Karty na yazvimostta8 bg

247 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Karty na yazvimostta8 bg

  1. 1. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Оценка и картиране на уязвимостта от наводнения в горната част на басейна на р. НишаваТеоретични постановкиУязвимост - Характеристика на система, която описва нейния потенциал дабъде увредена. Това може да се счита за комбинация от чувствителност иценност.Уязвимостта се характеризира с три измерения: икономическа, социална иекологична.Икономическото измерение на уязвимостта представлява риска запроизводството, разпределението и потреблението.Социалното измерение на уязвимостта признава уязвимостта на хората,и акцентът е върху капацитета за справяне. Особено слабите и бедните групиот населението се разглеждат като уязвими.Екологичното измерение на уязвимост признава екосистемата илиекологичната уязвимост или крехкост. В случай на екологична уязвимост еважно да се разбере, как различните природни системи/екосистеми се справяти възстановяват от различни опасности.Основа за картографиране на уязвимостта от наводненияКато основа за картографиране на уязвимостта могат да се използваткадастрални карти на населените места, карти на земеделския кадастър,изображения от Гугъл-Земя и ортофото снимки на потенциално заливаемитеплощи. Фиг.1 EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 1
  2. 2. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФиг. 1. Кадастрална карта на кв. Градине , Република СърбияФиг.2. Ортофото снимка на гр. Димитровград, Република Сърбия EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 2
  3. 3. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФиг.3. Изображение от Гугъл-Земя и потенциални зони на заливане/кв.Градине, Република Сърбия/За получаване на максимално точна карта на потенциално заливаемите площисе съпоставят различни източници, като например изображенията от Гугъл-Земя и кадастралната карта. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 3
  4. 4. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФиг.4. Комбинация от изображение на земната повърхност от Гугъл- земя икадастрална карта, кв. Градине, Република СърбияКартографиране на уязвимосттаПърва стъпка- определяне на категориите земеползване в потенциалнозастрашената зона от наводняванеОпределят се пет основни вида територии:1. урбанизирани; 2. земеделски; 3. горски; 4. защитени територии; 5. нарушенитеритории. Във всеки един от тези територии законът определя конкретнотопредназначение на урегулираните поземлени имоти като постановява, че то сеопределя с подробни устройствени планове (ПУП). Описаните пет основни видатеритроии се картографират на базата на информацията от Корине 2006.Втора стъпка – определяне на степента на уязвимост на обектите в първа,втора и трета категория за: - Пътна инфраструктура - Техническа инфраструктура EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 4
  5. 5. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия - Строежи - Жилищни и смесени сгради и социална инфраструктура - Хидротехническа инфраструктура - Производствени мощности - Културни паметници - Зелени площиКартографиране на уязвимостта от наводнеиня в горната част на басейнана р. Нишава/до гр. Димитровград/Фигутра 5. Карта на уязвимостта в горната част на басейна на р. Нишава(изображение от Гугъл-Земя) EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 5
  6. 6. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Фигура 6 Категории земеползване в потенциално заливаемите площи(база данни Корине 2006) EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 6
  7. 7. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Фигура 7 Детайлната оценка на уязвимостта (основа кадастрална картаза района на гр. Димитровград и кв. Градине) Степента на уязвимост от наводнения в потенциално заливаемите площие представена на Фиг.8. ................... EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 7

×