Terrestrial measurements bg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Terrestrial measurements bg

on

 • 344 views

 

Statistics

Views

Total Views
344
Views on SlideShare
344
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Terrestrial measurements bg Terrestrial measurements bg Document Transcript

 • ТЕРЕННО ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ В ГОРНАТА ЧАСТ НА БАСЕЙНА НА РЕКА НИШАВАТеренно измерване в Република БългарияГеодезическо заснемане на напречните профили на р. Нишава в участъка нагр.Годеч-с.ТуденОбектът предмет на настоящето геодезическо измерване се намира в западнаБългария и попада в землищата на гр.Годеч и с.Туден, Община Годеч. РекаНишава преминава през земеделски земи и урбанизираните територии нагр.Годеч и с.Туден. Извършеното заснемане на профилите по водното течениеи бреговете на река Нишава е с линейна дължина приблизително 9.3 км.Бреговете са ерозирани и обрасли с храстовидна и частично дървеснарастителност. Участъка като цяло е почти праволинеен, но има и много завоипо течението и е с променлив наклон, който понижава в посока от гр.Годеч къмс.Туден.Снимката е изработена в Координатна система 1970г. и Височина система -Балтийска. За снимачна основа са използувани точки от РГО и ТТ39, ТТ2477 иТТ1802, налични на място към момента на заснемането. За определяне наточките от РГО за използвани кинематични измервания в реално време-RTK сдиференциални корекции. Изведени са локални трансформационни параметриза местността, с който са получени координатите на точките от РГО вкоординатна система 1970г. и котите в Балтийска височинна сиситема.При извършеното геодезическо заснемане на териториите, заети от воднототечение и бреговете на реката е използван метода на профилите,пенпердикулярни на течението на реката. Профилите са измерени, като заначален бе избран профил на един километър над урбанизираната част отгр.Годеч, над моста на р.Нишава при р.Гинска река, а крайния(последен)профил бе измерен на около петстотин метра след урбанизираната територияна с.Туден. Разстоянието между отделните профили е около 500 метра. Чрезъглово-дължинни геодезически измервания се определи местоположението наподробните точки на всеки профил. Бяха измерени общо 17 броя напречнипрофила на р. Нишава в участъка на гр.Годеч-с.ТуденПо течението на реката са заснети всички хидротехнически съоръжения. Тезисъоръжения представляват: 6 бр. мостове, прагове на реката и укрепителниподпорни стени на бреговете на р.Нишава, изградени в течението прицентралната градска част на гр.Годеч, между два от мостовете.Приетият начин на кодиране позволява да се автоматизират процесите поизчертаване на профилите и оттам получаване на данни за речното дъно.В горното си течение р.Нишава /в участъка на гр.Годеч-с.Туден/ няма големидълбочини, така че геодезическото заснемане на напречните профили наречното корито се извърши, като речното дъно, бреговата ивица исъораженията /мостове, прагове, подпорни стени/ по реката се заснеха пометода на профилите. За определяне координатите на 37 точки от РГО саизвършени измервания с помощта на Глобалната позиционираща система(GPS). Използувани са двучестотни приемници Topcon Hayper+. Подробнитеточки са определени в координатна система 1970г. и височинна система –Балтийска. Приложен е координатен регистър на всички точки. Измерванията
 • на подробните точки са направени с тотална станция TOPCON GPT 3005N итотална станция TOPCON GTS 7005 и са обработени с програмен продукт заизчисление на полярна снимка TPLAN. Данните от измерванията и обработкатаим са представени в цифров вид на диск и графичен вид разпечатки – 3бр.папки.Схема 1. Ситуационен анализ на река Нишава от профил 1 до профил 23Снимки 1, 2, 3, 4: Мостове по река Нишава на българска територияТеренно измерване в Република СърбияЗа общините, в които са реализирани записите на кадастъра, измерванията саправени чрез въздушен метод в Гаус-Крюгерова проекция през 70-те години на
 • миналия век. Подръжката на измерванията и мониторинг на спазването наусловията се извършва от държавния орган.Записът на профилите на река Нишава в община Димитровград е извършенчрез кинематичен GPS (Global Positioning System) метод на обработване наданните в реално време (RTK), съгласно регламента за прилагане наглобалната система за позициониране и технология в проучването (Държавенвестник на Република Сърбия 69/2002 г.). GPS приемниците, използвани повреме на снимките са: "Topcon Hiper GGD" и "Topcon Legacy Е".Записите на напречните сечения започват директно от границата с РепубликаБългария (профил # 1), а посленият профил е крайната точка надолу по рекатана границата на община Пирот и Димитровград (профил номер 48). На рекаНишава на територията на Община Димитровград има изградени 7 моста,подпорни стени и брегови укрепления.Таблица 1. Данни за профили 1 и 2
 • Таблица 2. Данни за мост 1Схема 2. Ситуационен анализ на река Нишава от профил 12 до профил 43
 • Снимки 5, 6, 7, 8, 9, 10: Мостове по река Нишава на сръбска територияСхема 3. Профил на мост с кодовеНишава река е частично регулирана в гр. Димитровград, а останалата част еестествена, като частично бреговете на реката са покрити е натрошен каменен
 • материал. Атмосферните условия по време на измерването на профилите саблагоприятни. Растителността в корито на река Нишава е в етап на растеж,така че тя трябваше да бъде намалена в някои части, за да се измери речнотокорито. Геодезическите измервания на напречното сечение на мостовете саизпълнени в аналогов и цифров формат и поради това те могат да бъдатизползвани в по-нататъшни действия.