გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი

22,061 views

Published on

1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,061
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
191
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი

 1. 1. გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი ტრენერი ნინო კაჟაშვილი
 2. 2. მთავარი თემა <ul><li>მთავარი თემა შეიძლება განვსაზღვროთ </li></ul><ul><li>ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიმართულებებისა და რეკომენდებული შინაარსის მიხედვით, </li></ul><ul><li>სახელმძღვანელოს ან სხვა სასწავლო მასალის მიხედვით, </li></ul><ul><li>სასწავლო პროცესში გამოხატული ინტერესების მიხედვით . </li></ul>
 3. 3. მნიშვნელობა/აქტუალობა <ul><li>რით არის ეს გაკვეთილი აქტუალური? </li></ul><ul><li>როგორ შეუწყობს ეს გაკვეთილი ხელს მოსწავლეებს ცოდნისა და უნარ-ჩვევების დაუფლებაში? </li></ul><ul><li>როგორ დაეხმარება ეს გაკვეთილი მოსწავლეებს წინარე ცოდნის გამოყენებაში? </li></ul><ul><li>მომდევნო საკითხებზე დინამიურად გადასვლაში? </li></ul><ul><li>ცოდნის ინტეგრირებაში? </li></ul>
 4. 4. მიზნები და შედეგები <ul><li>რა კონკრეტულ ცოდნას დაეუფლებიან მოსწავლეები? </li></ul><ul><li>რომელ კონკრეტულ უნარებს განივითარებენ და რომლების გამოყენებაში გაიწაფებიან მოსწავლეები? </li></ul><ul><li>რა დამოკიდებულებები ჩამოუყალიბდებათ მოსწავლეებს? </li></ul><ul><li>ეროვნული სასწავლო გეგმის რომელ მოთხოვნებს/სტანდარტებს პასუხობს გაკვეთილი (ან თემატური ერთეული)? </li></ul><ul><li>ჩამოწერეთ ის შედეგები, რომელთა მიღწევასაც ითვალისწინებს გაკვეთილი (ან თემატური ერთეული). </li></ul>
 5. 5. თემატური ელემენტები <ul><li>განსაზღვრეთ გაკვეთილის (ან თემატური ერთეულის) ძირითადი თემატური ელემენტები </li></ul>
 6. 6. წინასწარი ცოდნა <ul><li>რა იციან ან უნდა იცოდნენ მოსწავლეებმა იმისათვის, რომ ამ გაკვეთილის ამოცანები წარმატებით შეასრულონ? </li></ul><ul><li>გაიაზრეთ ის ინფორმაცია და უნარ-ჩვევები, რომლებიც საჭიროა შედეგების მისაღწევად. </li></ul><ul><li>დაგეგმეთ მოსწავლეთა დაინტერესებისა და წინარე ცოდნის გააქტიურების სტრატეგია. </li></ul>
 7. 7. შეფასების საგანი და პროცედურები <ul><li>როგორ დავადგენ მოსწავლეთა წარმატებას? </li></ul><ul><li>რა იქნება დაკვირვებისა და ანალიზის ობიექტი შეფასებისას (ზეპირი პრეზენტაცია, მსჯელობა, წერითი სამუშაო და სხვ.)? </li></ul><ul><li>რა კრიტერიუმებით შეფასდებიან მოსწავლეები? </li></ul><ul><li>შექმენით მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასების რუბრიკა. </li></ul><ul><li>სასწავლო დავალებების/ინსტრუქციების მიცემამდე გააცანით რუბრიკა მოსწავლეებს. </li></ul>
 8. 8. სასწავლო მასალა და ტექნიკური რესურსები <ul><li>რა მასალაა საჭირო? </li></ul><ul><li>რომელი წიგნებით ვისარგებლოთ? </li></ul><ul><li>რამდენად შეესაბამება შერჩეული ტექსტები მოსწავლეთა კითხვის უნარებს? </li></ul><ul><li>ხომ არ შემიძლია საკითხის დამუშავებაში აუდიო ან ვიდეო-მასალის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება? როგორ? </li></ul><ul><li>განსაზღვრეთ ტექსტები, თვალსაჩინოებები და სხვა რესურსები. </li></ul>
 9. 9. გაკვეთილის მსვლელობა <ul><li>რა პედაგოგიური ცოდნა დამჭირდება? </li></ul><ul><li>როგორ მოვახერხებ მოსწავლეთა ინტერესის გამოწვევას, თემაზე ფოკუსირებას და წინარე ცოდნის გააქტიურებას? </li></ul><ul><li>როგორ მოვახერხებ ცოდნის კონსტრუირების ფასილიტაციას? </li></ul><ul><li>როგორ მოვახერხებ ნასწავლის გაერთიანებასა და განმტკიცებას? </li></ul><ul><li>დაწერეთ გაკვეთილის მსვლელობის გეგმა, რომელიც კომპაქტურად და ნათლად წარმოადგენს პროცესის მიმდინარეობას და რესურსებს ABC საფეხურების მიხედვით </li></ul>
 10. 10. დიფერენცირებული სწავლება <ul><li>როგორ გავითვალისწინებ მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს? </li></ul>
 11. 11. მადლობთ ყურადღებისთვის!!! 2009 წელი

×