NeuroSx step2 Review

 • 1,818 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • ขอไฟล์ติวด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
  yiivi_zaar@hotmail.com
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • รบกวนส่งให้ทีนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ
  kevin_lab@hotmail.com
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • อยากได้ค่ะ กรุณาส่งให้ด้วยนะคะ

  ที่ chanika_nu@hotmail.com

  ขอบคุณมากๆนะคะ แล้วจะรอนะคะ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
1,818
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
3
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Neurosurgery Review for Medical Student 17 Febuary 2552
 • 2.
  • I อาการ / ปัญหาสำคัญ
   • ปวดศีรษะ มึนศีรษะ เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม
   • กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก สั่น กระตุก ชา ซึม ไม่รู้สติ
 • 3.
  • II โรค / ภาวะ / กลุ่มอาการฉุกเฉิน ( รวมทุกระบบ )
   • กลุ่ม 1
    • coma
    • convulsion
    • acute increased intracranial pressure
    • Head injury
 • 4.
  • III โรคตามระบบ
  • กลุ่ม 3
   • Benign and malignant neoplasm of brain
   • Brain abscess
   • Hydrocephalous
   • Trigeminal neuralgia
   • Head injury and spinal cord injury
 • 5. Stroke
  • ผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี ขณะดูโทรทัศน์ที่โซฟา มีอาการปวดท้ายทอย อย่างมาก อาเจียน ซึมลง PE : GCS 13, no motor weakness, stiff neck +ve จงให้การวินิจฉัย
   • Pontine hemorrhage
   • Cellebellar hemorrhage
   • Subarchnoid hemorrhage
   • Basal ganglion hemorrhage
   • Intraventricular hemorrhage
  เฉลย C
 • 6. Stroke
  • Ischemic VS hemorrhagic
  • Ischemic syndrome ต่าง ๆ
  • Hemorrhagic disease
   • Hypertensive hemorrhage
   • Amyloid angiopathy
   • SAH from ruptured aneurysm
   • Ruptured AVM
   • ( อื่น ๆ – bleeding tumor, coagulopathy, parasite, vasculitis)
 • 7. Stroke
  • Ischemic VS hemorrhagic
   • Hemorrhagic stroke มักมี sign of IICP ( ปวดหัว อาเจียน ซึมลง )
   • Ischemic stroke มักมาด้วย sudden neurodeficit
    • Hemiparesis
    • Apasia / apraxia
    • Amaurosis fugax
   • Onset แยกไม่ได้
   • Clinical แยกไม่ได้ 100%  need investigation = CT
 • 8. Stroke
  • Ischemic stroke
   • MCA : Hemiparesis, contralateral hemisensory loss, aphasia
   • ACA : Paresis and sensory loss of contralateral lower extremity
   • PCA : Homonymous hemianopia with macular sparing
   • Basilar : Cranial nerve signs – diplopia, facial weakness, vertigo, dysarthria
 • 9. Stroke
  • Hemorrhagic stroke
   • Hypertensive ICH
   • Ruptured cerebral aneurysm
   • Ruptured AVM
   • Amyloid angiopathy
   • Bleeding tumor
   • Coagulopathy
 • 10. Stroke
  • Hypertensive ICH
   • Hypertension > 90%
   • IICP signs and symptoms (headache, vomiting, ↓consciousness)
   • Common site:
    • Basal ganglion – Hemiparesis, Aphasia (dominant hemisphere)
    • Thalamus – hemianesthesia
    • Cerebellar – ataxia, cerebellar sign +ve
    • Pontine – pinpoint pupil
 • 11. Stroke
  • Hypertensive ICH
   • Antihypertensive drugs
    • SBP > 200  IV antihypertensive
    • SBP > 180 or MAP > 130
     • IICP suspected  monitor ICP keep CPP 60-80 mmHg
     • No IICP suspected  modest ↓ BP to MAP 110 or 160/90
   • Surgery VS Medical treatment
    • Recommendation: cerebellar hemorrhage > 3 cm (class I)
  AHA guideline 2007
 • 12. Stroke
  • Ruptured cerebral aneurysm
   • “ Worst headache of my life”
   • With or without neurodeficit
   • Stiffneck / nuchal rigidity
   • CT: Subarachnoid hemorrhage
   • Common sequelae:
    • Rebleeding
    • Hydrocephalus
    • Vasospasm
 • 13. Stroke
  • Ruptured cerebral aneurysm
   • Key point of management
    • Refer to neurosurgeon ASAP (for clipping to prevent rebleeding)
    • If clinical suspected but negative CT
    •  LP ดู xanthochromia
    • Investigation of choice: 4 vessels angiography (alternative: CT angiography (CTA), MRA)
 • 14. Stroke
  • Ruptured AVM
   • Young age**
   • Lobar hemorrhage
   • Non-hypertension
   • Investigation: angiography
   • Risk rebleeding 2-3%/y
   • Management:
    • Surgery – excision
    • Embolization
    • Radiosurgery
 • 15. Stroke
  • Investigation in intracerebral hemorrhage
  • Consider
   • Angiography
   • CT angiography
   • In
   • Young age (< 45)
   • Non hypertension
   • Uncommon site (Lobar)
 • 16. Stroke
  • Amyloid angiopathy
   • Old age
   • Non-hypertension
   • Lobar hemorrhage
   • No special investigation needed
 • 17. Trauma
  • ผู้ป่วยชายอายุ 50 ปี ขับรถยนต์ชนจักรยานยนต์ สลบไป 10 นาที ตื่นมารู้เรื่องดี หน่วยกู้ภัยนำส่งรพ . ตรวจร่างกายแรกรับปกติ อีก 2 ชั่วโมงซึมลง GCS E1V2M5, pupils right 3 mm, left 5 mm SRTL คิดถึงภาวะใดมากที่สุด
   • Epidural hemorrhage
   • Subdural hemorrhage
   • Subarachnoid hemorrhage
   • Intracerebral hemorrhage
   • Diffuse axonal injury
  เฉลย a
 • 18. Trauma
  • Initial management*
  • Epidural hematoma*
  • Subdural hematoma*
  • Traumatic intracerebral hematoma
  • Traumatic SAH
  • Skull fracture
  • Sequalae
 • 19. Trauma
  • Initial management
   • ABCDE
   • Don’t miss!
    • Collar (primary survey = A)
    • ET tube in GCS ≤ 8 (primary survey = D)
    • Search for other bleeding site in hypotensive patient
   • GCS (Must remember!)
 • 20. Trauma โจทย์ short essay : moderate HI in rural hospital Item ตอบถูก % GCS 47 71.21 C-spine protection 14 21.21 O2 17 25.76 IV 47 71.21 Refer or CT brain 50 75.76 Suture/dressing 37 56.06 Dilantin 11 16.67 Foley or NG 20 30.30
 • 21. Trauma
   • Glassow Coma scale
  Eye Verbal Motor Score ทำตามสั่งได้ 6 ปกติ ปัดที่บริเวณเจ็บได้ 5 ลืมตาเอง พูดเป็นประโยค แต่สับสน Withdraws 4 ลืมตาเมื่อเจ็บ พูดเป็นคำมีความหมาย Decorticate 3 ลืมตาเมื่อเรียก ส่งเสียงอืออา Decerebrate 2 ไม่ลืมตา ไม่มีเสียง ไม่มีการเคลื่อนไหว 1
 • 22. การดูแลผู้ป่วย Head Injury ABCDEs, C spine protection Resuscitation ประเมิน GCS GCS < 9 Severe HI GCS 9-12 Moderate HI GCS 13-15 Mild HI
  • ประเมิน risk Mild HI
   • D/C
   • Admit observe
   • CT
  พิจารณา O2 mask c bag IV fluid Refer พิจารณา Endotracheal tube Hyperventilation ** Mannitol/osmolar Rx **
 • 23. Trauma Risk factors for Intracranial lesion for Mild HI
  • Clinical findings
   • GCS < 15 หลัง 1-2 ชั่วโมง *
   • Amnesia
   • ปวดศีรษะ
   • อาเจียน
   • มีประวัติหมดสติ
   • มี Sign ของกะโหลกแตก ( skull Fx (Skull Base/Valve)
   • ตรวจพบความผิดปกติทางระบบประสาท *
  • Risk factors
   • อายุ > 60
   • Coagulopathy (Warfarin, Hemophilia,etc)
   • ชัก *
   • ดื่มสุรา / ใช้สารเสพติด
   • มีกลไกการบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น โดนรถชนขณะเดินถนน
 • 24. Trauma
  • Epidural Hematoma (EDH)
   • Associated with skull fracture
   • Classic: Middle meningeal artery tear
   • Lens shape/biconvex
   • Lucid interval*
   • Rapidly fatal
   • Good prognosis if proper management
 • 25. Trauma
  • Subdural hematoma (SDH)
   • Venous tear/ brain laceration
   • High morbidity/mortality due to underlying brain injury
   • Crescent – concaved shape
   • Counter coup
 • 26. Trauma
  • Chronic Subdural hematoma (CSDH)
   • Elderly, alcohol abuse, coagulopathy
   • Motor oil fluid, no clot
   • Minimal or no Hx of injury
   • Insidious onset
    • Minor symptoms  hemiplegia/seizure
 • 27. Trauma
  • Skull Fracture
   • Skull Fx  ↑ risk of intracranial bleeding 5 times
   • Skull base fracture
    • CSF rhinorrhea, otorrhea
    • Battle’s sign, Raccoon’s eye (anterior skull base)
    • Facial weakness (petrous part of temporal bone)
 • 28. Trauma
  • Sequelae of head injury
   • Increased intracranial pressure ( > 20 mmHg)
    • General: sedation, analgesia, elevate head, avoid hypoxia
    • Ventricular drainage
    • Mannitol
    • Hyperventilation
    • 2 nd tier
     • Phenobarb coma
     • Decompressive craniectomy
 • 29. Trauma
  • Sequelae of head injury
   • Electrolyte imbalance – hyponatremia
   • Seizure
    • Antiepileptic drug - ↓ early seizure
    • Prophylaxis 7 days
    • I/C: GCS≤10, intracranial lesion, penetrating injury, depressed skull fracture
   • Carotid-cavernous fistula
    • Posttrauma 2-3 mo
    • Unilateral chemosis, proptosis
    • Bruit/thrill at the orbit
    • Ix: angiography
    • Management: balloon embolizaion
 • 30. Herniation syndrome
  • Central
   • Diencephalon  tentorial
   • Chronic
   • Pupils: SRTL  Fixed
  • Uncal**
   • Uncus and hippocampal gyrus over tentorium
   • CN III compression  unilateral pupil ↑, hemiparesis
   • Consciousness preserved in early stages
   • Classic for EDH
 • 31. Herniation syndrome
  • Cingulate (subfalcine H):
   • asymptomatic except ACA kink, warning of impending transtentorial H.
  • Upward
   • posterior fossa mass + ventriculostomy
  • Tonsillar
   • Posterior fossa mass + LP
 • 32. Tumor
  • Supratentorial
  • Gliomas
   • Astrocytoma
   • Oligodendrogliomas
   • Ependymomas
  • Meningiomas
  • Sellar and suprasellar
   • Pituitary adenomas
   • craniopharyngiomas
  • Infratentorial
  • Medulloblastoma (Ped)
  • Cerebellar astrocytoma
  • Brainstem gliomas
  • CP angle tumor
   • Vestibular schwannoma (acoustic neuromas)
   • Meningiomas
  • Meningiomas
 • 33. Tumor
  • Most common brain tumor
   • Metastasis
  • Most common primary brain tumor
   • Astrocytoma
  • Most common primary brain tumor in children
   • Medulloblastoma
  • Glioblastoma multiforme
  • Grade IV of astrocytoma
  • Poor prognosis. 2 yr survival 11 mo for total resection
 • 34. Tumor
  • DDx for patient with progressive hemiparesis and IICP
   • Supratentorial tumor (Metas, gliomas, meningioma, etc)
   • Brain abscess (ped. With rt to lt shunt eg TOF)
  • DDx for patient with bitemporal hemianopia
   • => sellar and suprasellar tumor
   • Pituitary adenoma
   • Craniopharyngioma
   • Meningioma
 • 35. Hydrocephalous
  • Mechanism
   • Obstruction at CSF pathway:
    • Obstructive hydrocephalous
    • CSF pathway: tumor, blood, etc
   • Obstruction at arachnoid granulation
    • Communicating hydrocephalous
   • Overproduction: choroid plexus papilloma
  • Treatment
   • Remove etiology
   • Drainage
    • Ventriculostomy (temporary)
    • Shunting
     • VP shunt
     • VA shunt
     • Ventriculo-pleural shunt
 • 36.  
 • 37.