus Major 2 Pengalaman Berasaskan Sekolah – Kursus Elektif 1 3 Pengalaman Berasaskan Sekolah – Kursus Elektif 2 4 PRK3101 Praktikum I 2 (4M) 5 PRK3102 Praktikum II 4 (8M) 6 PRK3103 Praktikum III 6 (12M) 7 INT3101 Internship 2 (4M) 8 Jumlah 14 (11%)*Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yangdiberikan oleh Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikutsemester yang ditetapkan.SENARAI KURSUS MAJOR DAN KOD BIL. KURSUS MAJOR KOD 1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BMM 2 Bahasa Arab Pendidikan Rendah BAM 3 Bahasa Cina Pendidikan Rendah BCN 4 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BTM 5 Pengajian Sosial Pendidikan Rendah PSS 6 Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah MZU 7 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV 8 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah PIM 9 Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJM 10 Matematik Pendidikan Rendah MTE 11 Sains Pendidikan Rendah SCE 12 Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah RBT 13 Pendidikan Prasekolah PRA 14 Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB 15 Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah PKD 16 Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah PKL Jumlah 45(34%) 33
 32. 32. AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER1. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) 1 PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 1 PJM3103 Olahraga 2(0+2) 1 PJM3104 Renang 2(0+2) 2 PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2(2+0) 2 PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) 2 PJM3107 Gimnastik 2(0+2) 3 PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2) 3 PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(0+2) 3 PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4 PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(0+2) 4 PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan 3(2+1) 5 Sukan PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) 5 PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) 6 PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan 2(1+1) 6 Sukan PJM3116 Penyelidikan Tindakan I : Kaedah 3(3+0) 7 PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) 7 PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) 8 PJM3119 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) 8 Jumlah 45 (34%)2. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEMMTE3101 Knowing Numbers 3(3+0) 1MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) 1MTE3103 Geometry 3(2+1) 2MTE3104 Decision Mathematics 3(3+0) 2MTE3105 Statistics 3(3+0) 3MTE3106 Resources In Mathematics 3(3+0) 3MTE3107 Planning and Teaching Mathematics 3(3+0) 4MTE3108 Basic Calculus 3(3+0) 4MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and 3(2+1) 5 PercentagesMTE3110 Linear Algebra 3(3+0) 5MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1) 6 Data HandlingMTE3112 Assessment Practices in Mathematics 3(3+0) 6MTE3113 IMathematics (Methodology) 3(3+0) 7MTE3114 Applications of Mathematics 3(2+1) 8MTE3115 Action Research II Mathematics (Implementation and 3(0+3) 8 Reporting) Jumlah 45(34%) 34
 33. 33. 3. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM.SCE3101 Life and Living Processes 3(2+1) 1SCE3102 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1SCE3103 Exploring Materials 3(2+1) 2SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2SCE3105 Physics in Context 3(2+1) 3SCE3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4SCE3108 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4SCE3109 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5SCE3110 Earth and Space 3(2+1) 5SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6SCE3112 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 ResourcesSCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7SCE3114 Science, Technology and Society 3(3+0) 8SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45(34%)4. REKA BENTUK TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM.RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional 3(3+0) 1RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan 3(2+1) 1RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) 2RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan 3(2+1) 2RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) 3RBT3106 Reka Bentuk Pakaian 3(2+1) 3RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik 3(2+1) 4RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah 3(3+0) 4 RendahRBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan 3(2+1) 5 HiasanRBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) 5RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) 6RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel 2(2+0) 6RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) 3(3+0) 7RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer 2(0+2) 7RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) 8RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan 3(0+3) 8 dan Pelaporan) Jumlah 45(34%) 35
 34. 34. AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTERPakej Elektif 1Bil. Elektif 1 Kursus Kredit Sem.1. Pendidikan PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 2 Jasmani PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) 3(2+1) 3 PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4 PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan 3(2+1) 5 Jasmani dan Sukan2. Pendidikan PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) 2 Kesihatan PKE3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1) 3 PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan 3(2+1) 4 Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0) 5 Jumlah 12 (9%)Pakej Elektif 2Bil. Elektif 2 Kursus Kredit Sem.1. Pendidikan PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan 3(3+0) 3 Sivik dan Kewarganegaraan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan 3(3+0) 4 Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan 3(2+1) 5 Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam 3(2+1) 6 Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan2. Pendidikan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas 3(3+0) 3 Moral Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran 3(2+1) 4 Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata 3(3+0) 5 Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan 3(3+0) 6 Nilai-nilai Murni3. Science Elective SCE3104 Primary Science Curriculum and 3(3+0) 3 Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan 3(3+0) 4 *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 5 SCE3112 Management of the Science Laboratory 3(3+0) 6 and Resources4. Mathematics MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) 3 Elective MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan 3(3+0) 4 *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, 3(2+1) 5 Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1) 6 Data Handling5. Pendidikan Seni PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum 3(3+0) 3 36
 35. 35. Bil. Elektif 2 Kursus Kredit Sem. Visual Elektif Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) 4 Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1) 5 PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 6 KBSR6. Pendidikan MZE3101 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) 3 Muzik Elektif MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam 2(1+0) 3 Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan 3(3+0) 4 Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik 3(3+0) 5 MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah 3(2+1) 67. Bahasa Melayu BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa 3(3+0) 3 Elektif Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1) 4 Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 5 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1) 6 Rendah8. Kemahiran RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan 3(3+0) 3 Hidup Elektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi 3(2+1) 4 RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) 5 RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3(1+2) 69. Persuratan dan PSE3101 Kritikan Sastera 3(3+0) 3 Kesenian PSE3102 Penulisan Kreatif 3(2+1) 4 Melayu PSE3103 Teater dalam Pendidikan 3(2+1) 5 (Ditawarkan di PSE3104 Teater Kanak-Kanak 3(1+2) 6 IPBMM sahaja)10. Muzik PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan 3(2+1) 3 Prasekolah Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan 3(2+1) 4 PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) 5 PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan 3(2+1) 6 Alatan)11. Pendidikan Al- PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3(2+1) 3 Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis 3(3+0) 4 PQE3103 Tarannum Al-Quran 3(2+1) 5 PQE3104 Hafazan Al-Quran 3(2+1) 612. English ELE3101 English for Undergraduates 3(3+0) 3 Language ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(3+0) 4 ELE3103 English for the Language Teachers 3(3+0) 5 ELE3104 English Language Teaching Methodology 3(2+1) 6 For Young Learners Jumlah 12(9%)*Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3.*Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajarsewaktu mengikuti Kursus Persediaan. 37
 36. 36. AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTERProgram ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifatansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendakdicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Hasil Pembelajaran Pemberatan Aras • Pengetahuan dan Kefahaman 1 • Kemahiran Intelek 70% • Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Aras • Kemahiran Kebolehpindahan 15% Semester 1- 3 2 (Analisis) • Kemahiran Etika Profesional Aras (Sintesis) 15% 3 • Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Aras • Pengetahuan dan Kefahaman 15% 1 • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Aras • Kemahiran Kebolehpindahan 70% Semester 4 -6 2 (Analisis) • Kemahiran Etika Profesional Aras (Sintesis) 15% 3 • Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Aras • Pengetahuan dan Kefahaman 15% 1 • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Aras • Kemahiran Kebolehpindahan 15% Semester 7 & 8 2 • (Analisis) • Kemahiran Etika Profesional Aras (Sintesis) 70% 3 • Penghayatan dan Nilai • (Penilaian)Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapatmengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demiaras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: 38
 37. 37. Semester 1 (Tahun 1) KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency 2(2+0) WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) 3(3+0) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) XXX3101 Major 3(x+x) XXX3102 Major 3(x+x) Jumlah 17* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secarateragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.Semester 2 (Tahun 1) KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) WAJ3109 Kokurikulum – 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) XXX3103 Major (dan *PBS) 3(x+x) XXX3104 Major 3(x+x) PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas 3(2+1) Jumlah 18* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secarateragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. 39
 38. 38. Semester 3 (Tahun 2) KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) XXX3105 Major 3(x+x) XXX3106 Major 3(x+x) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2) 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK Jumlah 18*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secarateragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6.** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1.** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Semester 4 (Tahun 2) KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) XXX3107 Major 3(x+x) XXX3108 Major 3(x+x) XXX31XX Elektif 1: (Rujuk Pakej Elektif 1) 3(x+x) ELS3102 English Language Enrichment II TK Jumlah 18*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secarateragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2.** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. 40
 39. 39. Semester 5 (Tahun 3) KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) XXX3109 Major 3(x+x) XXX3110 Major 3(x+x) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secarateragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) XXX3111 Major 3(x+x) XXX3112 Major 3(x+x) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) 3(x+x) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) 4 Jumlahl 17*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) 3(x+x) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) 6 Jumlah 12Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 41
 40. 40. SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRANTeras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalamkalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurusdan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektifyang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusahameningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidangpendidikan terkini.Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supayapelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri,terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut,tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab merekasebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap,pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garispanduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras.Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi, bersemuka, dan tidakbersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Pengalamanpembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pembelajaran Kendiri(Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul,dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah sepertiyang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. Tugasan terarah yang dibinasewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan olehpensyarah/tutor dalam sesi tutorial.MATRIKS HASIL PEMBELAJARANMatriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkanbagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaranprogram. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, prosesakreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantupelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. 42
 41. 41. SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, India dan Jepun), Islam dalam tamadun Melayu, pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah, tokoh-tokoh tamadun Islam, isu-isu kontemporari, Islam Hadhari, dan proses pembangunan negara. WAJ3102 English Language Proficiency 2(2+0) (Kefasihan Bahasa Inggeris I) This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills, Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. WAJ3103 English Language Proficiency II 2(2+0) (Kefasihan Bahasa Inggeris II) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It builds further on parts of speech and the language skills. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. This will enable learners to become proficient language users. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan. Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan. WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) (Language Literacy) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa, hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis, strategi pengajaran dan pembelajaran, kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis, jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis, penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik, seni visual, pendidikan jasmani dan kesihatan, pemilihan, pembinaan, dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 43
 42. 42. WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) (Literasi Nombor)Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement ofnumerical literacy in the basic areas of mathematics. The topics discussed areproblem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, andalso data analysis and Interpretation.Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaianliterasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. Topik-topik yang turutdibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan,pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) (Ethnics Relations)Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya danhubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik diMalaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik AlamMelayu, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia,pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, perlembagaandalam konteks hubungan etnik di Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabarandan pemupukan hubungan etnik di Malaysia, dan hubungan etnik: peranankerajaan dan masyarakat. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) (Arts in Education)Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untukmengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik, pergerakan danseni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaransekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yangmendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri, dankecerdasan pelbagai. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalankepada Seni dalam Pendidikan; Pendedahan kepada asas Muzik, Pergerakandan Seni Visual Sekolah Rendah; Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran danPembelajaran pelbagai mata pelajaran. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) (Cocurriculum Management)Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolahrendah,penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat,pengelolaan aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan, dan majlis rasmi. 44
 43. 43. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1) (Games)Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia,pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan, mengetahui,latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahiran dalam permainan,pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1) (Uniform Units I)Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform; struktur dan organisasi; perlembagaanunit beruniform; pengurusan dan pentadbiran; disiplin dan kerohanian; asaspertolongan cemas; asas kawad kaki; istiadat dan orientasi kurikulum UnitBeruniform sekolah rendah. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1) (Uniform Units II)Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan; perancangandan pelaksanaan amali perkhemahan. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1) (Atheletics)Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang; kemahiranasas acara-acara balapan dan padang; pengurusan ukuran balapan dan padang;pengelolaan kejohanan; pengurusan pasukan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1) (Societies)Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah;perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan persatuan; kemahiranasas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek. WAJ3114 Bina Insan Guru 3(0+3) (Character Building for Teachers)Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri danperwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan, berdaya maju, berdayatahan, dan berdaya saing. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukandiri guru secara holistik dan kontekstuial.BIG Fasa I (45 jam)Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tigamalam. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskanperkhemahan, Malaysia cergas dan patriotik, latihan dalam kumpulan, kembaradan orienteering, aktiviti di air, tazkirah / aktiviti moral, persembahan kumpulandan refleksi. 45

×