דקה 5 לעיתונות

614 views
581 views

Published on

דקה 5 לעיתונות

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

דקה 5 לעיתונות

  1. 1. ‫דקה 500: גיליון קיץ 9002‬ ‫הכל אותו דבר אבל הפוך/שולמית אפפל‬ ‫אָ מרו, הגַעת מֻ קדם הָ יָה סָ גור עוֹ ד לֹא פָ תחו כְּ בָ ר לֹא חכו אֵ ין מקוֹ ם כָ זֶה‬ ‫ּ‬ ‫ָ‬ ‫ִ ּ ּ‬ ‫ּ ְ ּ‬ ‫ּ‬ ‫ְ ּ ִ ּ ַ ְּ ְ ָ ּ‬ ‫ִ ּ יוד התקלְ קל אַ ת כוֹ תבֶ ת במבטא זָר חֲבָ ל‬ ‫ְּ ִ ְ ָ‬ ‫ְּ ּ ֶ‬ ‫ּ ִ ְ ַ ֵ‬ ‫הֶ חלִ יפו כְּ תֹבֶ ת הָ יְ תה הֲצָ פָ ה הַ צ ּ‬ ‫ָ‬ ‫ּ‬ ‫ְ‬ ‫שבָּ את הגַעת מאֻ חָ ר לָמה אַ ת לֹא שוֹ לַחַ ת תשלְ חי נִ ק ָרא נִ ְראֶ ה נִ תיַעץ‬ ‫ְ ֵ‬ ‫ִּ ְׁ ִ ְ‬ ‫ׁ‬ ‫ְּ‬ ‫ָּ‬ ‫ִ ּ ַ ְּ ְ‬ ‫ֶׁ‬ ‫ָ ְ‬ ‫אֵ יפֹה הָ יִ ית כָ ל הַ שנִ ים אָ מרו שחָ ז ְַרת בתשובָ ה הָ יָה מי ש ָראָ ה אוֹ תך‬ ‫ִ ֶׁ‬ ‫ְּ ִ ּ ְ ׁ ּ‬ ‫ְ ּ ֶׁ‬ ‫ּ ָׁ‬ ‫ּ‬ ‫בַּ תחֲנָ ה יוֹ רדת מפגּוע נֶעצֶ ֶרת בסוֹ פוֹ של יוֹ ם מול שוֹ שן שנֶעקר וְ נִ קבַּ ר‬ ‫ְ‬ ‫ּ ׁ ָׁ ׁ ֶ ּ ֱ ַ‬ ‫ֶׁ‬ ‫ְּ‬ ‫ִ ִּ ּ ַ ֱ‬ ‫ֶ ֶ‬ ‫ַּ‬ ‫ְּ ּ‬ ‫ִ ְׁ ּ‬ ‫ִּ ְ ָ ּ‬ ‫ֲ‬ ‫ֶׁ ּ ִ‬ ‫תחַ ת דחפוֹ ר בחָ צֵ ר שלְ יָמים יַעמֹד במקוֹ מה ַרב קוֹ מוֹ ת לְ משפָ חוֹ ת ברוכוֹ ת‬ ‫ְּ‬ ‫ַּ ְ ּ‬ ‫ַּ‬ ‫וְ אַ ף אֶ חָ ד כְּ בָ ר לֹא יָשוב לִ שאֹל לָמה אַ ת חוֹ זֶרת וְ אוֹ מֶ ֶרת הַ כֹל אוֹ תוֹ דבָ ר‬ ‫ָּ‬ ‫ּ‬ ‫ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫ָּ‬ ‫ְׁ‬ ‫ׁ ּ‬ ‫ְּ‬ ‫אֲ בָ ל הָ פוך‬ ‫בין סאטירה, פסיכדליה וזיכרון, "דקה" מרימה את קולה זו הפעם החמישית, ומגישה מבחר‬ ‫חדש של שירה אישית וציבורית, כתיבה ביקורתית, צילום ותרגום, דרכם אנו מקווים כי הצלחנו לחדד‬ ‫ולהדהד את קולה הצלול של ההתנגדות. ההתנגדות לפאתוס, לקול האחד, המאחד, המוחק הבדלים,‬ ‫נופים, אנשים וזכויות.‬ ‫השירים והמאמרים בוחנים, כל אחד בדרכו, את כוחם הסגולי של מבעים שונים בדרך אל‬ ‫חשיבה אחרת, אל קול שונה, רבקוליות היוצרת קשת צבעונית, הנפרשת כעת בפניכם.‬ ‫בגיליון שירים מאת: שולמית אפפל | ניר זילכה | ענת זכריה | אדמיאל קוסמן | שחר-מריו‬ ‫מרדכי | טלי לטוביצקי | סלמאן מצאלחה | נוית בראל | חגית גרוסמן | בעז יניב | ערן צלגוב | רוני‬ ‫הירש‬ ‫עידן לנדו | ראיון עצבני עם סאטיריקן‬ ‫מאמרים ומסות:‬ ‫אליאס חורי | ואלס עם זיכרון‬ ‫ערן צלגוב ואליאס חורי | ראיון אישי‬ ‫עידו הרטוגזון | שירה ופסיכדליה‬ ‫יגאל פליקס‬ ‫צילומים:‬ ‫מדור הערות שוליים: ערן צלגוב | שירה פוליטית‬ ‫----פירוט ההשקות וכתובת לקבלת פרטים נוספים וגיליון דוגמה, בסוף----‬ ‫דברי הימים/נוית בראל‬ ‫הַ נִ ּ סיוֹ נוֹ ת גדוֹ לִ ים. קל לְ טלְ טל אֲנָ שים‬ ‫ִׁ‬ ‫ַ ֵ‬ ‫ַ‬ ‫ְּ‬ ‫ְ‬ ‫ִ ּ ִ‬ ‫מֵ אֶ ֶרץ זוֹ לְ אֶ רץ אֲחֶ ֶרת. הַ חַ יִ ּים אלְ מים.‬‫ֶ‬ ‫אֶ פשר לִ שמוֹ ע ַרק אֵ ש טוֹ בָ ה ורחומה‬ ‫ְּ ּ ָ‬ ‫ׁ‬ ‫ְׁ ַ‬ ‫ְ ָׁ‬ ‫לְ פָ ֵרש אֶ ת הָ אֲדמה הַ יְ ּבֵ שה כְּ פי שנִ ּ ְרצֶ ה.‬ ‫ִ ֶׁ‬ ‫ָׁ‬ ‫ָ ָ‬ ‫הַ ק ְרנַ יִ ם נִ ש ָרפוֹ ת בַּ סוֹ ף. קֹדם נִ ש ָרפוֹ ת‬ ‫ְׂ‬ ‫ֶ‬ ‫ּ‬ ‫ְׂ‬ ‫ַּ‬ ‫הַ יָדיִ ם. אֵ ין הֶ בדל גדוֹ ל בֵּ ין הַ נַעשה‬ ‫ּ ֲ ֶׂ‬ ‫ְ ֵ ּ ָּ‬ ‫ַּ‬ ‫שאֵ ין לְ הָ שיבוֹ לְ בֵ ין מַ ה שעתיד לְ הֵ עשׂ וֹ ת.‬ ‫ָ‬ ‫ּ ֶׁ ָ ִ‬ ‫ִׁ‬ ‫ֶׁ‬ ‫ּ ׁ‬ ‫תפילָה נוֹ פֶ לֶת מן הַ פֶ ה. הַ לָשוֹ ן‬ ‫ּ‬ ‫ִ‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ִ ּ ְ ְ ָּ‬ ‫נאֱחֶ זֶת בסבַ ך הַ קלוֹ ן.‬ ‫ֶ‬
  2. 2. ‫הוא/חגית גרוסמן‬ ‫הוא מ ְדלִ יק אֶ ת הָ אוֹ ר הַ כָ בֶ ה כִּ י הקשיב‬ ‫ִ ְ ִׁ‬ ‫ּ‬ ‫ּ ַ‬ ‫. תמיד הוא אָ הַ ב יַלְ דה אַ חֶ ֶרת,‬ ‫ָּ‬ ‫ּ‬ ‫ָּ ִ‬ ‫לְ בכְ יֵך בַּ חֹשֶ ךְ‬ ‫ִ ְ‬ ‫בגָ ִדים‬ ‫ְּ‬ ‫ָרצָ ה שתוָ ּלְ ִדי לוֹ כְּ ילֶד, קנָ ה לָךְ‬ ‫ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ׁ ֶ ִּ‬ ‫ַרק בַּ שוק. הוא מ ְדלִ יק אֶ ת הָ אוֹ ר הַ כָ בֶ ה.‬ ‫ּ‬ ‫ּ ַ‬ ‫ּׁ ּ‬ ‫ׁ ְּ‬ ‫ְׁ ַ ְ ּ ּ ְ‬ ‫הוא מצית חַ שמל בלִ בֵ ך הֶ חָ שוך‬ ‫ּ ַ ִּ‬ ‫ומקשיב לְ שירת הַ חַ יִ ּים. הוא גהֵ ץ לְ עצמוֹ‬ ‫ַ ְ‬ ‫ּ ִּ‬ ‫ִׁ ַ‬ ‫ּ ַ ְ ִׁ‬ ‫הַ מ ִדים וְ גָ ַרב ַרק ג ְרבַּ יִ ם שח ִֹרים, וְ הָ יְ תה לוֹ‬ ‫ָ‬ ‫ְׁ‬ ‫ַּ‬ ‫ַּ‬ ‫תכֵ לֶת. הוא ָרצָ ה שתהיִ י לוֹ גבֶ ֶרת‬ ‫ְּ‬ ‫ׁ ֶ ִּ ְ‬ ‫ּ‬ ‫ְּ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ‬ ‫ּ ָּ ּ‬ ‫אֲ פלו שהָ רוחַ אָ מ ָרה: "הַ יַלְ דה בֶ אֱמֶ ת היא ילֶד!"‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫ִ ּ ּ ֶׁ‬ ‫הוא ָרצָ ה שתהיִ י של מישהו אַ חֵ ר, שתהיִ י‬ ‫ׁ ֶ ִּ ְ‬ ‫ֶׁ ִ ֶׁ ּ‬ ‫ׁ ֶ ִּ ְ‬ ‫ּ‬ ‫מישהי אַ חֶ ֶרת, הוא לֹא שם לֵב שנוֹ לַדת לוֹ ילֶד.‬ ‫ֶ‬ ‫ׁ ֶ ּ ְ ְּ‬ ‫ָׂ‬ ‫ּ‬ ‫ִ ֶׁ ִ‬ ‫ציינתי כי הסרט מטריד, אך לא פירטתי. הוא גם מעורר כעס, ושאלות על משמעות הזיכרון וההיזכרות.‬ ‫צפיתי בסרט בשבוע שעבר באולם הקולנוע סנשיין בניו יורק, כשהדם מן הטבח הנורא בעזה טרם יבש. חזיתי‬ ‫בטבח מלפני 72 שנים בעיניים שהרגע חזו בטבח בן ימים ספורים. במקום לראות את השלג בהולנד ראיתי את‬ ‫הזרחן הלבן שורף את בשרה של עזה, ובמקום לראות את מתקפת המטוסים מעל שמי ביירות ראיתי את עזה‬ ‫בוערת.‬ ‫אליאס חורי על 'ואלס עם באשיר'‬ ‫בוקר טוב בחילה/טלי לטוביצקי‬ ‫בֹקר טוֹ ב אֵ ימה‬ ‫ָ‬ ‫ּ ֶ‬ ‫ִ ְׁ ַּ ֶ‬ ‫ֶּ‬ ‫בָּ אוֹ טוֹ בוס חַ ילֶת משתעלֶת‬ ‫ּ ּ‬ ‫ֶרבַ ע שעה בלִ י הֲפוגָ ה‬ ‫ּ‬ ‫ְּ‬ ‫ָׁ ָ‬ ‫ובַ לֵבָ ב פנִ ימה, גם אנִ י‬ ‫ֲ‬ ‫ַּ‬ ‫ְּ ָ‬ ‫ּ ּ‬ ‫לֹא יְ כוֹ לָה לְ הַ פסיק לְ הָ קיא‬ ‫ִ‬ ‫ְ ִ‬ ‫מתוך: קול צף/סלמאן מצאלחה‬ ‫ַרק סַ לְ מאן, שכוֹ ֶרה בשקידה‬ ‫ִ ּ ְׁ ִ ָ‬ ‫ֶׁ ּ‬ ‫ָ‬ ‫בשפָ ה תנָ כִ ית מדֻ בֶ ֶרת עוֹ ד‬ ‫ְ ּ‬ ‫ָּ‬ ‫ְ ּ ָׂ‬ ‫קבָ ִרים חֲדשים, הוא הָ איש‬ ‫ִ ׁ‬ ‫ּ‬ ‫ָ ִׁ‬ ‫ְ‬ ‫שמֵ בין לַאֲ שורן, גם ערבית‬ ‫ַּ ַ ְ ִ‬ ‫ׁ ָּ‬ ‫ֶׁ ּ ִ‬ ‫גם עב ִרית.‬ ‫ַּ ִ ְ‬ ‫כִּ י סַ לְ מאן, ַרבוֹ תי,‬ ‫ּ ַ‬ ‫ָ‬ ‫לֹא משוֹ רר, מנְ היג.‬ ‫ַ ִ‬ ‫ְ ׁ ֵ‬ ‫– כלומר, הסאטירה היא סוג של ריפוי עצמי עוד טרם היותה תיקון לציבור.‬ ‫– הייתי אומר שהיא סוג של קלקול עצמי עוד טרם היותה ביזוי לציבור.‬ ‫עידן לנדו, 'ראיון עצבני עם סאטיריקן'‬
  3. 3. ‫מתוך: אומרים לנו שיש תנ"ך אחר/שחר-מריו מרדכי‬ ‫כשאֵ שב בַּ מ ְרפֶ סֶ ת‬ ‫ִּ ּ‬ ‫ְּ ׁ ֶ ׁ ֵ‬ ‫לִ ְרחֹץ בשמֶ ש חָ ְרפית‬ ‫ִּ‬ ‫ְ ּ ֶׁ ׁ‬ ‫אולַי יָבוֹ א אֵ יזֶה דוִ ד‬ ‫ָּ‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫ֶׁ ּ ֵׁ‬ ‫יִ שלַח אֶ ת הַ חֲמוֹ ר שיוֹ שב לִ י בַּ סָ לוֹ ן‬ ‫ְׁ‬ ‫לְ כָ ל הָ רוחוֹ ת‬ ‫ּ‬ ‫וְ יַעשה אוֹ תי‬ ‫ִ‬ ‫ֲ ֶׂ‬ ‫מלְ כָ ה.‬ ‫ַ ּ‬ ‫אני זוכר את עצמי עומד פעם אחת באמסטרדם. אני מתחיל לכתוב רעיון מופלא, והרעיון מכיל את‬ ‫היקום כולו. ולפתע מופיע רעיון חדש, מפליא עוד יותר, ואני מפסיק באחת לכתוב את הרעיון הקודם וממהר‬ ‫לכתוב את החדש לפני שייעלם. ורק אני מתחיל לכותבו כשלפתע מגיח לו רעיון נוסף מאחוריו, אבל לפני שאני‬ ‫מעלה אותו על הנייר צץ לו עוד רעיון נשגב ועוד אחד ועוד אחד. ואני רודף בידיי אחרי שטף התודעה הגואל את‬ ‫העולם כולו מרגע לרגע, זונח כל פעם את המילים הישנות כדי לכתוב את החדשות, וכל מילה ומילה מכילה את‬ ‫היקום כולו, וכל מילה ומילה היא כל חיי כולם. ואז אני לפתע מביט בדף ורואה שכל מה שכתבתי בכל הזמן‬ ‫שחלף היה מילה אחת המורכבת מאינספור אותיות המתמזגות אחת לתוך השנייה. מילה שאיני מסוגל לפענח.‬ ‫מילה אחת שניסתה להיות כל המילים כולן.‬ ‫עידו הרטוגזון, על שירה ופסיכדליה‬ ‫מתוך: נעשה אדם/ענת זכריה‬ ‫אַ ל תעשה לִ י ילֶד‬ ‫ֶ‬ ‫ּ ַ ֲ ֶׂ‬ ‫אֶ חָ ד יִ גְ רֹר אֶ חָ ד נוֹ סָ ף‬ ‫וְ אולַי עוֹ ד שנַ יִ ם‬ ‫ְׁ‬ ‫ּ‬ ‫טור הַ נְ דסי של חֲרדה‬ ‫ָ ָ‬ ‫ָ ּ ִ ֶׁ‬ ‫ּ‬ ‫משחרר אוֹ תנו ממֶ ְרחָ ק‬ ‫ָ ּ ִ ּ‬ ‫ְ ַׁ ְ ֵ‬ ‫ומסתוֹ ִרין.‬ ‫ִּ ְ ּ‬ ‫ּ הֵ ם גדלִ ים‬ ‫ְּ ֵ‬ ‫אַ חַ ר כָ ךְ‬ ‫סוֹ בבים במעגלִ ים‬ ‫ְ ּ ַ ְ ָּ‬ ‫ְ ִ‬ ‫ּ ְ‬ ‫ְּ ִ ּ ְ ּ ְ ִ‬ ‫תחלָה בתוֹ ך יֹפי וְ אַ חַ ר כָ ך‬ ‫בתוֹ ך זַעם. יְ שנִ ים וְ חוֹ לְ מים‬ ‫ִ‬ ‫ֵׁ‬ ‫ְּ ְ‬ ‫ַ‬ ‫לוֹ בשים גּוף של געגּוע‬ ‫ּ ׁ ֶ ַּ ְ ּ ַ‬ ‫ְ ִׁ‬ ‫ֶרצֶ ף עגֹל.‬ ‫ָ‬ ‫לְ עתים יְ אַ בדו דבָ ר‬ ‫ְּ ּ ָ ּ‬ ‫ִ ִּ‬ ‫מקבלִ ים כְּ אֵ ב מַ משי כָ ל כָ ךְ‬ ‫ָּ ִׁ ּ ּ‬ ‫ְ ַ ְּ‬ ‫שאי אֶ פשר לַעצֹר.‬ ‫ֲ‬ ‫ְ ָׁ‬ ‫ֶׁ ִ‬ ‫ְ ּ ָ ִ ּ ּ ָ ָּ‬ ‫מביטים בך כְּ אלו יכֹלְ ת‬ ‫ַ ִּ ִ‬ ‫לָעשוֹ ת משהו בקשר לזֶה.‬ ‫ַ ֶׁ ּ ְ ּ ֶ ֶׁ ָ‬ ‫מישהו אָ הַ ב גַם אוֹ תנו פַ עם‬ ‫ָ ּ ּ ַ‬ ‫ּ‬ ‫ִ ֶׁ ּ‬ ‫כָ כָ ה.‬ ‫ּ‬
  4. 4. ‫השקות לדקה 500, בהשתתפות משוררי הגיליון:‬ ‫חיפה | יום חמישי | 8.6 | 03:02‬ ‫סטודיו נמלה, רחוב הנמל 73‬ ‫אמן אורח: צבי ונערי הליווי | דיג'יי לטיפה-פאנק‬ ‫תל אביב | יום רביעי | 8.21 | 00:02‬ ‫החללית, רחוב הירקון 07‬ ‫אמנים אורחים: זאב טנא, רות דולורס וייס ויהוא ירון | דיג'יי נרקיס טפלר‬ ‫ירושלים | יום חמישי | 8.02 | 03:02‬ ‫פאב התקליט, רחוב הלני המלכה 7‬ ‫אמנים אורחים: רות דולורס וייס ויהוא ירון‬ ‫לקבלת עותק של הגיליון החמישי, לצורך עיון ובקורת, נא לשלוח כתובת דיוור לכתובת הבאה:‬ ‫‪Editors@daka-journal.com‬‬

×