Pedagogi Bahasa Melayu sekolah rendah - Konsep Teknik

28,746 views
28,632 views

Published on

mahu muat turun? silakan..
terima kasih.

Published in: Business
3 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
28,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
1,149
Comments
3
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedagogi Bahasa Melayu sekolah rendah - Konsep Teknik

 1. 1. PEDAGOGI BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH <ul><li>KONSEP TEKNIK </li></ul><ul><li>MOHD AZIZI ZAMRI B. ILIAS </li></ul><ul><li>MOHD NAZIRUL B. AHMAD </li></ul><ul><li>NORSHAFIRA BT ILIAS </li></ul><ul><li>NUR ZUFIKA BT CHE ROSDI </li></ul>
 2. 2. TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya </li></ul><ul><li>Teknik mengajar diertikan sebagai kemahiran guru dalam pengelolaan & pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti P & P </li></ul>
 3. 3. TUJUAN TEKNIK P & P <ul><ul><li>Menarik Minat murid </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengekalkan perhatian </li></ul></ul><ul><ul><li>Membangkitkan rasa ingin tahu </li></ul></ul>
 4. 5. TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN BAHASA TEKNIK SOSIODRAMA TEKNIK PERMAINAN BAHASA TEKNIK PERBINCANGAN TEKNIK BERCERITA
 5. 6. Simulasi <ul><li>Suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar dengan tujuan menjalankan latihan menyelesaikan satu-satu masalah. </li></ul><ul><li>Terdapat dua jenis simulasi yang biasa digunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Kedua-dua jenis simulasi ialah sosiodrama dan main peranan </li></ul><ul><li>Sosiodrama adalah satu aktiviti lakonan berdasarkan satu cerita menggambarkan sesuatu situasi. </li></ul>
 6. 7. Prinsip-Prinsip Sosiodrama <ul><li>Pastikan situasi yang diwujudkan adalah berkaitan dengan pengalaman murid-murid. </li></ul><ul><li>Pilih murid yang fasih dan lantang percakapannya. </li></ul><ul><li>Murid hendaklah memahami peranannya dengan jelas. </li></ul><ul><li>Murid boleh diberi masa untuk membuat penyediaan. </li></ul><ul><li>Menarik perhatian murid-murid lain tentang aspek-aspek yang perlu diberi perhatian. </li></ul><ul><li>Pastikan keadaan emosi sosiodrama dapat dikawal </li></ul><ul><li>Di peringkat akhir, adakan perbincangan dan buat satu rumusan. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Tujuan </li></ul><ul><li>Meningkatkan kefahaman murid-murid terhadap satu-satu situasi tertentu </li></ul><ul><li>Menimbulkan kesedaran tentang mengapa satu-satu perbuatan itu dianggap salah </li></ul><ul><li>Memberi peluang kepada murid untuk melahirkan perasaan </li></ul><ul><li>Memberi peluang kepada murid melakonkan pelbagai watak </li></ul><ul><li>Membantu murid berkomunikasi secara berkesan </li></ul>
 8. 9. Kebaikan Sosiodrama <ul><li>Murid dapat menyatakan perasaan dan sikap </li></ul><ul><li>Kesedaran menggalakkan daya cipta </li></ul><ul><li>memberi peluang kepada murid mengalami sesuatu situasi </li></ul><ul><li>Dapat memperkembangkan kemahiran-kemahiran sosial. </li></ul><ul><li>Murid dapat menyusun idea dan bertindak balas secara spontan semasa menghadapi sesuatu situasi </li></ul>
 9. 10. Kelemahan sosiodrama <ul><li>Sosiodrama memakan masa. </li></ul><ul><li>Adakalanya murid menekankan prestasi dalam sosiodrama bukan pada pencapaian objektif sesuatu pelajaran </li></ul><ul><li>Murid-murid yang berbakat sentiasa memonopoli situasi </li></ul><ul><li>Kaedah ini kurang berfaedah bagi murid yang kurang kemahiran, terutama yang mengalami kecacatan pertuturan </li></ul><ul><li>Adakalanya sosiodrama hanya berfaedah bagi yang mengambil bahagian sahaja </li></ul>
 10. 11. TEKNIK PERMAINAN BAHASA <ul><li>Main bermaksud puas. </li></ul><ul><li>Kebanyakan aktiviti melibatkan kemahiran </li></ul><ul><li>mendengar, bertutur, </li></ul><ul><li>membaca dan menulis. </li></ul>
 11. 12. KEPENTINGAN PERMAINAN BAHASA <ul><li>1) Bermain untuk Perkembangan Fizikal. - Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif </li></ul><ul><li>menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka 2) Bermain untuk Perkembangan Sosial dan Emosi -Dalam kehidupan sosial kanak-kanak, bermain adalah </li></ul><ul><li>pencetus kepada pembentukan perkembangan serta </li></ul><ul><li>kemahiran sosial dan emosi kanak-kanak. </li></ul><ul><li>3) Bermain untuk Perkembangan Kognitif </li></ul>
 12. 13. PRINSIP-PRINSIP PERMAINAN <ul><li>Ada kaitan dengan objek pembelajaran. </li></ul><ul><li>Sesuai dengan umur dan kebolehan </li></ul><ul><li>Arahan permainan jelas </li></ul><ul><li>Maklum balas sesuatu perkara perlu diberi serta-merta </li></ul><ul><li>Tempoh permainan hendaklah relevan </li></ul><ul><li>Menekankan nilai murni </li></ul>
 13. 14. KELEMAHAN TEKNIK PERMAINAN BAHASA <ul><li>Bosan </li></ul><ul><li>Suasana tegang boleh berlaku </li></ul><ul><li>Alat-alat permainan memerlukan wang </li></ul>
 14. 15. <ul><li>satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk yang bertujuan untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas </li></ul><ul><li>(Kementerian Pendidikan 1990:85) </li></ul>TEKNIK PERBINCANGAN
 15. 16. <ul><li>Menggalakkan perkembangan mental murid-murid </li></ul><ul><li>Memupuk pemikiran kritis dan berkongsi pendapat </li></ul><ul><li>Membentuk semangat kerjasama </li></ul><ul><li>memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap </li></ul>TUJUAN
 16. 17. <ul><li>Tentukan tajuk yang sesuai dengan minat,kebolehan serta pengalaman murid. </li></ul><ul><li>Guru perlu membimbing murid tentang cara perbincangan yang dikendalikan </li></ul><ul><li>Guru perlu membuat ulasan di akhir perbincangan </li></ul><ul><li>Pujian hendaklah diberikan kepada murid-murid </li></ul>PRINSIP PERBINCANGAN
 17. 18. <ul><li>Sebelum Perbincangan </li></ul><ul><li>Guru memberi penjelasan tentang tugasan yang diberikan </li></ul><ul><li>Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan </li></ul><ul><li>Menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan. </li></ul><ul><li>Semasa Perbincangan </li></ul><ul><li>Guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain. </li></ul><ul><li>Menggalakkan setiap ahli kumpulan mengambil bahagian </li></ul><ul><li>membetulkan kesalahan bahasa agar panduan bahasa sentiasa dipatuhi </li></ul>PELAKSANAAN SESI PERBINCANGAN
 18. 19. Samb…. <ul><li>Selepas Perbincangan </li></ul><ul><li>Guru boleh menamatkan perbincangan setelah bahan cukup untuk dikongsi </li></ul><ul><li>Guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan </li></ul><ul><li>Guru memberi ulasan tentang kekuatan dan kelemahan murid dalam perbincangan </li></ul>
 19. 20. TEKNIK BERCERITA
 20. 21. KONSEP <ul><li>Menurut Kamus Dewan, cerita ialah jalinan dan susunan mengenai kejadian atau hal-hal yang berlaku sama ada betul-betul berlaku atau yang diada-adakan. </li></ul><ul><li>Bercerita pula merupakan perbuatan yang mengesahkan sesuatu cerita atau rangkaian sesuatu peristiwa. </li></ul>
 21. 23. PRINSIP-PRINSIP PANDUAN BERCERITA <ul><li>Pilih cerita yang sesuai dengan minat,pengalaman, kebolehan dan umur murid-murid. </li></ul><ul><li>Kaji cerita dan pastikan ia berkaitan dengan topik dan objektif pengajaran. </li></ul><ul><li>Sebelum bercerita guru perlu menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita. </li></ul><ul><li>Alat bantu mengajar disediakan sebelum sesi bercerita dimulakan. </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi. </li></ul><ul><li>Pandang terus ke muka murid secara bergilir-gilir semasa bercerita. </li></ul><ul><li>Adakan soal jawab untuk menghilangkan kebosanan murid </li></ul><ul><li>Pastikan perkataan dan ayat yang digunakan untuk bercerita boleh difahami murid. </li></ul><ul><li>Selepas bercerita,aktiviti susulan harus diadakan. </li></ul>
 23. 25. PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SESI BERCERITA Pilih cerita yang sesuai dengan topik pelajaran Guru perlu menguasai bahgian-bahgian penting cerita secara berulang-ulang Sedia alat bantu mengajar Susun tempat duduk murid
 24. 26. SEMASA BERCERITA Gunakan set induksi yang menarik ketika memulakan cerita Gunakan nada suara dan gaya yang sesuai agar suasana satu peristiwa dapat dirasakan. Pastikan setiap murid memberi perhatian Terapkan nilai-nilai murni dalam cerita yang disampaikan Uji kefahaman murid secara lisan atau tulisan tentang cerita yang disampaikan Adakan perbicangan.
 25. 27. CARA PENYAMPAIAN CERITA
 26. 28. RUJUKAN… <ul><li>Ee Ah Meng(1997) Pedagogi 2: Pelaksanaan Pengajaran.Fajar Bakti Sdn. Bhd. Selangor </li></ul><ul><li>Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (2004). Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa </li></ul>

×