Pemantauan tingkah laku golongan profesional

6,141 views
5,864 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pemantauan tingkah laku golongan profesional

 1. 1. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Walaupun profesional dikehendaki bertanggung jawab dalam mengamal profesionnya tetapi bagaimana hendak memastikan setiap profesional mematuhi segala tanggung jawab yang telah diamanahkan itu. </li></ul><ul><li>Tegasnya bagaimana mengelakkan perbuatan salah laku dan pelanggaran norma‑norma profesional daripada berlaku. </li></ul>
 2. 2. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Secara umum semua profesion mempunyai peraturan yang dikuatkuasakan sendiri. </li></ul><ul><li>Norma‑norma tersebut telah dikenal pasti dan dikuatkuasakan oleh profesion masing­masing. </li></ul><ul><li>Ini dilakukan melalui penubuhan persatuan pengamal profesional seperti MMA, MIA. </li></ul>
 3. 3. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Semua profesional yang mendapat ijazah tidak secara automatis boleh menjadi pengamal dalam bidang profesion masing‑masing. </li></ul><ul><li>Perlu menjadi ahli dalam badan profesional masing‑masing untuk mendapatkan lesen (tauliah) sebelum menjadi pengamal yang diiktiraf. </li></ul>
 4. 4. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Matlamat utama </li></ul><ul><ul><li>untuk melindungi orang awam daripada perbuatan yang tidak beretika dan tidak kompeten seseorang profesional </li></ul></ul><ul><ul><li>memastikan piawai amalan profesional sentiasa dipatuhi. </li></ul></ul>
 5. 5. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Biasanya hukuman tertentu dikenakan terhadap profesional yang melanggar etika: </li></ul><ul><ul><li>Menyalahkan secara terbuka profesional yang melakukan tindakan tidak beretika. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemulauan oleh masyarakat dan rakan profesional </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinafikan keahliannya dalam mana‑mana bidang profesional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Didakwa di mahkamah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Membatalkan lesen pengamal profesional </li></ul></ul>
 6. 6. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Secara tradisinya kebanyakan profesion menilai perlakuan beretika ahli‑ahlinya dari semasa ke semasa. </li></ul><ul><li>Mereka yang melanggar peraturan akan dikenakan hukuman (3) dan (5) </li></ul><ul><li>Persoalan pokok ialah sama ada penguatkuasaan peraturan sendiri oleh profesional boleh diterima dan berkesan </li></ul>
 7. 7. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Kepentingan profesional dan awam tidak selalunya selari. </li></ul><ul><li>Contohnya kekurangan profesional seperti doktor dijadikan alasan untuk menaikkan bayaran perkhidmatan yang diberikan. </li></ul><ul><li>Akibatnya hanya yang berkemampuan mendapat rawatan kesihatan yang secukupnya </li></ul>
 8. 8. PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Bagi peguam pula ketiadaan perbalahan, jenayah atau kemalangan jalan raya dan lain-lain transaksi yang memerlukan khidmat mereka bermakna tiada pendapatan untuk mereka. </li></ul><ul><li>Ada laporan menyatakan 23% daripada pampasan kes kemalangan jalan raya masuk ke saku peguam. </li></ul>
 9. 9. AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Autonomi melibatkan soal penguatkuasaan sendiri peraturan dan merupakan ciri utama sesuatu profesion </li></ul><ul><li>Dua bidang utama dalam autonomi profesional: </li></ul><ul><ul><li>soal pembentukan dan penguatkuasaan norma­norma profesional di kalangan ahli profesional. </li></ul></ul><ul><ul><li>pengurusan aktiviti profesional sama ada dalam operasi umum dalam sebuah organisasi </li></ul></ul>
 10. 10. AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Terdapat tiga hujah kuat yang menyokong perlunya seseorang profesional diberikan autonomi. </li></ul><ul><ul><li>Hanya profesional sahaja yang mempunyai kepakaran dalam menggendalikan sesuatu kes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penilaian yang dibuat oleh profesional bebas daripada pengaruh luar demi memastikan kepentingan klien dapat dipenuhi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomi diperlukan untuk memastikan kerahsiaan hubungan profesional‑klien dipelihara </li></ul></ul>
 11. 11. KEPAKARAN AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Kepakaran dianggap sebagai alasan utama dalam Pengiktirafan autonomi profesional. </li></ul><ul><li>Ia diperolehi dan dikuasai melalui proses pendidikan yang lama yang membolehkan profesional membuat penilaian </li></ul><ul><li>Contoh: Menentukan ubat untuk pesakit, kandungan sesuatu kontrak untuk klien, atau menentukan mutu keselamatan alatan elektrik dalam sesebuah bangunan memerlukan kepakaran </li></ul>
 12. 12. BEBAS AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Hampir semua kod etika profesional menekankan pentingnya untuk membuat penilaian secara bebas atau value-free. </li></ul><ul><li>Bagaimana pun penilaian secara bebas digunakan untuk membuat keputusan teknikal sahaja iaitu yang tidak melibatkan nilai. </li></ul><ul><li>Dalam kes ini, unsur pengetahuan tertentu dan kepakaran adalah amat penting. </li></ul>
 13. 13. KERAHSIAAN AUTNONOMI PROFESIONAL PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Soal kerahsiaan melibatkan perhubungan profesional‑klien. </li></ul><ul><li>Aspek kerahsiaan amat penting kepada perunding profesional terutamanya doktor dan peguam. </li></ul><ul><li>Tanpa kerahsiaan mereka tidak dapat memperolehi maklumat yang diperlukan untuk mengendalikan kes klien dengan sempurna. </li></ul><ul><li>Perbuatan tidak beretika akan menjejaskan kerahsiaan dan seterusnya kepercayaan klien </li></ul>
 14. 14. Kerahsiaan dalam perubatan <ul><li>A physician shall respects the rights of patients, of colleagues, and of other health professionals, and shall safeguard patient confidences within the contraints of the law </li></ul><ul><li>(AMA’s Principles of Medical Ethics, 1980) </li></ul>
 15. 15. KOD ETIKA PEM ANTAUAN TINGKAH LAKU G OLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Kod etika ialah dokumen rasmi yang menyatakan nilai‑nilai utama sesebuah organisasi dan peraturan‑peraturan etika yang diharapkan untuk dipatuhi oleh semua ahli dalam organisasi tersebut. </li></ul><ul><li>Semua badan profesional mempunyai kod etika masing‑masing yang menjadi panduan kepada ahli‑ahlinya tentang peraturan dan tingkah laku yang perlu dipatuhi. </li></ul>
 16. 16. KOD ETIKA PEM ANTAUAN TINGKAH LAKU G OLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Dengan erti kata lain kod etika bagaikan sumber inspirasi dan rangsangan positif kepada obligasi terhadap norma‑norma profesional </li></ul><ul><li>Kod etika juga berkaitan dengan proses sosialisasi dan pendidikan di kalangan profesional. </li></ul><ul><li>Hampir semua kod etika mempunyai implikasi undang‑undang dan sosial </li></ul>
 17. 17. KOD ETIKA PEM ANTAUAN TINGKAH LAKU G OLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Pada umumnya kod etika menekankan perkara‑perkara berikut: </li></ul><ul><ul><li>Norma‑norma profesional yang perlu dipatuhi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Akauntabiliti dan tanggungjawab profesional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bentuk‑bentuk penyelewengan yang perlu dihindarkan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bentuk‑bentuk hukuman yang dikenakan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Norma‑norma profesional yang diterjemahkan dalam tingkahlaku yang khusus. </li></ul></ul>
 18. 18. KOD ETIKA PEM ANTAUAN TINGKAH LAKU G OLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Keberkesanan kod etika dapat dipertingkatkan dengan cara: </li></ul><ul><ul><li>Isi kandungan kod etika hendaklah disebarkan dengan meluas kepada semua ahli profesional terutama kepada mereka yang baru menceburi bidang profesion berkenaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Butiran dalam kod etika mestilah jelas, khusus dan terperinci dalam semua aspek nilai yang hendak ditekankan. </li></ul></ul>
 19. 19. KOD ETIKA PEM ANTAUAN TINGKAH LAKU G OLONGAN PROFESIONAL <ul><ul><li>Kod etika dapat menangani isu‑isu pokok dengan tepat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kod etika hendaklah dikuatkuasakan dengan bersungguh­sungguh terutamanya apabila menjatuhkan hukuman tertentu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kod etika perlu disemak semula dari semasa ke semasa supaya sesuai dengan keperluan dan perubahan masyarakat </li></ul></ul>
 20. 20. KOD ETIKA PEM ANTAUAN TINGKAH LAKU G OLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Keberkesanan kod etika juga boleh dipertingkatkan dengan membentuk satu jawatankuasa etika </li></ul><ul><li>Tanggungjawab jawatankuasa ini ialah memantau tahap kepatuhan etika profesional dan mengambil tindakan sewajarnya </li></ul><ul><li>Juga melaksanakan pendidikan etika berterusan untuk mempertingkatkan lagi tahap kesedaran etika di kalangan profesional </li></ul>
 21. 21. KOD ETIKA PEM ANTAUAN TINGKAH LAKU G OLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Kod etika mempunyai batasan tertentu fungsinya adalah sebagai panduan umum tentang tingkah laku etika dan bukannya untuk menyelesaikan masalah etika yang dihadapi dalam berbagai‑bagai situasi </li></ul><ul><li>Antara batasannya: </li></ul><ul><ul><li>Ayat yang digunakan terlalu umum atau kabur menyebabkan ia ditafsirkan secara berbeza‑beza dan menjadi kurang berkesan untuk mengawal tingkah laku golongan profesional </li></ul></ul>
 22. 22. KOD ETIKA PEM ANTAUAN TINGKAH LAKU G OLONGAN PROFESIONAL <ul><ul><li>kadang‑kadang terdapat peruntukan yang berkonflik antara satu sama lain. Contohnya, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seksyen I dalam Kod Etika untuk jurutera menyatakan, &quot;Hubungan profesional untuk jurutera mestilah didasarkan kepada standard integriti yang tinggi dan akan bertindak secara profesional terhadap klien atau majikan dengan penuh rasa amanah dan jujur&quot;. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seksyen 2 pula menyatakan, &quot;Seorang jurutera, patut mengambil berat akan aspek keselarnatan, kesihatan dan kebajikan awam semasa menjalankan tugas‑tugas profesionalnya </li></ul></ul></ul>
 23. 23. KOD ETIKA PEM ANTAUAN TINGKAH LAKU G OLONGAN PROFESIONAL <ul><li>Persoalannya, seksyen (peruntukan) manakah yang patut dipatuhi apabila seseorang jurutera diminta oleh majikan untuk tidak menghiraukan situasi yang akan mengancamkeselamatan awam atas alasan keputusan perniagaan perlu dibuat bagi kepentingan syarikat (majikan). </li></ul>
 24. 24. Etika Perubatan <ul><li>Definisi Etika Perubatan </li></ul><ul><li>Persatuan Perubatan Malaysia (MMA) memberikan definisi etika perubatan sebagai prinsip dan undang-undang untuk mengawal tingkah laku doktor. Ia dianggap sebagai kawalan moral ke atas semua kakitangan perubatan dan masyarakat yang standard </li></ul>
 25. 25. Tujuan Etika Perubatan <ul><li>Untuk memelihara masyarakat dari menerima rawatan di bawah paras rawatan perubatan yang ditetapkan. MMA mengambil berat terhadap kecuaian melaksanakan tugas sebagai doktor. Contohnya gagal memberi rawatan kepada pesakit setelah banyak peringatan diberikan. Juga memberi tanggungjawab jawatan perubatan kepada mereka yang tidak didaftarkan </li></ul>
 26. 26. Tujuan Etika Perubatan <ul><li>Untuk mencegah penyalahgunaan keistimewaan profesionalisme yang diperuntukkan oleh undang-undang dan penyalahgunaan kemahiran profesion perubatan. Contohnya kesilapan dalam memberikan ubat kepada pesakit, memberi perakuan palsu dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat seperti menyebarkan rahsia pesakit dan mengadakan hubungan sulit dengan pesakit </li></ul>
 27. 27. Tujuan Etika Perubatan <ul><li>Mengawal dari berlakunya perbuatan yang bertentangan dengan reputasi profesion perubatan seperti penyalahgunaan alkohol, dadah, tidak jujur, tidak bersopan, tindakan kasar dan sebagainya </li></ul>
 28. 28. Etika Perubatan Dunia <ul><li>Doktor berikrar dengan sesungguhnya untuk mendedikasikan hidupnya untuk perkhidmatan kemanusiaan. </li></ul><ul><li>Doktor akan memberi penghormatan kepada guru dan rasa terhutang budi kepada mereka. </li></ul><ul><li>Doktor akan melaksanakan profesionnya dengan ikhlas dan berintegriti. </li></ul><ul><li>Kesihatan pesakit adalah keutamaan. </li></ul>
 29. 29. Etika Perubatan Dunia <ul><li>Doktor akan memelihara rahsia yang diamanahkan. </li></ul><ul><li>Doktor akan mengekalkan sedaya upaya dalam kekuasaan integriti dan tradisi profesion perubatan. </li></ul><ul><li>Sahabat adalah saudara. </li></ul>
 30. 30. Etika Perubatan Dunia <ul><li>Doktor tidak akan membenarkan pertimbangan agama, kerakyatan, keturunan, parti politik atau kedudukan sosial mempengaruhi tanggungjawab terhadap pesakit. </li></ul><ul><li>Doktor akan mengekalkan integriti kehidupan manusia sejak awal walaupun di bawah ancaman dan tidak akan menggunakan pengetahuan perubatan bertentangan dengan undang-undang kemanusiaan. </li></ul><ul><li>Doktor melakukan janji ini dengan penuh ikhlas, bebas dan integriti </li></ul>
 31. 31. Etika Tanggungjawab Doktor kepada Pesakit <ul><li>Seseorang doktor mestilah sentiasa mempunyai sikap untuk menyelamatkan nyawa manusia. </li></ul><ul><li>Seseorang doktor mestilah mendedikasikan sepenuh tumpuan dan segala sumber ilmu pengetahuannya kepada pesakitnya. Apabila penghuraian atau rawatan di luar batas keupayaannya, ia mesti cuba mendapatkan bantuan perkhidmatan doktor yang memiliki keupayaan yang diperlukan. </li></ul>
 32. 32. Etika Tanggungjawab Doktor kepada Pesakit <ul><li>Seseorang doktor mestilah memelihara sepenuhnya kerahsiaan semua perkara yang ia tahu berkaitan pesakitnya kerana kepercayaan yang diberikan kepadanya. </li></ul><ul><li>Seseorang doktor mestilah memberikan perhatian kecemasan sebagai tanggungjawab kemanusiaan kecuali ia yakin orang lain mahu dan boleh melakukannya. </li></ul>

×