Non printed

 • 928 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
928
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. วัสดุไม่ตีพิมพ์ Nonprinted Materials
 • 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์
  • ทรัพยากรสารนิเทศที่บันทึกลงในวัสดุรูปแบบอื่น นอกเหนือจาก
  • วัสดุตีพิมพ์วัสดุไม่ตีพิมพ์ส่วนมากต้องใช้กับอุปกรณ์เฉพาะ ในการอ่าน
  • ตัวสารสนเทศ ดังนี้
  • โสตทัศนวัสดุ ( Audiovisual Materials )
  • วัสดุย่อส่วน ( Microforms )
  • วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Materials )
  • ฐานข้อมูล (Databases)
 • 3. รูปภาพ (Picture) รูปภาพ (Picture)   เป็นภาพนิ่งทึบแสงที่แสดงเรื่องราว เหตุการณ์ วัตถุ หรือบุคคล รูปภาพอาจเป็น ภาพถ่าย ภาพศิลปะต้นฉบับ การพิมพ์ ภาพจำลอง ภาพโปสเตอร์ ภาพโปสการ์ด ภาพเทคนิค ภาพการศึกษา 7 , 10 , 12 และ 16 นิ้ว ประสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา พระราชวังเครมลิน ประเทศรัสเซีย หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ กำแพงเมืองจีน ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย
 • 4. แผนที่และลูกโลก (Map and Globe)       เป็นทัศนวัสดุที่แสดงให้เห็นรูปร่างลักษณะบนผิวโลก ลักษณะภูมิประเทศ สถานที่ ทิศทาง ระยะทาง เส้นกั้นอาณาเขต และสิ่งอื่น ๆ ที่ปรากฏบนผิวโลกที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยการย่อส่วนสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น แสดงไว้โดยการใช้ภาพ สี สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย ต่าง ๆ ได้แก่ แผนที่และลูกโลก
 • 5.  
 • 6.  
 • 7. วัสดุย่อส่วน ( Microforms )
  • วัสดุที่จัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลเอกสารต้นฉบับให้มีขนาดเล็กลงลงบนกระดาษ หรือฟิล์ม ข้อมูลที่บันทึกลงไปแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ อายุการใช้งานประมาณ 200 ปี
  • ไมโครฟิล์ม ( Microfilm )
  • ไมโครฟิช ( Microfiche )
 • 8. ไมโครฟิลม์ (Microfilm) เป็นการถ่ายสารสนเทศย่อส่วนลงบนฟิล์มขนาด 16 มม . หรือ 35 มม . เก็บไว้เป็นม้วน และต้องอ่านด้วยเครื่องอ่านไมโครฟอร์ม
 • 9. ฟิลม์สตริป (Filmstrip)
 • 10.  
 • 11. ไมโครฟิช (Microfiche)
  • เป็นการถ่ายสารสนเทศลงบนฟิล์มโปร่งแสงขนาด 3X5 นิ้ว , 4X6 นิ้ว หรือ 5X8 นิ้ว ที่ขอบบนของแผ่นไมโครฟิชเฉพาะแผ่นแรกมีรายละเอียดทางบรรณานุกรมของข้อมูลที่บรรจุ
 • 12.  
 • 13. VCD
  • เป็นแผ่นพลาสติกกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75 " ( 12 ซม .)
  • ผิวหน้าเคลือบด้วยโลหะสะท้อนแสง เพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้
  • ใช้แสงเลเซอร์ ในการบันทึกและอ่านข้อมูล
  • การเสนอข้อมูลจะเป็นลักษณะของสื่อประสมที่ให้ทั้งภาพ เสียง และ
  • ตัวอักษรได้ในเวลาเดียวกัน
   • CD-R
      • CD-RW
 • 14. ดีวีดี ( DVD )
  • DVD หรือ Digital Versatile Disc
  • สามารถบรรจุข้อมูลได้ประมาณ 7 เท่า ของแผ่นซีดีรอม
  • มีขนาดความจุ 4.7 GB และ 8.5 GB
  • สามารถบันทึกได้ครั้งเดียว และ บันทึกได้หลายครั้ง
 • 15.
  • เป็น optical disc storage
  • ความจุมากกว่า DVD 5 เท่า
  • Blu-ray single layer – 25 GB
  • Blu-ray double layer – 50 GB
  • ใช้แสง laser สีน้ำเงิน - ม่วง ความยาวของคลื่น 405nm ( DVD ใช้แสงสีแดง ความยาวคลื่น 650nm )
  • High Definition ( HD )
  Blu-Ray Disc (BD) ในอนาคตจะมาแทนที่ DVD
 • 16.  
 • 17.  
 • 18.  
 • 19. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic books )
  •   เป็นการบันทึกข้อมูลเนื้อหาของหนังสือในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถทำการอ่านหรือสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้
 • 20. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Journals )    E - Journal เป็นการบันทึกข้อมูลวารสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสืบค้นข้อมูลได้ด้วยคอมพิวเตอร์
 • 21.
  • การรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมาอยู่รวมกัน
  • ข้อมูลจำนวนมาก
  • ข้อมูลนั้นสามารถ สืบค้น แสดงผล ถ่ายโอน ได้รวดเร็ว
  • ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือเปลี่ยนแปลงได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและสืบค้น
  ฐานข้อมูล - Database
 • 22. ประเภทของฐานข้อมูล
  • ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database)
  • ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database)
  • ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Database)
 • 23. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม Bib DB
 • 24. Fulltext DB E -Books
 • 25. Fulltext DB E -Books
 • 26.  
 • 27.  
 • 28.  
 • 29.  
 • 30. ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย
 • 31. ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดมีให้บริการ 3 รูปแบบ
  • ฐานข้อมูลซีดี
  • ฐานข้อมูลออนไลน์
  • ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดผลิตขึ้นเอง
 • 32. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http:// library .cmu.ac.th
  • ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดผลิตขึ้นเอง
  • CMUL OPAC
     • หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างประเทศ วารสารไทยฉบับเต็ม โสตทัศนวัสดุ
   • CMUL ISIS
     • รายชื่อวารสาร บทความวารสาร หนังสือพิมพ์
     • วิทยานิพนธ์ มช และ มหาวิทยาลัยอื่นๆ
     • สิ่งพิมพ์ภาคเหนือ
     • พลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน
  • 2. ฐานข้อมูล CD DVD ฐานข้อมูลสำเร็จรูปเก็บในรูปแบบ Optical Disk
  • 3. ฐานข้อมูลออนไลน์ บอกรับเป็นสมาชิกของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
     • Net Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
     • Gollier Online สารานุกรมออนไลน์ สารานุกรมมัลติมีเดีย
     • Ingenta Emerald Proquest SciDirext IEEE วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 • 33.  
 • 34. The End