Language assistants in Catalonia 2011

 • 880 views
Uploaded on

Initial session: Language Assistents in Catalonia 2011. International program to provide language assistants to schools with CLIL projects, oral activities and speaking sessions for children in …

Initial session: Language Assistents in Catalonia 2011. International program to provide language assistants to schools with CLIL projects, oral activities and speaking sessions for children in Primary and Secondary education

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
880
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • La coherència i la continuitat educativa han de ser un continuum en tot el procés d‘aprenentatge i desenvolupament de l’alumnat
 • La coherència i la continuitat educativa han de ser un continuum en tot el procés d‘aprenentatge i desenvolupament de l’alumnat
 • La coherència i la continuitat educativa han de ser un continuum en tot el procés d‘aprenentatge i desenvolupament de l’alumnat

Transcript

 • 1. The importance of languages in the Catalan Education System
  • Foreign Language Service
  • Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
  • Departament d’Ensenyament
  • (Catalan Ministry of education)
  Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus
  • In English : 0-18
  • In Catalan : 19-31
  • In Spanish : 31-44
  English
 • 2. The importance of languages in the Catalan Education System
  • Foreign Language Service
  • Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
  • Departament d’Ensenyament
  • (Catalan Ministry of education)
  Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus
 • 3. European Commission 2012 : European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Comissió Europea 2012: 2012 és l’Any europeu de l’envelliment actiu i la solidaritat entre generacions Catalonia in Europe
 • 4. Catalan society: social transformation
  • We need to improve results:
  • - Inclusion and social cohesion
  • - Schooling success: academic results and competences for life
  • Access to labor market: empoyability and working skills
  • Generational renewal in a global world
  Immigrant students in Catalonia Challenges
 • 5. Catalan society: social transformation Challenges
 • 6. Catalan society: social transformation Challenges
 • 7. Studies and levels Lifelong learning programs University +18... years Pre-school 3-6 years 0-3 years School Nursery school Primary School 6-12 years H. school 16-18 years / Vocational Tr. Baccalaureat Secondary/Comprehensive H. school 12-16 years L A B O U R
 • 8.
  • Different school funding :
   • State schools (public funding)
   • Private funded schools (state granted private schools)
   • Independent private schools (not granted)
  Language Assistant at school
 • 9. Plurilingualism in the school Language for inclusion, studying and living together Catalan (Occitan) Added languages Arabic Amazigh Bangla Dutch Portuguese Romanian Ukhranian Urdu Chinese Curricular languages Catalan (Occitan) Spanish English French German Italian
 • 10. Catalan language Population: 7.535.106 inhabitants (2011) 15.96% of Spanish population
 • 11. Diversity is a menaced treasure
 • 12. There are 5500 languages in the world… but about 8-10 % disappear every year! Source: « Halte à la mort des langues » Claude Hagège When any language disappears, a whole culture vanishes, and a unique collective identity is lost forever 20 % have their own Political State 25 % have guaranteed continuity for the next three generations In 50 years, 3000 languages might disappear
 • 13. Languages: for growing, living and sharing the world! Cognitive tool and strategy Emotional communication Learning skills and study
 • 14. Languages: for growing, living and sharing the world! Tradition and culture International negotiation skill Work and labour market resource Social and cultural identity
 • 15. Speaking, listening, reading, writing and interacting: communicating in diversity
 • 16. Communicating is learning to live together “ Talk, talk, talk... Let’s talk today, for not having to cry tomorrow”. Thank you for your help!
 • 17. Let’s be responsible: we are the past of our descendents, and the future of our ancestors
 • 18. The value of languages in the Catalan Education System
  • Foreign Language Service
  • Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
  • Departament d’Ensenyament
  • (Catalan Ministry of education)
  Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus
 • 19. El valor de les llengües al Sistema Educatiu de Catalunya
  • Servei de Llengües Estrangeres
  • Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
  • Departament d’Ensenyament
  Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus Català
 • 20. Comissió Europea 2012: 2012 és l’Any europeu de l’envelliment actiu i la solidaritat entre generacions European Commission 2012 : European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Catalunya a Europa
 • 21. La societat catalana, en transformació
  • La millora de resultats en:
  • - Inclusió i cohesió social
  • - Èxit escolar en les competències per a la vida
  • Capacitació i acreditació laboral
  • Renovació generacional en un món global
  Immigrant students in Catalonia Els reptes
 • 22. Etapes educatives Formació al llarg de la vida
  • Diferents tipus de centres educatius:
   • Escoles estatals (Ensenyaments públic)
   • Escoles privades-concertades (Centres subvencionats)
   • Escoles privades independents (Privades)
  Universitat +18... anys Infantil 3-6 anys 0-3 anys Escola Llar d’infants Primària Escola 6-12 anys Institut 16-18 anys F. Professional Batxillerat Secundària Obligatòria Institut 12-16 anys T R E B A L L
 • 23. Plurilingüisme a l’escola Llengua d’acollida, aprenentatge i convivència Català (Occità) Llengües complementàries Àrab Amazic Bangla Neerlandès Portugués Romanès Ucraïnès Urdú Xinès Llengües curriculars Català (Lleng.Occitana) Castellà Anglès Francès Alemany Italià Auxiliar de conversa a l’aula
 • 24. La llengua catalana Població: 7.535.106 habitants (2011) 15.96% de la població d’Espanya
 • 25. La diversitat és un valor en perill
 • 26. Hi ha unes 5500 llengües al món… però unes 8-10 % desapareixen cada any! Source: « Halte à la mort des langues » Claude Hagège Quan una llengua desapareix, tota una cultura es perd, amb la seva identitat col·lectiva, única i irrepetible 20 % tenen un estat propi 25 % tenen garantida la continuïtat en tres generacions En 50 anys 3000 llengües poden desaparèixer
 • 27. Les llengües: per creixer, per viure i per conviure Tradició i cultura Eina de cognició i creativitat Lligams emocionals Estudi a l’escola Garantia de convivència Relacions econòmiques i laborals Identitat social i cultural
 • 28. Parlar, escoltar, llegir, escriure i conversar: ens comuniquem en diverses llengües
 • 29. Conversar és aprendre a conviure “ Palem, parlem, parlem... parlem avui, per què ningú hagi que plorar demà”. Gràcies per la vostra ajuda!
 • 30.  
 • 31. El valor de les llengües al Sistema Educatiu de Catalunya
  • Servei de Llengües Estrangeres
  • Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
  • Departament d’Ensenyament
  Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus
 • 32. El valor de las lenguas al Sistema Educativo de Cataluña
  • Servei de Llengües Estrangeres
  • Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
  • Departament d’Ensenyament
  Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus Castellano
 • 33. Comisión Europea 2012: 2012 es el Año europeo del envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones European Commission 2012 : European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Cataluña en Europa
 • 34. La sociedad catalana, en transformación
  • La mejora de resultados en:
  • - Inclusión y cohesión social
  • - Éxito escolar en las competencias para la vida
  • Capacitación y acreditación laboral
  • Renovación generacional en un mundo global
  Immigrant students in Catalonia Los retos
 • 35. Etapas educativas
  • Diferentes tipos de centros educativos:
   • Escuelas estatales (Enseñanza pública)
   • Escuelas privadas-concertadas (Centros subvencionados)
   • Escuelas privadas independientes (Privadas)
  Formación a lo largo de la vida Infantil 3-6 años 0-3 años Escuela H. Infantiles Primaria Escuela 6-12 años T R A B A J O Universidad +18... años Instituto 16-18 años F. Profesional Bachillerato Secundaria Obligatoria Instituto 12-16 años
 • 36. Plurilingüismo en la escuela Lengua de acojida, aprendizaje y convivencia Catalán (Occitano) Lenguas complementarias Árabe Amazig Bengalí Neerlandés Portugués Rumano Ucraniano Urdú Chino Llenguas curriculares Catalán (Occitano) Castellano Inglés Francés Alemán Italiano Auxiliar de conversación
 • 37. La lengua catalana Población: 7.535.106 habitantes (2011) 15.96% de la población de España
 • 38. La diversidad es un valor en peligo
 • 39. Hay unas 5500 lenguas en el mundo… ¡pero unas 8-10 % desaparcen cada año! Source: « Halte à la mort des langues » Claude Hagège Cuandon una lengua desaparece, toda una cultura se pierde, com su identidad colectiva, única e irrepetible 20 % tienen un esdo propio 25 % tienen garantizada continuidad en tres generaciones En 50 años 3000 lenguas pueden desaparecer
 • 40. Las lenguas: para crecer, para vivir y para convivir Tradición y cultura Cognición y creatividad Lazos emocionales Estudio en la escuela Garantía de convivencia Relación económica y laboral Identidad social y cultural
 • 41. Hablar, escuchar,escribir, leer y dialogar: nos comunicamos en diversas lenguas
 • 42. Conversar es aprender a convivir “ Hablemos, hablemos, hablemos... ...hablemos hoy, para que nadie tenga que llorar mañana”. ¡Gracias por vuestra ayuda!
 • 43.  
 • 44. El valor de las lenguas al Sistema Educativo de Catalunya
  • Servei de Llengües Estrangeres
  • Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
  • Departament d’Ensenyament
  Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus