Terrestrial measurements sr

204 views
162 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Terrestrial measurements sr

  1. 1. ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА ПРОФИЛА РЕКЕ НИШАВЕТеренска мерења у Републици БугарскојГеодетска мерење попречног пресека реке Нишаве, област града Годеч,селoТуденОбласт где су вршена геодетска истраживања налази се у западној Бугарској иобухвата области града Годеч и селаТуден, Општина Годеч. Нишава пролазикроз обрадиве пределе и урбана подручја града Годеч и села Туден. Снимањепрофила водотока и обала реке Нишаве линеарном дужином износи око 9,3 км.Поједини делови су оштећени ерозијом земљиша, обрасли у жбуњем, апарцијално прекривени су дрвећем. Површина као целина је готовоправолинијска, али постоје пар скретања и има променљив нагиб, који опада усмеру ка граду Годеч и селу Туден.Слика је направљена у координатном систему 1970. Висина и систем -Балтијска. За основно снимање коришћене су РГО и ТТ39, ТТ2477 и ТТ1802доступне на месту од почетка снимања. За одређивање ОРГ станица коришћенасу кинематска мерења у реалном времену-РТК-а са диференцијалнимкорекцијама. Изведени су локални трансформациони параметри у области, којесу изведене из координата тачака у РГО у координатном систему 1970. иузвишења у Балтичком систему.Измерени профил, за почетак је изабран профил из насељеног дела града Годечудужини од једног километра, изнад моста реке Нишаве, а следећи је био измереноко 500 метара од насељеног дела села Туден. Растојање између профила је око500 метара. До угаоно-уздужних геодетских мерења за одређивање локациједефинисане су детаљне тачке за сваки профил. Укупно је измерено 17 пресека уобласти реке Нишаве са околином града Годеч и села Туден.Дуж реке сви хидро-објекти су уништени. Обухвата 6 моста, потпорне зидовекоји су били изграђени на бали р.Нишаве. у централном делу града Годеч измеђудва моста. Усвојен метод шифровања омогућава аутоматизацију процеса цртањапрофила и прикупљање податала о речном дну.У свом горњем току река Нишава / у области града Годеч и села Туден / немавелике дубине, тако да геодетскка снимања попречних пресека корита суизвршена као и дно реке и обале реке, мостови, превоји, подржавајући зидови.За утврђивање координата од 37 тачака из РГО мерења су извршема помоћуГлобални Позициони Систем (ГПС). Коришћен је двофрекфентни пријемникTopcon Hayper+. Детаљне тачке су дефинисане у координатном систему 1970. ивисина система - Балтисјка. У прилогу је списак координата свих тачака.Мерења детаљних тачака су направљена са укупном станицом TOPCON GPT3005N и укупна станица TOPCON GTS 7005 и обрађени са софтвером заизрачунавање ТПЛАН фотографија. Сви мерни подаци и њихова обрадаприказани су у дигиталном облику на диску и папирном формату- 3. фолдера.
  2. 2. Слика 1. Анализа ситуације реке Нишаве профила од 1 до 23 профилаФотографије 1, 2, 3, 4: Мостови на реци Ниша на бугарској територијиТеренско мерење у Републици СрбијиНа подручју општине Димитровград извршено је снимање слива реке Нишавепо профилима. Снимање је извршено у следећим катастарским општинама:Градиње, Димитровград, Лукавица, Жељуша и Гојин Дол. Профили суснимљени на растојању од 250 до 500 метара, на укупној дужини од око 13,7км.Надморска висина у горњем делу Нишаве је 472м, а у доњем делу 428м.За катастарске општине на којима је извршено снимање постоји, користи се иодржава премер , који је урађен аерофотограметријском методом у Гаус –Кригеровој пројекцији, и то у периоду седамдесетх година прошлог века и на
  3. 3. истом се врши евидентирање промена – картирање тј. одржавање премера ,прати усаглашавање стања на терану са стањем у катастарском операту ирадном оригиналу плана.Снимање профила Реке Нишаве на територији Општине Димитровград јеизвршено кинематичком ГПС (Глобални Позициони Систем) методом саобрадом података у реалном времену (RTK) према Уредби за применутехнологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности(Службени лист Р. Србије бр. 69/2002). ГПС пријемници који су коришћениприликом снимања јесу: «Topcon Legacy Е» и «Topcon HiPer GGD» .Почетак снимања попречних профила је непосредно од границе саРепубликом Бугарском (Профил бр.1), а завршни профил је крајња низводнатачка Реке Нишаве на граници Општина Димитровград и Пирот (Профил бр.48).На простору кроз територију Општине Димитровград на реци Нишави снимњеноје и 7 мостова , са потпорним зидовима и обалним утврђењем истих.Таблица 1. Данни за профили 1 и 2
  4. 4. Таблица 2. Данни за Мост 1Схема 2. Ситуационен анализ на река Нишава от профил 12 до профил 43
  5. 5. Снимки 5, 6, 7, 8, 9, 10: Мостове по река Нишава на сръбска територия
  6. 6. Схема 3. Профил на мост с кодовеРЕКА НИШАВА ЈЕ ЈЕДНИМ ДЕЛОМ РЕГУЛИСАНА - КРОЗ ГРАДДИМИТРОВГРАД, А У ОСТАЛОМ ДЕЛУ ЈЕ НЕУРЕЂЕНА, СА ДЕЛИМИЧНООБРАСЛИМ ОБАЛАМА.ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ У ТОКУ СНИМАЊА ПРОФИЛА, БИЛИ СУ ПОВОЉНИ,РАСТИЊЕ У ПОЈАСУ РЕКЕ НИШАВЕ ЈЕ БИЛО У ФАЗИ ВЕГЕТАЦИЈЕ, ТАКО ДАЈЕ У ПОЈЕДИНИМ ДЕЛОВИМА МОРАЛО ДА СЕ РАШЧИШЋАВА И ВРШИПРОСЕЦАЊЕ ПРАВАЦА.ЕЛАБОРАТИ ГЕОДЕТСКИХ МЕРЕЊА ПОПРЕЧНИХ ПРОФИЛА РЕКЕ НИШАВЕИ МОСТОВА СУ ИЗРАЂЕНИ У АНАЛОГНОЈ И ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ И КАОТАКВИ МОГУ ДА СЛУЖЕ ЗА ДАЉУ ОБРАДУ.

×