แท็บเล็ต คืออะไรหลายๆคนพอพูดถึง "แท็บเล็ต - Tablet" แล้วอาจจะงงว่ามันคืออะไร ?? แต่ถาพูดว่า iPad, Samsung Galaxy     ...
"แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ ต้ งโต๊ะหรื อ Laptops ตรงที่อาจจะไม่มีแป้ นพิมพ์ใน          ...
ความแตกต่ างระหว่าง "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet computer" และ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC"เริ่ มแรก "แท็บเล็ต พีซี - Tab...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แท็บเล็ต คืออะไร

10,493 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แท็บเล็ต คืออะไร

 1. 1. แท็บเล็ต คืออะไรหลายๆคนพอพูดถึง "แท็บเล็ต - Tablet" แล้วอาจจะงงว่ามันคืออะไร ?? แต่ถาพูดว่า iPad, Samsung Galaxy ้Tab แล้วล่ะก็ตองร้อง อ๋ อ กันแน่นอนซึ่ ง iPad และ Samsung Galaxy Tab นั้นจริ งๆแล้วเป็ นเพียงแค่ชื่อรุ่ น ้เท่านั้น แต่แท้ที่จริ งแล้วตัวเครื่ องเหล่านี้จะเรี ยกกันว่า "แท็บเล็ต - Tablet""แท็บเล็ต - Tablet" ในความหมายแท้จริ งแล้วก็คือแผ่นจารึ กที่เอาไว้บนทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน ั ื ั(อาจจะเป็ นกระดาษ, ดิน, ขี้ผ้ง, ไม้) และมีการใช้กนมานานแล้วในอดีต แต่ในปั จจุบนมีการพัฒนา ัคอมพิวเตอร์ ที่ใช้แนวคิดนี้ข้ ึนมาแทนที่ซ่ ึ งมีหลายบริ ษทได้ให้คานิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ัความหมายด้วยกันคือ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet Personal Computer)" และ "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์- Tablet Computer" หรื อเรี ยกสั้นๆว่า "แท็บเล็ต - Tablet"แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer)"แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer)" คือ "เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการทางานเป็ นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถทางานได้ดวยตัวมันเอง" ซึ่งเป็ น ้แนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากหลังจากทาง Microsoft ได้ทาการเปิ ดตัว Microsoft Tablet PC ในปี2001 แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปและไม่เป็ นที่นิยมมากนัก
 2. 2. "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ ต้ งโต๊ะหรื อ Laptops ตรงที่อาจจะไม่มีแป้ นพิมพ์ใน ัการใช้งาน แต่อาจจะใช้แป้ นพิมพ์เสมือนจริ งในการใช้งานแทน (มีแป้ นพิมพ์ปรากฎบนหน้าจอใช้การสัมผัสในการพิมพ์) "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" ทุกเครื่ องจะมีอุปกรณ์ไร้สายสาหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตและระบบเครื อข่ายภายในแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือ แท็บเล็ต - Tablet"แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer" หรื อเรี ยกสั้นๆว่า "แท็บเล็ต - Tablet" คือ "เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัสในการทางานเป็ นอันดับแรก มีคียบอร์ด ์เสมือนจริ งหรื อปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้ นพิมพ์คียบอร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊คบุ๊ ์ ่คแบบ convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้ นพิมพ์คียบอร์ ดติดมาด้วยไม่วาจะเป็ นแบบหมุนหรื อแบบ ์สไลด์ก็ตาม"ซึ่งทางบริ ษท Apple ผูผลิต "ไอแพด - iPad" ได้เรี ยกอุปกรณ์ของตัวเองว่าเป็ น "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - ั ้Tablet Computer" เครื่ องแรก
 3. 3. ความแตกต่ างระหว่าง "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet computer" และ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC"เริ่ มแรก "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" จะใช้หน่วยประมวลผลกลางหรื อ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 ของIntel เป็ นพื้นฐานและมีการปรับแต่งนาเอาระบบปฏิบติการหรื อ OS ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลหรื อ ัPersonal Computer - PC มาทาให้สามารถใช้การสัมผัสในการทางานได้ ตัวอย่างเช่น Windows 7 หรื อUbuntu Linux แทนที่จะใช้แป้ นพิมพ์คียบอร์ดหรื อเมาส์ และเนื่องจากเป็ นการรวมกันระหว่าง ์ระบบปฏิบติการ Windows และหน่วยประมวลผลกลางหรื อ CPU ของ Intel ทาให้มีคนเรี ยกกันว่า "Wintel" ัต่อมาในปี 2010 ได้เกิดแท็บเล็ตที่แตกต่างจาก "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC" ขึ้นมาโดยไม่มีการยึดติดกับWintel แต่ไปใช้ระบบปฏิบติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนนันก็คือ "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet ั ่Computer หรื อเรี ยกสั้นๆว่า แท็บเล็ต - Tablet" ซึ่งจะใช้หน้าจอแบบ capacitive แทนที่ resistive ทาให้สามารถสัมผัสโดยการใช้นิ้วได้โดยตรงและสัมผัสพร้อมกันทีละหลายจุดได้หรื อ multi-touch ประกอบกับการใช้หน่วยประมวลผลกลางหรื อ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM แทนซึ่งสถาปัตยกรรม ARM นี้ทาให้แท็บเล็ตนั้นมีการใช้งานได้ยาวนานกว่าสถาปั ตยกรรม x86 ของ Intel หลายๆคนคงจะรู ้จกแท็บเล็ตตัวนี้กน ั ัเป็ นอย่างดีน้ นก็คือ ไอแพด (iPad) นั้นเอง ั** สรุ ปความหมายของแท็บเล็ตสั้ นๆ ก็คือ คอมพิวเตอร์พกพาหรื อคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางที่มีหน้าจอแบบสัมผัสในการใช้งานเป็ นหลัก

×