Non printed

1,318 views
1,153 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Non printed

 1. 1. วัสดุไม่ตีพิมพ์ Nonprinted Materials
 2. 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ <ul><li>ทรัพยากรสารนิเทศที่บันทึกลงในวัสดุรูปแบบอื่น นอกเหนือจาก </li></ul><ul><li>วัสดุตีพิมพ์วัสดุไม่ตีพิมพ์ส่วนมากต้องใช้กับอุปกรณ์เฉพาะ ในการอ่าน </li></ul><ul><li>ตัวสารสนเทศ ดังนี้ </li></ul><ul><li>โสตทัศนวัสดุ ( Audiovisual Materials ) </li></ul><ul><li>วัสดุย่อส่วน ( Microforms ) </li></ul><ul><li>วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Materials ) </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูล (Databases) </li></ul>
 3. 3. รูปภาพ (Picture) รูปภาพ (Picture)   เป็นภาพนิ่งทึบแสงที่แสดงเรื่องราว เหตุการณ์ วัตถุ หรือบุคคล รูปภาพอาจเป็น ภาพถ่าย ภาพศิลปะต้นฉบับ การพิมพ์ ภาพจำลอง ภาพโปสเตอร์ ภาพโปสการ์ด ภาพเทคนิค ภาพการศึกษา 7 , 10 , 12 และ 16 นิ้ว ประสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา พระราชวังเครมลิน ประเทศรัสเซีย หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ กำแพงเมืองจีน ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย
 4. 4. แผนที่และลูกโลก (Map and Globe)       เป็นทัศนวัสดุที่แสดงให้เห็นรูปร่างลักษณะบนผิวโลก ลักษณะภูมิประเทศ สถานที่ ทิศทาง ระยะทาง เส้นกั้นอาณาเขต และสิ่งอื่น ๆ ที่ปรากฏบนผิวโลกที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยการย่อส่วนสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น แสดงไว้โดยการใช้ภาพ สี สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย ต่าง ๆ ได้แก่ แผนที่และลูกโลก
 5. 7. วัสดุย่อส่วน ( Microforms ) <ul><li>วัสดุที่จัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลเอกสารต้นฉบับให้มีขนาดเล็กลงลงบนกระดาษ หรือฟิล์ม ข้อมูลที่บันทึกลงไปแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ อายุการใช้งานประมาณ 200 ปี </li></ul><ul><li>ไมโครฟิล์ม ( Microfilm ) </li></ul><ul><li>ไมโครฟิช ( Microfiche ) </li></ul>
 6. 8. ไมโครฟิลม์ (Microfilm) เป็นการถ่ายสารสนเทศย่อส่วนลงบนฟิล์มขนาด 16 มม . หรือ 35 มม . เก็บไว้เป็นม้วน และต้องอ่านด้วยเครื่องอ่านไมโครฟอร์ม
 7. 9. ฟิลม์สตริป (Filmstrip)
 8. 11. ไมโครฟิช (Microfiche) <ul><li>เป็นการถ่ายสารสนเทศลงบนฟิล์มโปร่งแสงขนาด 3X5 นิ้ว , 4X6 นิ้ว หรือ 5X8 นิ้ว ที่ขอบบนของแผ่นไมโครฟิชเฉพาะแผ่นแรกมีรายละเอียดทางบรรณานุกรมของข้อมูลที่บรรจุ </li></ul>
 9. 13. VCD <ul><li>เป็นแผ่นพลาสติกกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75 &quot; ( 12 ซม .) </li></ul><ul><li>ผิวหน้าเคลือบด้วยโลหะสะท้อนแสง เพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้ </li></ul><ul><li>ใช้แสงเลเซอร์ ในการบันทึกและอ่านข้อมูล </li></ul><ul><li>การเสนอข้อมูลจะเป็นลักษณะของสื่อประสมที่ให้ทั้งภาพ เสียง และ </li></ul><ul><li>ตัวอักษรได้ในเวลาเดียวกัน </li></ul><ul><ul><li>CD-R </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>CD-RW </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 10. 14. ดีวีดี ( DVD ) <ul><li>DVD หรือ Digital Versatile Disc </li></ul><ul><li>สามารถบรรจุข้อมูลได้ประมาณ 7 เท่า ของแผ่นซีดีรอม </li></ul><ul><li>มีขนาดความจุ 4.7 GB และ 8.5 GB </li></ul><ul><li>สามารถบันทึกได้ครั้งเดียว และ บันทึกได้หลายครั้ง </li></ul>
 11. 15. <ul><li>เป็น optical disc storage </li></ul><ul><li>ความจุมากกว่า DVD 5 เท่า </li></ul><ul><li>Blu-ray single layer – 25 GB </li></ul><ul><li>Blu-ray double layer – 50 GB </li></ul><ul><li>ใช้แสง laser สีน้ำเงิน - ม่วง ความยาวของคลื่น 405nm ( DVD ใช้แสงสีแดง ความยาวคลื่น 650nm ) </li></ul><ul><li>High Definition ( HD ) </li></ul>Blu-Ray Disc (BD) ในอนาคตจะมาแทนที่ DVD
 12. 19. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic books ) <ul><li>  เป็นการบันทึกข้อมูลเนื้อหาของหนังสือในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>สามารถทำการอ่านหรือสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ </li></ul>
 13. 20. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Journals )    E - Journal เป็นการบันทึกข้อมูลวารสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสืบค้นข้อมูลได้ด้วยคอมพิวเตอร์
 14. 21. <ul><li>การรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมาอยู่รวมกัน </li></ul><ul><li>ข้อมูลจำนวนมาก </li></ul><ul><li>ข้อมูลนั้นสามารถ สืบค้น แสดงผล ถ่ายโอน ได้รวดเร็ว </li></ul><ul><li>ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือเปลี่ยนแปลงได้ </li></ul><ul><li>ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและสืบค้น </li></ul>ฐานข้อมูล - Database
 15. 22. ประเภทของฐานข้อมูล <ul><li>ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Database) </li></ul>
 16. 23. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม Bib DB
 17. 24. Fulltext DB E -Books
 18. 25. Fulltext DB E -Books
 19. 30. ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย
 20. 31. ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดมีให้บริการ 3 รูปแบบ <ul><li>ฐานข้อมูลซีดี </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลออนไลน์ </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดผลิตขึ้นเอง </li></ul>
 21. 32. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http:// library .cmu.ac.th <ul><li>ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดผลิตขึ้นเอง </li></ul><ul><li>CMUL OPAC </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างประเทศ วารสารไทยฉบับเต็ม โสตทัศนวัสดุ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>CMUL ISIS </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>รายชื่อวารสาร บทความวารสาร หนังสือพิมพ์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>วิทยานิพนธ์ มช และ มหาวิทยาลัยอื่นๆ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>สิ่งพิมพ์ภาคเหนือ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>พลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>2. ฐานข้อมูล CD DVD ฐานข้อมูลสำเร็จรูปเก็บในรูปแบบ Optical Disk </li></ul><ul><li>3. ฐานข้อมูลออนไลน์ บอกรับเป็นสมาชิกของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Net Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gollier Online สารานุกรมออนไลน์ สารานุกรมมัลติมีเดีย </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ingenta Emerald Proquest SciDirext IEEE วารสารอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul></ul></ul></ul>
 22. 34. The End

×