Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1

2,491 views
2,473 views

Published on

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υλοποίησαν τη σχετική ιστοεξερεύνηση (Webquest) με τίτλο: "Κίνδυνοι στο Facebook" του Γεωργίου Βελόνη, που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=199494.

Η εργασία τους αφορούσε την περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στο Facebook.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,016
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1

  1. 1. Κ. Γρηγόρησ Κ.Φάνησ Μ. Δημήτρησ
  2. 2. Τα ςτοιχεία μασ μοιράζονται με ξένουσ
  3. 3. Εκτεθειμζνοι ςε οποιοδήποτε τυχόντα… ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
  4. 4. …Αλλά και ςε οποιουςδήποτε ςχολιαςμοφσ!
  5. 5. …που πολλζσ φορζσ οδηγοφν ςε αδιζξοδο!
  6. 6. Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων
  7. 7. • Η Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων και οι ρυθμίςεισ επανζρχονται ςε λιγότερο αςφαλή προεπιλεγμζνη λειτουργία μετά από κάθε ςφνδεςή ςασ με το Facebook.

×