Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1

2,226
-1

Published on

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υλοποίησαν τη σχετική ιστοεξερεύνηση (Webquest) με τίτλο: "Κίνδυνοι στο Facebook" του Γεωργίου Βελόνη, που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=199494.

Η εργασία τους αφορούσε την περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στο Facebook.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,226
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1

  1. 1. Τι κρφβετε πίςω από τα «like» ??
  2. 2. Ένα ακώο Ή Ή Μιπωσ όχι……..??
  3. 3. Γνωρίηατε ότι κάκε φορά που πατάτε «like»… ςτισ διαφθμίςεισ εταιριών τουσ δίνεται το δικαίωμα να μπλζκονται ςτισ ενθμερώςεισ ςασ, κερδίηοντασ χριματα… Εκκζτετε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία ςτο διαδίκτυο δίνοντασ το δικαίωμα ςτον ιδιοκτιτθ τθσ εταιρείασ να τα εκμεταλλευτεί όπωσ εκείνοσ κζλει..
  4. 4. Επίςθσ, μποροφν να ςασ κατθγοριςουν για εγκλιματα που ζπραξαν οι ίδιεσ οι εταιρίεσ εισ βάροσ ςασ, βγάηοντάσ τθν Κακαρι!!
  5. 5. Τί ςυμπεραίνουμε λοιπόν;;; Προςωπικών ςτοιχείων!!!
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×